Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa na maturze 2020 i egzaminie ósmoklasisty

19 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej podało informacje dotyczące wytycznych przeprowadzenia egzaminu maturalnego, egzaminów ósmoklasisty oraz innych egzaminów. Wytyczne podzielone na 6 sekcji.

W sekcji pierwszej zawarto podstawowe informacje np. kto może przebywać na terenie szkoły. W sekcji drugiej ujęto wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej. Sekcja trzecia opisuje środki bezpieczeństwa związane z organizacją pomieszczeń i budynków. Sekcja czwarta wyjaśnia, jak powinien zostać przeprowadzaony egzamin. W sekcji piątej skupiono się na szczególnych rozwiązaniach, a w ostatniej sekcji określono sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. 

Najważniejsze zapisy:

 • przed, w trakcie i po egzaminie należy zachować odstępy minimum 1,5 metrowe (dotyczy to także ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej)
 • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
 • nalezy przyjść ze swoimi przyborami
 • należy zgłosić wcześniej chorobę alergiczne lub inne schorzenia, które mają takie objawy jak katar, kaszel czy duszności
 • na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdający oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, a także osoby dbające o porządek i czystość budynku
 • dyrektor szkoły może zdecydować o różnym czasie rozpoczęcia egzaminu, sposobach wejścia, a także poinformować zdających o godzinie przybycia na egzamin
 • szkoła ma obowiązek zapewnić środki dezynfekujące, a także dezynfekować ławki i krzesła przed i po każdym egzaminie

Sprawdź też: Matura 2020 - nowe terminy

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na maturze 2020 i innych egzaminach

Przede wszystkim na egzamin mogą przyjść osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, które sugerują chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdającego, ale także nauczycieli i pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a także jeśli sama jest objęta kwarantanną.

Rodzic ani opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, chyba że wymaga od tego sytuacja - np. zdający ma problemy z poruszaniem się. W szkole mogą przebywać jedynie:

 • zdający
 • członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
 • osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w czasie egzaminu
 • pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu czy dezynfekacje
 • pracownicy odpowiednich służb (np. medycznych)

Osoby zdające egzamin nie powinny wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, takich jak książki, maskotki czy telefony komórkowe. Jednocześnie mogą mieć ze sobą przybory piśmiennicze, linijkę, cyrkel, kalkulator itd. W sytuacji, gdy szkoła zapewnia takie rzeczy - wymagana jest ich dezynfekcja. Jeśli materiały przekazane przez szkołe są jednorazow, a zdający nie muszą ich potem oddawać - dezynfekcja nie jest konieczna. Zabrania się także pożyczania przyborów od innych osób. Cudzoziemcy zdający, o ile dostali właściwą zgodę, mogą przynieść i korzystać ze słownika dwujęzycznego, który zostanie sprawdzony przez członka zespołu nadzorującego.

Szkoły nie zapewniają zdającym wody pitnej, ani posiłków. Osoby, które zdają dwa egzaminy jednego dnia, mogą przynieść własny posiłek i zjeść go pomiędzy egzaminami. Osoby, które przystępują do więcej niż jednego egzaminu mogą poczekać na kolejny egzamin w szkole, o ile jest zapewniona do tego przestrzeń. Jeśli nie - muszą opuścić budynek szkoły.

Środki bezpieczeństwa osobistego

Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej - zdający muszą zachować minimum 1,5 metra odstepu oraz mieć zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby mające zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Członkowie zespołu nadzorującego mogą poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji.

Uczeń może odkryć usta i nos po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Jednocześnie ma obowiązek zakryć wspomniane części ciała, w sytuacji gdy podchodzi do niego nauczyciel, który będzie odpowiadał na zadane przez zdającego pytanie, podczas wyjścia do toalety czy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby uczęstniczące w przeprowadzaniu egzaminu powinni mieć zakryte usta i twarz. 

Jeśli zdający nie mogą ze względów zdrowotnych korzystać z maseczki, mogą skorzystać z przyłbic lub jeśli nie mogą skorzystać z tej opcji - mogą pisać egzamin w odrębnej sali egzaminacyjnej. Taka sytuacja powinna zostać zgłoszona do dyrektora szkoły do 29 maja 2020 r.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń

Przy wejściu do szkoły powinny znaleźć się informacje związane z danymi do służb, NFZ czy stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz najważniejsze informacje związane z koronawirusem (objawy, sposoby zapobiegania). Ponadto przy wejściu do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej musi zostać umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.

