EXPERTY 24/7 - korepetycje indywidualne

Ostatnia aktywność:
dzisiaj
 
Warszawa
Kraków
Łódź
Wrocław
Poznań
Lublin
Białystok
Gdańsk
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd

Opis ogłoszenia

KOREPETYCJE Z BIOLOGII I CHEMII NA WSZYSTKICH POZIOMACH!

INDYWIDUALNIE I Z DOJAZDEM DO UCZNIA.

NAJWIĘKSZA CZĘŚĆ NASZYCH UCZNIÓW DOSTAŁA SIĘ DO LICEUM PIERWSZEGO WYBORU ORAZ NA POLITECHNIKĘ LUB KIERUNEK LEKARSKI, WETERYNARIA I STOMATOLOGIA.
Szczegółowe wyniki poniżej.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIĘ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ORAZ ODPOWIEDZI:

1. Czy korepetycje są z dojazdem do ucznia?
Tak – prawie zawsze korepetycje są prowadzone z dojazdem do ucznia. Czasami, gdy brakuje już wolnych miejsc korepetycje są prowadzone u korepetytora. Ale rzadko.

2. Czy korepetycje są indywidualne?
Tak, korepetycje są prowadzone indywidualnie. Jeśli zgłoszą się 2 osoby (na ogół znajomi lub rodzeństwo), które chcą mieć korepetycje razem - nie ma problemu :)

3. Czy korepetycje mogą być on-line?
Nikt z nas nie prowadzi korepetycji przez Skype’a czy w inny sposób. Zajęcia są zawsze z dojazdem do ucznia lub u korepetytora w domu.

4. Jaka jest cena za dojazd?
Dojazd jest darmowy.

5. Od czego zależy cena korepetycji?
Od poziomu (klasy) oraz miejsca zamieszkania. Na ogół jest to ta niższa stawka. Zawsze warto zapytać podczas rozmowy.

6. Jaki jest zakres nauczania?
SZKOŁA PODSTAWOWA w tym przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
SZKOŁA ŚREDNIA: LICEUM I TECHNIKUM w tym przygotowanie do matury rozszerzonej z biologii.

7. Co to jest EXPERTY 24/7?
EXPERTY 24/7 to kilkuosobowe, kameralne grono korepetytorów specjalistów – każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Nie jesteśmy ani dużą – ani szkołą.
Zespół został stworzony, żeby zapewnić kompleksową pomoc uczniom, którzy szukają SPRAWDZONYCH korepetycji. Nikt w naszym zespole nie jest tutaj z przypadku – wszyscy mamy duże doświadczenie w nauce/korepetycjach.
Zespół jest kameralny, bo u nas naprawdę każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie.

Żeby się przekonać wystarczy zadzwonić na numer: 606 594 770

8. Czy trzeba płacić za miesiąc z góry?
Nie. Jesteśmy grupą specjalistów – nie szkołą :)

9. Kim są korepetytorzy?
Wszyscy jesteśmy studentami lub od niedawna absolwentami. Dla wszystkich z Państwa, którzy uważaliby to za wadę – umiejętność dogadania się i dotarcia do ucznia jest niezwykle ważna, a to mamy opanowane do perfekcji – głównie dlatego, że jesteśmy młodzi, energiczni i potrafimy zaciekawić ucznia.
Siedzisz na lekcji w szkole i nie rozumiesz? No właśnie… W szkołach na lekcjach są albo nudne/niezrozumiałe lekcje albo nauczyciel tłumaczy jedno – a z czego innego robi sprawdzian. My tłumaczymy do skutku, prosto, klarownie, tak żeby wiedza została z Tobą na dłużej, niż do najbliższego sprawdzianu.

10. Jakie ukończyliście/kończycie kierunki studiów?
Jak wspomniałem w pierwszej części – nikt w naszym zespole nie jest tutaj z przypadku. Oczywiście każdy studiuje co innego, ale wszyscy mamy bardzo wąskie specjalizacje. Co kto konkretnie studiuje chętnie przedstawię przez telefon :)

11. Znacie zagadnienia egzaminacyjne/klucz maturalny?
Zagadnienia egzaminacyjne i maturalne aktualizujemy na bieżąco - to nasz konik. Nie ma na egzaminach nic, co mogłoby nas zaskoczyć. Zupełnie nic. Klucz maturalny i sposób układania matury znamy na tyle dobrze, że wiemy jak układać odpowiedzi, żeby spodobało się do sprawdzającemu. Długo pracowaliśmy nad kluczami egzaminacyjnymi i maturalnymi, więc przynosi to uczniom oczekiwane efekty.

