Test poziomujący z chemii

Jak ci idzie z chemią? Nie jest to łatwy przedmiot, ale już teraz możesz sprawdzić na jakim poziomie jesteś i co znasz z chemii. Poniżej znajduje się test diagnostyczny - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoim koncie lub udostępnij korepetytorowi. Listę nauczycieli prowadzących zajęcia z chemii znajdziesz tutaj - www.e-korepetycje.net/chemia

 1. 1. Najprostszy przedstawiciel cykloalkanów to:

 2. 2. Reakcja 2H2 + O2 ->2H2O jest reakcją :

 3. 3. Ciężka woda to:

 4. 4. Rozpuszczając w 100g wody 25g soli kuchennej otrzymamy roztwór o stężeniu

 5. 5. Jeśli masa molowa gazu w warunkach normalnych wynosi 44 g/mol to jego gęstość w tych warunkach wynosi:

 6. 6. Izomerem kwasu propionowego jest:

 7. 7. Który zbiór cząsteczek zawiera jedynie cząsteczki niepolarne ?

 8. 8. Wzór ogólny szeregu homologicznego alkinów to:

 9. 9. Rozpuszczalność sacharozy wynosi w pewnych warunkach 342g/100g H2O. Uczeń wrzucił 300g sacharozy do 300g wody i wymieszał składniki aż do całkowitego rozpuszczenia cukru w wodzie. Uzyskał tym samym roztwór:

 10. 10. Anilina należy do szeregu

 11. 11. Chloranu (VII) sodu nie można otrzymać w reakcji

 12. 12. Rozpuszczalność gazów maleje wraz ze

 13. 13. Anion wodorowęglanowy w teorii Brønsteda może pełnić funkcję

 14. 14. Do jakiej grupy związków organicznych zaliczamy nitroglicerynę?

 15. 15. Frans jest:

 16. 16. Wartość spinowej liczby kwantowej dla elektronu wynosi:

 17. 17. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się w roztworach o pH mocno zasadowym na:

 18. 18. Roztwór HCl rozcieńczano aż uzyskano stężenie kwasu równe 10-8 mol/dm3 . pH takiego roztworu wynosi:

 19. 19. Która z poniższych właściwości nie pasuje do gazowego wodoru?

 20. 20. Aby atom bromu uzyskał trwałą konfigurację elektronową gazu szlachetnego musi:

 21. 21. Wodny roztwór wodorowęglanu sodu ma odczyn:

 22. 22. Która z poniższych drobin ma kształt piramidy trygonalnej?

 23. 23. Tlenek krzemu ma charakter:

 24. 24. Który z poniższych związków daje negatywny wynik reakcji ksantoproteinowej?

 25. 25. Sublimacja jest:

 26. 26. Jony Mn2+ mają barwę:

 27. 27. Który z poniższych związków nie zawiera asymetrycznego atomu węgla?

 28. 28. Za pomocą destylacji jesteśmy w stanie rozdzielić mieszaninę:

 29. 29. Który z poniższych gazów ma gęstość mniejszą od powietrza?

 30. 30. Sacharoza jest:

 31. 31. Który z poniższych kwasów jest w stanie tworzyć wodorosole?

 32. 32. Które z amin nie tworzą pomiędzy swoimi cząsteczkami wiązań wodorowych

 33. 33. Próba Tollensa nazywana jest inaczej:

 34. 34. Minia to zwyczajowa nazwa tlenku:

 35. 35. Stopień utlenienia tlenu w H2O2 wynosi:

 36. 36. Wiązanie chemiczne w chlorku sodu ma charakter:

 37. 37. Najbardziej rozpowszechnionym metalem na ziemi jest:

 38. 38. W miarę rozcieńczania roztworu słabego elektrolitu:

 39. 39. Która z poniższych cząsteczek może być ligandem?

 40. 40. Wodorotlenek miedzi (II) jest:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
chemicznynikodem
Najpopularniejsze artykuły
Dlaczego (i co) warto czytać po angielsku?

Mówi się, że czytanie jest dobre na wszystko. Czytanie książek pobudza wyobraźnię, poszerza horyzonty, uczy o świecie i innych kulturach lub konkretnych dziedzinach nauki. Jest ono nieodłącznym elementem naszego życia. Czytanie gazet i czasopism pozwala nam na zapoznanie się z aktualnymi wieściami ze świata bądź interesującymi nas tematami. Z różnymi tekstami pisanymi spotykamy się na co dzień – w domu, podczas spaceru, podróży, w pracy… słowem – wszędzie.

Asertywne techniki rozmów z rodzicami - niezbędnik nauczyciela języka angielskiego

W pracy lektora języka angielskiego oprócz świetnego przygotowania do zajęć oraz umiejętności współpracy z uczniami, ważne jest również budowanie harmonijnych relacji na linii nauczyciel - rodzice. Sytuacje w szkole bywają różne, a spojrzenie na tę samą sytuację okiem rodzica i nauczyciela nie zawsze jest zgodne. Warto wtedy postawić na rozmowę - taką, której celem będzie porozumienie. Nie zawsze jest to łatwe - w grę wchodzą emocje obu stron oraz nie zawsze trafnie sformułowane myśli. Na szczęście umiejętności komunikacyjne można rozwijać, do czego gorąco zachęcamy! W tym artykule przedstawimy kilka technik, które przydadzą się szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Czy teatr jest atrakcyjny dla młodzieży? - rozprawka z angielskiego

Rozprawka na maturze z języka angielskiego? Dasz radę!

Więcej wpisów