Czy umowa pisemna z uczniem jest potrzebna?

Aby współpraca pomiędzy obiema stronami, czyli uczniem i korepetytorem, przebiegała bez problemów, warto pomyśleć o spisaniu umowy. W dokumencie powinny znaleźć się najważniejsze informacje dotyczące spotakań, regulowania opłat, możliwości odwołania zajęć. Coraz większa liczba korepetytorów decyduje się na wprowadzanie umów pisemnych, aby później nie dochodziło do nieporozumień. 

Z jednej strony mamy korepetytora, dysponującego określonymi możliwościami czasowymi i chęcią dopasowania się do potrzeb ucznia poszukującego pomocy w nauce. Po drugiej stronie barykady stoi uczeń, a częściej rodzic ucznia, który oczekuje od korepetytora pełnego dostosowania się w zakresie terminów, opłat za lekcję, dojazdów. Jest popyt, jest podaż, czyli wszystko powinno działać. Jednak w praktyce nie ma rzeczy idealnych.

umowa z korepetytorem

Odwoływanie zajęć na ostatnią chwilę

Uczniowie bardzo często oczekują, że korepetytor w pełni dostosuje się do ich trybu dnia i ewentualnych zmian. Oczywiście korepetytorzy starają się jak mogą, by oczekiwania ucznia spełnić. Należy jednak pamiętać, że nauczyciel z reguły nie ma tylko jednego ucznia. Bardzo często po jednej lekcji wsiada w metro, autobus, na rower i pędzi do kolejnego potrzebującego. Jeżeli na początku roku uda mu się ustalić pełny plan zajęć z uwzględnieniem czasu dojazdów, to każde odwołanie zajęć na ostatnią chwilę burzy mu cały porządek. I tak w praktyce okazuje się, że na 20 minut przed zajęciami przychodzi wiadomość, że dziś lekcje u ucznia się nie odbędą bo… boli głowa, zapomniałem, syn/córka jest zmęczony/a, musimy pojechać na zakupy, ma dużo zadane w szkole. No fajnie, tylko że w takiej sytuacji prowadzący zajęcia zostaje nagle w środku miasta z godzinną przerwą, której nie ma możliwości zapełnić innym uczniem.

Korepetycje to praca zarobkowa

Każde odwołane zajęcia to brak zarobku. O ile jeden uczeń odwoła jednorazowo zajęcia, o tyle strata finansowa nauczyciela nie będzie aż tak dotkliwa. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy takie odwoływania zajęć pojawiają się notorycznie. Wielu uczniów, tych dorosłych, czy rodziców uczniów małoletnich, zapomina, że korepetytor w ten sposób zarabia na utrzymanie swoje i swojej rodziny. W momencie, gdy utrzymuje się on jedynie z prowadzonej działalności opartej na udzielaniu korepetycji, odwołanie zajęć na ostatnią chwilę to pozbawienie go możliwości zarobku. Chyba nikt z nas nie chciałby co miesiąc się zastanawiać, ile pieniędzy uda się mu zarobić i czy starczy to na życie.

Nie jesteś jedynym uczniem

W momencie planowania zajęć z uczniami dochodzi do sytuacji, gdy uczący musi komuś odmówić. Spowodowane jest to zbyt dużą ilością chętnych osób na zajęcia lub brakiem możliwości znalezienia dogodnego dla obu stron terminu zajęć. Odesłany uczeń prawdopodobnie już nie wróci, tylko znajdzie innego mentora. W sytuacji, gdy uczniowie zaczynają odwoływać zajęcia, przekładać je, wkrada się chaos. Pojawiają się wolne godziny, które mogłyby być czasem poświęconym dla kogoś innego. Dlatego warto ustalić z przyszłym uczniem warunki, na jakich będą odbywały się spotkania. Wiadomo jednak, że umowy ustne są często niedotrzymywane. Może w takim razie umowa pisemna?

Umowa z uczniem/rodzicem

Spisanie na wstępie zasad obowiązujących obie strony, a także regulujących płatności wydaje się sprawą prostą i oczywistą. W praktyce mało który korepetytor to robi. Dlaczego?

Niestety podstawowym czynnikiem jest brak prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji spisana umowa nie ma żadnej mocy prawnej. Dodatkowo stanowi pisemny dokument potwierdzający świadczenie usług przez podmiot, który formalnie nie rozlicza się z osiągniętych przychodów z właściwymi organami skarbowymi. Ale takich przypadków tutaj nie będziemy rozpatrywać. Kolejnym powodem, dla którego korepetytorzy nie są skłonni do podpisywania umowy, to brak wiedzy na temat tego, co w takim dokumencie powinno się znaleźć. Te wątpliwości postaramy się rozwiać w dalszej części tekstu. Do tego dochodzą jeszcze obawy korepetytora, że uczeń zrezygnuje z lekcji, bo poczuje, że umowa go do czegoś zmusza, nakłada obowiązki. Należy jednak pamiętać, że umowa zabezpiecza obie strony. Z jednej korepetytora, przed nieplanowanym odwołaniem zajęć, rezygnacją w ostatniej chwili, spóźnianiem się i brakiem dochodów z prowadzonych lekcji. Z drugiej strony chroni ucznia, który otrzymuje gwarancję odbywania się regularnie zajęć zgodnie z ustaleniami oraz obliguje uczącego do przygotowywania się oraz otrzymania materiałów niezbędnych do edukacji.

