Mateusz Kamiński

Ostatnia aktywność:
dzisiaj
 
Online
Warszawa (Bielany +5)
Faktura VAT
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd

Prezentacja video

Opis ogłoszenia

[I teach also in English, more info below]

Spokój przed egzaminem i dobra ocena? Ponad 300 zadowolonych osób wie już, jak tego dokonać!

Nawet najtrudniejsze zagadnienie da się opanować z doskonałym rezultatem. Każdy, nawet najbardziej wymagający egzamin na studiach, można zdać na 5. Trzeba tylko rzetelnie przyswoić wiedzę. Poznać niezbędne zagadnienia od postaw, przećwiczyć je i ugruntować przez praktykę.

Ludzki umysł ma niesamowite zdolności do uczenia się nowych rzeczy. Warunek jest tylko jeden: muszą być one przedstawione w sposób zrozumiały i dostosowany do wymagań ucznia.

Czy te zagadnienia są Twoją piętą achillesową?

 • Podstawy rysunku aksonometrycznego
 • Rzuty Monge’a, elementy wspólne, elementy równoległe i prostopadłe
 • Przekroje i punkty przebicia powierzchni
 • Linie przenikania powierzchni
 • Wycięcia w wielościanach, przenikanie wielościanów
 • Metoda transformacji rzutni, kłady, obroty dookoła prostej
 • Przekroje
 • Rzut cechowany
 • Odwzorowanie brył graniastych i obrotowych
 • AutoCAD, NX
 • Projektowanie 3D

Chcesz się tego nauczyć? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś!  Pomogę Ci nadrobić zaległości i przejść przez egzaminy ze spokojem i pewnością dobrych wyników.

Zadzwoń lub napisz:
+48506225173
korepetycje@ kaminskimateusz. pl

Jak zaliczyć egzaminy lepiej od innych?

Zbliżające się terminy egzaminów to dla studentów stres i nieprzespane noce.  Chcesz osiągnąć jak najlepszy wynik. Liczysz nie tylko na dobre oceny, ale też na przyswojenie wiedzy, która będzie kiedyś być może podstawą Twojego zawodowego sukcesu. Na kierunkach inżynieryjnych studenci borykają się z ogromną ilością materiału.  Nic dziwnego, że czasami nie mogą sobie sami poradzić. Ważne tylko, by mieli ambicje do tego, żeby osiągnąć więcej.

Pomogę Ci przejść przez egzaminy i zrealizować edukacyjne cele. Nazywam się Mateusz Kamiński i jestem profesjonalnym korepetytorem.  Od pięciu lat pomagam studentom kierunków inżynierskich w opanowaniu niezbędnej na studiach wiedzy i umiejętności. Na moich lekcjach nauczysz się tego, co do tej pory było trudne. Opanujesz materiał, który zagwarantuje Ci zaliczenie egzaminu z uśmiechem na twarzy. Lekcje ze mną to:

 • Pewność podniesienia poziomu wiedzy,
 • Rzetelne i zrozumiałe przedstawienie konkretnych zagadnień,
 • Indywidualnie opracowany plan nauki,
 • Praktyczne ćwiczenia i mnóstwo interesujących przykładów,
 • Efektywnie wykorzystany czas i natychmiastowe rezultaty,
 • Odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i kompleksowe podsumowanie tematów,
 • Wygodny kontakt telefoniczny i e-mailowy, zawsze, gdy tego potrzebujesz,
 • Przyjemna, twórcza i pomocna atmosfera zajęć.

Osoby, które regularnie uczęszczają na moje lekcje, mogą liczyć na wysokie zniżki.  Prowadzę też zajęcia grupowe,  które pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy. Sukcesy moich studentów są dla mnie największą nagrodą. Ich zadowolenie i wyniki na kolokwiach i egzaminach mówią same za siebie.

Potrzebujesz wiedzy i nauczyciela, który Cię zrozumie?

Trudne przedmioty i zagadnienia zmuszają do większego wysiłku intelektualnego, ale są wspaniałym wyzwaniem. Nie należy się ich bać. Trzeba podejść do nich metodycznie. Sprawdź poniżej, co o moich lekcjach sądzą studenci.

