Test poziomujący z chemii

Jak ci idzie z chemią? Nie jest to łatwy przedmiot, ale już teraz możesz sprawdzić na jakim poziomie jesteś i co znasz z chemii. Poniżej znajduje się test diagnostyczny - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoim koncie lub udostępnij korepetytorowi. Listę nauczycieli prowadzących zajęcia z chemii znajdziesz tutaj - www.e-korepetycje.net/chemia

 1. 1. Najprostszy przedstawiciel cykloalkanów to:

 2. 2. Reakcja 2H2 + O2 ->2H2O jest reakcją :

 3. 3. Ciężka woda to:

 4. 4. Rozpuszczając w 100g wody 25g soli kuchennej otrzymamy roztwór o stężeniu

 5. 5. Jeśli masa molowa gazu w warunkach normalnych wynosi 44 g/mol to jego gęstość w tych warunkach wynosi:

 6. 6. Izomerem kwasu propionowego jest:

 7. 7. Który zbiór cząsteczek zawiera jedynie cząsteczki niepolarne ?

 8. 8. Wzór ogólny szeregu homologicznego alkinów to:

 9. 9. Rozpuszczalność sacharozy wynosi w pewnych warunkach 342g/100g H2O. Uczeń wrzucił 300g sacharozy do 300g wody i wymieszał składniki aż do całkowitego rozpuszczenia cukru w wodzie. Uzyskał tym samym roztwór:

 10. 10. Anilina należy do szeregu

 11. 11. Chloranu (VII) sodu nie można otrzymać w reakcji

 12. 12. Rozpuszczalność gazów maleje wraz ze

 13. 13. Anion wodorowęglanowy w teorii Brønsteda może pełnić funkcję

 14. 14. Do jakiej grupy związków organicznych zaliczamy nitroglicerynę?

 15. 15. Frans jest:

 16. 16. Wartość spinowej liczby kwantowej dla elektronu wynosi:

 17. 17. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się w roztworach o pH mocno zasadowym na:

 18. 18. Roztwór HCl rozcieńczano aż uzyskano stężenie kwasu równe 10-8 mol/dm3 . pH takiego roztworu wynosi:

 19. 19. Która z poniższych właściwości nie pasuje do gazowego wodoru?

 20. 20. Aby atom bromu uzyskał trwałą konfigurację elektronową gazu szlachetnego musi:

 21. 21. Wodny roztwór wodorowęglanu sodu ma odczyn:

 22. 22. Która z poniższych drobin ma kształt piramidy trygonalnej?

 23. 23. Tlenek krzemu ma charakter:

 24. 24. Który z poniższych związków daje negatywny wynik reakcji ksantoproteinowej?

 25. 25. Sublimacja jest:

 26. 26. Jony Mn2+ mają barwę:

 27. 27. Który z poniższych związków nie zawiera asymetrycznego atomu węgla?

 28. 28. Za pomocą destylacji jesteśmy w stanie rozdzielić mieszaninę:

 29. 29. Który z poniższych gazów ma gęstość mniejszą od powietrza?

 30. 30. Sacharoza jest:

 31. 31. Który z poniższych kwasów jest w stanie tworzyć wodorosole?

 32. 32. Które z amin nie tworzą pomiędzy swoimi cząsteczkami wiązań wodorowych

 33. 33. Próba Tollensa nazywana jest inaczej:

 34. 34. Minia to zwyczajowa nazwa tlenku:

 35. 35. Stopień utlenienia tlenu w H2O2 wynosi:

 36. 36. Wiązanie chemiczne w chlorku sodu ma charakter:

 37. 37. Najbardziej rozpowszechnionym metalem na ziemi jest:

 38. 38. W miarę rozcieńczania roztworu słabego elektrolitu:

 39. 39. Która z poniższych cząsteczek może być ligandem?

 40. 40. Wodorotlenek miedzi (II) jest:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
chemicznynikodem
Najpopularniejsze artykuły
Jak założyć szkołę językową krok po kroku?

Znajomość języków obcych stała się obecnie nie tyle dodatkową kwalifikacją, która podnosi wartość kandydata na rynku pracy, a niemal obowiązkiem. To oczywiście nie jedyny powód, dla którego uczą się ich i dzieci, i dorośli. Podróże, możliwość poznawania świata, hobby… można długo wymieniać. Pewne jest jedno: mimo że rynek nauki języków obcych jest nasycony, nadal – przy dobrym pomyśle na biznes – możesz znaleźć na nim swoją niszę. Jak to zrobić? Oto, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz założyć szkołę językową.

Niezbędnik maturzysty 2018 - język angielski

Zestaw maturalny z języka angielskiego przygotowany w ramach akcji "Udana matura 2018".

Terminy egzaminów IELTS 2018 w Polsce

Zapraszamy do sprawdzania harmonogramu testów IELTS na 2018 rok. Artykuł będzie na bieżąco uaktualniany wraz z podaniem terminów na drugą połowę roku.

Więcej wpisów