Aurora Murlykina

Ostatnia aktywność:
3 dni temu
 
 
Online

Opis ogłoszenia

SALES/СКИДКИ up to 23%!!!*
Курсы Польского для Вас, ребята!!! First lesson - FREE!!!**
Method of IMMERSION!!! ONLINE/face to face!!!***
Read about me in English down of this page:)

[*NIE WYCHODZĄC Z DOMU - wylacznie via Skype!!!
*] (Zajecia indywidualne).
Приглашаю всех изучать польский вместе со мной - онлайн по Скайпу!!!

Lub też zajęcia indywidualne-intensove lub grupowe: stacjonarnie . Wyjeżdżam do każdej lokalizacji w Polsce i nie tylko. Intensywny kurs konwersacji lub korepetycji trwa 3-5 dni po 7godz/dziennie._

All information about me in English you can find at the end of this page.
ONLINE LESSONS - POLISH!!! TEACHER BY SKYPE!!! NATIVE SPEAKER!!! LEARN LANGUAGE!!! EASY METHOD!!! FREE FIRST LESSON!!!

DLACZEGO U MNIE? :
- 100% konwersacji – nie tracisz czasu tylko szybko uczysz się naturalnie i poprawnie mówić
- chłoniesz praktyczny i współczesny język polskii
- bez zbędnych regułek i nieużywanych słówek – szanuję Twój czas i uczę Cie jedynie tego co Ci jest w danej chwili najbardziej potrzebne. Nauka u mnie nie męczy i nie nuży:)

Nie trać czasu na dojazdy, sporządzanie notatek, szukanie tłumaczeń, nie zastanawiaj sie nad prawidłowymi akcentami lub też wymową, nie szukaj zasad i regułek z gramatyki - JA TO WSZYSTKO ZORGANIZUJE DLA CIEBIE !!!

Dlaczego Nauczanie Online???
- w dziesiejsze czasy jest to najlepsze rozwiązanie - nie musimy dojeżdżać, marnować czas na zapisywanie w zeszycie (robie to na bieżąco na Skype), możliwość potwórzenia materiału niezwłocznie pod koniec lekcji (ponieważ wszystko jest już gotowe), wysyłam nagrania lekcji plikiem (przez Skype), po odrobieniu przez Ciebie pracy domowej - wysyłasz mi, ja sprawdzam i odsyłam z powrotem (znowu via Skype).
Więc nauczanie Online ma wiele zalet i korzyści - przekonajcie się sami - pierwsza lekcja za FREE!!!

- Poznasz słowa i zwroty używane w naturalnych sytuacjach, których nie nauczysz się z książek!
- W miejsce strachu przed popełnianiem błędów i byciem ocenianym będziesz po prostu cieszyć się rozmową z drugim człowiekiem!!
- Nabędziesz pewność siebie i swobody w komunikacji!!!

Stosuję metodę IMMERSJI , która polega na całkowitym zanurzeniu się w języku. Doskonalisz swoje umiejętności poprzez żywe obcowanie z Native Speakerem. Metoda skierowana jest na osłuchanie się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w zrozumiałych sytuacjach z codziennego życia i bezpośredniego udziału w rozmowie.

Zostaniesz wprowadzony w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym –  "zanurzysz się" w języku obcym , tak samo jak „zanurzony” zostałeś w języku ojczystym od momentu urodzenia.
W początkowym etapie będziesz oczywiście popełniał błędy. Moim zadaniem nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji.
Naszym celem nie będzie nauka sama w sobie, tylko język stanie się dla Ciebie narzędziem, służącym poznawaniu świata.
Zrealizujemy z Tobą program immersji częściowej, ponieważ główne twoje otoczenie językowe – to Twój język narodowy, a język polski będzie towarzyszył Tobie wyłącznie podczas naszych lekcji. 

Obecnie wykładam w ogólnieznanym Centrum Szkoleniowym “Leader”.