Skontaktuj się ze mną, jeżeli:

 • Chcesz wiedzieć więcej,
 • Zależy Ci na dobrych wynikach egzaminów i spokojnie zaliczonych kolokwiach,
 • Chcesz posiąść umiejętności, które staną się furtką do zawodowej kariery,
 • Masz ambicje, które każą Ci osiągać więcej niż inni,
 • Chcesz uczyć się efektywniej i w krótszym czasie.

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na któryś z powyższym punktów, bardzo miło będzie mi powitać Cię w gronie moich uczniów. Masz moją gwarancję, że każda lekcja będzie twórczą, niezwykle owocną przygodą, a każda minuta nauki zaowocuje realnymi efektami.

W kontakcie z uczniem kieruję się przede wszystkim cierpliwością i rzetelnością. Zdaję sobie sprawę, że konkretny materiał może być dla Ciebie trudny lub po prostu niezrozumiały, dlatego bardzo jasno przedstawiam każde zagadnienie.  Podczas rozmowy weryfikuję, jaki jest poziom Twojej wiedzy tak, by możliwie najlepiej wykorzystać czas lekcji. Zagadnienia przedstawione są uczniowi w taki sposób, by nic nie umknęło jego uwadze. Do kolejnego tematu przechodzimy dopiero wtedy, gdy upewnię się, że poprzedni został dobrze zrozumiany. Ta metodyka gwarantuje skrupulatne przerobienie materiału i zyskanie podstaw, na których będą się opierać kolejne zagadnienia.

Nie asystuję podczas egzaminów. Nauczę Cię wszystkiego tak skutecznie, że poradzisz sobie doskonale bez niczyjej pomocy.

Korepetycje stacjonarne odbywają się w Warszawie na Bielanach, tylko 200 metrów od stacji metra Wawrzyszew - świetny dojazd!

Zadzwoń lub napisz:
+48506225173
korepetycje@ kaminskimateusz. pl

P.S. Sprawdź koniecznie opinie uczniów poniżej.  One powiedzą Ci znacznie więcej, niż ja jestem w stanie wyrazić. Ponad dwustu studentów nie może się mylić.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Feeling calm before the exam and getting good grades? More than a 300 satisfied people already know how to do that!

Even the most difficult problems can be solved with great results. Any, even the most demanding university exam, can be passed with a 5. All you need is to acquire knowledge well. Learn the essential issues from the very basis, and then strengthen your knowledge through practice.

The human mind has an amazing ability to learn new things. There is only one condition: they must be presented in an understandable, approachable way and adapted to the student’s requirements.

Are any of these concepts your weak points?

 • Euclidean geometry
 • Differential geometry
 • Algebraic geometry
 • Intersections

Do you want to learn all this? If so then you have come to the right place! I’ll help you catch up with your curriculum and pass the exams with flying colours.

Call or write:
+48506225173
tutoring@ kaminskimateusz. pl

How do you pass exams better than the others?

Exams are usually a source of stress and sleepless nights for most students. You want to achieve the best result. Not only do you want to get good grades, but also you wish to acquire knowledge that someday might be the basis for your professional success. In the engineering fields of studies students have to deal with a huge amount of material to learn. No wonder that sometimes they are unable to deal with it by themselves. However, the only thing that is really required from them is to have ambition to develop.

I’ll help you get through the exams and achieve your educational goals. My name is Mateusz Kamiński and I am a professional tutor.  For five years, I have been helping engineering students in mastering the knowledge and skills necessary in their studies. On my lessons you will easily learn things that seemed difficult before. You will master the required material and breeze through the exams. Lessons with me mean:

 • Certainty that you will learn and gain knowledge,
 • Accurate and understandable presentation of specific issues,
 • Individually designed learning plan,
 • Practical exercises and a lot of interesting examples,
 • Efficient use of time and immediate results,
 • Answers to your questions and a comprehensive summary of topics,
 • Convenient telephone and e-mail contact, whenever you need it,
 • Pleasant, creative and helpful atmosphere during the meetings.

People who regularly attend my lessons, can expect high discounts.  I also organize group classes,  which allow you to save even more money. My students’ success is my greatest reward. Their satisfaction and performance during tests and exams speak for themselves.

You need knowledge and a teacher who understands your needs?

