Test poziomujący z chemii

Jak ci idzie z chemią? Nie jest to łatwy przedmiot, ale już teraz możesz sprawdzić na jakim poziomie jesteś i co znasz z chemii. Poniżej znajduje się test diagnostyczny - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoim koncie lub udostępnij korepetytorowi. Listę nauczycieli prowadzących zajęcia z chemii znajdziesz tutaj - www.e-korepetycje.net/chemia

 1. 1. Najprostszy przedstawiciel cykloalkanów to:

 2. 2. Reakcja 2H2 + O2 ->2H2O jest reakcją :

 3. 3. Ciężka woda to:

 4. 4. Rozpuszczając w 100g wody 25g soli kuchennej otrzymamy roztwór o stężeniu

 5. 5. Jeśli masa molowa gazu w warunkach normalnych wynosi 44 g/mol to jego gęstość w tych warunkach wynosi:

 6. 6. Izomerem kwasu propionowego jest:

 7. 7. Który zbiór cząsteczek zawiera jedynie cząsteczki niepolarne ?

 8. 8. Wzór ogólny szeregu homologicznego alkinów to:

 9. 9. Rozpuszczalność sacharozy wynosi w pewnych warunkach 342g/100g H2O. Uczeń wrzucił 300g sacharozy do 300g wody i wymieszał składniki aż do całkowitego rozpuszczenia cukru w wodzie. Uzyskał tym samym roztwór:

 10. 10. Anilina należy do szeregu

 11. 11. Chloranu (VII) sodu nie można otrzymać w reakcji

 12. 12. Rozpuszczalność gazów maleje wraz ze

 13. 13. Anion wodorowęglanowy w teorii Brønsteda może pełnić funkcję

 14. 14. Do jakiej grupy związków organicznych zaliczamy nitroglicerynę?

 15. 15. Frans jest:

 16. 16. Wartość spinowej liczby kwantowej dla elektronu wynosi:

 17. 17. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się w roztworach o pH mocno zasadowym na:

 18. 18. Roztwór HCl rozcieńczano aż uzyskano stężenie kwasu równe 10-8 mol/dm3 . pH takiego roztworu wynosi:

 19. 19. Która z poniższych właściwości nie pasuje do gazowego wodoru?

 20. 20. Aby atom bromu uzyskał trwałą konfigurację elektronową gazu szlachetnego musi:

 21. 21. Wodny roztwór wodorowęglanu sodu ma odczyn:

 22. 22. Która z poniższych drobin ma kształt piramidy trygonalnej?

 23. 23. Tlenek krzemu ma charakter:

 24. 24. Który z poniższych związków daje negatywny wynik reakcji ksantoproteinowej?

 25. 25. Sublimacja jest:

 26. 26. Jony Mn2+ mają barwę:

 27. 27. Który z poniższych związków nie zawiera asymetrycznego atomu węgla?

 28. 28. Za pomocą destylacji jesteśmy w stanie rozdzielić mieszaninę:

 29. 29. Który z poniższych gazów ma gęstość mniejszą od powietrza?

 30. 30. Sacharoza jest:

 31. 31. Który z poniższych kwasów jest w stanie tworzyć wodorosole?

 32. 32. Które z amin nie tworzą pomiędzy swoimi cząsteczkami wiązań wodorowych

 33. 33. Próba Tollensa nazywana jest inaczej:

 34. 34. Minia to zwyczajowa nazwa tlenku:

 35. 35. Stopień utlenienia tlenu w H2O2 wynosi:

 36. 36. Wiązanie chemiczne w chlorku sodu ma charakter:

 37. 37. Najbardziej rozpowszechnionym metalem na ziemi jest:

 38. 38. W miarę rozcieńczania roztworu słabego elektrolitu:

 39. 39. Która z poniższych cząsteczek może być ligandem?

 40. 40. Wodorotlenek miedzi (II) jest:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
chemicznynikodem
Najpopularniejsze artykuły
5 zasad skutecznej kampanii bannerowej na e-korepetycje.net - case study

Jak dobrze zareklamować swoje usługi w serwisie e-korepetycje.net? Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu kampanii bannerowej i jakie triki zastosować, aby osiągnąć lepsze wyniki? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Kampanie bannerowe dla branży edukacyjnej

Poniższy tekst, to kolejna odsłona artykułów dotyczących różnych formy promocji, z których mogą skorzystać szkoły językowe oraz inne firmy z dziedziny edukacji, a także korepetytorzy chcący jeszcze lepiej zareklamować swoje usługi. W dzisiejszej publikacji poruszamy temat reklamy bannerowej w naszym serwisie.

Jak założyć szkołę językową krok po kroku?

Znajomość języków obcych stała się obecnie nie tyle dodatkową kwalifikacją, która podnosi wartość kandydata na rynku pracy, a niemal obowiązkiem. To oczywiście nie jedyny powód, dla którego uczą się ich i dzieci, i dorośli. Podróże, możliwość poznawania świata, hobby… można długo wymieniać. Pewne jest jedno: mimo że rynek nauki języków obcych jest nasycony, nadal – przy dobrym pomyśle na biznes – możesz znaleźć na nim swoją niszę. Jak to zrobić? Oto, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz założyć szkołę językową.

Więcej wpisów