Przez kilka lat byłam prezenterką telewizyjną na kanale TVP3. Dzięki temu masz pewność, że nauczysz się *poprawnej wymowy i prawidłowego akcentu . Osłuchasz się z perfekcyjną dykcją i intonacją prawdziwego języka polskiego !

Biegle znam  język angielski .

W czasie lekcji   sporządzam  NOTATKI dla Ciebie: nowe poznane słownictwo, wyrazy w których pojawiły się problemy z akcentem, prawidłowe używanie wyrazów w kontekście i td.. Będzie to także powtórka na następne zajęcie w ramach zadania domowego. Dzięki temu wiesz, na co zwrócić uwagę, by mówić poprawnie.

Także  każda lekcja  może zostać zapisana w formacie AUDIO – dzięki czemu masz możliwość odsłuchania jej powtórnie w każdej chwili. Będziesz miał pewność, jeśli chodzi o poprawną wymowę i właściwe akcenty. Zapisałam już nie jedną "audio-książkę dla wydawnict", mam wprawę w tej kwestii :) Są dwie metody zapisu - sam wybierzesz, zależy od Twojego celu.

Gramatykę proponuję tłumaczyć na bieżąco. Kiedy w trakcie lekcji jest w tym potrzeba - podaję regułkę i tłumaczę na rzeczywistym przykładzie. Ty się nie męczysz, ponieważ potrafię odpowiednio dawkować niezbędne właśnie na Twoim poziomie zasady.

Wszystkie materiały do nauki są widoczne dla obu stron w trakcie lekcji w czasie rzeczywistym z możliwością ich edycji, a także z kolejnym zachowaniem wykonanej pracy na Twoim komputerze lub też jej wydrukowaniu.

Moje WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE:
- Uniwersitet w Bialymstoku - dyplom Filologii z wyróżnieniem (kopię wysyłam w ramach potwierdzenia)
- University of Pecs, Hungary - Erasmus
- lektor w szkole językowej w Białymstoku “Lektor”
- tłumacz na licznych konferencjach polsko-rosyjskich
- organizacja szkoleń dla pracowników w firmach
- praca na stanowisku specjalisty działu sprzedaży zagranicznej
- redaktor czasopisma na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku "Młody medyk"
- tłumaczenia ustne w miedzynarodowych firmach przy kontaktach z polakami
- tłumaczenia aplikacji mobilnych dla firm
- tłumaczenia książek z literatury pięknej

ZAKRES NAUCZANIA :
- prowadzenie indywidualnych konwersacji
korepetycje :
- polski od podstaw, na poziomie zaawansowanym, w biznesie
- pomoc w napisaniu wypracowań, odrabianiu zadań domowych, przećwiczenie dyktand
- przygotowanie do zajęć z laboratorium
- redagowanie tekstów, prac magisterskich
- tłumaczenia pisemne

Cena 27zł/45min - przy 3 spotkaniach w tyg. po 90 min. (nauka od zera z książką, którą udostępniam lub konwersacje bez zapisów audio, tłumaczeń i prac domowych)

Standardowo godzina zajęcia metodą IMMERSJI kosztuje 50zł/60min .
Opcje dodatkowo płatne (każda z nich to +10zł za lekcję):
1. gramatyka i inne zasady, tłumaczone w trakcie immersji lub oddzielnie z książką - zajęcia MIX
2. nagrania audio - tylko tych nowych, indywidualnie poznanych w trakcie lekcji: wyrazów, zdań, tekstów
3. zapis na bieżąco nowej leksyki; powtórka: wspólne czytanie i tłumaczenie, przypomnienie kontekstu; sprawdzanie odrobionych prac domowych
4. możliwość przekładania i odwoływania lekcji (najpóżniej 24 H przed ich rozpoczęciem).

Zniżki sezonowe do każdego pakietu:
1. 60zl/godz - 7% !!!
2. 70zl/godz - 12% !!!
3. 80zl/godz - 17% !!!
4. 90zl/godz -23% !!!!!!! :)
Przy pakiecie Standardowym za 50zl/godz - 3%!!!