Difficult subjects require greater intellectual effort, but they are also a great, satisfying challenge. There’s no need to be afraid of them. You have to approach them methodically. See below what my students have to say about my classes.

Contact me if:

 • You want to know more,
 • You care about good results and exams passed with ease,
 • You want to acquire skills that will become a gateway to your further professional career,
 • Your ambition tells you to do more than others,
 • You want to learn more efficiently and in less time.

If you answered ‘yes’ to any of these points, I will be very pleased to welcome you among my students. I guarantee you that each lesson will be a creative and extremely fruitful adventure, and every minute of learning will bring real effects.

My principles while teaching are patience and diligence. I realize that a particular learning material can be difficult or simply incomprehensible for you, therefore, I try to present each issue very clearly. During our first conversation we will verify your current knowledge, in order to use the lesson time as effectively as possible. I present the problematic issues in such a way that you do not miss on anything. We proceed to the next topic only when I am sure that the former has been well understood. This methodology ensures meticulous revision of the material and building solid basis for further learning.

I do not assist during exams. I’ll teach you everything so effectively that you will deal with your exams by yourself.

Stationary tutoring is held in Warsaw, Bielany, only 200 meters from Wawrzyszew underground station - a very convenient commute!

Call or write:
+48506225173
tutoring@ kaminskimateusz. pl

P.S. Please check the opinions of my former students below.  They will tell you much more than I am able to express myself. More than two hundred students cannot have it wrong.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dostępność

Poniedziałek10:00 - 21:00
Wtorek10:00 - 21:00
Środa10:00 - 21:00
Czwartek10:00 - 21:00
Piątek10:00 - 21:00
Sobota10:00 - 21:00
Niedziela

Zakres lekcji

Szkoła średnia
Studia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
Online

Adres zajęć

Mateusz Kamiński
Przytyk
01-962 Warszawa
NIP: 8481836778

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
10.2010 - 01.2014
Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Inżynier
Automatyka i Robotyka
01.2014 - 01.2018
Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Magister inżynier
Elektronika, Mikrosystemy i Systemy Elektroniczne
08.2021 - 06.2022
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Nauczyciel dyplomowany
Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Kursy i szkolenia
01.2010
Matura podstawowa z matematyki - 100 %
01.2010
Matura rozszerzona z matematyki - 90 %
01.2010
Matura rozszerzona z fizyki - 96 %
01.2012
Stypendium Rektora kierowane do najlepszych studentów Politechniki Warszawskiej
01.2012
Wygrana w zawodach robotów Roboxy 2012
01.2016
Certyfikat CAD w systemie NX oraz AutoCAD
Doświadczenie
01.2010 - aktualnie
Prywatny korepetytor
Osiągnąłem elitarną pozycję wśród polskich korepetytorów - trafiają do mnie osoby, które nie znalazły pomocy nigdzie indziej - zarówno z powodu skomplikowanego materiału jak i niesatysfakcjonujących rezultatów nauki.
01.2015 - aktualnie
PowerBUG sp. z o.o.
PowerBUG to polski wynalazek, umożliwiający ładowanie telefonu komórkowego w czasie jazdy rowerem.
01.2015 - 01.2016
Politechnika Warszawska
Tworzenie modeli 3D komponentów mechanicznych oraz projektowanie płytek elektronicznych z mikrokontrolerami STM32 i ich programowanie.
09.2019 - aktualnie
Akademeia High School
Akademeia High School is an academically-selective international school in Warsaw, offering iGCSEs and A Levels and preparing students for the best universities in the world. I am an experts and enthusiasts in Maths and Physics.

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 324
avatar
Zuza
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 grudnia 2023

Uczę się w liceum po angielsku, przygotowuje się do matury IB z fizyki. Zależało mi na pomocy ponieważ zrozumienie fizyki zawsze sprawiało mi dużo problemów, podczas lekcji w szkole nie czuję pewna. Z P. Mateuszem zrobiliśmy zadania które były dla mnie niezrozumiałe, podczas lekcji bardzo jasno wyjaśnił mi proces Dynamics i pod koniec zachęcał mnie do samodzielnego rozwiązania zadań. Lekcja odbyła się w przyjaznej atmosferze i omawiane zagadnienia są dla mnie bardziej jasne. Bardzo polecam lekcje, pomogły mi w zrozumieniu i uzyskaniu pewności siebie w fizyce.

