Test kłopotów językowych (język rosyjski)

Język rosyjski należy do słowiańskiej rodziny językowej. Język polski i rosyjski są podobne lecz różni je nie tylko używany alfabet (łaciński i cyrylica), gdyż pułapki językowe czyhają na nas niemalże w każdym zdaniu. Czy znasz wszystkie reguły rosyjskiego? Sprawdź to rozwiązując krótki test. Składa się on z 30 pytań. W każdym z nich możesz zaznaczyć tylko 1 odpowiedź.

 1. 1. В каком варианте есть ошибка в образовании формы слова:

 2. 2. В каком из словосочетаний в обоих словах пишется буква Е?

 3. 3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

 4. 4. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

 5. 5. Какой из примеров правильный (выбрать только один вариант):

 6. 6. В каком слове допущена ошибка (буква)?

 7. 7. Выберите правильное написание: Летом мы часто _______ в деревню.

 8. 8. Выберите правильное написание: Эксперт не высказал сомнений _______.

 9. 9. Выберите правильное написание: _______ собрание.

 10. 10. Выберите правильное написание: Как только деньги будут _______ на наш счет, товар будет отгружен.

 11. 11. Выберите правильное написание: Наша фирма предлагает осуществить предоплату _______ части суммы на наш банковский счет.

 12. 12. Выберите правильное написание: Нам следует пригласить специалиста, _______ большой опыт в данной области.

 13. 13. Выберите правильное написание: Данное условие _______ в контракте.

 14. 14. В каком ряду оба слова пишутся через дефис?

 15. 15. Выберите правильное написание: Мы обратили внимание _______ этих фигур.

 16. 16. Выберите правильное написание: _______ усталость, отряд шёл быстро.

 17. 17. Выберите правильное написание: Он отсутствовал _______ трёх дней.

 18. 18. Выберите правильное ударение: КАТАЛОГ. Как правильно поставить ударение?

 19. 19. Выберите правильное ударение: КУХОННЫЙ двор, уголок или комбайн.

 20. 20. Выберите правильное ударение: КРАСИВЕЕ. Как правильно поставить ударение?

 21. 21. Он сделал это _______.

 22. 22. Выберите правильное написание:

 23. 23. Какой вопрос правильный:

 24. 24. Выберите правильное написание для "давать полномочия":

 25. 25. Выберите правильное написание для "представительное учреждение, представительство, отделение более крупного учреждения":

 26. 26. Выберите правильное написание:

 27. 27. Выберите правильное написание:

 28. 28. Выберите правильное написание: Вышла новая книга. Она была _______ в 2017 году.

 29. 29. Выберите правильное написание: Говорить и читать _______.

 30. 30. Выберите правильное написание: Количество _______ по русскому языку в классе было невелико.

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
Wszystkie pomoce maturalne w jednym miejscu

Sprawdź spis materiałów ułatwiających powtórki do matury. Mamy nadzieję, że się Wam przydadzą.

Jak uczyć się kilku podobnych języków obcych naraz?

Nauka dwóch języków jednocześnie wydaje się nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli pochodzą z jednej rodziny. Jest to wymagające czasowo i przede wszystkim organizacyjnie. Skąd wiedzieć, jak zrobić to w skuteczny sposób? Jak to zorganizować tak, aby się nie myliły? 

Matura z polskiego 2023 - zmiany na egzaminie

Wprowadzono zmiany na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 roku. Sprawdź, co dokładnie uległo zmianie.

Więcej wpisów