Opłata jest miesięczna - przed pierwszym każdego miesiąca. Lekcji bez opłaty pkt.4 - nie odwołuje się i nie przekłada. Tylko raz w miesiącu jest taka możliwość w nagłych wypadkach.

Pozdrawiam Serdecznie i Zapraszam do niesamowitej przygody po swiecie Języka Polskiego!!! Każdy cel jest osiągalny!!! Państwo też mają zdolności i predespozycje do nauki języków, każdy je ma - zależy tylko od wykładowcy i właściwej metody!!! Ze mną się uda NA PEWNO!!! :)

*przy wybraniu pelnego pakietu za 90zl/godz i pelnej przedplacie za miesiac z gory - 23% znizki (ilość lekcji może być dowolna), pozostale znizki obowiazuja przy zamowieniu co najmniej 2 lekcji w tygodniu.

**spotkanie organizacyjne - 15 min - nieodpłatne ;
Pierwsza lekcja - 30min około 17zł/5$, ja na tym nie zarabiam - o szczegóły proszę pytać.
Zawierać będzie ona: konwersacje, czytanie, pisanie, gramatykę i audio zapis - zapozna Państwo z moim stylem i metodą!!! :)

***nauczanie prowadzę w trybie ONLINE przez Skype.

E N G L I S H
V E R S I O N !!! :
I have master’s degree of Philology and a lot of experience teaching all levels and for different purposes. During my life I have travelled a lot, so I have friends from almost every continent and country. Thanks to that I can easily find a common language with everyone. I speak fluently just 5 languages but understand many more. I speak fluently in English too :)

Why learn with me?
- 100% of conversation - do not waste time just quickly learn to speak naturally and correctly
- you absorb practical and modern Polish language
- no unnecessary rules and unused words - I respect your time and will teach you only what you are currently most needed. Learning Polish with me will not make you bored or tired :)

Method - Immersion!!! The best way for quick training! It’s an easygoing and flexible solution!

I use the immersion method, which means complete immersion in the language. You improve your skills by real talking with Native Speaker. The method is aimed at familiarization with the natural, authentic statements in clear situations of everyday life and direct participation in the conversation.

All learning materials are visible to both sides during the lessons in real time with the ability to edit them, as well you can save your work done on your computer or print it.

During the lesson, I make notes for you: the new learned vocabulary words in which there were problems with the accent, the proper use of the word in the context and etc.. It will be repeated for the next lesson as part of homework. This way you know what to pay attention to, to speak properly.

Each lesson will be recorded so you can listen to it again at any time.

- You will learn the words and phrases used in natural situations which you do not learn from books!
- In place of the fear of making mistakes and being evaluated you will just enjoy talking with other people!
- You acquire self-confidence and freedom of communication!

In the initial stage, you will of course make mistakes. My job is not to correct them, but provide the correct model of communication.

Qualifications &amp ;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Experience :
- Uniwersity in Bialystok, Poland - the diploma Philology with honors
- University of Pecs, Hungary (Erasmus exchange program for students)
- teacher at a language school in Bialystok, Poland - "Lektor"
- translator at numerous conferences Polish-Russian, as well for hospitals
- editor of journal for Medical University of Bialystok "The young medic"
- TV presenter for TVP3 chanel in Poland
- interpreting in international companies when dealing with Polish
- leading private and conversation lessons for many years and all my students always achieve the objective set

SPHERE OF TEACHING :
- individual conversations and private lessons:
- Polish languages at the elementary level, medium and advanced level, in business
- help in writing essays, homework, dictations
- editing texts, graduate works
- translations
- any other kind of help in Polish or Russian!!! :)

My mission is just to help people to get the knowledge they need! So Welcome, it will be my pleasure to meet with you!

