Awans zawodowy nauczyciela

Nauczyciel to osoba, która cechuje się anielską cierpliwością, trzyma nerwy na wodzy, potrafi zapanować nad zgiełkiem, posiada predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem, żeby ogarnąć niejednokrotnie hardych i czupurnych osobników. To misja i ogromne wyzwanie, bo nie chodzi tutaj o „sfuszerowanie” swojego zadania, ale o wychowanie i nauczenie uczniów czegoś nowego.

Ciała pedagogiczne mogą piąć się po szczeblach kariery i zmieniać stanowiska pracy na lepiej płatne i bardziej prestiżowe. Wszystkie uregulowania dotyczące tego zagadnienia są zapisane w Karcie Nauczyciela. A jak wyglądają poszczególne etapy?

Nauczyciel stażysta

Pierwszy poziom to nauczyciel stażysta. Pretendent zaczyna pełnić tę funkcję w momencie, gdy znajduje zatrudnienie w szkole. Okres ten zaczyna się dnia 1 września i kończy po upływie 9 miesięcy. Stażysta prezentuje dyrektorowi szkoły tzw. plan rozwoju zawodowego, który jest założeniem działań, jakie mają zostać zrealizowane w trakcie roku szkolnego. Kandydat m. in. zdobywa i pogłębia wiedzę dotyczącą funkcjonowania szkoły i przepisów BHP, uczestniczy w programach kształcenia dydaktyków. Z racji tego, iż jest jeszcze zielony w obcowaniu z uczniami i ciężko mu ogarnąć wszystkie edukacyjne sprawy, zostaje mu przydzielony „anioł stróż”, czyli opiekun. Wspomożyciel wyciąga pomocną dłoń nie tylko w sprawach dydaktycznych, ale także przygotowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres trwania stażu. Stażysto bądź czujny i profesjonalny, bo cenzor ma cię na oku!

Nauczyciel kontraktowy

Ostatecznej oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor placówki, na podstawie informacji zdobytych od opiekuna i rady rodziców. Po otrzymaniu pozytywnej noty podczas rozmowy z członkami komisji kwalifikacyjnej, pedagog awansuje i zostaje nauczycielem kontraktowym. Pedagog otrzymuje w tym momencie umowę o pracę na czas nieokreślony. Próby starania się o kolejny awans mogą zostać rozpoczęte dopiero po upływie 2 lat od momentu stania się pedagogiem kontraktowym.

Nauczyciel mianowany

Droga prowadząca do podwyższenia stanowiska wygląda podobnie jak na pierwszym szczeblu. Nauczyciel nie spoczywa na laurach, ale nieustannie się dokształca, uczestniczy w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez szkołę, buduje pozytywne relacje z uczniami itp. Przed samym egzaminem na wyższy stopień kariery, pedagog musi złożyć dyrektorowi placówki sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju. Potem szybki chrzest bojowy przed komisją i przejście na wyższy stopień - nauczyciel mianowany. Pedagog jak uczeń, też może nie zdać. Jego staż przedłuża się wówczas o 9 miesięcy i po upływie tego okresu znowu staje przed komisją egzaminacyjną.

Nauczyciel dyplomowany

Pedagog przynajmniej po upłynięciu roku od nadania tytułu nauczyciela mianowanego, może podjąć kroki zmierzające do uzyskania kolejnego awansu. Postępuje tak, jak nauczyciel kontraktowy, czyli składa wniosek do dyrektora placówki i z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczyna staż, który trwa dwa lata i dziewięć miesięcy. Jeśli nauczyciel posiada tytuł doktora bądź wyższy, wówczas aplikantura skraca się do 9 miesięcy. Pedagog powinien wykazać się bogatym dorobkiem zawodowym, zwłaszcza tym uzyskanym po poprzednim awansowaniu. Nie musi być wolontariuszem, ale dobrze jeśli angażuje się w zajęcia nadobowiązkowe, podejmuje działania, dzięki którym szkoła uzyskuje pozytywną opinię, doskonali swój warsztat oraz metody pracy itp. jeśli kandydat na nauczyciela dyplomowanego sumiennie wykonuje swoje obowiązki i wkłada serce w pracę, nie musi się obawiać o awans i przejście na kolejny szczebel - nauczyciel dyplomowany.

Profesor Oświaty

Wiele ciał pedagogicznych kończy swoją karierę na uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, ale bardziej ambitne jednostki zmierzają do uzyskania tytułu honorowego Profesora Oświaty. Jest to najwyższy szczebel, na jakim się może znaleźć nauczyciel, który podczas swojej długoletniej pracy wykazał się niebagatelnym i dobrze notowanym dorobkiem zawodowym.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli są świadectwem potwierdzającym rozwój, doskonalenie i wzrost kompetencji danej jednostki. Wskazują też na fakt, iż pedagog nie stoi w miejscu, ale chce wiedzieć więcej, lepiej przekazywać wiedzę, kreatywnie rozwiązywać problemy. Poszerzanie horyzontów myślowych, samodoskonalenie swoją drogą, ale ważne są też profity finansowe. Wyższy szczebel kariery to większe wynagrodzenie. Wniosek jest jeden: warto się uczyć i nie ustawać w działaniu.  

O autorze

avatar

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Zajęcia po szkole i pracy – cz. 2

Przedstawiamy drugą część artykułu dotyczące aktywności, jakie można wybrać po szkole lub pracy, aby utrzymać zdrowie i dobrą kondycję. Będzie mowa o takich dyscyplinach jak tenis ziemny, taniec, jazda konna, aikido i jazda na deskorolce. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

10 nawyków, które warto wprowadzić, by być lepszym człowiekiem

„Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem” (Oscar Wilde). To stan, do którego powinna zmierzać każda istota ludzka. Nowy Rok jest szczególną okazją do takich refleksji i podejmowania kroków, by być lepszym, pogodniejszym, pełnym inicjatywy.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport Pobierz raport