Uczestnictwo w życiu szkoły - o samorządach rodzicielskich

Pierwsza wywiadówka w szkole u swojej pociechy i pada to magiczne pytanie: Kto chce się znaleźć w gronie reprezentantów komitetu rodzicielskiego? Zdarzają się klasy, w których jest wielu chętnych osobników, ale zazwyczaj nikt nie chce poświęcać swojego wolnego czasu i angażować się w życie szkoły bardziej niż wymaga tego obowiązek. Być może wynika to z niewiedzy czym w ogóle są takie samorządy i jakie realizują zadania? Teraz rozproszymy wasze złudzenia i udzielimy kilku cennych informacji na ten temat:

Czym jest Rada Rodziców i jakie pełni funkcje?

Rada Rodziców to grupa przedstawicieli opiekunów uczniów szkoły, wybrana w sposób demokratyczny. Składa się z rad klasowych rodziców tzw. trójek klasowych. Wśród prezydium komitetu rodzicielskiego znajdują się: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbik. Rada Rodziców stanowi autonomiczny organ, niezależny od rady pedagogicznej i dyrektora szkoły. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły do dyrektora czy innych decydujących organów placówki. Warto podkreślić, iż komitet rodziców współpracuje z samorządem uczniowskim.

Rada Rodziców reprezentuje innych rodziców w kontaktach z różnymi organami szkoły, zewnętrznymi instytucjami, czy z radami z innych szkół, by dzielić się swoimi doświadczeniami. Niezbędne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi opiekunów dzieci i młodzieży o prowadzonych przedsięwzięciach (np. przez stronę internetową, gazetkę).

Rada musi posiadać własny budżet, którym racjonalnie i oszczędnie gospodaruje. Składka na Radę Rodziców jest fakultatywna i jeśli dziecko nie uiści takiej opłaty nie będzie miało z tego powodu nieprzyjemności. Pieniądze z tej puli są spożytkowywane m. in. na fundowanie nagród na koniec roku, dofinansowywanie wycieczek.

Jakie są kompetencje Rady Rodziców?

Samorząd rodziców wyraża swoją opinię w sprawie programów wychowania i nauczania, a także w kwestii podręczników. Ocenia pracę nauczycieli, a ponadto uczestniczy w przeprowadzanych konkursach w celu wyboru dyrektora szkoły. Rada Rodziców ma swój głos w rozdysponowywaniu finansów placówki (np. może wnioskować o przydzielenie pieniędzy na koła zainteresowań). W zakresie jej działań znajduje się również szeroko rozumiane pojęcie profilaktyki (np. inicjowanie działań mających na uwadze pomoc dzieciom nieradzącym sobie w nauce) i bezpieczeństwa (np. Rada Rodziców ma możność wnioskowania o wprowadzenie monitoringu, noszenia identyfikatorów).

Samorząd rodzicielski ma przyzwolenie na opiniowanie zastosowania jednolitego stroju dla wszystkich wychowanków, ale ostateczny werdykt należy do dyrektora placówki. Rada decyduje o tym, czy dyrektor pozwoli na funkcjonowanie w szkole zewnętrznych stowarzyszeń czy organizacji, np. Związku Harcerstwa Polskiego. Rada Rodziców uczestniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, jak też z nauczycielami. Najważniejsze jest, aby wszystkie decyzje i kroki podjęte przez samorząd rodzicielski były dokonywane dla dobra uczniów i były zgodne z realiami szkoły.

Dlaczego warto zostać członkiem Rady Rodziców?

Można w ten sposób realizować swoje pomysły na unowocześnienie i usprawnienie procesu nauczania i wychowania w szkole. Trzeba oczywiście przekonać innych do swoich koncepcji i wspólnie realizować plan. Działania rodziców przyczyniają się do wywierania pozytywnego wpływu na politykę oświatową, a także do podnoszenia kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku. Opiekunowie z komitetów rodzicielskich nierzadko odczuwają dumę i samozadowolenie, bo mają realny wpływ na decyzje podejmowane w sprawach edukacji swoich dzieci, jak i innych uczniów. Nie chodzi tutaj o kolosalne zmiany na które trzeba pracować latami, ale o minimalne zabiegi, zmierzające do poprawy wizerunku szkoły.

Czy po przeczytaniu tego artykułu macie ochotę znaleźć się w gronie samorządu rodzicielskiego i podejmować kroki, by usprawnić system szkolnictwa?

 

O autorze

avatar
e-korepetycje.net

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Zdrowe odżywianie w szkole i w domu

Każdy już wie, że najlepiej aby w ciągu dnia zjeść 5 posiłków. Większość z Was, mniej lub bardziej wie, jak wygląda piramida żywieniowa człowieka. Ten artykuł, mamy nadzieję, nie będzie kolejnym nudnym wykładem na temat tego co jeść, aby żyć zdrowo. Ale na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się oszukać.

Nie bój się czerwieni - paleta technik w komunikacji z rodzicami

Ile rozmów z rodzicami „masz na swoim koncie”? Chyba niewielu z nas jest w stanie podać konkretną liczbę. Dziesiątki, setki, może nawet tysiące… – rozmawiamy wtedy, kiedy jest potrzeba, prawda? A może jednak nie?

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Akademia Korepetytora start
Marketing internetowy w edukacji
Raport cen korepetycji 2023