Raport z cen korepetycji 2016/2017

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017

Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Sprawdź ceny korepetycji w 2018 roku. Zobacz nowy RAPORT CEN KOREPETYCJI 2018.

 

Ustalenie ceny za korepetycje nigdy nie należało do łatwego zadania. Użytkownicy naszego serwisu nie wiedzą dokładnie jak kalkulować tę wartość. Na jednej szali stawiają swój zarobek, na drugiej zaś zainteresowanie lekcjami przy konkretnej cenie. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż cenę ustala się nie tylko w oparciu o własne koszty i popyt na usługi, ale także w oparciu o średnie ceny konkurencji w swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego też przygotowaliśmy raport z cen, które w poprzednim roku szkolnym widniały w naszym serwisie.

ZAŁOŻENIA DO RAPORTU

Braliśmy pod uwagę ceny użytkowników, którzy dodali ogłoszenie nie wcześniej niż 1.09.2016 lub dodał ogłoszenie wcześniej, ale logował się do serwisu po 1.09.2016. Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę ceny w przedziale <10;400> za 60 min. zajęć. W przypadku, jeśli użytkownik podawał przedział cenowy, dla uproszczenia obliczeń braliśmy pod uwagę średnią arytmetyczną tego przedziału. Do analizy wzięliśmy ceny 10 najpopularniejszych przedmiotów, to jest: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii i muzyki.

Jak kształtowały się ceny korepetycji z powyższych przedmiotów w danym województwie, a jak w poszczególnych miastach Polski?

ANALIZA WOJEWÓDZTW

Wartość średnia wskazuje, ile średnio korepetytorzy chcą otrzymywać za prowadzenie 60 minut lekcji z danego przedmiotu w konkretnym województwie.

Średnio ceny z poszczególnych przedmiotów w województwach zawierają się w przedziałach:

 • język polski: 29,62 – 42,84 zł
 • język angielski: 34,57 – 46,97 zł
 • język niemiecki: 32,90 – 46,88 zł
 • język hiszpański: 37,64 – 47,26 zł
 • język francuski: 33,00 – 47,50 zł
 • matematyka: 30,69 – 44,63 zł
 • fizyka: 34,12 – 50,47 zł
 • chemia: 30,90 – 44,71 zł
 • biologia: 31,50 – 45,69 zł
 • muzyka: 34,08 – 55,15 zł

W tabeli powyżej przedstawiono w skali 2-kolorowej wartość średniej z danego przedmiotu w poszczególnych województwach. Na biało zaznaczono wartości najniższe, natomiast wyższą średnią zaznaczono kolorem niebieskim – czym intensywniejszy, tym wyższa.

Jak można zauważyć średnie z takich przedmiotów jak język polski i chemia, a także matematyka są zaznaczone na kolor najjaśniejszy. Wyraźnie wyróżnia się także najciemniejszy kolor w prawie całym województwie mazowieckim. Najniższą średnią ze wszystkich analizowanych przedmiotów we wszystkich województwach osiągnęły zajęcia z języka polskiego w województwie podlaskim i pomorskim, natomiast najwyższą zajęcia z muzyki w mazowieckim. Wynika z tego, że korepetytorzy prowadzący zajęcia z muzyki osiągają średnio o 1,86 razy więcej przychodu z 1 lekcji korepetycji niż uczący języka polskiego w podlaskim. Spore różnice widać także w cenach korepetycji z poszczególnych przedmiotów w województwie warmińsko-mazurskim. Wydawać by się mogło, że ceny za lekcje będą relatywnie niskie (porównując do innych województw), to jednak koszt niektórych przedmiotów jest bardzo wysoki. Za lekcje muzyki trzeba zapłacić średnio 46,67 zł, co plasuje to województwo na 2 miejscu w rankingu najdroższych lekcji muzyki w Polsce, zaraz za mazowieckim. 

Kolejnym wskaźnikiem, który przeanalizowano jest odchylenie standardowe. Po analizie można stwierdzić, iż w województwie świętokrzyskim zanotowano najwyższe wartości odchylenia, w szczególności dotyczy to biologii i fizyki. Ceny tych właśnie przedmiotów są najbardziej zróżnicowane ze wszystkich analizowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż średnia cena lekcji fizyki jest dość wysoka, a w zestawieniu z dużą wartością odchylenia standardowego widać, że niektóre zajęcia mogą uczniów słono kosztować. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim ceny za konkretne przedmioty nie są tak mocno zróżnicowane. Nawet odchylenie standardowe cen z fizyki i biologii nie osiąga tu dużych wartości. Najmniej waha się cena za lekcje języka francuskiego. 

Poniżej zaprezentowane zostały wykresy z konkretnymi danymi odnoszącymi się do województw. Na wykresach oznaczono średnią cenę, jakiej oczekują korepetytorzy za godzinę zegarową zajęć z 10 najpopularniejszych przedmiotów. Dla lepszego obrazu możliwych rozpiętości cenowych wyliczono również jedną z miar zmienności jaką jest odchylenie standardowe. Dzięki temu można zauważyć jak kształtują się średnie ceny, ale także jak mocno niektóre ceny odbiegają od średniej.