Egzamin może być przeprowadzony w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach i innych przewidzianych w przepisach miejscach, o ile zachowane będa odpowiednie odstępny między zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie ma dokładnych wytycznych dotyczących liczby osób w salach.

W salach egzaminacyjnych pomiędzy zdającymi powinno być co najmniej 1,5 metra odstępu w każdym kierunku. 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

W przypadku egzaminu z informatyki, jeśli nie jest możliwe zapewnienie właściwych odstępów, należy zmniejszyć liczbę zdających w danej sali lub oddzielić stanowiska przegrodami wykonanymi z pleksi lub płyt wiórowych.

Dodatkowo wszystkie drzwi wewnątrz budynku oraz drzwi do szkoły powinny zostać otwarte, aby nikt nie musiał ich otwierać. Wyjątkiem są egzaminy z języków obcych nowożytnych, podczas których odtwarzane są nagrania z płyt CD. Sale egzaminacyjne powinny być wietrzone przed egzaminem, co godzinę w trakcie egzaminu (o ile pozwala na to pogoda i na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie. W trakcie wietrzenia sali, drzwi mogą zostać zamknięte, aby nie tworzyć przeciągu.

Szkoły mają obowiązek zapewnić uczniom miejsce do pozostawienia rzeczy osobistych oraz dezynfekować toalety. Ławki i krzesła w salach egzaminacyjnych muszą być dezynfekowane po każdym egzaminie. Dezynfekcja dotyczy też klawiatury, myszki i monitorów dotykowych czy laptopów.

Na terenie szkoły powinny być wyznaczone miejsca, w których można odizolowac osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa

Jeśli zdający choruje na alergię lub inne schorzenie, które ma objawy takie jak kaszel, katar lub łzawienie - należy to zgłosić, aby każdy członek zespołu nadzorującego miał taką wiedzę. Aby uniknąć formowania się grup przed szkołą i po jego zakończeniu, dyrektor szkoły może np.:

 • przekazać zdającym z wyprzedzeniem - o godzinie, o której mają się stawić w szkole. Zdających w różnych salach mogą stawiać się w różnych godzinach i wchodzić w odstępach do sal
 • wpuszczać zdających do szkoły różnymi wejściami
 • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu w różnym czasie dla poszczególnych grup (np. w odstępach 15 minutowych). Uwaga: egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie, która podana została w harmonogramie

Dodatkowo ministerstwo sugeruje, aby zdający unikali spotkań w grupie po zakończeniu egzaminu - np. przy wejściu do szkoły.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów

Jeśli zdający korzysta ze wsparcia nauczyciela wspomagającego - powinien być zachowany między nimi odstęp 1,5 metrowy. Odstęp można zmniejszyć, jeśli zdający ma trudności w komunikacji i mimo odległości, nie można zrozumieć mowy. W takim przypadku należy zakryć usta i nos lub w wyjątkowych sytuacjach, wykorzystać mikrofon czy zaangażować nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy zdającego.

Jeśli egzamin przeprowadzany jest w domu zdającego, także trzeba zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia

Jeśli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawiają objawy choroby - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może odizolować taką osobę w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 metrów odstępu od innych osób. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć także decyzję o przerwaniu i uniewaznieniu egzaminu dla wszystkich osób, które przystępowali do niego w danej sali. 

Przewodniczący musi w takiej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia pogotowie ratunkowe. Jeśli objawy występują o osoby niepełnoletniej (egzamin ósmoklasisty), należy powiadomić rodziców. Jeśli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym i skorzystać z teleporady medycznej.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN można znaleźć na stronie ministerstwa.

Black Week - artykul

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Rozpoczęcie matur 2017

Matura 2017 czas start. Dzisiaj absolwenci liceów i techników przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego. Jutro czeka ich obowiązkowy egzamin z matematyki. Trzymamy za Was mocno kciuki!

Powtórka do matury z matematyki

Matura z matematyki 2018 już za 3 tygodnie. Specjalnie dla maturzystów mamy krótkie materiały filmowe, na których pokazane są sposoby rozwiązania zadań z trygonometrii, ciągów, prawdopodobieństwa i geometrii.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Black Week - sidebar
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport

Dowiedz się więcej o tej publikacji