Test poziomujący z programowania

Na pewno dobrze znasz programowanie? Nie jest to łatwy przedmiot, ale już teraz możesz sprawdzić na jakim poziomie jesteś i co *wiesz* o programowaniu. Poniżej znajduje się test diagnostyczny - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoim koncie lub udostępnij korepetytorowi. Listę nauczycieli prowadzących zajęcia z programowania znajdziesz tutaj.

 1. 1. Czym jest inkrementacja:

 2. 2. Do czego odnoszą się modyfikatory public, private i protected:

 3. 3. Tzw. notacja dużego O używana jest do:

 4. 4. Co oznacza znak podwójnej równości == w językach pochodnych od języka C:

 5. 5. Proces inicjalizacji zmiennej to:

 6. 6. Czym jest tzw. IDE:

 7. 7. Od jakiej liczby zaczyna się indeksacja tablic:

 8. 8. Zakładając, że w danym języku programowania indeksacja tablicy rozpoczyna się od 5, ostatni indeks w tablicy dziesięcio elementowej będzie wynosił:

 9. 9. Kompilator to:

 10. 10. Strumienie w programowaniu używane są do:

 11. 11. Złożoność kwadratową opisujemy:

 12. 12. Znakowy typ danych to:

 13. 13. Prototyp funkcji:

 14. 14. Zmiennoprzecinkowe typy danych różnią się najczęściej:

 15. 15. Wzorce programowania (np. MVC) używamy do:

 16. 16. Czym skutkuje próba ponownego przypisania wartości stałej w językach C-pochodnych:

 17. 17. Konstruktor to:

 18. 18. Za co odpowiada instrukcja „break”:

 19. 19. W schematach blokowych, blok rombu oznacza:

 20. 20. Polimorfizm umożliwia:

 21. 21. Notacja ++ jest operatorem:

 22. 22. Do czego służą wyjątki (exceptions):

 23. 23. Algorytm Dijkstry w uproszczeniu służy do:

 24. 24. Przy pomocy klauzuli ORDER BY języka SQL wykonamy:

 25. 25. Wskaźniki w językach C-pochodnych to:

 26. 26. Algorytmy zachłanne charakteryzują się:

 27. 27. Tzw. kod Cezara, to algorytm:

 28. 28. Funkcja rekurencyjna to:

 29. 29. Typ zmiennej umożliwiającej przechowanie liczby zmiennoprzecinkowej to:

 30. 30. Kolejka w rozumieniu jako abstrakcyjny typ danych to typ:

 31. 31. ASCII to:

 32. 32. Co to jest wątek w języku C:

 33. 33. Pseudokod to inaczej:

 34. 34. Drzewo binarne to struktura danych, w której:

 35. 35. Sito Eratostenesa wykorzystuje się do:

 36. 36. Algorytmem nieużywającym metody dziel i zwyciężaj jest:

 37. 37. Charakterystycznym językiem programowania back-end’owym jest:

 38. 38. Nazwa języka programowania ADA wywodzi się od:

 39. 39. Przestrzenie nazw zapobiegają problemowi:

 40. 40. Przy użyciu języka C++ można napisać:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
maurycy-gast
Najpopularniejsze artykuły
Wszystkie pomoce maturalne w jednym miejscu

Sprawdź spis materiałów ułatwiających powtórki do matury. Mamy nadzieję, że się Wam przydadzą.

Jak uczyć się kilku podobnych języków obcych naraz?

Nauka dwóch języków jednocześnie wydaje się nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli pochodzą z jednej rodziny. Jest to wymagające czasowo i przede wszystkim organizacyjnie. Skąd wiedzieć, jak zrobić to w skuteczny sposób? Jak to zorganizować tak, aby się nie myliły? 

Matura z polskiego 2023 - zmiany na egzaminie

Wprowadzono zmiany na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 roku. Sprawdź, co dokładnie uległo zmianie.

Więcej wpisów