Test kłopotów językowych (język angielski cz. 2)

Test składa się z 45 pytań, gdzie poprawna będzie tylko jedna odpowiedź z podanych pod zadaniem. Autorem testu jest Radosław Więckowski, autor 20 wyjątkowych pozycji wydawniczych. Jako jedyna osoba w Polsce uczy języka angielskiego z własnych książek metodą transferencji (poniższy test pochodzi z jednej z jego książek). Profil autora w serwisie e-korepetycje.net: https://e-korepetycje.net/difjuz/jezyk-angielski

 1. 1. This pair of shoes _______ on sale.

 2. 2. The pair _______ working together.

 3. 3. She bought six _______ of stockings.

 4. 4. The couple _______ married last week.

 5. 5. Only one couple _______ chosen by the jury.

 6. 6. Vivaldi's Four Seasons _______ a great achievement.

 7. 7. Research and development _______ of great importance in business.

 8. 8. Smoking, drinking and eating _______ not allowed. (three separate activities, none of which are allowed)

 9. 9. Smoking, drinking and eating _______ not allowed. (three activities which are not allowed at the same time)

 10. 10. The library and lecture room _______ crowded. (a single room)

 11. 11. The library and the lecture room _______ crowded. (two different rooms)

 12. 12. The conductor, with the soloists, _______ pleased with the concert.

 13. 13. The soloists, with the conductor, _______ pleased with the concert.

 14. 14. Ten people in our team are English and the rest/the remainder _______ Polish.

 15. 15. Only half of the family _______ turned up. What about the other?

 16. 16. Only half of the family _______ turned up. What about the others?

 17. 17. She is one of those people who _______ the most.

 18. 18. She is the only one of those people who _______ the most.

 19. 19. She is one of those people who _______ herself.

 20. 20. She is one of those people who _______ themselves.

 21. 21. One tenth of the students _______ able to do that.

 22. 22. One in ten students _______ able to do that.

 23. 23. Many of these data _______ correct.

 24. 24. Much of this data _______ correct.

 25. 25. Two thirds of the city _______ in ruin.

 26. 26. A bunch of my friends _______ surprised.

 27. 27. A bunch of grapes _______ all I ate that day.

 28. 28. The council _______ united in this issue.

 29. 29. The council _______ divided in this issue.

 30. 30. A lot of this book _______ unreadable.

 31. 31. A lot of these books _______ unreadable.

 32. 32. 50% of paper and board _______ used for packaging.

 33. 33. 50% of our bananas _______ exported to other countries.

 34. 34. Most of your friends _______ coming.

 35. 35. Most of your problems _______ gone.

 36. 36. There _______ an apple and an orange available.

 37. 37. An apple and an orange _______ available.

 38. 38. There _______ an apple and two oranges available.

 39. 39. There _______ two apples and an orange available.

 40. 40. The number two _______ greater than the number one.

 41. 41. I just read a series of three books, and I find that the first two _______ better than the third.

 42. 42. My favourite fruit _______ grapes.

 43. 43. A total of number of 3500 students _______ at the seminar.

 44. 44. The total number of students in attendance _______ unbelievably large.

 45. 45. A total of 10 payments _______ made.

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
Wszystkie pomoce maturalne w jednym miejscu

Sprawdź spis materiałów ułatwiających powtórki do matury. Mamy nadzieję, że się Wam przydadzą.

Jak uczyć się kilku podobnych języków obcych naraz?

Nauka dwóch języków jednocześnie wydaje się nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli pochodzą z jednej rodziny. Jest to wymagające czasowo i przede wszystkim organizacyjnie. Skąd wiedzieć, jak zrobić to w skuteczny sposób? Jak to zorganizować tak, aby się nie myliły? 

Matura z polskiego 2023 - zmiany na egzaminie

Wprowadzono zmiany na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 roku. Sprawdź, co dokładnie uległo zmianie.

Więcej wpisów