Zmiany w roku szkolnym 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 zaczął się 1 września. Jakie zmiany nadejdą? Okazuje się, że możemy spodziewać się przynajmniej kilku znaczących reform.

Nauka nowego przedmiotu

Od nowego roku szkolnego uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych zacznie obowiązywać nowy przedmiot: Historia i Teraźniejszość. Lekcje będą odbywać się w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Celem zajęć będzie zaznajomienie uczniów z historią najnowszą. W programie przedmiotu znalazły się zagadnienia dotyczące historii Polski oraz świata po 1945 roku. Młodzież będzie uczyła się m.in. o pandemii koronawirusa oraz katastrofie smoleńskiej. Pamiętajmy, że zmiana nie będzie dotyczyła uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadpodstawowej przed rokiem szkolnym 2022/23. 

Zmiany w Edukacji dla bezpieczeństwa

Zmieniła się również podstawa programowa dla przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Do przedmiotu został dodany nowy obszar zagadnień związany z edukacją obronną, w tym również ćwiczeniami strzeleckimi. Nowe treści obejmują:

  • reagowanie na sytuację zagrożenia działaniami wojennymi;
  • ​zasady pierwszej pomocy;
  • w przypadku uczniów szkoły podstawowej nauka z zakresu: terenoznawstwa cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego;
  • w przypadku szkół ponadpodstawowych wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym szkolenia strzeleckiego.

Więcej specjalistów w placówkach szkolnych

Od nowego roku w szkołach ma być większa ilość nauczycieli specjalistów. Powstało nowe stanowisko pedagoga specjalnego, a oprócz tego określono jego zadania i kwalifikacje. Wymiar zatrudnienia specjalistów będzie uzależniony od liczby dzieci w danej placówce. 

Matura i egzamin ósmoklasisty w formule 2023

Według nowej formuły maturzyści w 2023 będą musieli przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także powrócić do obowiązkowego pisania egzaminu z dodatkowego przedmiotu do wyboru. Wymagane będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty:​​

  • zmieniono termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj,
  • zrezygnowano z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. 

Egzamin maturalny:

Zmiany czekają uczniów również w tym obszarze. Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej.  Absolwenci będą mieli więcej czasu na pisanie, ale w zamian za to dojdzie większa ilość zadań. 

  • Cztery obowiązkowe egzaminy pisemne - język polski, matematyka i język obcy. Do tego każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu rozszerzonego z wybranego przedmiotu (bez progu zdawalności),
  • uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego oraz wybranego języka obcego,
  • matura pisemna z j. polskiego na poziomie podstawowym będzie trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut,
  • matura pisemna z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym będzie wynosić 180 minut,

Zmiany w arkuszach maturalnych

Spore zmiany zaszły również w arkuszach. W 2023 roku maturzyści piszący egzamin z matematyki otrzymają więcej zadań, które są znacznie mniej punktowane. Ponadto wersja rozszerzona będzie zawierała wyłącznie zadania otwarte. Natomiast osoby przystępujące do egzaminu z języka polskiego otrzymają nie jeden, a dwa arkusze. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: język polski w użyciu, oraz test historycznoliteracki. Drugi arkusz będzie wypracowaniem, które zdający musi stworzyć na wybrany przez siebie temat. 

 

Źródło: https://cke.gov.pl

e-korepetycje.net

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Znani astronomowie

Obserwacje nieba, układ planet i gwiazd, fascynowały człowieka od starożytności. W tamtych czasach astronomia i astrologia  były naukami praktycznie tożsamymi. Na kartach historii, z większymi lub mniejszymi odkryciami astronomicznymi, zapisało się wielu naukowców.

Koronawirus w Polsce: sytuacja w edukacji

Koronawirus jest obecny na świecie i w Polsce. Wpływa też na sytuację w edukacji. Część placówek zdecydowała o odwołaniu zajęć, ograniczeniu wydarzeń. Podobne kroki podejmują polskie uczelnie. Na bieżąco monitorujemy sytuację w edukacji w Polsce.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
e-korepetycje.net
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Raport cen korepetycji 2022