Raport z cen korepetycji 2018 - sprawdź ile kosztują korepetycje

Sprawdź ile kosztują korepetycje

Sprawdź ceny korepetycji w 2023 roku. Zobacz nowy RAPORT CEN KOREPETYCJI 2023.

Jak co roku analizujemy dane na temat poziomu cen korepetycji, które posiadamy w naszym serwisie. Dzięki temu można zauważyć pojawiające się trendy oraz sprawdzić jak zmieniają się ceny korepetycji. Warto analizować te wartości, gdyż to właśnie cena jest nadal jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybór korepetytora. Ustalenie ceny jest dość problematyczne, gdyż należy mieć na względzie wiele czynników na nią wpływających. Jednym z nich z pewnością jest poziom cen na rynku korepetycji.

Założenia do raportu cen korepetycji

Badaniu poddano 72861 ofert korepetycji z 20 najpopularniejszych przedmiotów (m.in. z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, geografii, jęz. angielskiego, jęz. francuskiego, jęz. hiszpańskiego, jęz. niemieckiego, jęz. rosyjskiego, jęz. włoskiego, jęz. polskiego, muzyki i malarstwa) oraz z 30 największych miast Polski (w tym m.in. z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Krakowa, Częstochowy, Białegostoku, Lublina, Kielc, Gdyni i Katowic). Do badania zaklasyfikowano ogłoszenia użytkowników, którzy podali ceny oraz znajdowały się one w przedziale od 10zł do 400 zł za godzinę zegarową (60 min.) Przedziały cenowe uśredniono.

 

WAŻNE!

W analizie zebranych danych zastosowano metody opisowe, czyli:

 • dla scharakteryzowania wartości przeciętnej dla cen korepetycji obliczono średnią arytmetyczną (M);
 • za miarę rozrzutu przyjęto odchylenie standardowe (SD),
 • w celu przedstawienia położenia obserwacji posłużono się miarą kwartylową (Q1, Mdn, Q3).

 

Rozpiętość średnich cen korepetycji

Rozpiętość średnich cen za 60 minut korepetycji z poszczególnych przedmiotów przedstawia się następująco:

 • matematyka: 33,30 zł (Białystok) – 48,03 zł (Warszawa)
 • matematyka wyższa: 43,57 zł (Olsztyn) – 90,00 zł (Bielsko-Biała)
 • fizyka: 36,11 zł (Białystok) – 53,18 zł (Warszawa)
 • chemia: 35,09 zł (Toruń) – 48,88 zł (Warszawa)
 • biologia: 38,15 zł (Rzeszów) – 53,81 zł (Radom)
 • geografia: 20,44 zł (Zielona Góra) – 64,50 zł (Białystok)
 • informatyka: 37,50 zł (Rybnik) – 70,86 zł (Opole)
 • historia:30,71 zł (Ruda Śląska) – 53,69 zł (Radom)
 • WOS: 30,42 zł (Opole) – 78,00 zł (Gorzów Wielkopolski)
 • nauczanie początkowe: 29,58 zł (Tychy) – 66,67 zł (Gorzów Wielkopolski)
 • język angielski: 38,18 zł (Rybnik) – 52,22 zł (Warszawa)
 • język francuski: 36,56 zł (Rybnik) – 51,13 zł (Warszawa)
 • język hiszpański: 39,87 zł (Sosnowiec) – 54,69 zł (Olsztyn)
 • język włoski: 35,56 zł (Rybnik) – 50,75 zł (Warszawa)
 • język niemiecki: 38,63 zł (Rzeszów) – 51,91 zł (Warszawa)
 • język rosyjski: 31,94 zł (Rzeszów) – 46,37 zł (Bielsko-Biała)
 • język polski: 30,36 zł (Rzeszów) – 48,96 zł (Radom)
 • język polski dla cudzoziemców: 38,57 zł (Tychy) – 54,63 zł (Dąbrowa Górnicza)
 • muzyka: 41,27 zł (Zielona Góra) – 66,26 zł (Warszawa)
 • malarstwo i rysunek: 27,17 zł (Zielona Góra) – 52,50 zł (Rybnik)

 

Ile kosztują korepetycje? - średni poziom cen

Poniższa tabela prezentuje średnią cenę za 60 minut korepetycji w każdym mieście ze wszystkich analizowanych przedmiotów. 

Z tabeli poniżej dowiedzieć się można ile kosztują korepetycje w określonych miejscowościach i z poszczególnych przedmiotów. Podane ceny obejmują 1 godzinę zegarową lekcji.

 

Kilka spostrzeżeń po analizie, czyli najważniejsze wnioski

Postanowiliśmy już na początku raportu przedstawić nasze spostrzeżenia i wnioski, a nie jak zwykło się, pisać o nich na końcu. A to dlatego, aby każdy czytelnik mógł zapoznać się z nimi przed przejściem do głębszej analizy swoich przedmiotów i miast. 

Wszystkie wartości dotyczą ceny za 60 minut korepetycji. Wśród badanych lokalizacji, Warszawa charakteryzowała się najwyższą ceną korepetycji bez względu na przedmiot. To właśnie w stolicy ceny za godzinę zegarową zajęć są najwyższe, bez względu czy są to zajęcia z języka angielskiego, geografii, czy nauczania początkowego. Średnia cena zajęć w Warszawie wynosi 51,01 zł, przy odchyleniu standardowym na poziomie 21,07 zł. Warto zauważyć, że tylko stolica charakteryzuje się średnią ceną ze wszystkich przedmiotów, która wynosi więcej niż 50 zł. 

