Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty

W dniach 24-26 maja 2022 uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu kończącego edukację podstawową. Liczba zdobytych procentów z każdego z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz oceny końcowe ze świadectwa, będą decydowały o możliwości dostania się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Zgodnie z przepisami każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu, chyba że jest zwolniony z powodów zdrowotnych lub jest laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ogólnokrajowym. Nie ma natomiast możliwości jego nie zdania, nawet gdy piszący zdobędzie 0 punktów.
W przypadku, gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, może napisać je w terminie dodatkowym. Ten został wyznaczony na 13-15 czerwca 2022 roku. Wyniki egzaminów uczniowie poznają 1 lipca 2022 roku, a zaświadczenia o uzyskanym rezultacie będą wydawane przez szkoły 8 lipca 2022.

Zakres obowiązującego materiału

W związku z pandemią oraz prowadzonym nauczaniem online podtrzymane zostały zmniejszone wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku. Uczeń zdaje tylko 3 przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. 
Dodatkowy przedmiot egzaminacyjny nie obowiązuje w tym roku.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin potrwa 120 minut, a dla osób uprawnionych 180 minut
Skrócona i skorygowana została lista lektur obowiązkowych, których znajomością musi wykazać się uczeń przystępujący do egzaminu. Znajomość treści oraz problematyki utworów, zawarta zarówno w pytaniach otwartych, jak i zamkniętych, będzie obowiązywała z następujących lektur:

 • „Opowieść wigilijna” Charles Dickens; 
 • „Zemsta” Aleksander Fredro; 
 • „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry;
 • „Quo vadis” Henryk Sienkiewicz;
 • „Latarnik” Henryk Sienkiewicz;
 • „Balladyna” Juliusz Słowacki;
 • „Kamienie na szaniec”  Aleksander Kamiński;
 • „Pan Tadeusz”, „Świtezianka”, „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Dziady” cz.II Adam Mickiewicz;
 • wiersze wybranych poetów;
 • fraszki i treny (w tym Tren VII i VIII) Jan Kochanowski.

W swoich wypowiedziach uczeń może odnieść się także do lektur obowiązkowych z podstawy programowej, które nie zostały objęte wymaganiami egzaminacyjnym. Są to:

 • „Syzyfowe prace” Stefan Żeromski;
 • „Żona modna” Ignacy Krasicki;
 • „Artysta” Sławomir Mrożek;
 • „Ziele na kraterze” oraz „Tędy i owędy” Melchior Wańkowicz;
 • „Sonety krymskie” (wybrany utwór z cyklu) Adam Mickiewicz;
 • pieśni i treny Jan Kochanowski.

W arkuszu znajdą się pytania zamknięte, pytania otwarte oraz dłuższa forma wypowiedzi. Uczeń będzie miał do wyboru napisanie opowiadania lub rozprawki – podane zostaną dwa tematy do wyboru. 
Za rozwiązanie wszystkich zadań można maksymalnie zdobyć 45 punktów, z czego 20 punktów będzie można otrzymać za napisanie wypracowania.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?


Egzamin potrwa 100 minut, a dla osób uprawnionych do 150 minut.
Skorygowane zostały wymagania. Zadania egzaminacyjne nie będą zawierały dowodów geometrycznych, ograniczona zostanie także liczba zadań ze stereometrii (geometrii przestrzennej) oraz zmniejszona trudność zadań zawierających działania na pierwiastkach.
Ucznia przystępującego do egzaminu z matematyki będzie obowiązywała znajomość:

 • działań na liczbach naturalnych, w tym w dziesiątkowym układzie współrzędnych;
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • zastosowanie matematyki w praktyce – obliczenia procentowe, zamiana jednostek objętości, masy, długości, obliczenia dotyczące drogi, czasu i prędkości;
 • pierwiastki oraz potęgi o podstawach wymiernych;
 • tworzenie, przekształcanie i obliczanie wyrażeń algebraicznych;
 • rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą;
 • rodzaje prostych, odcinków i kątów;
 • własności figur płaskich, w tym zastosowanie twierdzenia Pitagorasa;
 • geometria przestrzenna;
 • podstawy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;
 • elementy statystyki opisowej – tabele, diagramy, wykresy, obliczanie średniej arytmetycznej;

Arkusz będzie składał się z zadań zamkniętych typu prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru oraz „na dobieranie”, jak również z zadań otwartych. Z zadań zamkniętych uczeń może zdobyć ok. 50% punktów. 

Ważne!
W zadaniach otwartych należy zapisywać wszystkie obliczenia i działania. Jeżeli uczeń popełni błąd w obliczeniu, ma szansę na uzyskanie części punktów za zadanie, za wskazanie drogi do uzyskania poprawnego wyniku.


Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego?

Egzamin będzie trwał 90 minut, a dla osób uprawnionych do 135 minut.
Na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2022 zostaje obniżony oczekiwany poziom biegłości językowej do A2 (w skali ESOKJ).
Ograniczone zostały wymagania dotyczące konstrukcji gramatycznych oraz zakresu słownictwa. Wykluczone zostaje użycie mowy zależnej oraz czasu Past Perfect
Od ucznia przystępującego do egzaminu z języka angielskiego będzie oczekiwana m.in.:

 • znajomość słów i struktur gramatycznych z zakresu np. sportu, zdrowia, człowieka, pracy i edukacji, miejsca zamieszkania czy zakupów i usług;
 • rozumienie prostych wypowiedzi ustnych;
 • rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych (np. ogłoszenia, artykułu, recenzji czy wywiadu);
 • tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych;
 • podstawowa wiedzy o krajach i społeczeństwach posługujących się językiem angielskim.

Obowiązkowe czasy gramatyczne:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Future Simple

Egzamin będzie składał się z następujących części:

 • Rozumienie ze słuchu - za które można otrzymać 20-25% punktów.
 • Rozumienie tekstów pisanych - za które można otrzymać 25-30% punktów.
 • Znajomość funkcji językowych - za które można otrzymać 15-20% punktów.
 • Znajomość środków językowych - za które można otrzymać 15-20% punktów.
 • Wypowiedź pisemna (50 – 120 wyrazów) - za którą można otrzymać ok. 20% punktów.

Z całego egzaminu uczeń będzie mógł zdobyć łącznie 55 punktów, z czego 34 punkty za zadania zamknięte oraz 21 punktów za zadania otwarte.

Źródło informacji: https://cke.gov.pl/

O autorze

MF

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Matura 2016 z matematyki i fizyki, czyli jak optymalnie wybrać korepetycje

Jak optymalnie przygotować się do matury, oszczędzając sobie dodatkowego stresu? Plan działania to podstawa.

Programowanie - przyszłościowe zajęcie

Szacuje się, że do 2020 roku na świecie może brakować nawet milion programistów. A czy każdy może zostać programistą?

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Biochemia luty 23
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Raport cen korepetycji 2022