Na drugim wykresie dla każdego województwa zostały zaprezentowane kwartyle:

 • kwartyl Q1 określa cenę lekcji, poniżej której tylko 25% korepetytorów z danego przedmiotu oferuje swoje usługi, natomiast 75% oferuje ceny powyżej tej kwoty;
 • mediana, czyli kwartyl 2 (Q2) określa wartość środkową, przeciętną, czyli cenę zajęć, poniżej której połowa korepetytorów jest w stanie poprowadzić lekcję, a połowa żąda kwoty wyższej niż przeciętna;
 • kwartyl (Q3) określa cenę, poniżej której aż 75% nauczycieli jest w stanie poprowadzić lekcje za tę kwotę, a tylko 25% chce więcej.

Dzięki temu można określić, w jakiej grupie znajduje się dany użytkownik i czy jest konkurencyjny cenowo proponując określoną cenę w danym województwie za 1 z 10 najpopularniejszych przedmiotów.

 

ANALIZA MIAST

Przeanalizowano ceny z 20 miast Polski, to jest:  Łódź, Opole, Toruń, Lublin, Kraków, Gdańsk, Kielce, Poznań, Legnica, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Zielona Góra, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski i Wrocław.

Jak  wynika z tabeli średnia cena z poszczególnych przedmiotów w analizowanych miastach przedstawia się następująco:

 • język polski: 29,58 – 42,03 zł
 • matematyka: 30,96 – 43,83 zł
 • język angielski: 36,69– 47,52 zł
 • język niemiecki: 35,01 – 48,13 zł
 • język hiszpański: 35,28 – 56,25 zł
 • język francuski: 31,63 – 47,05 zł
 • fizyka: 34,81 – 49,34 zł
 • chemia: 32,47 – 44,70 zł
 • biologia: 32,00 – 50,34 zł
 • muzyka: 33,91 – 56,35 zł.

Analizując ceny za 1 godzinę zegarową zajęć, to najdroższym miastem jest Warszawa. Korepetycje w tym mieście zawsze są droższe niż w innych miastach. Co ciekawe, patrząc na tabelę nie można jednoznacznie stwierdzić, które miasto także ma wysokie ceny za lekcje. Różnice nie są już tak widoczne, gdyż albo miasto ma z jednych przedmiotów wyższe ceny, a z innych niższe, albo ceny są mocno do siebie zbliżone. Najmniej na korepetycjach zarabiają nauczyciele języka polskiego w Olsztynie – tu średnia cena za godzinę zajęć wynosi 29,58 zł, Niewiele więcej płaci się też korepetytorom w Białymstoku – 29,69 zł. W porównaniu z Warszawą, te ceny są o ponad 30% niższe. Najwyższa cena za godzinę korepetycji ze wszystkich analizowanych przedmiotów jest oczywiście w Warszawie - za godzinę zajęć z muzyki trzeba zapłacić 56,35 zł, jednak niewiele ustępuje jej Legnica – tu korepetycje z języka hiszpańskiego kosztują średnio 56,25 zł, a z tego samego przedmiotu w Warszawie tylko 47,19 zł. Z analizy wynika, że najmniej oczekują za 1 godzinę zajęć korepetytorzy z języka polskiego oraz matematyki.

Analizując odchylenie standardowe podanych przez korepetytorów cen z poszczególnych przedmiotów można stwierdzić, że ceny niektórych przedmiotów nie wahają się zbyt mocno. Do takich należą język francuski czy język hiszpański. Odchylenie z tych przedmiotów nie różni się znacznie i jest też na relatywnie niewielkim poziomie – z francuskiego nie przekracza 15 zł, a z hiszpańskiego jest niecałe 21 zł. Znacznego odchylenia od średniej nie ma również w przypadku lekcji za język angielski. Natomiast największe zróżnicowanie ceny, podobnie jak w przypadku obliczeń dla całych województw, dotyczą fizyki, chemii i biologii. Ceny biologii w Kielcach są bardzo zróżnicowane - odchylenie w stosunku do średniej, jest bardzo wysokie. Ma na to jednak wpływ mała liczba zajęć, przez co wynik odchylenia wyszedł bardzo wysoki.

Analiza kwartyli powinna odbywać się w rozbiciu na poszczególne przedmioty i miasta, dlatego też zaprezentowano na wykresach poszczególne zależności.

 

 

Raport w wersji PDF możesz pobrać tutaj

 

 

 

 

 

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Trudności w przygotowaniu do matury [raport]

W dniach od 15 do 18 listopada 2013 roku zostało przeprowadzone badanie na temat problemów uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

Raport: najlepsze sposoby na promocję korepetytorów

W ocenie korepetytorów najlepszym sposobem docierania do nowych klientów są polecenia. Nauczyciele doceniają także serwisy z ogłoszeniami. Oto najważniejsze wnioski z raportu e-korepetycje.net.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport

Dowiedz się więcej o tej publikacji