Ostatnia aktywność:
dzisiaj
 
Online
Gdańsk
Gdynia
Sopot
Olsztyn
Elektrotechnika60 / 60 min

Łukasz

Opis ogłoszenia

Jestem absolwentem studiów dziennych I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej, kierunek Elektrotechnika. Mam kilka lat doświadczenia praktycznego (zdobywane już jako nastolatek), jeśli chodzi o korepetycje, przekazywanie wiedzy i podejście indywidualne do każdej osoby. Zależy mi na synergii czyli obopólnej korzyści dla każdej strony. Treść ogłoszenia poniżej.

UDZIELĘ KOREPETYCJI Z OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

I. Stan ustalony.
1. Prąd stały – prawa Kirchhoffa, metoda podobieństwa, superpozycji, węzłowa, prądów oczkowych, Thevenina, Nortona. Dzielnik prądowy i napięciowy. Wyznaczanie rezystancji zastępczej. Źródła sterowane. Dopasowanie energetyczne. Bilans mocy. 
2. Prąd zmienny – pulsacje rezonansowe, rezonans prądów i napięć, wykres, dobroć. Sprzężenia i zamiana na układy bez sprzężeń. Parametry odbiorników w układach trójkąt/gwiazda. Układy symetryczne i niesymetryczne. Zwarcia. Wskazania mierników. Określanie przebiegów czasowych prądów i napięć. Kompensacja mocy – wyznaczanie pojemności. Bilans mocy. Wykresy fazorowe.

II. Stan nieustalony – metoda klasyczna i operatorowa. 
1. Obwody I i II rzędu, wymuszenie stałe i zmienne. Wyznaczanie stałych czasowych, składowej stałej i wymuszonej. Wyznaczanie warunków początkowych i stałych całkowania.
2. Oscylacje i ich brak w obwodach II rzędu.
3. Stan quasiustalony.

III. Przebiegi okresowe – Fourier.
1. Współczynniki, wskazania mierników i schematy zastępcze dla harmonicznych, moce P, Q, S, D, wartości skuteczne.

IV. Element nieliniowy.
1. Odczytywanie charakterystyki elementu nieliniowego z podanego wykresu.
2. Wyznaczanie parametrów elementu nieliniowego, punkt pracy, rezystancja statyczna i dynamiczna, bilans mocy.

V. Czwórniki typu T, Π, Γ.
1. Obliczanie parametrów macierzy łańcuchowej, impedancyjnej, admitancyjnej, hybrydowej.
2. Impedancja charakterystyczna i współczynnik przenoszenia. 

VI. Filtry dolno- i górnoprzepustowe.
1. Pasmo przepustowe i tłumieniowe.
2. Częstotliwość graniczna.
3. Charakterystyka amplitudowa i fazowa.

VII. Wzmacniacze.
1. Wyznaczanie transmitancji metodą amplitud zespolonych i operatorową.

VIII. Linia długa.
1. Schemat Petersena, fala padająca i odbita. Warunek na brak fali odbitej.
2. Parametry linii, impedancja falowa.

Przyjmuję indywidualnie w Gdańsku. Cena za 1 osobę to 60 zł/60 minut i 90 zł za 2 osoby/60 minut (wychodzi wam po 45 zł). Nie przyjmuję więcej niż 2 osób jednocześnie na jedno spotkanie. Nie udzielam korepetycji na Skypie aczkolwiek możliwa jest też współpraca online – warunki do uzgodnienia telefonicznie lub mailowo.

TEMATYKA ZADAŃ Z EGZAMINÓW I KOLOKWIÓW NIE JEST MI OBCA. MAM PONAD 90% SKUTECZNOŚCI W ZDAWANIU!!! TANIO I SOLIDNIE!!! ZAPRASZAM ZAPRASZAM: 507-539-892.

Zakres lekcji

Studia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
Online

Napisz do użytkownika

Ostatnie opinie


Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.