12. Czy wyciągacie z trudnych przypadków?
Nie ma trudnych przypadków. Wiem, że może to brzmieć jak ładne hasło reklamowe – ale naprawdę NIE MA TRUDNYCH PRZYPADKÓW. Jeśli masz zaległości to nie ze swojej winy, tylko z winy nauczycieli w szkole. I od tego właśnie jest GRUPA EKSPERTÓW – prostujemy sytuację, a później staramy się iść do przodu z materiałem.

13. Jakie wyniki mieli Wasi uczniowie?
W przypadku egzaminu ósmych klas musimy posłużyć się wynikami egzaminu gimnazjalnego. 
W przypadku części przyrodniczej, która planowo ma za 3 lata obejmować ósme klasy, nasi uczniowie mieli średni wynik 48% wyższy, niż inni uczniowie.

W przypadku matur lub popraw matur nasi uczniowie mieli średni wynik 72% wyższy, niż inni uczniowie.

Zapraszam do kontaktu.
Nr telefonu: 606 594 770

Wszystko wyjaśnię po kolei – żeby przed podjęciem decyzji wszystko było jasne :)

TEMATYKA ZAJĘĆ (oczywiście w zależności od tego, co uczeń ma właśnie w szkole)

METODYKA BADAŃ BIOLOGICZNYCH
Obserwacja a doświadczenie
Rozumowanie w biologii
Metody badań biologicznych
Obserwacje mikroskopowe
Formułowanie problemów badawczych i hipotez
Planowanie obserwacji i doświadczeń
Formułowanie wniosków z eksperymentów

BIOCHEMIA CZYLI CHEMIA ŻYCIA
Metody określania składu chemicznego organizmów
Makroelementy i pierwiastki biogenne
Mikro i ultraelementy
Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych w cząsteczkach biologicznych
Wiązania kowalencyjne
Wiązania jonowe
Wiązania wodorowe
Wiązania (oddziaływania) van der Waalsa
Oddziaływania hydrofobowe
Tlenek wodoru
Właściwości wody i ich znaczenie dla życia
Związki organiczne, ich występowanie i rola biologiczna
Cukry
Lipidy (tłuszczowce)
Białka i ich monomery
Metody wykrywania związków organicznych

CYTOLOGIA: BUDOWA I FUNKCJE KOMÓRKI
Komórkowa teoria budowy organizmów żywych
Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
Błony biologiczne
Składniki i budowa molekularna błon plazmatycznych
Rola cholesterolu
Transport substancji przez błony
Błona komórkowa
Sposoby pobierania substancji przez komórkę
Pęcherzyki egzocytarne i endocytarne
Przepływ błon
Równowaga osmotyczna komórki
Plazmoliza i deplazmoliza
Rodzaje połączeń międzykomórkowych u organizmów wielokomórkowych
Ultrastruktura komórki prokariotycznej
Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie
Fałdy błony komórkowej i struktury pochodne
Substancje zapasowe
Nukleoid, plazmidy i rybosomy
Ultrastruktura komórki eukariotycznej
Cytoplazma
Aparat Golgiego (GA)
Ściana komórkowa
Jądro komórkowe METABOLIZM KOMÓRKOWY
Metabolizm komórkowy
Enzymy
Tempo reakcji enzymatycznej
Enzymy i szlaki metaboliczne
Procesy anaboliczne i kataboliczne
ATP jako uniwersalna waluta energetyczna
Odżywianie się komórek
Autotrofy
Fotosynteza
Budowa i właściwości chlorofilu
Anteny fotosyntetyczne i fotosystemy
Reakcje zależne od światła
Reakcje niezależne od światła
Uwarunkowania tempa fotosyntezy
Przyswajanie azotu atmosferycznego u bakterii autotroficznych
Uwalnianie energii dla procesów życiowych
Cytoplazmatyczny etap oddychania komórkowego
Oddychanie mitochondrialne
Gospodarka odpadami metabolicznymi
Dezaminacja i transaminacja
Cykl mocznikowy

RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW ŻYWYCH Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII ROŚLIN I ZWIERZĄT
Systematyka jako nauka
Historia systematyki
Definicja gatunku
Różne podejścia do systematyki
Źródła wiedzy o pokrewieństwie organizmów
Zarys systematyki świata żywego
Wirusy
Budowa wirionu i klasyfikacja wirusów
Wirusy jako obiekty z pogranicza świata żywego 
Cykl replikacyjny faga litycznego i lizogenicznego 
Cykl replikacyjny wirusa HIV i choroba AIDS 
Choroby wirusowe roślin, zwierząt i człowieka 
Królestwo Procaryota
Sposoby odżywiania się bakterii
Procesy płciowe bakterii
Klasyfikacja morfologiczna komórek i kolonii bakteryjnych
Znaczenie bakterii w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka
Choroby bakteryjne
Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne 
Cykle życiowe protistów
Protisty jako czynniki chorobotwórcze
Grzyby (Mycetes) jako odrębne królestwo
Cechy biologii grzybów
Przegląd systematyczny
Znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka 
Porosty (Lichenes)
Tkanki roślinne
Tkanki twórcze
Tkanki stałe
Organy wegetatywne roślin
Korzeń i jego funkcje
Pęd jako stelaż dla aparatu asymilacyjnego
Liść i jego rola
Metamorfozy organów roślinnych
Teoria telomowa i pochodzenie roślin
Psylofity i ryniofity: pierwotne rośliny lądowe
Mszaki jako poboczna linia rozwojowa roślin telomowych
Specyficzne cechy mszaków
Cykl życiowy mchu płonnika
Systematyka, występowanie i znaczenie mszaków 
Paprotniki (Pteridophyta)
Organy wegetatywne paprotników
Cykl życiowy paproci jednakozarodnikowych
Cykl życiowy paprotników różnozarodnikowych 
Przegląd współczesnych i wymarłych paprotników 
Rośliny nasienne (Spermatophyta)
Przystosowanie organów wegetatywnych roślin nagonasiennych (Gymnospermae) do lądu
Cykl życiowy sosny zwyczajnej
Systematyka nagonasiennych
Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze nagonasiennych
Okrytozalążkowe (okrytonasienne, Angiospermae) 
Budowa kwiatu okrytonasiennych
Rozwój i budowa zalążka
Podwójne zapłodnienie
Ochrona przed zapyleniem własnym pyłkiem 
Rodzaje kwiatów i kwiatostanów
Powstawanie nasion i owoców
Owoce i owocostany
Wymiana gazowa u roślin
Transpiracja i transport wody w roślinie
Zjawiska kapilarne
Transport asymilatów w roślinie
Regulacja czynności życiowych roślin
Rodzaje czynników regulujących
Fotoperiodyzm
Termoperiodyzm
Fitohormony
Pobudliwość i ruchy roślin
Spoczynek i kiełkowanie nasion
Przebieg kiełkowania
Zoologia systematyczna
Etapy rozwoju zwierząt tkankowych
Wtórouste (Deuterostomata)
Gąbki (Poriphera): zwierzęta przedtkankowe 
Dwuwarstwowce: parzydełkowce i żebropławy 
Środowisko życia
Ruch, symetria, forma życiowa
Budowa ciała
Czynności życiowe
Rozmnażanie
Przegląd systematyczny
Znaczenie w przyrodzie
Znaczenie dla człowieka
Najprostsze trójwarstwowce: robaki płaskie (Platyhelminthes)
Robaki obłe (obleńce, Nemathelminthes)
Pierwsze zwierzęta celomatyczne: pierścienice (Annelida)
Stawonogi (Arthropoda)
Budowa ciała
Rozmnażanie
Przegląd systematyczny stawonogów
Znaczenie dla człowieka
Mięczaki (Mollusca) jako odrębna linia rozwojowa zwierząt celomatycznych
Środowisko życia
Ruch i symetria
Budowa ciała
Czynności życiowe
Rozmnażanie
Przegląd systematyczny mięczaków
Znaczenie w przyrodzie
Znaczenie dla człowieka
Szkarłupnie (Echinodermata): mieszkańcy ciepłych i słonych mórz
Strunowce (Chordata)
Bezczaszkowce (Cephalochordata)
Kręgowce (Vertebrata)
Kręgowce wodne - ryby (Pisces) o Płazy: kręgowce ziemnowodne (Amphibia)
Kręgowce wyższe (owodniowce)
Gady (Reptilia)
Ptaki (Aves)
Pochodzenie ptaków, upierzenie i zdolności do lotu o Ssaki (Mammalia) jako najwyżej rozwinięta gromada kręgowców
Powłoki ciała zwierząt
Układ ruchu zwierząt
Rodzaje i funkcja szkieletu u zwierząt
Narządy zmysłów i odbierane przez nie bodźce 
Pojęcie receptora i ogólna klasyfikacja zmysłów 
Oczy proste i złożone
Regulacja hormonalna u zwierząt (na przykładzie przeobrażenia u owadów)
Hormony stawonogów
Zależność budowy układu pokarmowego od rodzaju pobieranego pokarmu
Trawienie u przeżuwaczy
Etapy ewolucji OUN (ośrodkowego układu nerwowego) kręgowców
Zależność między budową a funkcją układu krążenia
Rola płynów ustrojowych oraz rodzaje i znaczenie barwników oddechowych
Sposoby i narządy wymiany gazowej zwierząt 
Oddychanie pod wodą
Powierzchnie oddechowe u zwierząt oddychających powietrzem na lądzie
Typy narządów wydalniczych i wydalanie u zwierząt 
Końcowe produkty przemiany azotowej w świecie zwierząt
Zwierzęta osmokonformistyczne i osmoregulujące 
Sposoby rozmnażania się zwierząt

FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA W OPARCIU O STRUKTURY ANATOMICZNE
Tkanka, narząd, układ: poziomy organizacji ciała człowieka
Tkanka nabłonkowa
Tkanka łączna
Tkanka mięśniowa
Tkanka nerwowa
Odżywianie
Klasyfikacja składników odżywczych
Witaminy i skutki ich braku
Bilans energetyczny
Rola błonnika w diecie
Tłuszcze w diecie
Układ pokarmowy człowieka
Przewód pokarmowy
Wątroba i drogi żółciowe
Trzustka
Etapy trawienia cukrów, tłuszczów i białek u człowieka
Transport i magazynowanie wchłoniętych składników pokarmowych
Zaburzenia odżywiania i choroby metaboliczne 
Układ oddechowy człowieka
Jama nosowa
Tchawica i oskrzela
Płuca
Mechanizm i regulacja oddychania
Regulacja tempa oddechu
Transport gazów oddechowych we krwi
Ciśnienie parcjalne i oddychanie człowieka na dużych wysokościach
Serce i układ krążenia
Rodzaje naczyń krwionośnych
Sieci kapilarne
Położenie i budowa serca
Duży i mały krwiobieg
Cykl pracy serca
Badanie pracy serca: osłuch, EKG. Pomiar ciśnienia i tętna
Rozrusznik serca, inaczej układ przewodzący serca 
Krew, jej rola i składniki
Krwotok i hemostaza
Odpowiedź immunologiczna organizmu
Centralne i obwodowe narządy limfatyczne 
Zapalenie jako nieswoista odpowiedź immunologiczna
Mechanizmy odporności swoistej
Alergie i choroby autoimmunologiczne
Układ wydalniczy
Wydalanie u człowieka
Budowa i funkcja nerki
Choroby i higiena układu moczowego
Metody stosowane przy niewydolności nerek 
Analiza moczu
Rozmnażanie płciowe u człowieka
Gametogeneza
Męskie narządy rozrodcze i ich funkcjonowanie 
Żeński układ rozrodczy, cykl płciowy i zapłodnienie 
Ciąża i poród
Regulacja nerwowa czynności życiowych i praca mózgu
Zjawiska elektryczne i chemiczne w błonie komórkowej neuronu
Budowa i mechanizm działania synapsy
Anatomia układu nerwowego
Łuk odruchowy
Funkcjonalny podział układu nerwowego
Podstawy zoopsychologii
Narządy zmysłów
Narząd zmysłu wzroku
Narząd zmysłu słuchu i równowagi
Zmysł chemiczny: węch i smak
Zmysły skórne
Czucie wisceralne i proprioceptywne
Hormonalna regulacja czynności życiowych 
Czynność wydzielnicza komórek i typy gruczołów 
Porównanie regulacji nerwowej i hormonalnej 
Gruczoły wydzielania wewnętrznego o Rodzaje hormonów ssaków i człowieka
Działanie, skutki nadmiaru i niedoboru hormonów u człowieka
Hierarchiczność kontroli hormonalnej i rola podwzgórza
Skóra jako narząd
Budowa skóry człowieka
Układ ruchu człowieka
Szkielet człowieka: kości i ich połączenia
Choroby układu szkieletowego
Mięśnie jako czynna część aparatu ruchu 
Ontogeneza człowieka

