Zmiany w roku szkolnym 2023/2024

W nowym roku szkolnym wiele się zmienia w polskim systemie edukacji, a Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie szeregu istotnych reform.

Zniesienie prac domowych

Nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej, wprowadzone od kwietnia, zrewolucjonizowały podejście do nauki w szkołach podstawowych.

 • Od teraz w klasach I-III prace domowe pisemne i praktyczno-techniczne są przeszłością, z wyjątkiem ćwiczeń pisemnych wspierających rozwój motoryki małej.
 • W klasach IV-VIII prace domowe stały się nieobowiązkowe i nieoceniane, zastąpione przez indywidualną informację zwrotną od nauczyciela. 
 • W szkołach ponadpodstawowych uczniów nie obejmą żadne zmiany w tym zakresie.

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, wskazała na korzyści płynące z tych zmian: 

Uczniowie i uczennice w końcu zyskują czas na przygotowywanie się do lekcji, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, rozwijanie swoich zainteresowań, aktywność fizyczną i odpoczynek.

Nowe przepisy mają na celu wyrównanie szans i uczenie uczciwości, eliminując niepotrzebny stres związany z pracami domowymi, których wartość edukacyjna jest często kwestionowana. Podstawą tych zmian są również badania naukowe, jak podkreślił zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, Tomasz Gajderowicz. 

Źródło: 

 • https://www.gov.pl/web/edukacja/konferencja-prasowa-w-sprawie-nowych-przepisow-dotyczacych-prac-domowych 

Historia i Teraźniejszość znika ze szkół

Jak planuje MEN, wprowadzony 1 września 2022 r. nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość ma zniknąć ze szkół od roku szkolnego 2024/2025. Jednak uczniowie, którzy zaczęli jego naukę, będą musieli ją kontynuować.

Ministerstwo planuje wprowadzenie w miejsce HiT-u nowego przedmiotu, obejmującego zagadnienia związane z historią najnowszą, a także elementy wiedzy o społeczeństwie, by dać uczniom jak najlepszą orientację w zasadach funkcjonowania państwa i jego instytucji. Prace nad nim już ruszyły.

Zmiany w nauczaniu religii w szkołach

Religia jako przedmiot pojawiła się w szkołach w 1990 roku. Aktualnie jest nauczana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ograniczenie liczby lekcji religii finansowanych z budżetu państwa do jednej. Środki na drugą lekcję miałyby zapewnić samorządy. Ma to wynikać ze stale zmniejszającej się liczby uczniów uczęszczających na te zajęcia.

W związku z tym MEN planuje również wprowadzenie obowiązku zaplanowania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć każdej klasy.

Matura w 2024 roku

W 2024 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w formule 2023 na podstawie wymagań egzaminacyjnych (nie podstawy programowej) i odbędzie się w dniach 7–25 maja. Uczeń przystąpi do:

– czterech egzaminów pisemnych: z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym);

– dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego (bez określania poziomu) i z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Poza tym uczeń będzie musiał obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym oraz – dobrowolnie – do nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Źródła: https://cke.gov.pl/; https://www.gov.pl/web/edukacja

Uszczuplenie podstawy programowej 

Od 1 września bieżącego roku uczniowie i nauczyciele klas IV–VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą pracować według zmienionej podstawy programowej, której zakres został ograniczony o około 20%. Wprowadzono redukcję treści z przedmiotów takich jak:

 • matematyka
 • język polski,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka 
 • informatyka,

m.in. w szkołach podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych. Dodatkowo, w klasach I–III szkoły podstawowej wprowadzono naukę zasad udzielania pierwszej pomocy, a egzamin ósmoklasisty nie będzie obejmował literatury z klas IV–VI. Przeprowadzanie testów sprawnościowych w ramach wychowania fizycznego zostało wydłużone o jeden miesiąc, do lutego. Zrezygnowano również z odrębnej podstawy programowej dla języka niemieckiego jako języka mniejszości. 

Więcej informacji: 

 • https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe--rozporzadzenia-podpisane 
e-korepetycje.net

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Razem dla Ukrainy - nauka języków pro bono

Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jest bardzo trudna. Coraz więcej uchodźców trafia do Polski. Pomóżmy im odnaleźć się u nas i przełamać bariery językowe.

Bon stomatologiczny dla uczniów. Czym ma się różnić obecna inicjatywa?

We wrześniu planowane są nowe regulacje dotyczące opieki stomatologicznej w szkołach. Rząd zamierza podjąć ambitne działania, ale dotychczasowe próby przywrócenia tego rodzaju usług nie odniosły większego sukcesu. Czym ma się różnić obecna inicjatywa?

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
e-korepetycje.net
Marketing internetowy w edukacji
Raport cen korepetycji 2023