Ostatnia aktywność:
ponad miesiąc temu
 
Korepetytor prowadzi zajęcia online
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Informatyka120 / 50 min

Patryk

Opis ogłoszenia

[English below]

Uczę Microsoft Excel na wszystkich stopniach zaawansowania. Pomagam w przygotowywaniu raportów, wizualizacji, przygotowuję do zadań rekrutacyjnych.

Posiadam 5-letnie doświadczenie w pracy analityka danych z wykorzystaniem Excela oraz innych narzędzi analitycznych.

Nauczę Ciebie:

 • szybko i efektywnie przetwarzać dane,
 • łączyć dane o różnej strukturze i formacie (np. pochodzące z różnych narzędzi),
 • tworzyć cykliczne raporty i zautomatyzować ich odświeżanie,
 • zastępować manualną pracę makrami,
 • automatyzować powtarzalne zadania,
 • wizualizować dane tak, aby dostarczały przydatnych informacji,
 • przygotowywać dane dla innych narzędzi, np. Google Data Studio,
 • wysyłać automatycznie maile,
 • usprawnić pracę z bazami danych OLAP (które są popularnego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach),
 • i wiele, WIELE więcej…

A wszystko po to, aby zaoszczędzić Twój czas i uczynić Cię bardziej produktywnym!

Podczas zajęć skupiam się na efektywnej obsłudze programu – faktycznych rozwiązaniach, które wypracowałem i używam w codziennej pracy. Pozwalają mi one skracać czas wykonywania powtarzalnych zadań o 50-90%!

Dlaczego warto?

MS Excel jest programem uniwersalnym i wszechstronnym – podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy biurowej większości współczesnych przedsiębiorstw i instytucji. Często jednak kojarzony jest ze żmudnym sklejaniem tabelek, chociaż to jedno z najpotężniejszych narzędzi analitycznych!

Zakres nauczania:

 • poziom podstawowy (Excel/Google Sheets*) - bazowe funkcjonalności: wprowadzanie, formatowanie, przekształcanie danych, tabele, wykresy, filtrowanie, funkcje podstawowe,
 • poziom średniozaawansowany (Excel/Google Sheets*) – tabele przestawne, praca z różnymi źródłami danych, formuły zaawansowane, wykresy zaawansowane,
 • poziom zaawansowan y – power query, power pivot, analiza danych, proste makra automatyzujące, formuły tablicowe,
 • VBA – procedury, funkcje, formularze,
 • przetwarzanie danych za pomocą języka Python oraz integracja Pythona z Excelem ,
 • wskazówki i sztuczki ułatwiające pracę z Excelem/Google Sheets,
 • przykładowe zadania rekrutacyjne .

* Oprócz Excela uczę także obsługi Google Sheets – jest to rozwiązanie chmurowe od Google, analogiczne do Excela, prostsze ale jednocześnie dające większe możliwości pracy zespołowej na plikach.

Dokładny plan nauczania ustalam z każdym kursantem indywidualnie i modyfikuję w trakcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zajęcia prowadzę tylko zdalnie.

Wymogi techniczne po stronie kursanta: stabilne łącze internetowe, zainstalowany MS Excel w wersji co najmniej 2010 (jeżeli zajęcia dotyczą Excela a nie Google Sheets).

Nie rozwiązuję zadań rekrutacyjnych za kursanta, nie zdaję egzaminów, nie tworzę projektów zaliczeniowych, ale przygotuję Ciebie do nich!

Zapraszam do kontaktu! Tel.: 798-235-036

________________________________________ _____________________

I teach Microsoft Excel on every level. I help with the preparation of reports and visualizations. I will also prepare you for recruitment exercises.

I’ve had 5 years of professional experience as a data analyst using MS Excel and other analytical tools.

I will teach you how to:

 • process the data fast and effectively,
 • merge data of different structures and formats,
 • create periodic reports and automate their refreshing,
 • substitute your manual work with macros,
 • automate routine tasks,
 • visualize data to provide valuable insights,
 • prepare data for other tools (like Google Data Studio),
 • sent e-mails via Excel,improve your work with the OLAP databases (a very common approach to providing data for reporting in many companies),
 • and way, WAY more…

And all of that to save you time and make you more productive!

My lessons are focussed on effective work with Excel – actual solutions I’ve learned, developed, and used on daily basis. They help me to reduce the time of routine tasks by 50-90%!

Why it’s worth learning Excel?

MS Excel is an incredibly universal tool commonly used by many companies nowadays. Unfortunately very often Excel is associated with very tedious manual tasks with copying and pasting all over again, while in fact, it’s one of the most powerful analytical tools!

Scope of learning:

 • basic level (Excel, Google Sheets*) – entering, formatting, transforming data, tables, charts, basic functions,
 • intermediate level (Excel, Google Sheets*) – pivot tables, working with various data sources, advanced functions, advanced charts,
 • advanced level – power query, power pivot, data analysis, simple macros, array formulas
 • VBA – sub procedures, functions, forms,
 • data processing with Python programming language and integration with Excel ,
 • tips and tricks to simplify your work with Excel or Google Sheets,
 • exemplary recruitment exercises .

* Except for MS Excel I teach also how to use Google Sheets – an alternative cloud solution from Google, simpler but allowing collaborative work with files.

I settle the exact roadmap of lessons with each learner individually.

I conduct my lessons only remotely.

Technical requirements for the learner: stable internet connection and MS Excel installed, at least version 2010 (if you want to learn only Google Sheets, then Excel is not required).

I’m not solving recruitment exercises on the learner’s behalf. I’m not taking exams or creating final projects. But I will prepare you for that!

Don’t hesitate to contact me! My phone number: +48-798-235-036

Dostępność

PoniedziałekDo uzgodnienia
WtorekDo uzgodnienia
ŚrodaDo uzgodnienia
CzwartekDo uzgodnienia
PiątekDo uzgodnienia
SobotaDo uzgodnienia
NiedzielaDo uzgodnienia

Zakres lekcji

Szkoła podstawowa
Szkoła średnia
Studia

Miejsce lekcji

Online

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
10.2015 - 11.2017
Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu
Magister
Finance i Rachunkowość
Kursy i szkolenia
04.2017
Podstawy programowania w VBA (20h)
04.2017
SQL Server w analizie danych (20h)
06.2017
Excel w analizie danych biznesowych (20h)
05.2020
Python od podstaw (312h)
Doświadczenie
07.2017 - aktualnie
Analityka danych
Zbieranie, przetwarzanie, analiza, wizualizacja danych, wyciąganie wniosków. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych. Excel, VBA, Power BI, SQL, Google Sheets, Google Data Studio, Python

Ostatnie opinie


Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.