Natomiast średnio najmniej za godzinę korepetycji zapłacimy w Rzeszowie, bo jest to tylko 38,60 zł z odchyleniem standardowym 17,81 zł. To jedno z 6 analizowanych miast, gdzie średnia cena za korepetycje wynosi mniej niż 40 zł. Do tego grona należy również Białystok, Lublin, Rybnik, Toruń oraz Zielona Góra. 

W Gorzowie Wielkopolskim nie było ogłoszeń korepetycji z zakresu matematyki wyższej oraz informatyki, które odpowiadałyby założeniom do raportu (miały podaną cenę znajdującą się w przedziale <10;400>).

Z analizy wynika, że najlepiej opłacani są korepetytorzy z matematyki wyższej. Dzieje się tak aż w 60 % badanych miast, czyli w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Kielcach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Katowicach, Lublinie, Tychach, Sosnowcu, Warszawie, Opolu i Bielsko-Białej.

Co ciekawe, w Bydgoszczy średnia cena za korepetycje w matematyki wyższej jest najniższa ze wszystkich wyżej wymienionych miast (M = 48,80 zł, SD = 25,22 zł), ale jednocześnie najwyższa ze wszystkich średnich cen korepetycji w tym mieście.

Najwyższą średnią cenę za godzinę korepetycji i to ze wszystkich przedmiotów osiągnęły zajęcia z matematyki wyższej w Bielsku-Białej. Średnia cena wynosiła M =90,00 zł, SD = 14,14 zł. Natomiast najniższą średnią cenę za korepetycje osiągnęła geografia w Zielonej Górze.

Sporo kosztują także korepetycje z muzyki i informatyki.

Zaskoczyć ceną potrafią także korepetytorzy z Wiedzy O Społeczeństwie w Gorzowie Wielkopolskim. Przy stosunkowo niewygórowanych cenach za zajęcia z innych przedmiotów, akurat lekcje WOS-u osiągają wysoką cenę (M=78,00 zł), co jest jedną z najwyższych średnich cen korepetycji. Jeszcze większą rozbieżność można zauważyć przy analizie cen z nauczania początkowego. Średnie ceny godziny zegarowej z nauczania początkowego w innych miastach Polski kształtują się na poziomie od około 30 zł do ok. 45 zł, natomiast w Gorzowie Wlk. jest to aż ponad 66 zł. 

Podsumowując analizę można wyciągnąć wniosek, iż cena korepetycji nie zależy stricte od wielkości miasta. Natomiast widać pewną zależność, że ceny za korepetycje z danego przedmiotu kształtują się mniej więcej na podobnym poziomie. 

 

Najlepiej/najmniej zarabiający w danych miastach

 • W Białymstoku, Częstochowie, Olsztynie i Szczecinie najlepiej zarabiają korepetytorzy geografii.
 • W Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu i Toruniu – korepetytorzy Wiedzy O Społeczeństwie.
 • W Gdyni i Rzeszowie – korepetytorzy muzyki, natomiast w Zielonej Górze – korepetytorzy języka polskiego dla cudzoziemców.
 • Najmniejsze oczekiwania płacowe maja korepetytorzy geografii z Zielonej Góry (M = 20,44 zł, SD = 0,77 zł).

 

Kilka słów o różnicach od średniej

W odniesieniu do odchylenia standardowego, największe różnice od średniej możemy zaobserwować w zakresie ofert cenowych za korepetycje z informatyki (77,19 zł) i biologii (55,86 zł). W obu przypadkach duże odchylenie występuje w jednym mieście – Opolu.

 

Analiza miast

Na wykresach przedstawiono wartości średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, mediany oraz kwartyli Q1 i Q3 dla analizowanych przedmiotów w danym mieście.

Aby przejść od razu do wykresów z interesującego Cię miasta, kliknij w jego nazwę poniżej:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra

 

 

Białystok

 

 

 

Bielsko-Biała

 

 

 

Bydgoszcz

 

 

 

 

Bytom

 

 

Częstochowa

 

 

 

Dąbrowa Górnicza

 

 

 

Gdańsk

 

 

Gdynia

 

 

Gliwice

 

 

Gorzów Wielkopolski

 

 

Katowice

 

 

Kielce

 

 

 

Kraków

 

 

 

Lublin

 

 

Łódź

 

 

 

 

Olsztyn

 

 

 

Opole

 

 

Poznań

 

 Radom

 

 

Ruda Śląska

 

 

 

Rybnik

 

 

Rzeszów

 

 

Sosnowiec

 

 

 

 

Szczecin

 

 

 

Toruń

 

 

 

Tychy

 

 

 

 

Warszawa

 

 

 

Wrocław

 

 

 

Zabrze

 

 

 

Zielona Góra

 

 

Sprawdź raport z cen korepetycji za rok 2022: www.e-korepetycje.net/artykuly/raport-z-cen-korepetycji-2022

 

 

e-korepetycje.net

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Jak zorganizować miejsce korepetycji w domu?

Korepetytorzy głównie prowadzą zajęcia w domu ucznia lub przyjmują ucznia u siebie. Jak zorganizować miejsce do prowadzenia zajęć u siebie w domu?

Sposób na pozyskanie nowych uczniów - blog

Zastanawiasz się, jak wzmocnić swoją markę i dotrzeć do nowej grupy klientów? Świetnym pomysłem może być prowadzenie bloga. Zobacz, dlaczego i jak się to tego zabrać.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Akademia Korepetytora start
Marketing internetowy w edukacji
Raport cen korepetycji 2023