STAN ZDROWIA I CHOROBY
Definicja zdrowia i choroby. Najważniejsze źródła chorób człowieka
Przykład homeostazy - termoregulacja 
Zmiennocieplność i stałocieplność
Organizacja tkankowa a powstawanie nowotworów

EKOLOGIA
Populacja ekologiczna
Cechy populacji
Dynamika liczebności populacji
Biocenoza
Producenci, konsumenci i reducenci
Jak rozumieć pojęcie niszy ekologicznej
Stosunki antagonistyczne między populacjami 
Stosunki nieantagonistyczne
Pierwotna i wtórna sukcesja ekologiczna 
Bioróżnorodność i jej znaczenie
Ekosystem
Energia i materia w ekosystemie
Cykle biogeochemiczne
Łańcuchy i sieci troficzne
Piramidy liczebności, biomasy i produkcji
Produkcja brutto i netto oraz produkcja pierwotna i wtórna
Biosfera i biomy Kuli Ziemskiej
Ochrona przyrody
Czym jest różnorodność biologiczna?
Motywy ochrony przyrody
Przyczyny wymierania gatunków
Sposoby ochrony przyrody
Formy ochrony przyrody w Polsce
Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony przyrody
Wybrane inicjatywy międzynarodowe

GENETYKA Z BIOTECHNOLOGIĄ
Historia odkrycia DNA jako nośnika informacji genetycznej i jego struktury
Kwasy nukleinowe
Replikacja DNA
Komplementarność jako reguła rządząca replikacją DNA
Energia do syntezy DNA i potrzebne enzymy
Etapy replikacji
Cykl życiowy komórki
Fazy cyklu komórkowego
Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne 
Cytokineza
Rola biologiczna mitozy
Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych
Inne sposoby podziału komórki
Główny dogmat biologii: DNA → RNA → białko 
Ekspresja genu u Prokaryota i Eukaryota 
Transkrypcja: przepływ informacji genetycznej z DNA na RNA
Kod genetyczny
Przebieg transkrypcji
Regulacja transkrypcji
Translacja: przekład sekwencji nukleotydów na sekwencję aminokwasów
Przebieg translacji
Genetyka mendlowska
Prawa Mendla
Proste krzyżówki genetyczne
Ewolucja pojęcia genu
Pozorne odstępstwa od praw Mendla
Geny dopełniające się
Epistaza i plejotropia
Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych 
Teoria chromosomowa Morgana
Mapowanie genów
Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
Cechy sprzężone z płcią
Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
Zmienność dziedziczna i niedziedziczna
Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej
Różne rodzaje mutacji
Mutageny
Analiza rodowodów
Choroby genetyczne, ich uwarunkowania i przejawy o Ciężkie upośledzenia wrodzone
Bloki metaboliczne
Biotechnologia tradycyjna
Biotechnologia tradycyjna
Biotechnologia nowoczesna i inżynieria genetyczna

POCHODZENIE I ZMIENNOŚĆ FORM ŻYCIA  
Biogeneza: pochodzenie i powstanie życia na Ziemi
Dowody na istnienie życia przed milionami lat i ewolucję organizmów
Dowody pośrednie
Dowody bezpośrednie
Datowanie skamieniałości roślin i zwierząt 
Mechanizmy ewolucji
Losowość i bezkierunkowość mutacji
Dobór naturalny i dostosowanie genotypów
Selekcja sztuczna
Dryf genetyczny
Prawo Hardy’ego-Weinberga
Preadaptacje
Powstawanie gatunków i rodzaje specjacji
Radiacja adaptatywna
Etapy rozwoju życia na Ziemi
Tabela stratygraficzna
Antropogeneza
Różnice i podobieństwa między człowiekiem i małpami człekokształtnymi
Afryka kolebką ludzkości: formy przedludzkie i praludzkie

JAK WSPOMNIAŁEM - ZNAMY SIĘ NA RZECZY ;)