BASIC PRISE for lesson 60min - 50zł.
Also you can add Extra options, each of them its 10zł:
1/gramma rules while the lesson, just at that moments we need it
2/records of every lesson, just that new ones words you learn
3/making notes of all new phrases during the lesson: later common reading them, reminding context, checking of homework
4/possibility od changing dates of time of meetings (the lates changes can be 24H before the lesson)

27zł/45 min - when booking 3 lessons in the week by 90min (so 45minX6 per week).

SALES for every option:
1. 60zl/godz - 7% !!!
2. 70zl/godz - 12% !!!
3. 80zl/godz - 17% !!!
4. 90zl/godz -23% !!!!!!! :)
In standard option for 50zl/per hour - 3%!!!
All sales are available while minimum 2 lessons per week.

Łódź,Gdynia,Sopot,Bydgoszcz,Szczecin,Gli wice,Sosnowiec,Toruń,Olsztyn,Rzeszów,Kie lce,Opole,Augustów,Suwałki, Elbląg,Bielsk Podlaski

Miejsce lekcji

U nauczyciela
U ucznia
Online

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
10.2001 - 05.2005
Uniwersytet w Bialymstoku
Doktor habilitowany
Filologia Rosyjska i Angielska
Kursy i szkolenia
04.2011
ТРКИ-IV poziom - C2!!! Najwyzszy! :)
Doświadczenie
01.2005 - 06.2007
Czasopismo "Młody medyk"
Pracowalam na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (tlumaczenia, redagowanie, korekty i inne).
09.2007 - 05.2009
Lektor - Szkola jezykow obcych
05.2011 - 10.2012
TVP-3 / program rosyjskojezyczny "Russkij golos"

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 16
avatar
Koray Uzerlim
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 października 2019

I adore Lady Aurora so much!!! She is just a unique teacher! She is so nice, smart, calm, openminded and creative! Together with her, we organized an online course for my employees - the oil industry. Now they have the opportunity to answer the phone and correspond with our customers from Russian-speaking countries not only in English. Customers, in turn, are very pleased that they are given such respect - to speak business in their native language. My whole team is awaited by her teaching methods. And I am Extremely pleased to cooperate with Lady Aurora! I highly advise to everyone!!!!!!!

avatar
Aneta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 września 2019

Bez wątpienia można powiedzieć, że Aurora to profesjonalistka. Lekcje prowadzone przez nią są ciekawe i pozwalają poznać nie tylko język, ale również niuanse związane z kulturą i tradycją kraju. Dzięki temu, że Aurora zapisuje słówka na Skype, można w wygodny i przystępny sposób powtórzyć całe słownictwo. Co więcej do słownictwa dołączone są nagrania, dzięki czemu można nauczyć się poprawnej wymowy i zapamiętać gdzie w danym słowie znajduje się akcent. Serdecznie polecam :)

avatar
Aga
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 września 2018

Cóż można powiedzieć o Aurorze? Najlepszy nauczyciel ever. Wysłucha, doradzi, dostosuje lekcje do twoich potrzeb i przyciśnie kiedy trzeba ;).
Do lekcji jest zawsze solidnie przygotowana. Jeśli coś tłumaczy, to do skutku. Każda lekcja kończy się zestawem nowo poznanych słówek (i tych, które wyleciały z głowy w trakcie jej trwania ;)) do których w każdej chwili można wrócić. W komplecie ze słówkami często jest też ścieżka dźwiękowa, która pozwala osłuchać się i poćwiczyć wymowę.

