Ostatnia aktywność:
11 dni temu
 
 
Online
Warszawa
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Informatyka120 - 150 / 60 min

Piotr Wrona

Prezentacja video

Opis ogłoszenia

Witam,
programista Samsunga z 7 letnim doświadczeniem w udzielaniu korepetycji, a także:

- były egzaminator
- obecny wykładowca w prywatnych szkołach programistycznych
- prowadzacy liczne webinary online z zakresu Programistyki i Sztucznej inteligencji

Oferuję: 
Przygotowanie MATURA 2023

[STAŻE/ PRACA Zima 2022/2023] > Kompleksowe przygotowania pod staż i pracę jako programista, wraz z możliwością zatrudnienia ! < zapisy na staże jesien/zima 2022/2023, nadal są wolne miejsca !

A także:

Z najróżniejszych dziedzin informatyki udzieli korepetycji kierunkowych jak i ogólnych. Pragnę nadmienić, że materiały, prace domowe, zadania z zajęć zawsze dostosowywuję indywidualnie pod każdego. Podczas lekcji przede wszystkim uczę specyficznego sposobu myślenia, o które to w Informatyce, a zwłaszcza programowaniu chodzi.

Prowadzę zajęcia przygotowujące do egzaminów technicznych specjalizacji Technik Informatyk :

- E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Oraz w nowej formie: 
- EE 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,urządzeń peryferyjnych i sieci
- EE 09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronamiinternetowymi i bazami danych 

Oraz w nowej formie: 
- INF.02   Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych zdobywa zawód technik  informatyk

A także zajęcia przygotowujące do matury 2023  rozszerzonej z informatyki, w której to moi uczniowie osiągają ponad przeciętne wyniki procentowe (średnia z zeszłego roku to ponad 85% )

Ponadto udzielę korepetycji z zakresu:

 1. Zagadnienia Ethical Hacking:  
  • Zabezpieczenie sieci
  • Reguły zapory zabezpieczeniowej
  • Zarządzanie uprawnieniami urzytkowników 
  • Testy penetracyjne
  • Testy zabezpieczeń w powłokach systemowych Linux/ Windows
  • Obsługa Kali Linux
  • Zaawansowana penetracja sieci
  • Zabezpieczenie przed ataki z wnętrza i z zewnątrz sieci
  • Raporty bezpieczeństwa
  • Audyty bezpieczeństwa 

        2. Algorytmika i struktury danych:

 • reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym,
 • sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą,
 • sprawdzanie, czy liczba jest liczbą doskonałą
 • rozkładanie liczby na czynniki pierwsze,
 • iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa,
 • iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego,
 • wydawanie reszty metodą zachłannąalgorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania)
 • jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze
 • algorytm naiwny i optymalny,
 • algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy,algorytmy numeryczne,
 • obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego,
 • obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Homera,
 • reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych,
 • szybkie podnoszenie do potęgi,
 • wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia,
 • obliczanie pola obszarów zamkniętych metodą trapezów i prostokątówalgorytmy na tekstach,np.:sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom,
 • anagram,
 • porządkowanie alfabetyczne, (leksykograficzne)
 • wyszukiwanie wzorca w tekście,
 • obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej,
 • algorytmy kompresji i szyfrowania,np.:kody znaków o zmiennej długości
 • alfabet Morse’a,
 • kod Huffmana,
 • szyfr Cezara,
 • szyfr przestawieniowy,
 • szyfr z kluczem jawnym (RSA),
 • wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym,
 • algorytmy badające własności geometryczne,
 • sprawdzanie warunku trójkąta,
 • badanie położenia punktów względem prostej,
 • badanie przynależności punktu do odcinka,
 • przecinanie się odcinków,
 • przynależność punktu do obszaru,
 • konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha;

