Możliwe zwolnienia od podatku w pracy korepetytora

W 2020 roku zeznanie podatkowe za rok poprzedni można złożyć do końca maja. Jest to również termin na wpłatę należnego podatku. Jednym z elementów rozliczenia podatku jest stosowanie przez podatnika zwolnień oraz ulg podatkowych. W poniższym artykule przeanalizujemy możliwe do zastosowania ulgi w pracy korepetytora.

Klasyfikacja ulg oraz zwolnień

Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia pewnej kwestii teoretycznej. Otóż, choć potocznie pojęć tych używa się zamiennie, to jednak na gruncie przepisów prawa czym innym jest zwolnienie podatkowe a czym innym ulga (odliczenie).

Czytaj inne teksty z cyklu: Porady prawnika

W przypadki zwolnień podatkowych dany przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że takiego przychodu podatnik nie ujmuje w rozliczeniu deklaracji podatkowej. Natomiast ulga jest to pewna kwota (wartość) podlegająca odliczeniu albo od dochodu albo od podatku. W zakresie podatku dochodowego ulgi są odliczane w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik nie może ich uwzględniać w trakcie roku podatkowego.

WAŻNE

Należy pamiętać, że ulgi podatkowe dzielimy na te które są odliczane od dochodu oraz te które są odliczane od podatku.

Odliczenia od dochodu

W pierwszej kolejności omówmy katalog możliwych odliczeń od dochodu. Przypomnijmy, że dochód jest to różnica między przychodem, a kosztem podatkowym. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT tak ustalony dochód może zostać pomniejszony o:

  • wpłaty na IKZE
  • ulgę rehabilitacyjną
  • wydatki na internet do 760 zł w roku
  • darowizny na cele kultu religijnego, organizacje pożytku publicznego, kształcenia zawodowego,
  • ulgę z tytułu krwiodawstwa
  • ulgę termomodernizacyjną (art. 26h ustawy)

Podatnik powyższe wartości, w sposób szczegółowy określone w przepisach ustawy, ujmuje zarówno w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, jak i w załączniku do zeznania PIT/O.

Warto podkreślić, że wspomniany przepis dotyczy odliczenia od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (tj. stawkami 17% lub 32%). Odnosząc tą informację do osoby fizycznej udzielającej korepetycji należy wskazać, że powyższe odliczenia znajdą zastosowanie zarówno w sytuacji gdy korepetycje są kwalifikowane do działalności wykonywanej osobiści (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT), jak i w przypadku kwalifikacji do pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT). Przepis nie uzależnia bowiem możliwości skorzystania z odliczenia od źródła przychodu.

WAŻNE

Niezależnie czy korepetytor prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych czy też wykonuje działalność osobiście może dokonywać w zeznaniu rocznym odliczeń od dochodu.

Nie możemy zapominać, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają możliwość wyboru innej niż zasady ogólne formy opodatkowania. Przykładowo udzielanie korepetycji przez nauczycieli w ramach wolnego zawodu może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czy również i w tym przypadku korepetytor może skorzystać ze wskazanych odliczeń? Na szczęście dla podatników odpowiedź na to pytanie jest pozytywna i możliwość odliczenia wynika wprost z treści ustawy. Jak bowiem czytamy w art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Jak zatem widać również w zakresie korepetycji opodatkowanych ryczałtem istnieje możliwość odliczenia od przychodu wydatku określonego w katalogu znajdującym się w art. 26 ust. 1 ustawy PIT.

WAŻNE

Korepetytor opodatkowany w formie ryczałtu również ma możliwość odliczenia od przychodu ulg podatkowych.

Kolejną możliwą formą opodatkowania, w przypadku działalności gospodarczej, jest podatek liniowy. Tutaj możliwość skorzystania z odliczeń od dochodu wygląda nieco inaczej. Jak bowiem wskazuje art. 30c ust. 2 ustawy PIT dochód opodatkowany podatkiem liniowym podatnicy mogą pomniejszyć o wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz o darowizny wyłącznie na cele kształcenia zawodowego. Wysokość wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Dodatkowo w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej opisanej w art. 26h ustawy PIT. Przepis ten podaje bowiem, że również podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy mogą z tej ulgi skorzystać.

