Raport: jakie są różnice w sposobie nauczania osób w różnym wieku

Korepetycje to dodatkowe zajęcia tematyczne, pozwalające pogłębić wiedzę z konkretnej dziedziny. Jakie są różnice w nauczaniu poszczególnych osób w różnym wieku? Kim są korepetytorzy prowadzący takie zajęcia?

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród osób zarejestrowanych jako korepetytorzy w serwisie e-korepetycje.net, można odpowiedzieć m.in. na powyższe pytania. Ponieważ dodatkowe zajęcia (odbywające się indywidualnie lub w grupie) to jeden z wielu sposobów zdobywania wiedzy, pojawia się pytanie choćby o główne powody, dla których poszczególne osoby decydują się na znalezienie korepetytora. Kto wybiera taki tryb dokształcania i kto najczęściej proponuje przeprowadzanie dodatkowych zajęć?

Kto udziela korepetycji?

Największą grupę osób prowadzących dodatkowe zajęcia stanowią studenci – jest ich 35,17%. Nieco mniej korepetytorów, bo 29,31% to osoby zawodowo związane z edukacją i pracujące w segmencie edukacji. 19,84% ankietowanych wskazało, że są osobami pracującymi poza segmentem edukacji. Nieznaczny odsetek korepetytorów stanowią uczniowie oraz renciści i emeryci (odpowiednio: 2,34% i 1,92%). Wśród tych, którzy wybrali odpowiedź „inne” znalazły się m.in. osoby bezrobotne, freelancerzy czy osoby opiekujące się dzieckiem.

Doświadczenie w nauczaniu

Jak przedstawia się doświadczenie osób udzielających korepetycji? Zdecydowana większość, bo ponad 42% respondentów udziela korepetycji od co najmniej 5 lat. Prawie 25% korepetytorów może pochwalić się doświadczeniem od roku do 3 lat. Odpowiedź „od 3 do 5 lat” wskazało 19% ankietowanych. Najmniejszą grupę korepetytorów stanowią te osoby, które na rynku działają od 3 do 12 miesięcy (9%) i poniżej 3 miesięcy (5%).

Najmłodsi z korepetycji korzystają najrzadziej

Zdecydowanie najmniejszy odsetek wśród osób korzystających z korepetycji to przedszkolaki – uczyło ich tylko 13,13% respondentów. Więcej korepetytorów uczy lub uczyło uczniów szkół podstawowych (55,27%). Ankietowani, którzy prowadzą lub prowadzili zajęcia dla najmłodszych podkreślali, że starają się, by lekcja miała charakter zabawy. Dzieci uczą się szybciej niż dorośli (takie stwierdzenie pojawiło się w odpowiedziach ok. 80% respondentów), ale materiał musi być przystosowany do ich wieku. Korepetytorzy przekazują im więc wiedzę, wykorzystując m.in. piosenki, wycinanki czy wyklejanki. Równie istotne są przerwy. Ponieważ dzieci nie mają wykształconej zdolności skupiania się na jednej rzeczy przed dłuższy czas, lekcje przedzielane są przynajmniej kilkoma przerwami.

Jakie – według ankietowanych – są główne powody, dla których rodzice decydują się na wysłanie najmłodszych na korepetycje? Odpowiedzi były zróżnicowane – część respondentów wskazała, że jest to zabieg profilaktyczny, który ma zapobiec zniechęceniu się dzieci do nauki np. matematyki w późniejszym czasie, część korepetytorów uważa, że chodzi ambicje rodziców, jeszcze inni wskazali na wyeliminowanie w przyszłości problemu z porozumiewaniem się w języku obcym.

Kto uczęszcza na korepetycje

By solidnie przygotować się do egzaminu

Z korepetycji najczęściej korzystają uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 69,48% z korepetytorów przeprowadza lub przeprowadzało zajęcia z osobami pobierającymi naukę w szkole ponadgimnazjalnej, zaś nieco mniej, bo 66,91% wskazało, że uczy lub uczyło gimnazjalistów.

Jak należy przekazywać wiedzę starszym uczniom? Ankietowani uczący młodzież z gimnazjów i szkół średnich uważają, że obok przekazywania wiedzy ważna jest motywacja. Drogą do niej jest choćby wskazywanie uczniom postępów. Uświadomienie uczniowi, że jest coraz lepszy, przekłada się na inne postrzeganie przedmiotu – nauka przestaje być traktowana jak konieczność. W efekcie uczeń przyswaja wiedzę szybciej, może też wykorzystać ją w przyszłości.

Ponieważ największą grupę uczniów na korepetycjach stanowią uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nie powinno dziwić, że według korepetytorów głównym powodem, dla którego uczniowie korzystają z korepetycji jest chęć przygotowania się do egzaminów (69,42%). Drugą odpowiedzią pod względem popularności była chęć poprawy ocen w szkole (67,56%).

Również dorośli uczęszczają na korepetycje

Osoby udzielające korepetycji wskazały też, że często douczają lub douczały studentów (44,28%) i osoby dorosłe (43,63%). Według ankietowanych grupę dorosłych korzystających z korepetycji stanowią m.in. seniorzy i emeryci, cudzoziemcy, pracownicy i przedsiębiorcy.

Zdaniem respondentów prowadzących korepetycje dla osób dorosłych najważniejsze jest prawidłowe opracowanie materiału, który będzie tematem lekcji. Z uwagi na fakt, że dorośli uczniowie nie koncentrują się w ciągu dnia wyłącznie na nauce, niezbędne jest przerobienie z nimi na zajęciach jak największej partii materiału. Według ankietowanych ważne jest również motywowanie dorosłych do samodzielnej pracy w domu. Powinno to pozwolić na utrwalenie nowej wiedzy.

Według korepetytorów osoby dorosłe najczęściej decydują się na skorzystanie z korepetycji, by przygotować się do pracy (27,14%). Wśród innych powodów, które wskazali respondenci znalazły się m.in.: chęć odświeżenia wiadomości lub nadrobienie zaległości przez zainteresowanych, poprawienie wadliwej wymowy czy przygotowanie się do wyjazdu za granicę (również podróżowania).

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Nauka języków obcych za granicą

Nauka języka obcego za granicą to możliwość poznania kultury i obyczajów danego kraju. Dodatkowo, konieczność praktycznego wykorzystania języka w życiu codziennym pozwala na przełamanie barier w mówieniu.

3 piętra edukacji językowej, wybierz dla siebie najlepszą metodę.

Nauka języka obcego najczęściej podobna jest do jazdy drogą, która jest stara, z dziurami, wąska, długa, trudna, niebezpieczna i pokonywana z ogromnym wysiłkiem oraz z nadmiernym kosztem czasu i finansów.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Marketing internetowy w edukacji
Raport cen korepetycji 2023