3. Programistyka:
    Java(Kompleksowe przygotowanie pod JUNIORA):  

 • Programwoanie funkcyjne
 • Podstawy programowania
 • Obsługa dat i czasu
 • Porgramowanie obiektowe
 • Wzorce projektowe
 • Wielowątkowość
 • Obsługa wyjątków 
 • Zarządzanie projektami GIT
 • Apliakcje biznesowe
 • Impelemntacja serwisów bazodanowych
 • JDBC / JDBI
 • Hibernate / JPA
 • Spring Framework
 • Spring Boot
 • Spring Web MVC
 • Spring Data JPA
 • RESTful Web Services
 • implementacja chmury obliczeniowej
 • środowiska graficzne: AWT/Swing/ JavaFX
 • Maven
 • Gradle
 • JUnit
 • Testy jednostkowe, testy automatyczne
 • Programowanie architektury klient-serwer, P2P
 • Android(Kompleksowe przygotowanie pod JUNIORA):   ** Aplikacje implementujące baz danych ** Refleksje** Podstawy programowania** Programwoanie obiektowe** Kolekcje** Interface** Mikroserwisy
  • Implementacja  chmury
  • Współpraca z zasobami zewnętrznymi
  • Gradle
 • Python (Kompleksowe przygotowanie pod JUNIORA):  ** Programowanie funkcyjne** Praca z kolekcjami** Implementacja funkcji matematycznych** Podstawy programowania** Obiektowość** Obsługa BigData** Sektor Sztucznej Inteligencji
  • Framework Flash, DJango
  • Data Science
  • Wzorce projektowe
  • Zarządzaie projektem GIT
  • Obsługa Dat i czasu
  • Biblioteki: Pandas, NumPy, Matplotlib idd
  • inne. 
 • C/C++ (Kompleksowe przygotowanie pod JUNIORA):  ** Tablice, kolekcje** Obsługa strumieni wejścia/ wyjścia** Podstawy programowania** Operacje matematyczne** Programowanie funkcyjne** Programownaie obiektowe** Dyrektywy preprocesora
  • Obróbka i praca z tekstem
  • Obsługa sektora BigData
  • Obsługa plików
  • Struktury, klasy, interface, konstruktory, destruktory
  • Wskaźniki
  • Rekurencja
  • Obsługa wyjątków
  • Wyrażenia lambda
  • Dziedziczenie, polimorfizm 
  • Zarządzanie pamiecią
  • Biblioteki: string, conio.h, time.h, math.h
  • Środowisko graficzne QT
  • inne.

Relacyjne bazy danych SQL  

 • Instalacja serwera w systemie Linux lub Windows.
 •  
 • Struktura katalogów i plików.
 • Podstawowa konfiguracja i uruchamianie serwera baz danych.
 • Zarządzanie serwerem.
 • Łączenie z serwerem;
 • Praca przy pomocy klienta;
 • Import skryptów;
 • Struktura relacyjnej bazy danych.
 • Tworzenie bazy danych.
 • Podstawowe typy tabel oraz ich właściwości.
 • Typy pól oraz ich właściwości
 • Indeksy.
 • Tworzenie, usuwanie, zmiana tabel.
 • Konwencje nazewnictwa tabel i pól.
 • Projektowanie relacyjnych baz danych.
 • Podstawowe zasady projektowania;
 • Typy relacji: jeden do wielu, wiele do wielu;
 • Więzy integralności;
 • Administracja użytkownikami baz danych.
 • Określanie praw dostępu do określonych elementów bazy danych.
 • Bezpieczeństwo.Import/eksport danych.
 • Raportowanie i tworzenie dokumentacji.
 • Język SQL i operacje na danych:** wstawianie (INSERT);** pobieranie (SELECT);** ograniczanie zwracanych wyników: WHERE, AND, OR, IN, LIMIT ;** usuwanie i aktualizacja (DELETE, UPDATE);** złączenia;** funkcje agregujące: SUM, AVG, COUNT** grupowanie: GROUP BY;** sortowanie : ORDER BY;** instrukcje warunkowe;** przydatne funkcje: MD5, CONCAT, DATE_SUB, ROUND, SUBSTR
  • podzapytania;
  • tworzenie złożonych zapytań;
  • transakcje;

A także możliwe przygotowanie pod międzynarodowe certyfikaty CCENT, CCNA, CCNP, ETH, certyfikacja Linux Administrator/ Professional

Kontakt:
-Telefon: 513 417 732

Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy.

Dostępność

PoniedziałekDo uzgodnienia
WtorekDo uzgodnienia
ŚrodaDo uzgodnienia
CzwartekDo uzgodnienia
PiątekDo uzgodnienia
SobotaDo uzgodnienia
NiedzielaDo uzgodnienia

Zakres lekcji

Szkoła średnia
Studia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
U ucznia
Online

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
Nie dodano
Kursy i szkolenia
Nie dodano
Doświadczenie
Nie dodano

Użytkownik ma wyłączoną opcję otrzymywania opinii.