Patronat medialny serwisu e-korepetycje.net

Jeśli jesteś organizatorem interesującego wydarzenia naukowego lub ciekawego projektu i chcesz się tym pochwalić szerszej publiczności, możesz ubiegać się o patronat medialny e-korepetycje.net.

Serwis ten odwiedza codziennie ponad 200 000 użytkowników, zarówno nauczycieli i korepetytorów, jak również uczniów poszukujących zajęć i ich rodziców. To świetna platforma do dzielenia się owocami swojej ciężkiej pracy, która może być nie tylko dobrą praktyką wartą ukazania większemu gronu osób, ale także inspiracją dla innych nauczycieli bądź rodziców.

Dzięki patronatowi medialnemu otrzymasz niejako kawałek serwisu, w którym będziesz mogła / mógł przedstawić wszystkim swoje działania, pochwalić się sukcesami danego wydarzenia, bądź pozyskać współorganizatorów.

Co to jest patronat medialny e-korepetycje.net?

To rodzaj wzajemnego świadczenia, w którym serwis e-korepetycje.net oferuje swoje ogólnopolskie możliwości informacyjne do ściśle określonej grupy osób interesujących się edukacją, w celu promocji danego wydarzenia, a Wnioskodawca w zamian oferuje promocję serwisu e-korepetycje.net w ustalonej formie podczas swoich działań.

Jakie kryteria muszę spełnić, aby móc ubiegać się o patronat? Jakich warunków muszę dotrzymać?

Serwis e-korepetycje.net obejmie patronatem przede wszystkim wydarzenia z dziedziny edukacji i nauki, czyli zgodne z linią programową naszego serwisu i ciekawe z punktu widzenia użytkowników e-korepetycje.net.

Aby ubiegać się o patronat medialny e-korepetycje.net musisz:

 • prawidłowo wypełnić formularz dostępny na tej stronie;
 • dostarczyć niezbędne informacje do promocji działań w serwisie e-korepetycje.net.

Co da mi patronat medialny serwisu e-korepetycje.net?

Współpraca z serwisem e-korepetycje.net na zasadzie patronatu medialnego pozwoli Ci dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców. Dzięki temu możesz zrealizować cel promocyjny swojego projektu.

Po otrzymaniu zgody na patronat medialny masz zagwarantowane takie działania:

 • Zamieszczenie zapowiedzi wydarzenia na blogu e-korepetycje.net (na podstawie przesłanej przez Ciebie informacji);
 • Zamieszczenie informacji o wydarzeniu na fanpage’u e-korepetycje.net lub udostępnienie treści z Twojego fanpage’a dotyczącej tegoż;
 • Zamieszczenie relacji po wydarzeniu na blogu e-korepetycje.net. wraz z fotorelacją (na podstawie przesłanej przez Ciebie informacji);

Dodatkowo, możemy podjąć takie działania jak:

 • Udział naszego Przedstawiciela w wydarzeniu i przeprowadzenie relacji wideo lub przygotowanie wideo-relacji na podstawie materiałów przesłanych przez Ciebie;
 • Reklamowanie wydarzenia na bannerze zamieszczonym w serwisie e-korepetycje.net.

Czego oczekujemy od Ciebie w zamian za objęcie patronatem medialnym Twoich działań

 • Zamieszczenia na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia naszego logo, jako Patrona Medialnego;
 • Przesyłania do akceptacji (na adres joanna.arlukowicz@infeo.pl) wszelkich materiałów zawierających logo e-korepetycje.net w terminie umożliwiającym dokonanie korekt;
 • Ekspozycji w trakcie wydarzenia naszych materiałów reklamowych takich jak: ulotki, roll-up, banner etc. (po uprzednim ustaleniu zakresu świadczeń);
 • Przesłania po wydarzeniu dokumentacji zdjęciowej z ekspozycji przekazanych materiałów reklamowych.

Jakie są zasady przydzielania patronatu medialnego?

Zależy nam, aby promować wydarzenia mające ogólnopolski charakter, by zaciekawić nimi większość naszych użytkowników. Jednak nie wykluczamy promowania wydarzeń regionalnych / lokalnych, gdyż głównymi zasadami, którymi kierujemy się przy wyborze, jest ich jakość, pomysłowość i potencjał.

Po otrzymaniu zgłoszenia, specjalnie wybrane do tego celu osoby zadecydują o przyznaniu patronatu oraz o zakresie, w jakim on będzie realizowany. Decyzję przekażemy mailowo, w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia prośby o patronat medialny