Egzamin poprawkowy - jak on wygląda?

egzamin poprawkowy

Czasem niefortunny zbieg okoliczności sprawi, że trzeba powtórzyć jakiś przedmiot i podejść do egzaminu jeszcze raz. To nie jest koniec świata i katastrofa. Zamiast umierać z nudów, leżeć do góry brzuchem, czekają was randki z podręcznikami i zeszytami. Nie ma co tracić czasu, trzeba się wziąć w garść i zabrać się za rzetelną edukację.

Jak wygląda egzamin poprawkowy w aspekcie formalnym? Na jakim szczeblu edukacji można być nieklasyfikowanym do następnej klasy? Jakie są formy egzaminów poprawkowych? Na te i podobne pytania znajdziecie odpowiedź poniżej.

Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej każdy uczeń, który na koniec roku lub semestru (w przypadku szkół dla dorosłych) szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych przedmiotów ma możliwość podejść do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Chrzest bojowy przeprowadza się z wykorzystaniem dłoni, czyli w formie pisemnej, z użyciem ust, czyli w postaci ustnej lub z wykorzystaniem całego ciała w przypadku takich zajęć edukacyjnych jak: muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, komputerowe i wychowanie fizyczne.

Aby podejść do poprawki, niezbędne jest złożenie podania do dyrekcji szkoły jeszcze przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Termin sprawdzianu ustala dyrektor placówki. Przeprowadza się go w ostatnich tygodniach ferii letnich. W szkołach, w których zajęcia kończą się w styczniu odbywają się po ich zakończeniu, nie później jednak niż do końca lutego.

Uczeń staje twarzą w twarz z komisją w skład której wchodzą: przewodniczący komisji (dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony), egzaminujący (nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne), członek komisji (nauczyciel prowadzący identyczne albo pokrewne zajęcia edukacyjne). Komisja nie jest wrogo nastawiona do ucznia i dobrze mu życzy. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Jeśli uczeń nie stawił się na poprawce i ma na to usprawiedliwienie, wówczas dyrektor szkoły wyznacza mu dodatkowy termin, ale nie późniejszy niż do końca września lub marca (jeśli zajęcia kończą się w styczniu). Pamiętajcie, że ból głowy czy złe samopoczucie, to nie jest odpowiednie wytłumaczenie.

Pozytywny wynik na egzaminie poprawkowym oznacza przejście na wyższy poziom – klasa wyższa. Uczeń, któremu się nie powiodło i otrzymał ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Istnieje jednak koło ratunkowe: biorąc pod uwagę potencjał edukacyjny ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w trakcie danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej jednostkę, która nie zaliczyła egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć, pod warunkiem, że te obligatoryjne lekcje są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Od otrzymanego wyniku egzaminu poprawkowego można się odwołać. Dyrektor placówki może taką prośbę odrzucić, jeśli nie stwierdzi żadnych uchybień w sposobie przeprowadzenia egzaminu albo zleca ponowne przeprowadzenie testu, gdy dopatrzy się jakiś chochlików.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów poprawkowych przeprowadzonych w szkołach znajdziecie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

O autorze

avatar
e-book_jak_napisac_article

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Certyfikat HSK z języka chińskiego

HSK czyli Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (汉语水平考试) to egzamin certyfikujący z języka chińskiego organizowany przez Hanban.

Co robić, by uczeń nie zraził się do systemu edukacji

Pierwsze dni w szkole są ogromnym stresem dla wielu osób. Z jednej strony to wyzwanie, przełom w życiu, ale też żmudna praca, poświęcenie i zmiana dotychczasowej egzystencji. Inauguracyjny dzwonek wywołuje trwogę, oszołomienie i obawy. Często okazuje się, że te negatywne odczucia były niepotrzebne, bo szkoła wcale nie jest taka straszna, a nawet można w niej miło spędzić czas. Grunt to pozytywne myślenie i dobre nastawienie!

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
e-korepetycje.net
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport Pobierz raport