Polityka prywatności serwisu e-korepetycje.net

Serwis e-korepetycje.net informuje, że w serwisie zbierane są i przetwarzane dane osobowe Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest firma Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze nip: 739-315-00-70, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób Serwis przestrzega praw i w jaki sposób Użytkownik może ich dochodzić.

KATEGORIE DANYCH, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Serwis stosuje mechanizm "cookies" (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w Serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator Użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta Użytkownik itp. Każdy Użytkownik ma możliwość całkowitego wyłączenia ciasteczek lub wyłączenia tylko dla wybranych stron internetowych. Instrukcja wyłączenia ciasteczek znajduje się u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.

W tabeli poniżej znajdują się dane osobowe, które Administrator przetwarza o Użytkownikach. Do nich zostały przyporządkowane informacje na temat celów i podstaw prawnych, a także o czasie ich przetwarzania.

Kategorie danych Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania Dodatkowe informacje
Dane zawarte w logach systemowych (IP, data i czas logowania) Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych- ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji 3 lata
Ujawnianie i przeciwdziałanie zagrożeniom, aby Serwis działał poprawnie i stabilnie, a także w celu wykrywania nadużyć w Serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług
Dane z cookies serwisowych (aby dostarczyć usługi świadczone drogą elektroniczną oraz aby poprawić jakość tych usług) Dostarczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprawa jakości tych usług (np. podtrzymanie sesji, uwierzytelnianie, zapewnienie bezpieczeństwa, monitorowania ruchu) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dokonywanieczynności analitycznych i statystycznych ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analizaktywności Użytkowników i ich preferencji
Dane z cookies marketingowych Prowadzenie działań marketingowych Serwisu oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy kontekstowej Prawnie uzasadniony interes Administratora Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika Serwis oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Prowadzenie działań marketingowych Serwisu oraz innych podmiotów, w tym wyświetlanie reklamy behawioralnej Prawnie uzasadniony interes Administratora Do momentu wykasowania ciasteczek z przeglądarki przez Użytkownika
Dane z Local Storage (LS) Poprawa funkcjonowania, użyteczności i jakości świadczonych usług Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (zaproponowania dodatkowych funkcji)Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw i poprawy jakości usług Do momentu wykasowania tych danych z przeglądarki przez Użytkownika Serwis używa tej technologii wyłącznie dla wygody Użytkowników i w celu poprawnego wyświetlania danych. Stosuje się ją np. do zapamiętania oznaczenia Użytkownika jako ulubiony lub do zapamiętania, że wystąpił z nim kontakt. Absolutnie Serwis nie używa tej technologii do jakiegokolwiek śledzenia Użytkowników.
Dane niezbędne do założenia konta (e-mail) Wykonanie umowy (aktywacja konta, przesyłanie informacji serwisowych) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych - ciągłe ulepszanie jakości usług w Serwisie oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkownika Prawnie uzasadniony interes Administratora
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw
Dane uzupełniające profil i podane przy dodawaniu ogłoszenia, których nie ma obowiązku wypełniać Świadczenie Użytkownikowi usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu w Serwisie - efektywna prezentacja usług Użytkownika Zgoda wyrażona samodzielnym wpisaniem przez Użytkownika swoich danych Do momentu usunięcia ich z profilu przez Użytkownika lub usunięcia konta (przez Użytkownika lub Administratora)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych - dla stałej poprawy jakości usług Prawnie uzasadniony interes Administratora
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw
Dane podawane przy zapisie na powiadomienia o ogłoszeniach uczniów Wykonanie umowy (wysłanie powiadomienia na skrzynkę zewnętrzną) Zgoda wyrażona samodzielnym zapisem Użytkownika na powiadomienia mailowe Do momentu wyłączenia tej opcji przez Użytkownika Serwis może przetwarzać dane dotyczące zachowań Użytkowników (np. otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki) i mogą zostać wykorzystane w celu lepszego dopasowania treści wysyłanych do Użytkowników oraz w celach statystycznych.
Dane podawane przy zapisie na powiadomienia o ofertach pracy Wykonanie umowy (wysłanie powiadomienia na skrzynkę zewnętrzną) Zgoda wyrażona samodzielnym zapisem Użytkownika na powiadomienia mailowe Do momentu wyłączenia tej opcji przez Użytkownika Serwis może przetwarzać dane dotyczące zachowań Użytkowników (np. otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki) i mogą zostać wykorzystane w celu lepszego dopasowania treści wysyłanych do Użytkowników oraz w celach statystycznych.
Dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email) podawane na potrzeby prowadzenia rekrutacji Wykonanie umowy rozumianej jako udostępnienie danych Użytkowników firmom rekrutacyjnym zarejestrowanym na wydzielonej platformie e-korepetycje.net Zgoda wyrażona samodzielnym wpisaniem przez Użytkownika swoich danych Do momentu wyłączenia tej opcji przez Użytkownika Do wykonania usługi wymagane jest podanie numeru telefonu oraz adresu email.
Dane podawane przy dodawaniu opinii (imię i adres e-mail) Wykonanie umowy (aktywacja opinii) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia usług) Do momentu usunięcia konta, dla którego opinia została wystawiona
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Serwisu i Użytkowników
Dane podawane przy weryfikacji opinii (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) Wykonanie umowy (weryfikacja opinii) Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Serwisu i Użytkowników Do momentu usunięcia konta, dla którego opinia została wystawiona
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dane podawane przy zapisie na newsletter wysyłany na skrzynki zewnętrzne Wykonanie umowy (wysłanie newslettera na skrzynkę zewnętrzną) Zgoda wyrażona samodzielnym zapisem Użytkownika na newsletter Do momentu wypisania się z bazy newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji. Maksymalnie 7 dni od przesłania żądania o zaprzestaniu przetwarzania. Serwis może przetwarzać dane dotyczące zachowań Użytkowników (np. otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki) i mogą zostać wykorzystane w celu lepszego dopasowania treści wysyłanych do Użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje handlowe poza newsletterem mogą zostać prezentowane w serwisach społecznościowych w formie płatnych reklam wykupionych w poszczególnych serwisach.
Wysłanie informacji handlowych
Dane niezbędne podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl i e-korepetycje.net Identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi 10 lat
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Administratora, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane dodatkowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktu oraz podczas wysyłania wiadomości w domenie infeo.pl i e-korepetycje.net Ułatwienie kontaktu lub obsługi zapytania Zgoda wyrażona samodzielnym wysłaniem przez Użytkownika wiadomości wraz z danymi 10 lat
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Administratora, celem doskonalenia jakości i funkcjonalności
Dane podawane podczas wypełniania ankiet i udziału w konkursach Wysyłanie informacji dotyczących przeprowadzonych ankiet lub konkursów Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (realizacji konkursu, przyznania nagrody) Do momentu rozstrzygnięcia konkursu i/lub przeanalizowania ankiet (zakończenia czynności związanych z danym działaniem)
Dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk celem doskonalenia jakości i funkcjonalności

