Test poziomujący z biologii

Biologia jest bardzo ciekawym przedmiotem. Czy wiesz, jaki poziom wiedzy z biologii posiadasz? Sprawdź to rozwiązując nasz test diagnostyczny z biologii - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoje konto lub udostępnij korepetytorom. Listę nauczycieli biologii znajdziesz tutaj - www.e-korepetycje.net/biologia

 1. 1. Wybierz zestaw zawierający jedynie makroelementy biogenne.

 2. 2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to:

 3. 3. Fosfolipidy to związki

 4. 4. Zaznacz przykład oddychania beztlenowego

 5. 5. Podczas fotosyntezy tlen powstaje dzięki działaniu

 6. 6. Beta-oksydacja ma miejsce w

 7. 7. Komórka roślinna ulega plazmolizie w roztworze

 8. 8. Jakie wirusy przeprowadzają proces odwrotnej transkrypcji?

 9. 9. Komórki bakterii przekazują sobie plazmidy podczas

 10. 10. Wodniczka tętniąca chroni pantofelka przed

 11. 11. W której gromadzie grzybów dominuje dikariofaza?

 12. 12. Wybierz zestaw tkanek roślinnych zbudowanych z martwych komórek

 13. 13. Proces czynnego parowania wody z części nadziemnych rośliny to:

 14. 14. W cyklu życiowym mszaków dominuje

 15. 15. Wtórne jądro woreczka zalążkowego u okrytonasiennych po zapłodnieniu jest

 16. 16. Przyrost roślin na grubość umożliwia m. in.

 17. 17. Jakie jony są uwalniane podczas skurczu mięśnia z siateczki gładkiej bezpośrednio do cytoplazmy komórki mięśniowej?

 18. 18. Komórki nabłonkowe są przytwierdzone do błony podstawnej za pomocą

 19. 19. Zarażenie glistą ludzką może nastąpić po zjedzeniu

 20. 20. Ile par odnóży krocznych mają owady?

 21. 21. Muszla mięczaków z pewnością nie zawiera

 22. 22. W układzie krwionośnym płaza odnajdziemy

 23. 23. Łuski gadów zbudowane są z

 24. 24. Płuca ptaków są

 25. 25. U ssaków nie znajdziemy gruczołów

 26. 26. Podczas wdechu przepona

 27. 27. Ruchy robaczkowe to inaczej ruchy

 28. 28. Układ bodźcotwórczo-przewodzący podlega regulacji ze strony

 29. 29. Przysadka mózgowa nie produkuje

 30. 30. Wybierz zapis przedstawiający homozygotę dominującą

 31. 31. Gen występuje w postaci dwóch alleli. Częstotliwość występowania homozygoty dominującej wynosi 0,36. Z jaką częstością będzie występował allel recesywny?

 32. 32. Daltonizm to choroba

 33. 33. Wybierz przykład dziedziczenia nie-mendlowskiego

 34. 34. Ile ciałek Barra będzie posiadać w somatycznych komórkach kobieta o kariotypie 47,XXX?

 35. 35. Polimeraza DNA na potrzeby reakcji PCR została pozyskana od

 36. 36. Do specjacji prowadzi dobór

 37. 37. Aby ekosystem działał prawidłowo, musi przez niego przepływać

 38. 38. Która zależność nie jest symbiozą?

 39. 39. Siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę w ekosystemie to

 40. 40. Łańcuch spasania rozpoczyna się od

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
dominikm
Najpopularniejsze artykuły
Asertywne techniki rozmów z rodzicami - niezbędnik nauczyciela języka angielskiego

W pracy lektora języka angielskiego oprócz świetnego przygotowania do zajęć oraz umiejętności współpracy z uczniami, ważne jest również budowanie harmonijnych relacji na linii nauczyciel - rodzice. Sytuacje w szkole bywają różne, a spojrzenie na tę samą sytuację okiem rodzica i nauczyciela nie zawsze jest zgodne. Warto wtedy postawić na rozmowę - taką, której celem będzie porozumienie. Nie zawsze jest to łatwe - w grę wchodzą emocje obu stron oraz nie zawsze trafnie sformułowane myśli. Na szczęście umiejętności komunikacyjne można rozwijać, do czego gorąco zachęcamy! W tym artykule przedstawimy kilka technik, które przydadzą się szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Czy teatr jest atrakcyjny dla młodzieży? - rozprawka z angielskiego

Rozprawka na maturze z języka angielskiego? Dasz radę!

Terminy egzaminów TOEFL 2021 w Polsce

Harmonogram egzaminów na certyfikat TOEFL na 2021 rok. Kolejne terminy oraz miasta odbywania się egzaminu będą aktualizowane na bieżąco.

Więcej wpisów