Dostępność

PoniedziałekDo uzgodnienia
WtorekDo uzgodnienia
ŚrodaDo uzgodnienia
CzwartekDo uzgodnienia
PiątekDo uzgodnienia
SobotaDo uzgodnienia
NiedzielaDo uzgodnienia

Zakres lekcji

Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła średnia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
U ucznia

Adres zajęć

EXPERTY 24/7 - korepetycje indywidualne
-
- -
NIP: 5311670449

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
10.2012 - 08.2017
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE KIERUNKOWE
Kursy i szkolenia
.
QUICK MASTER
.
HOW TO MASTER
02.2012
DOOKOŁA ŚWIATA
02.2013
NAUKA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA
01.2014
KONCEPCJE NAUKI
01.2015
MOTYWACJA W SZKOLE
04.2016
CONVERTER KIDS
06.2016
POWER 900
08.2016
INTENSE
10.2017
ZDOLNY, ALE LENIWY UCZEŃ. KURS MOTYWACYJNY.
01.2018
MENTAL TRICKS
03.2018
PREP 4 GRE
Doświadczenie
01.2012 - aktualnie
UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH KOREPETYCJI

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 35
avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 lipca 2019

matura I TO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM NA 94%. Lekcje bardzo mi się przydały, nie osiągnąłbym takiego wyniku, gdyby nie korepetycje. Biorąc pod uwagę jak w tym roku słabo poszła innym ludziom matura to wynik jest niesamowity. Studia to na sto procent mogę sobie wybrać jakie chce. Dziękuję za półtora roku pracy, wysiłku i motywacji. I polecam innym z całego serca!!!

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 marca 2019

Maturę pisałem rok temu. Próbną napisałem na 32% więc nie było co w ogóle myśleć o dobrych studiach. W szkole nigdy nie miałem jakichś dużych problemów, po prostu nie chciało mi się uczyć. Byłem zdolnym uczniem, tylko że leniwym. Zacząłem chodzić na korepetycje i jak miałem w końcu kogoś kto stał nade mną, motywował mnie, ale jak się myliłem to poprawiał, pomagał i poganiał mnie to wziąłem się do roboty.
W maju poszedłem na pewniaka i z matury rozszerzonej miałem prawie 90% (88 dokładnie) więc studia to mogłem sobie wybierać jakie chciałem w sumie. Polecam, bo takich korepetycji to nie znajdziecie nigdzie.

avatar
Tomasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 lutego 2019

Polecam serdecznie! Syn we wrześniu nie miał bladego pojęcia próbnych egzaminach, które mu w domu dawaliśmy do rozwiązania, a dziś robi wszystkie po kolei, jeszcze jakieś dodatkowe. Polecam, bo warto.

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 lutego 2019

Córka bardzo zadowolona, sama już odrabia lekcje, robi zadania dodatkowe, widać, że wróciła jej chęć do nauki. Polecamy

avatar
Marta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 lutego 2019

Bardzo polecamy, mila i sumienna atmosfera na lekcjach, syn bardzo zadowolony, opowiada w samych superlatywach.

avatar
Ewelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2019

Najlepsze korepetycje, jakie można znaleźć.
Polecam!

avatar
Justyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2019

polecam serdecznie, dzieki korkom przerobilismy od listopada cały material, zaleglosci u mnie brak i mozemy teraz na spokojnie robic jakies dodatkowe materialy lub dzialy ktorych jeszcze w szkole nie bylo. Bardzo polecam

avatar
Patrycja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2019

Witam wszystkich,
jestem uczennicą 3 klasy liceum i na korepetycje chodzę prawie 2 lata. Lekcje mam zawsze punktualnie, regularnie, u mnie w domu, zawsze w miłej atmosferze. Ostatnio miałam weekend matur, czyli umówiliśmy się na 2 dni pisania matur i po sprawdzeniu napisałam wszystkie przygotowane dla mnie matury na 87%, 88%, i 92%. Wszystkie rozszerzone oczywiście. Bardzo duży progress i pozostało mi tylko samodzielne powtarzanie, więc jeszcze raz dziękuję za wspaniałe dwa lata pomocy, nauki i motywacji i trzymajcie za mnie kciuki na maturze! Pozdrawiam!

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2019

Pamiętam, że od zawsze miałem problem z matematyką. Wielu korepetytorów próbowało "przetłumaczyć matematykę na moje" i im się to nie udawało. Na szczęście na mojej drodze pojawiła się Ola, która w mig złapała mój tok myślenia i pomogła mi w zrozumieniu Matki Nauk.