Serwis e-korepetycje.net umożliwia także logowanie się do konta w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Google, LinkedIn). Jeśli Użytkownik zdecyduje się na tę opcję logowania, Serwis pobierze z jego konta (w ramach danego portalu społecznościowego) jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta (adres e-mail).

Serwis może korzystać z narzędzi gromadzących dane statystyczne, do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel, Hotjar oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców. Szczegóły zostały opisane w dalszej części dokumentu.

ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla Serwisu e-korepetycje.net oraz organów administracji państwowej.

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Serwisu takim jak:

 1. kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),
 2. podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej Serwisu i przechowywania danych,
 3. dostawcy klienta pocztowego,
 4. dostawcy programu do e-mail marketingu,
 5. podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) w takich przypadkach przekazywane dane są podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

Dla Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA)–. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

Dla Facebook Inc. (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Dla LinkedIn Corp. (adres siedziby głównej LinkedIn Corporation 1000 W. Maude Ave. Sunnyvale, California 94085 USA) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Dla Hotjar Limited (adres siedziby głównej: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) Używamy Hotjara po to, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników, a także optymalizacji tej usługi i doświadczenia. Hotjar jest usługą technologiczną, pozwalającą nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (m.in. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, w które linki decydują klikać, co lubią i czego nie lubią użytkownicy), co pozwala nam budować i zarządzać naszą usługę na podstawie opinii użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii w celu zbierania danych o zachowaniach użytkowników oraz o wykorzystywanych przez nich narzędziach. Dane te obejmują:

 • adres IP urządzenia (przetwarzany w trakcie sesji i przechowywany w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację użytkownika);
 • rozmiar ekranu urządzenia;
 • typ urządzenia (unikalny identyfikator urządzenia);
 • informację o przeglądarce;
 • lokalizację użytkownika (wyłącznie kraj);
 • preferowany język używany do wyświetlania treści na stronie.

Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w ramach pseudonimizowanego profilu użytkownika. Hotjar jest umownie zobowiązany do nieprzekazywania żadnych danych zebranych w naszym imieniu w celu ich sprzedaży. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Hotjar znajdziesz pod adresem https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Dane, które Użytkownik samodzielnie wypełni w swoim profilu (oprócz adresu e-mail i danych do faktury) będą wyświetlane publicznie. W każdej chwili Użytkownik może usunąć dane ze swojego profilu.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji i usunięcia. Ma także możliwość udostępnienia i przeniesienia swoich danych osobowych, a także do wycofania lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać logując się na swoje konto i dokonując edycji zamieszczonych tam danych, kontaktując się z administratorem Serwisu lub zmieniając ustawienia zgód na przetwarzanie poszczególnych danych osobowych w zakładce KONFIGURACJA KONTA. Aby dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza o Użytkowniku może on wysłać wiadomość na adres odo@infeo.pl z prośbą o podanie takich danych.

Usunięcie niektórych danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie może wiązać się z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych mieszącego się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Okres przetwarzania danych został podany w tabeli powyżej. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Serwis dokłada wielu starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dodatkowo każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu e-korepetycje.net. Rejestracja w Serwisie oraz dostęp do danych dotyczących stron internetowych podawanych przez Użytkownika na stronach profil.e-korepetycje.net są chronione za pomocą szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL)

Aby je w pełni chronić, również Użytkownik powinien sam o nie zadbać. Serwis zaleca, aby:

 1. trzymać dane do logowania w poufności, a także wylogować się z Serwisu za każdym razem po zakończeniu korzystania z profilu e-korepetycje.net, w szczególności wtedy, gdy dzieli się komputer z innymi Użytkownikami;
 2. zmieniać hasło logowania do Serwisu przynajmniej raz na kwartał i ustawiać mocne hasło, aby zminimalizować prawdopodobieństwo jego odgadnięcia.

ZMIANY POLITYKI

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie i poinformowanie Użytkownika za pomocą Serwisu o takiej zmianie z uwagi na bieżącą weryfikację i aktualizację . Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2024 r.