avatar
Zuzanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 sierpnia 2018

Bardzo kompetentna osoba, która z dużym zaangażowaniem przekazuje wiedzę. P. Aurora w bardzo dokładny i przystępny sposób tłumaczy gramatykę oraz pułapki językowe, zwraca uwagę na właściwą wymowę i akcenty, tak istotne dla j. rosyjskiego. W czasie lekcji językiem dominującym w rozmowie jest rosyjski, dzięki czemu przyzwyczajamy się do mówienia i przestajemy się stresować. Zajęcia online są bardzo wygodne dla osób zapracowanych, P. Aurora jest przemiłą osobą, która swoją dobrocią i cierpliwością wprowadza fantastyczną atmosferę. Polecam :)

avatar
Jon 123
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 lipca 2018

I have always enjoyed lessons with Auroras, she is very patient and all lessons take place in a relaxed atmosphere. She is able to explain in a simple way without it feeling too challenging. Within a few lessons I was able to construct simple sentences which gave me the encouragement to improve. All in all she is a great teacher and I would strongly recommend.

avatar
Ewelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka3/5
29 stycznia 2018

Dzień dobry,
Nie miałam okazji mieć korepetycji z Panią Aurorą, tylko lekcję organizacyjną.
Wynika z niej, że Pani Aurora podchodzi bardzo poważnie do tematu i jest bardzo zorganizowana.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 listopada 2017

Pani Aurora doskonali moją znajomość języka rosyjskiego używając zarówno metod tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi. Zależało mi na osobie, która zauważy moje błędy językowe i dokona ich korekty w sposób naturalny, typowy dla osoby od urodzenia posługującej się językiem rosyjskim. Dodatkowo Pani Aurora posiada formalne wykształcenie w tej dziedzinie, co podkreśla jej profesjonalne podejście do przedmiotu. Rekomenduję Panią Aurorę, jako lektora języka rosyjskiego.

avatar
Wojtek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 października 2017

Aurora bardzo ciekawie prowadzi lekcje, dostosowuje się do poziomu ucznia i wciąga ucznia do pełnego udziału w zajęciach. Poleceam

avatar
Sebastian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 czerwca 2017

Jestem pod ogromnym wrażeniem w jaki sposób Aurora prowadzi zajęcia. Profesjonalizm na każdym kroku i bardzo się cieszę że udało mi się znaleźć tak świetnego nauczyciela ! Serdecznie polecam !!!

avatar
Julia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 lutego 2017

Aurora to fantastyczny pedagog i nauczyciel. Jest fachowcem, mówi biegle i po rosyjsku i po polsku. Lekcje z nią to czysta przyjemność! Polecam!

avatar
Maria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 lutego 2017

Jestem bardzo zadowolona z zajęć przeprowadzonych przez Panią Aurorę! Pomogła mi w poprawieniu tłumaczeń aplikacji jak czegoś nie rozumiałam przejrzyście, klarownie i na spokojnie wszystko tłumaczyła. Bardzo mi się podobała atmosfera jaka panowała na tych lekcjach, mogłam czuć się swobodnie. Bardzo polecam Panią Aurorę jako nauczycielkę, jeśli ktoś potrzebuje pomocy :) :)

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 lutego 2017

Jestem szczerze zadowolona z korków,które udziela mi Pani Aurora!!! Spotykamy się wyłacznie na Skype. Bardzo wygodnie - nie muszę dojeżdżać, Pani mi zawsze wysyła całe nowe poznane słownictwo + audiobook z każdej lekcji! Mogę słuchać tego i powtarać w domu, w drodzę do pracy i się nie wysilać. Tłumaczy wszystko jasno i przejrzyście, czego często brakowało mi u moich wykładowców na uczelni. Serdecznie polecam!!!

avatar
Przemek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2017

Ogromne doświadczenie w tematykach technicznych, co rzadko jest spotykane u nauczycieli j.obcych
szkoda ze niema więcej takich zapalonych nauczycieli ,
Polecam Polecam

avatar
Sławomir
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 października 2016

Sympatyczna pani. Pełen profesjonalizm. Polecam.

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 października 2016

Jestem zachwycona kontaktem z tą panią. Zajęcia prowadzi z sercem i zaangażowaniem. Dziękuję!

avatar
Katarzyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 października 2016

Bardzo profesjonalnie prowadzone lekcje. I przemiła pani

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.