Test poziomujący z biologii

Biologia jest bardzo ciekawym przedmiotem. Czy wiesz, jaki poziom wiedzy z biologii posiadasz? Sprawdź to rozwiązując nasz test diagnostyczny z biologii - wystarczy odpowiedzieć na 40 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. Na końcu otrzymasz wynik w postaci procentowej. Zapisz test na swoje konto lub udostępnij korepetytorom. Listę nauczycieli biologii znajdziesz tutaj - www.e-korepetycje.net/biologia

 1. 1. Wybierz zestaw zawierający jedynie makroelementy biogenne.

 2. 2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to:

 3. 3. Fosfolipidy to związki

 4. 4. Zaznacz przykład oddychania beztlenowego

 5. 5. Podczas fotosyntezy tlen powstaje dzięki działaniu

 6. 6. Beta-oksydacja ma miejsce w

 7. 7. Komórka roślinna ulega plazmolizie w roztworze

 8. 8. Jakie wirusy przeprowadzają proces odwrotnej transkrypcji?

 9. 9. Komórki bakterii przekazują sobie plazmidy podczas

 10. 10. Wodniczka tętniąca chroni pantofelka przed

 11. 11. W której gromadzie grzybów dominuje dikariofaza?

 12. 12. Wybierz zestaw tkanek roślinnych zbudowanych z martwych komórek

 13. 13. Proces czynnego parowania wody z części nadziemnych rośliny to:

 14. 14. W cyklu życiowym mszaków dominuje

 15. 15. Wtórne jądro woreczka zalążkowego u okrytonasiennych po zapłodnieniu jest

 16. 16. Przyrost roślin na grubość umożliwia m. in.

 17. 17. Jakie jony są uwalniane podczas skurczu mięśnia z siateczki gładkiej bezpośrednio do cytoplazmy komórki mięśniowej?

 18. 18. Komórki nabłonkowe są przytwierdzone do błony podstawnej za pomocą

 19. 19. Zarażenie glistą ludzką może nastąpić po zjedzeniu

 20. 20. Ile par odnóży krocznych mają owady?

 21. 21. Muszla mięczaków z pewnością nie zawiera

 22. 22. W układzie krwionośnym płaza odnajdziemy

 23. 23. Łuski gadów zbudowane są z

 24. 24. Płuca ptaków są

 25. 25. U ssaków nie znajdziemy gruczołów

 26. 26. Podczas wdechu przepona

 27. 27. Ruchy robaczkowe to inaczej ruchy

 28. 28. Układ bodźcotwórczo-przewodzący podlega regulacji ze strony

 29. 29. Przysadka mózgowa nie produkuje

 30. 30. Wybierz zapis przedstawiający homozygotę dominującą

 31. 31. Gen występuje w postaci dwóch alleli. Częstotliwość występowania homozygoty dominującej wynosi 0,36. Z jaką częstością będzie występował allel recesywny?

 32. 32. Daltonizm to choroba

 33. 33. Wybierz przykład dziedziczenia nie-mendlowskiego

 34. 34. Ile ciałek Barra będzie posiadać w somatycznych komórkach kobieta o kariotypie 47,XXX?

 35. 35. Polimeraza DNA na potrzeby reakcji PCR została pozyskana od

 36. 36. Do specjacji prowadzi dobór

 37. 37. Aby ekosystem działał prawidłowo, musi przez niego przepływać

 38. 38. Która zależność nie jest symbiozą?

 39. 39. Siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę w ekosystemie to

 40. 40. Łańcuch spasania rozpoczyna się od

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
dominikm
Najpopularniejsze artykuły
Wszystkie pomoce maturalne w jednym miejscu

Sprawdź spis materiałów ułatwiających powtórki do matury. Mamy nadzieję, że się Wam przydadzą.

Jak uczyć się kilku podobnych języków obcych naraz?

Nauka dwóch języków jednocześnie wydaje się nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli pochodzą z jednej rodziny. Jest to wymagające czasowo i przede wszystkim organizacyjnie. Skąd wiedzieć, jak zrobić to w skuteczny sposób? Jak to zorganizować tak, aby się nie myliły? 

Matura z polskiego 2023 - zmiany na egzaminie

Wprowadzono zmiany na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 roku. Sprawdź, co dokładnie uległo zmianie.

Więcej wpisów