Czym grozi zarabianie bez zakładania firmy?

Każda osoba prowadząca działalność zarobkową w sposób ciągły i zorganizowany, w świetle polskich przepisów prawa, zobligowana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Wobec wprowadzenia nowego rozporządzenia dotyczącego konieczności rejestrowania firmy, z obowiązku tego zwolnione mogą być osoby, których miesięcznych przychód nie przekroczy połowy płacy minimalnej. Dla roku 2018 kwota ta wynosi 1050 zł. Zatem, jeżeli korepetytor, świadczy swoje usługi regularnie, ma stałe dochody, czyli spełnia wszystkie kryteria obligującego go do zarejestrowania działalności, ale nie przekroczy wspomnianego wyżej pułapu przychodu, zwolniony jest z obowiązku rejestracyjnego. Obowiązek ten jednak powstanie w pierwszym miesiącu działalności, w których kwota ta zostanie osiągnięta. Nawet, jeżeli w kolejnych miesiącach przychód uzyskany z korepetycji będzie niższy niż kwota 1050 zł, to nie zwalnia to z obowiązku prowadzenia firmy. W przypadku osiągnięcia progu 1050 zł przychodu przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia, w którym kwotę przekroczył.

Brak konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem niewielkiego przychodu nie oznacza, że dochód ten pozostanie nieopodatkowany. Wszelkie przychody uzyskane w ciągu całego roku z tytułu udzielania korepetycji muszą zostać rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Brak rozliczenia dodatkowego dochodu w PIT

Konsekwencją nie wykazania w zeznaniu rocznych dochodów pochodzących z transakcji związanych z niezarejestrowaną działalnością mogą być sankcje podatkowe i karne. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, art. 25b, takie dochody określone są mianem „nieujawnionych dochodów”. Jeżeli podczas kontroli przedsiębiorca nie będzie w stanie wykazać źródła takich przychodów oraz wskazać dowodów na rozliczenie od nich podatku, wówczas musi liczyć się z nałożeniem kary oraz obowiązkiem zapłaty zaległego podatku. W świetle prawa karnego osobie takiej może grozić kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Najbardziej dotkliwe kary będą dotyczyły tych osób, u których kontrola wykaże prowadzenie działalności gospodarczej niezarejestrowanej, w której nie były opłacane jakiekolwiek podatki.

Z czego wynikają konsekwencje braku rejestracji działalności gospodarczej?

Jak wspomnieliśmy na samym początku, po przekroczeniu określonego progu przychodów, korepetytor zmuszony jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Jeżeli tego nie uczyni, a nadal będzie prowadził swoją działalność, narażony jest na konsekwencje zarówno finansowe jak i prawne.

Powstaną one szczególnie w 2 przypadkach:

  1. Brak odprowadzenia podatku dochodowego lub/i podatku VAT, jeżeli rodzaj wykonywanej działalności obliguje do jego odprowadzania. W przypadku prowadzenia działalności związanej stricte z edukacją podmiot nie jest płatnikiem VAT.
  2. Brak odprowadzenia składek zdrowotnych do ZUS.

O konsekwencjach braku odprowadzenia należnego podatku pisaliśmy już w akapicie dotyczącym rozliczenia PIT. Warto jednak dodać, że uchybienie z tytułu braku rozliczenia podatku może być potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Jeżeli straty skarbu państwa z tytułu zaniedbania podatkowego wyniosą mniej niż 9200 zł, sprawa zostanie uznana za wykroczenie. W przypadku przekroczenia tej kwoty uznawane jest ono za przestępstwo skarbowe, za które może zostać nałożona kara nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kwota zależna jest oczywiście od skali uchybienia. Warto również wspomnieć, że w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za tego rodzaju przestępstwo, można mieć później problemy z założeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej nawet przez okres 5 lat.

W przypadku wykrycia uchybień podatkowych przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacenia zaległego podatku wraz z odsetkami, karnej stawki podatku wynoszącej 75% wysokości nieujawnionych dochodów oraz stracić prawo do ulg, w tym do rozliczania kosztów prowadzonej działalności.

Wiele osób, które nawet mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, uznaje płacenie składek ZUS za zbędne. Konsekwencje takiego działania mogą być jednak poważne. Przedsiębiorca będzie:

  • Musiał uregulować zaległe składki
  • Mógł zostać obciążony dodatkową karą w postaci kwoty równej 100% zaległych składek
  • Mogła być nałożona na niego grzywna wysokości 5000 zł.

Inne skutki braku zarejestrowania działalności

Brak zarejestrowania firmy ogranicza możliwości legalnej współpracy z innymi przedsiębiorcami. Osoba, która nie ma zarejestrowanej działalności nie może wystawiać faktur, co szczególnie wymagane jest przy współpracy z innymi podmiotami prawnymi. Dodatkowo brak firmy to brak możliwości odliczania kosztów prowadzonej działalności. W przypadku konieczności wzięcia kredytu w banku, osoba z nieujawnionymi dochodami, bez działalności, będzie miała z tym spore trudności lub wręcz będzie to niemożliwe.

Jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą – korepetytorem, ale już teraz wiesz, że Twoje miesięczne przychody będą przekraczały próg 1050 zł, nie zwlekaj z decyzją o zarejestrowaniu działalności. Jeżeli nie jesteś gotów do rozpoczęcia własnego biznesu pod swoją nazwą, spróbuj współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Możesz wtedy legalnie wystawiać faktury bez konieczności rejestrowania swojej firmy. Zwolniony będziesz także z konieczności opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat sposobu rozliczania dochodów z korepetycji, zapraszamy do obejrzenia naszego materiału video:

O autorze

avatar

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Wynajęcie lokalu na prowadzenie korepetycji – kiedy to się opłaca?

Gdzie prowadzisz korepetycje „face-to-face”? U siebie w domu? W mieszkaniu ucznia? A może np. w kameralnej kawiarni? Rozwiązań, z których można skorzystać, jest oczywiście wiele. Możesz jednak zastanawiać się, czy lepszym wyjściem nie będzie wynajęcie lokalu na prowadzenie korepetycji. Są sytuacje, w których się to opłaca. Zobacz, kiedy i w jaki sposób poszukiwać lokalu na wynajem.

Korepetycje a działalność gospodarcza

Udzielanie odpłatnych korepetycji jest zjawiskiem bardzo powszechnym, gdyż zajmują się tym zarówno studenci, osoby po studiach, nauczyciele czy też pracownicy akademiccy. Często osoby te mają problem z ustaleniem czy udzielanie korepetycji powoduje konieczność zapłaty podatku, a jeżeli tak to w jaki sposób należy go rozliczyć. Na wszystkie powstałe wątpliwości postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Akademia Korepetytora start
Marketing internetowy w edukacji
Raport cen korepetycji 2023