Zwróćmy zatem uwagę, że podatnik opodatkowując korepetycje podatkiem liniowym może dokonywać odliczeń od dochodu jedynie w ograniczonym zakresie.

WAŻNE

Podatnicy decydujący się na opodatkowanie, udzielanych w ramach działalności gospodarczej korepetycji, podatkiem liniowym mogą od ustalonego dochodu odliczyć tylko niektóre odliczenia.

Na zakończenie dodajmy, że nie występuje możliwość odliczania ww. wydatków w przypadku korepetytorów korzystających z karty podatkowej. W tym bowiem przypadku podatek jest ustalany w formie decyzji naczelnika urzędu skarbowego, zaś podatnik nie składa rocznych deklaracji. Skoro nie występuje mechanizm obliczania dochodu to również nie możemy mówić o odliczaniu ulg w przypadku karty podatkowej.

Odliczenia od podatku

Drugim rodzajem ulg są odliczenia od podatku. W tym przypadku określone wartości są odliczane już od ustalonego zobowiązania podatkowego. W rezultacie nie wpływają na wartość podstawy opodatkowania lecz bezpośrednio na ekonomiczną wysokość podatku.

Klasycznym przykładem odliczenia od podatku jest ulga prorodzinna. Trzeba jednak zwrocić uwagę na treść art. 27f ust. 7 ustawy PIT, który podaje, że ulga prorodzinna nie przysługuje podatnikom, którzy w zakresie rozliczenia podatku korzystają z podatku liniowego lub z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Takie brzmienie przepisu powoduje, że zasadniczo korepetytorzy we wskazanych formach opodatkowania nie mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Musimy jednak zauważyć, że w pewnych okolicznościach odliczenie jest możliwe. Jeżeli korepetytor, oprócz przychodów opodatkowanych ryczałtem, osiąga również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z tytułu umowy o pracę jako nauczyciel) to w tym zakresie może z ulgi skorzystać. Analogicznie będzie również w przypadku podatku liniowego.

Warto także podkreślić, że drugi małżonek takiego podatnika ma możliwość odliczenia ulgi na dziecko w pełnej wysokości. Zgodnie bowiem z art. 27f ust. 4 ustawy PIT odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Jak zatem widać małżonkowie mogą tak określić proporcję odliczenia aby całość ulgi odliczył tylko jeden małżonek.

W powyższym zakresie analogicznie należy dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/O.

WAŻNE

Ulga na dziecko jest odliczana od podatku. Pewnym ograniczeniem w tym zakresie jest wybór opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym bądź ryczałtem ewidencjonowanym.

Podsumowując nasze rozważania trzeba podkreślić, że potencjalny katalog możliwych do odliczenia ulg podatkowych jest całkiem obszerny. Możemy przy tym wyróżnić zarówno odliczenia od dochodu jak i odliczenia od podatku. Warto pamiętać, że skorzystanie z każdej z opisanych ulg wymaga spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w ustawie. Zalecamy zatem zapoznać się z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

O autorze

MS
Banner pod artykułem

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Czy korepetytor musi posiadać kasę fiskalną?

Jak wyjaśniliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów osoba udzielająca korepetycji podlega pod regulacje podatku VAT choć w tym zakresie może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Pojawia się jednak pytanie czy jest to równoznaczne z brakiem obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz wydawania paragonów? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Rozliczenie podatku od korepetycji w trakcie roku

W jednym z naszych pierwszych artykułów wyjaśnialiśmy, że przychód z tytułu udzielania korepetycji można zasadniczo przyporządkować do jednego z dwóch źródeł przychodów. Będzie to albo pozarolnicza działalność gospodarcza albo działalność wykonywana osobiście. W poniższym artykule zastanowimy się czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście wystarczające jest rozliczenie podatku jednorazowo na koniec roku czy jednak na podatnikach ciąży obowiązek zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Banner sidebar
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport

Dowiedz się więcej o tej publikacji