Elementy umowy zawieranej pomiędzy korepetytorem a uczniem

Podstawowe elementy postaramy się przedstawić w postaci punktów. Oczywiście wszelkie modyfikacje i indywidualne dostosowanie jest jak najbardziej dopuszczalne. W umowie powinny znaleźć się następujące zapisy:

 1. Strony umowy – określają pomiędzy jakimi osobami, osobą a firmą, nawiązywana jest współpraca.

 2. Przedmiot umowy – czego dotyczy zawierana umowa. Najczęściej pojawiać się będzie ogólna informacja, że będzie to świadczenie usług edukacyjnych z danego przedmiotu. Można dodać zakres usług np. wyszczególnić formy uczenia (pisemne formy sprawdzające, ustne formy sprawdzające, redagowanie wypracowań, przerobienie danego podręcznika).

 3. Miejsce świadczenia usług – w ucznia (można dopisać adres), u nauczyciela, w biurze, za pośrednictwem Skype itd.

 4. Czas trwa umowy – jeżeli uczeń decyduje się na podjęcie nauki na dłuższy okres, warto określić to w umowie. Szczególnie zabezpiecza to korepetytora, który rezerwuje czas długofalowo, a w późniejszym okresie większość uczniów rezygnuje.

 5. Warunki rozwiązania umowy – należy określić, w jakiej formie umowa przez obie strony może zostać wypowiedziana i czy przewidywany jest okres jej wypowiedzenia np. tydzień. Dzięki okresowi wypowiedzenia korepetytor ma czas na znalezienie w to miejsce nowego ucznia. Uczeń natomiast, w przypadku rozwiązania umowy przez drugą stronę, ma czas na poszukiwanie kolejnego nauczyciela.

 6. Obowiązki każdej ze stron – tutaj należy określić szczegółowy zakres obowiązków swoich i ucznia. W tym paragrafie powinny znaleźć się takie informacje jak:

  - kto zapewnia pomoce dydaktyczne i w jakiej formie (podręczniki, karty pracy, nagrania)

  - czy i w jakiej formie będą udzielane informacje o postępach w nauczaniu, ewentualnie w jaki sposób przeprowadzone będą zajęcia sprawdzające osiągnięty poziom wiedzy

  - warunki odwoływania zajęć z przyczyn losowych leżących po stronie korepetytora bądź ucznia

  - sposoby odrabiania zajęć w przypadku, gdy nie odbyły się w założonym terminie

  - warunki odrabiania prac domowych i bieżącego przyswajania nowych wiadomości przez ucznia

  - obowiązki korepetytora z zakresu przygotowania się do przeprowadzenia zajęć.

 7. Opłaty i terminy rozliczania należności – tutaj powinna zostać podana cena za lekcję, z uwzględnieniem czasu jej trwania oraz podanie terminu dokonywania płatności (po każdej lekcji, z góry za semestr, miesiąc itd.).

 8. Postanowienia końcowe – z reguły w tej pozycji pojawiają się informacje o sporządzeniu umowy w dwu jednakowych egzemplarzach dla obu stron, regulacji przez przepisy Kodeksu Cywilnego pozostałych sprawach nieobjętych umową.

Sporządzenie pisemnej umowy nie powinno być odbierane przez uczniów, czy ich rodziców, jako forma przymusu do uczęszczania na zajęcia do danej osoby. Taka umowa zabezpiecza zarówno interesy korepetytora, ale daje również poczucie bezpieczeństwa i gwarancję solidnie świadczonych usług przez nauczyciela.

O autorze

MF
e-korepetycje.net

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Budżet korepetytora – wylicz, ile musisz zarobić

Udzielanie korepetycji jest jednym z Twoich głównych, a może nawet jedynym źródłem przychodów? Jeśli tak, musisz szczególnie uważnie kontrolować wysokość swoich zarobków – tak, abyś mógł bez problemu się utrzymać, a jednocześnie zachować zdrowy balans między życiem prywatnym a zawodowym. Co wziąć pod uwagę podczas wyliczaniu przychodu? Sprawdź nasze wskazówki.

Bon dla nauczyciela - od kiedy, ile wynosi, na co można go wydać?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nową inicjatywę "Bon dla nauczyciela". Bon ma być przeznaczony na zakup sprzętu, który pomoże w prowadzeniu zajęć zdalnych. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest bon, ile wynosi, na co można go wydać, a także od kiedy zacznie się jego wydawanie.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport

Dowiedz się więcej o tej publikacji