Test kłopotów językowych (język rosyjski)

Język rosyjski należy do słowiańskiej rodziny językowej. Język polski i rosyjski są podobne lecz różni je nie tylko używany alfabet (łaciński i cyrylica), gdyż pułapki językowe czyhają na nas niemalże w każdym zdaniu. Czy znasz wszystkie reguły rosyjskiego? Sprawdź to rozwiązując krótki test. Składa się on z 30 pytań. W każdym z nich możesz zaznaczyć tylko 1 odpowiedź.

 1. 1. В каком варианте есть ошибка в образовании формы слова:

 2. 2. В каком из словосочетаний в обоих словах пишется буква Е?

 3. 3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

 4. 4. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

 5. 5. Какой из примеров правильный (выбрать только один вариант):

 6. 6. В каком слове допущена ошибка (буква)?

 7. 7. Выберите правильное написание: Летом мы часто _______ в деревню.

 8. 8. Выберите правильное написание: Эксперт не высказал сомнений _______.

 9. 9. Выберите правильное написание: _______ собрание.

 10. 10. Выберите правильное написание: Как только деньги будут _______ на наш счет, товар будет отгружен.

 11. 11. Выберите правильное написание: Наша фирма предлагает осуществить предоплату _______ части суммы на наш банковский счет.

 12. 12. Выберите правильное написание: Нам следует пригласить специалиста, _______ большой опыт в данной области.

 13. 13. Выберите правильное написание: Данное условие _______ в контракте.

 14. 14. В каком ряду оба слова пишутся через дефис?

 15. 15. Выберите правильное написание: Мы обратили внимание _______ этих фигур.

 16. 16. Выберите правильное написание: _______ усталость, отряд шёл быстро.

 17. 17. Выберите правильное написание: Он отсутствовал _______ трёх дней.

 18. 18. Выберите правильное ударение: КАТАЛОГ. Как правильно поставить ударение?

 19. 19. Выберите правильное ударение: КУХОННЫЙ двор, уголок или комбайн.

 20. 20. Выберите правильное ударение: КРАСИВЕЕ. Как правильно поставить ударение?

 21. 21. Он сделал это _______.

 22. 22. Выберите правильное написание:

 23. 23. Какой вопрос правильный:

 24. 24. Выберите правильное написание для "давать полномочия":

 25. 25. Выберите правильное написание для "представительное учреждение, представительство, отделение более крупного учреждения":

 26. 26. Выберите правильное написание:

 27. 27. Выберите правильное написание:

 28. 28. Выберите правильное написание: Вышла новая книга. Она была _______ в 2017 году.

 29. 29. Выберите правильное написание: Говорить и читать _______.

 30. 30. Выберите правильное написание: Количество _______ по русскому языку в классе было невелико.

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
Asertywne techniki rozmów z rodzicami - niezbędnik nauczyciela języka angielskiego

W pracy lektora języka angielskiego oprócz świetnego przygotowania do zajęć oraz umiejętności współpracy z uczniami, ważne jest również budowanie harmonijnych relacji na linii nauczyciel - rodzice. Sytuacje w szkole bywają różne, a spojrzenie na tę samą sytuację okiem rodzica i nauczyciela nie zawsze jest zgodne. Warto wtedy postawić na rozmowę - taką, której celem będzie porozumienie. Nie zawsze jest to łatwe - w grę wchodzą emocje obu stron oraz nie zawsze trafnie sformułowane myśli. Na szczęście umiejętności komunikacyjne można rozwijać, do czego gorąco zachęcamy! W tym artykule przedstawimy kilka technik, które przydadzą się szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Czy teatr jest atrakcyjny dla młodzieży? - rozprawka z angielskiego

Rozprawka na maturze z języka angielskiego? Dasz radę!

Terminy egzaminów TOEFL 2021 w Polsce

Harmonogram egzaminów na certyfikat TOEFL na 2021 rok. Kolejne terminy oraz miasta odbywania się egzaminu będą aktualizowane na bieżąco.

Więcej wpisów