Matura z języka polskiego 2015. Co nowego?

Do tej pory maturzyści zdawali egzamin w formie pisemnej - uwzględniający część sprawdzającą rozumienie treści oraz dłuższą pracę pisemną, a także w formie ustnej - uwzględniający wypowiedź na wybrany temat oraz rozmowę dotyczącą tematu prezentacji i bibliografii. Podział na część pisemną i ustną pozostanie bez zmian. Modyfikacje dotyczą wyłącznie sposobu przeprowadzania egzaminu oraz jego oceny.

Nowy system oceniania

W przypadku matury pisemnej, z największą krytyką ze strony nauczycieli i uczniów spotykał się system oceniania wypracowań za pomocą klucza. Był bowiem uważany za ograniczenie kreatywności uczniów, ponieważ przygotowanie do matury opierało się w dużej mierze do tego, jak „dopasować się” do klucza. Należało odpowiadać w taki sposób, by jak najbardziej „wpasować się” w ustalony wcześniej arkusz odpowiedzi.

Dlatego od tego roku zmieni się system oceniania - ocenianie według określonego schematu zostanie zastąpione ocenianiem holistycznym, które pozwoli na poznanie umiejętności ucznia oraz jego toku rozumowania. Dzięki temu każdy z maturzystów będzie mógł wykazać się znacznie większą kreatywnością.

W nowej formule pisemnej matury z języka polskiego cały czas będzie obowiązywać część sprawdzająca rozumienie treści. Zmieni się jednak zakres pytań oraz poleceń. Pozostanie również dłuższa praca pisemna, jednak przyjmie ona nieco inną formę - rozprawki problemowej, opartej na fragmencie dłuższego utworu.

Brak prezentacji

Nie tylko ocenianie według klucza, ale również konieczność tworzenia prezentacji była szeroko krytykowana przez nauczycieli. Jej założeniem było przygotowanie maturzystów do wystąpień publicznych, jednakże rzadko który uczeń prezentację przygotowywał samodzielnie.

Nowa matura ustna z języka polskiego oznacza rezygnację z długiej wypowiedzi na określony temat i rozmowy związanej z prezentacją na rzecz wypowiedzi opartej o wylosowane pytanie przygotowane przez CKE. Zdaniem komisji egzaminacyjnej, taka forma matury ustnej będzie bardziej „uczciwa”, ponieważ zmusi uczniów do samodzielnego formułowania wypowiedzi.

Istota egzaminu pozostaje bez zmian

Wprowadzenie kilku kluczowych zmian w formułę matury z języka polskiego nie spowodowało zmian w istocie egzaminu. Jego celem jest weryfikacja wiedzy uczniów oraz sprawdzenie kompetencji w zakresie operowania posiadaną wiedzą. Osoba zdająca maturę z języka polskiego musi wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu oraz jego interpretacji, a także tworzenia własnego argumentującego tekstu.

Wszelkie zmiany w egzaminie maturalnym mają na celu większe zaangażowanie uczniów do wykorzystywania swojej wiedzy oraz formułowania własnych wniosków. Z tego też powodu większy nacisk będzie kładziony na uzasadnienie i wyjaśnienie swojego zdania przez osoby zdające egzamin.

Warto podkreślić, że nowa formuła matury będzie dotyczyła nie tylko języka polskiego ,ale także przedmiotów ścisłych, np. matematyki, chemii czy fizyki. Na egzaminie z tych przedmiotów pojawi się większa liczba zadań, które będą wymagały stawiania hipotez i poddawania ich weryfikacji.

e-korepetycje.net

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Trudności w przygotowaniu do matury [raport]

W dniach od 15 do 18 listopada 2013 roku zostało przeprowadzone badanie na temat problemów uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny - nowe wytyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło na konferencji nowe wytyczne w sprawie przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w 2021 roku.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
e-korepetycje.net
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport

Dowiedz się więcej o tej publikacji