Test poziomujący z programowania

Na pewno dobrze znasz programowanie? Nie jest to łatwy przedmiot, ale już teraz możesz sprawdzić na jakim poziomie jesteś i co *wiesz* o programowaniu. Poniżej znajduje się test diagnostyczny - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoim koncie lub udostępnij korepetytorowi. Listę nauczycieli prowadzących zajęcia z programowania znajdziesz tutaj.

 1. 1. Czym jest inkrementacja:

 2. 2. Do czego odnoszą się modyfikatory public, private i protected:

 3. 3. Tzw. notacja dużego O używana jest do:

 4. 4. Co oznacza znak podwójnej równości == w językach pochodnych od języka C:

 5. 5. Proces inicjalizacji zmiennej to:

 6. 6. Czym jest tzw. IDE:

 7. 7. Od jakiej liczby zaczyna się indeksacja tablic:

 8. 8. Zakładając, że w danym języku programowania indeksacja tablicy rozpoczyna się od 5, ostatni indeks w tablicy dziesięcio elementowej będzie wynosił:

 9. 9. Kompilator to:

 10. 10. Strumienie w programowaniu używane są do:

 11. 11. Złożoność kwadratową opisujemy:

 12. 12. Znakowy typ danych to:

 13. 13. Prototyp funkcji:

 14. 14. Zmiennoprzecinkowe typy danych różnią się najczęściej:

 15. 15. Wzorce programowania (np. MVC) używamy do:

 16. 16. Czym skutkuje próba ponownego przypisania wartości stałej w językach C-pochodnych:

 17. 17. Konstruktor to:

 18. 18. Za co odpowiada instrukcja „break”:

 19. 19. W schematach blokowych, blok rombu oznacza:

 20. 20. Polimorfizm umożliwia:

 21. 21. Notacja ++ jest operatorem:

 22. 22. Do czego służą wyjątki (exceptions):

 23. 23. Algorytm Dijkstry w uproszczeniu służy do:

 24. 24. Przy pomocy klauzuli ORDER BY języka SQL wykonamy:

 25. 25. Wskaźniki w językach C-pochodnych to:

 26. 26. Algorytmy zachłanne charakteryzują się:

 27. 27. Tzw. kod Cezara, to algorytm:

 28. 28. Funkcja rekurencyjna to:

 29. 29. Typ zmiennej umożliwiającej przechowanie liczby zmiennoprzecinkowej to:

 30. 30. Kolejka w rozumieniu jako abstrakcyjny typ danych to typ:

 31. 31. ASCII to:

 32. 32. Co to jest wątek w języku C:

 33. 33. Pseudokod to inaczej:

 34. 34. Drzewo binarne to struktura danych, w której:

 35. 35. Sito Eratostenesa wykorzystuje się do:

 36. 36. Algorytmem nieużywającym metody dziel i zwyciężaj jest:

 37. 37. Charakterystycznym językiem programowania back-end’owym jest:

 38. 38. Nazwa języka programowania ADA wywodzi się od:

 39. 39. Przestrzenie nazw zapobiegają problemowi:

 40. 40. Przy użyciu języka C++ można napisać:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
maurycy-gast
Najpopularniejsze artykuły
Asertywne techniki rozmów z rodzicami - niezbędnik nauczyciela języka angielskiego

W pracy lektora języka angielskiego oprócz świetnego przygotowania do zajęć oraz umiejętności współpracy z uczniami, ważne jest również budowanie harmonijnych relacji na linii nauczyciel - rodzice. Sytuacje w szkole bywają różne, a spojrzenie na tę samą sytuację okiem rodzica i nauczyciela nie zawsze jest zgodne. Warto wtedy postawić na rozmowę - taką, której celem będzie porozumienie. Nie zawsze jest to łatwe - w grę wchodzą emocje obu stron oraz nie zawsze trafnie sformułowane myśli. Na szczęście umiejętności komunikacyjne można rozwijać, do czego gorąco zachęcamy! W tym artykule przedstawimy kilka technik, które przydadzą się szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Czy teatr jest atrakcyjny dla młodzieży? - rozprawka z angielskiego

Rozprawka na maturze z języka angielskiego? Dasz radę!

Terminy egzaminów TOEFL 2021 w Polsce

Harmonogram egzaminów na certyfikat TOEFL na 2021 rok. Kolejne terminy oraz miasta odbywania się egzaminu będą aktualizowane na bieżąco.

Więcej wpisów