Test kłopotów językowych (język angielski cz. 2)

Test składa się z 45 pytań, gdzie poprawna będzie tylko jedna odpowiedź z podanych pod zadaniem. Autorem testu jest Radosław Więckowski, autor 20 wyjątkowych pozycji wydawniczych. Jako jedyna osoba w Polsce uczy języka angielskiego z własnych książek metodą transferencji (poniższy test pochodzi z jednej z jego książek). Profil autora w serwisie e-korepetycje.net: https://e-korepetycje.net/difjuz/jezyk-angielski

 1. 1. This pair of shoes _______ on sale.

 2. 2. The pair _______ working together.

 3. 3. She bought six _______ of stockings.

 4. 4. The couple _______ married last week.

 5. 5. Only one couple _______ chosen by the jury.

 6. 6. Vivaldi's Four Seasons _______ a great achievement.

 7. 7. Research and development _______ of great importance in business.

 8. 8. Smoking, drinking and eating _______ not allowed. (three separate activities, none of which are allowed)

 9. 9. Smoking, drinking and eating _______ not allowed. (three activities which are not allowed at the same time)

 10. 10. The library and lecture room _______ crowded. (a single room)

 11. 11. The library and the lecture room _______ crowded. (two different rooms)

 12. 12. The conductor, with the soloists, _______ pleased with the concert.

 13. 13. The soloists, with the conductor, _______ pleased with the concert.

 14. 14. Ten people in our team are English and the rest/the remainder _______ Polish.

 15. 15. Only half of the family _______ turned up. What about the other?

 16. 16. Only half of the family _______ turned up. What about the others?

 17. 17. She is one of those people who _______ the most.

 18. 18. She is the only one of those people who _______ the most.

 19. 19. She is one of those people who _______ herself.

 20. 20. She is one of those people who _______ themselves.

 21. 21. One tenth of the students _______ able to do that.

 22. 22. One in ten students _______ able to do that.

 23. 23. Many of these data _______ correct.

 24. 24. Much of this data _______ correct.

 25. 25. Two thirds of the city _______ in ruin.

 26. 26. A bunch of my friends _______ surprised.

 27. 27. A bunch of grapes _______ all I ate that day.

 28. 28. The council _______ united in this issue.

 29. 29. The council _______ divided in this issue.

 30. 30. A lot of this book _______ unreadable.

 31. 31. A lot of these books _______ unreadable.

 32. 32. 50% of paper and board _______ used for packaging.

 33. 33. 50% of our bananas _______ exported to other countries.

 34. 34. Most of your friends _______ coming.

 35. 35. Most of your problems _______ gone.

 36. 36. There _______ an apple and an orange available.

 37. 37. An apple and an orange _______ available.

 38. 38. There _______ an apple and two oranges available.

 39. 39. There _______ two apples and an orange available.

 40. 40. The number two _______ greater than the number one.

 41. 41. I just read a series of three books, and I find that the first two _______ better than the third.

 42. 42. My favourite fruit _______ grapes.

 43. 43. A total of number of 3500 students _______ at the seminar.

 44. 44. The total number of students in attendance _______ unbelievably large.

 45. 45. A total of 10 payments _______ made.

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
Matura na świecie – co zdają uczniowie w innych krajach

Od 7 maja maturzyści z całej Polski zaczną konfrontację z jednym z najważniejszych egzaminów w swoim dotychczasowym życiu. Podobne testy zdają młodzi ludzie na całym globie. jak wygląda to w innych krajach?

Terminy egzaminów CAE w 2024 roku w Polsce

CAE - Certificate in Advanced English, egzamin sprawdzający kwalifikacje z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1).

Terminy egzaminów CPE w 2024 roku w Polsce

CPE – Certificate of Proficiency in English to egzamin językowy sprawdzający wiedzę na najwyższym poziomie zaawansowania.

Więcej wpisów