Jak pracować z uczniem dyslektycznym?

zadowolony uczeń siedzący przy biurku z zeszytem

Dysleksja rozwojowa charakteryzuje się specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu u dzieci (także u dorosłych), których rozwój umysłowy jest prawidłowy. Występują one mimo posiadanych zasobów wiedzy i systematycznego ćwiczenia. W ramach tego syndromu wyróżnia się najczęstsze typy problemów:

 • Dysleksja – problemy z czytaniem, rozumieniem i zapamiętywaniem tekstów, które utrzymują się pomimo motywacji do pracy i ćwiczeń;
 • Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w tym także błędy ortograficzne, mimo wiedzy na temat zasad oraz skrupulatnej pracy;
 • Dysgrafia – zaburzony poziom graficzny pisma;
 • Dyskalkulia – problemy podczas przyswajania zagadnień matematycznych;

Uczniowie z dysleksją mają specjalne potrzeby edukacyjne. W ich przypadku konieczne jest prowadzenie indywidualnego procesu nauczania, adekwatnego do ich możliwości i potrzeb.

WAŻNE:
Nauczycielu, uzbrój się w cierpliwość, bazuj na pozytywnych emocjach. Doceniaj podopiecznych, chwal za sukcesy i włożony wysiłek w pracę. Nigdy nie porównuj dyslektyków z kolegami, którzy sobie lepiej od nich radzą. Mimo niepowodzeń mobilizuj swoich uczniów do działania.

JAK PRZEKAZYWAĆ WIEDZĘ DYSLEKTYKOWI?

 1. Formułuj proste i konkretne polecenia.
 2. Angażuj wielozmysłowe doświadczenia uczniów poprzez np. zastosowanie środków audiowizualnych. Warto zastosować ciekawą formę nauki zasad ortografii poprzez wskazanie na ilość błędów w napisanym przez ucznia artykule bez podania konkretnych wyrazów. Młodzież ma odszukać swoje „byki” i je poprawić.
 3. Kluczowe są ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Stosuj urozmaicone metody przekazywania wiedzy np. burza mózgów, gra dydaktyczna.
 4. Najważniejsze jest ciągłe powtarzanie materiału.
 5. Może proste, ale skuteczne – zalecaj staranne i bezbłędne przepisywanie tekstów. W przypadku dysgrafii zaproponuj ćwiczenia na poprawność graficzną pisma, które uwzględniają m.in. kształt liter, prawidłową kierunkowość. Wyraź zgodę na pisanie w zeszytach z kolorową liniaturą tym, którzy mają trudność z rozmieszczeniem liter w odpowiednich miejscach.
 6. Nauczycielu, uwzględnij częstsze przerwy podczas pracy z dyslektykiem, gdyż szybko się męczy. Postaraj się posadzić go jak najbliżej siebie, wtedy on lepiej się koncentruje, a ty obserwujesz jego pracę i pomagasz, gdy napotyka trudności.              
 7. Ciekawym pomysłem na pomoc dyslektykowi jest zorganizowanie zespołów samopomocy koleżeńskiej i zachęcanie do ciągłego zaglądania do słownika ortograficznego.

JAK SPRAWDZIĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO?

 • Sprawdziany pisemne - korzystne jest wydłużenie czasu pisania czy dzielenie kartkówek na etapy, gdyż zbyt duża ilość informacji przeraża dyslektyka. Lepsze od typowych pisemnych prac opisowych będą testy, a zamiennikiem dyktand może być pisanie z pamięci. Opóźnienie rozwoju percepcji słuchowej sprawia, że dyslektyk ma ogromną trudność w pisaniu ze słuchu. Podczas sprawdzania prac pisemnych wskazuj na błędy i zalecaj ich wyszukiwanie w słowniku i korektę. Zachęcaj do prowadzenia leksykonu wyrazów trudnych.
 • Odpowiedzi ustne są lepszą formą sprawdzania wiedzy tej grupy aniżeli pisemne.
 • Głośne czytanie nowego tekstu na forum klasy NIE jest wskazane. Ważne jest wcześniejsze zapoznanie się ucznia z materiałem, co zminimalizuje jego stres. Tekst dziel na mniejsze partie i zachęcaj do cichego czytania ze zrozumieniem.
 • Oceniaj zawartość merytoryczną i nie sugeruj się błędami ortograficznymi, poziomem graficznym pisma. Pamiętaj, że dyslektyk ma zaburzoną percepcję wzrokową i powoduje to, że nie odróżnia kształtów, ma trudność w zapamiętywaniu znaków graficznych czy cyfr np. l-ł, 1-7. W przypadku przedmiotów ścisłych oceniaj poprawność rozumowania, trafność analizy zagadnienia, a nie prawidłowość zapisów symboli, znaków itp.
 • Prace domowe pozwól odrabiać na komputerze. Często sprawdzaj zeszyty i poprawność wykonywania zadań, by kontrolować postępy.
 • Czas - na dyslektyka presja czasu nie wpływa korzystnie, gdyż powoduje u niego silny niepokój. Zazwyczaj ma też osłabioną pamięć i z tego też powodu potrzebuje więcej minut, aby coś przyswoić np. daty, nazwy. Często nie potrafi ułożyć chronologicznych ciągów, ma problem ze składnią. Daj mu możliwość zastanowienia się, nie pospieszaj.
 • Oceny – wystawiaj oceny słowne, w formie komentarzy, opisujących indywidualny przypadek osoby.

Na zakończenie:
Warto podkreślić fakt, iż dysleksja utrzymuje się przez całe życie. Ważna jest tutaj współpraca nauczycieli z rodzicami i poradniami w celu ujednolicenia i planowania efektywnych metod postępowania w zakresie pomocy dydaktycznej i wychowawczej.

Samouk - kampania (start)

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Kalendarz przygotowań do nowego roku szkolnego

Dla korepetytorów powoli rozpoczyna się czas przygotowań do kolejnego roku szkolnego. Tak, tak! Chociaż może Ci się wydawać, że do września jeszcze długa droga – warto, abyś jeszcze przed rozpoczęciem pracy upewnił się, że Twój kalendarz lekcji jest wystarczająco zapełniony. Kiedy i jak zacząć działać? Oto nasze podpowiedzi.

Egzaminy tuż, tuż? Zobacz, jak wykorzystać ostatnie miesiące, aby się do nich przygotować

Choć do wiosny, która w Polsce jest zwyczajowo czasem egzaminów dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich, zostało jeszcze trochę czasu, aby dobrze wypaść na testach, właśnie teraz trzeba rozpocząć etap intensywnych przygotowań. Zastanawiasz się, co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dobrego wyniku – takiego, który otworzy Ci drogę do sukcesu naukowego, a później zawodowego? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci efektywnie wykorzystać pozostały czas.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport Pobierz raport