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2019

Biologia tylko z Panią Asią! Pełen profesjonalizm, wiedza merytoryczna , a zarazem niespotykana umiejetność jej przekazywania!

avatar
Miłosz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 stycznia 2019

Kiedyś chemia i biologia to była dla mnie czarna magia, a dzięki Panu Igorowi teraz rozumiem każde zagadnienie. Gorąco polecam bo warto. Ocena 10/5 to i tak za mało powiedziane.

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2019

Bardzo polecam Panią Paulinę. Dzięki niej syn zdał maturę w zeszłym roku na 94%. Bardzo zaangażowana osoba, godna polecenia.

avatar
Agnieszka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 stycznia 2019

Polecamy Pana Daniela korepetytora matematyki.Matematyka nie jest już taka straszna :)

avatar
Monika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 stycznia 2019

Świetny korepetytora, indywidualne podejście, wysoka skuteczność! Polecam Pana Artura!!!

avatar
Monika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 stycznia 2019

Polecam zajęcia z fizyki z Panem Grzegorzem. Jest super

avatar
Oliwia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 stycznia 2019

Najlepsze korepetycje z angielskego, jakie kiedykolwiek miałam. Do matury podejdę spokojnie. Serdecznie polecam

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 stycznia 2019

Mateusz to świetny nauczyciel języka niemieckiego. Jest cierpliwy zawsze przygotowany do zajęć i ma wysoki poziom. Syn świetnie daje sobie rade w szkole. Polecam szczerze lekcje bo warto.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 stycznia 2019

Bardzo polecam zajęcia z Panią Dagmarą, potrafi w ciekawy sposób wytlumaczyc najcięższe rodzaje zadań.

avatar
Ania
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 czerwca 2018

Polecam. Pani Jola-cierpliwośći zaangaźowanie na 5.

avatar
Małgorzata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 maja 2018

Pani Nadia ma super podejście do dziecka. W przystepny sposób cierpliwie tłumaczy .Polecam

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 maja 2018

Pan Kamil jest osoba sumienną o bardzo wysokiej kulturze osobistej, ostoja spokoju, swietne podejscie do dzieci. Moje dziecko zrobiło wielkie postępy w nauce dzieki p. Kamilowi. Gorąco polecam.

avatar
Kacper
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 maja 2018

.

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 maja 2018

Pan Pawel jest kompetentny i sypatyczny, Polecam bardzo.

avatar
Oliwia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 maja 2018

Bardzo miła, rzeczowa osoba. Zawsze świetnie przygotowana do zajęć. Masz kłopoty z matmą czy chemią to koniecznie zgłoś się do Gabrysi!

avatar
Dorota
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 maja 2018

Fajna, pogodna, rzeczowa korepetytorka Gosia, polecam !

avatar
Daria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 maja 2018

Przyjazna armisfera, cierpliwość, dobry sposób na tlumaczenie. Polecam!

avatar
Kamila
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 maja 2018

Świetne lekcje z sympatyczną, pogodną i zaangażowaną osobą, polecam bardzo każdemu ;)

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 lutego 2018

Polecam, świetna technika nauczania i bardzo miał atmosfera !!

avatar
Emilia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 lutego 2018

Serdecznie polecam! Kamil ma ten dar dobrego przekazywania informacji, dzięki niemu wszystko stało się proste i łatwe . :)

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 lutego 2018

Gorąco polecam ! Właściwa osoba na właściwym miejscu :) Jestem bardzo zadowolona z rezultatów.

avatar
Julia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2018

Bardzo dobre korepetycje, mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto szuka solidnych korepetycji

avatar
Dominik
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 lutego 2018

Zdecydowanie polecam , najlepszy nauczyciel jakiego miałem :D :D :D

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 lutego 2018

Polecam!!!, bo przez korepetycje mam teraz wszystkie lekcje zawsze odrobione i same 5 w szkole jeszcze raz polecam !!!!!! :)

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 stycznia 2018

Super zajęcia, prowadzone z pasją i zaangażowaniem, jakby w szkole tak uczyli to bym korków nie potrzebował :)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 stycznia 2018

Polecam, dzięki koreopetycjom przestałem mieć zaległości w szkole!

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.