avatar
Agata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 października 2023

Jestem uczennicą kl. 3 w liceum na profilu mat-fiz. Na lekcjach z Panem Mateuszem przerabiamy zadania z fizyki. Problemy stwarzają mi zagadnienia omawiane na lekcjach w szkole, lecz na bieżąco rozwiązujemy je wspólnie na korepetycjach. Nasze zajęcia odbywają się online raz w tygodniu i trwają godzinę. Tempo przekazywania informacji jest odpowiednie oraz zagadnienia są dobrze wytłumaczone w prosty i klarowny sposób. Atmosfera na zajęciach jest super, a korepetytor z poczuciem humoru. Mogę z przyjemnością polecić lekcje z Panem Mateuszem!

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 października 2023

Jestem studentem Politechniki wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, zwróciłem się do Pana Mateusza ponieważ mam problemy z algebrą. Zajęcia były prowadzone w przyjaznej atmosferze, a zagadnienia dokładnie wytłumaczone. Zrozumiałem cały przerobiony materiał. Bardzo polecam Pana Mateusza i czekam na kolejne zajęcia.

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 sierpnia 2023

Bardzo polecam P. Mateusza. Zadania wykonane na najwyższym poziomie spokojny przekaz. Obecnie studiuję mechatronikę. Miałam problem z mechanika głównie statyka. Dzięki korepetycji z P. Mateuszem wiem co mam liczyć , wszystko bardziej zrozumiałam i nie mam wątpliwości nad zadaniem. Jak najbardziej polecam korepetycje z P.Mateuszem. Solidne podejście do tematu i pełen profesjonalizm, dobrze przekazany materiał.

avatar
Gustaw
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 czerwca 2023

Jestem studentem Politechniki Warszawskej i zwróciłem się do Pana Mateusza, bo miałem problemy z analizą matematyczną. Jedna godzina wystarczyła, aby kolokwium napisane na 5% poprawić na 70%. Zajęcie były przeprowadzone bardzo profesjonalnie, nauczyciel był przygotowany do tematu i umiał odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie. Dodatkowo przyjana atmosfera na zajęciach u Pana Mateusza pomaga w lepszym zrozumieniu zagadnień. Mogę z przyjemnością polecić korepetycje z Panem Mateuszem każdemu, kto ma jakikolwiek problem z przedmiotami ścisłymi. Widać, że jest nauczyciel z pasji :)

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 czerwca 2023

Jestem studentką Informatyki Stosowanej. Miałam ogromny problem na studiach z elektrotechniką i elektroniką, nie mogłam zaliczyć tych przedmiotów.

Myślę, że gdybym nie trafiła na Mateusza to trudno by mi było przejść na kolejny rok akademicki.

Pan Mateusz, mimo że moje zadania poprzednim korepetytorom sprawiły trudność, nie miał żadnych problemów z ich rozwiązaniem. Atmosfera na zajęciach była luźna, bezstresowa. Mateusz przechodził kolejno przez moje zadania rozwiązując je i tłumacząc krok po kroku o co chodzi w danym zagadnieniu.

Szczerze polecam.

avatar
Pola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 października 2022

Jestem uczennicą klasy maturalnej i zamierzam zdawać maturę rozszerzoną z matematyki. Na lekcjach z Panem Mateuszem przechodziliśmy przez różne zadania maturalne. Zagadnienia, które wydawały się trudne i skomplikowane, po lekcji z Panem Mateuszem okazały się łatwe. Rzeczy niezrozumiałe dla mnie zostały wytumaczone w sposób przystępny. Dodatkowo atmosfera podczas lekcji była przyjazna, co pomogło mi bardziej się skoncentrować. Atmosfera podczas nauki jest dla mnie wyjątkowo istotna. Z przyjemnością czekam na kolejne lekcje. Bardzo polecam Pana Mateusza!

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 lipca 2022

Serdecznie polecam, wszystko wytłumaczone w sposób logiczny i przyjemny. Cieszę się że tu trafiłem.

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 maja 2022

Super zajęcia, bardzo dobrze wytłumaczone krok po kroku. Zdecydowanie polecam.

avatar
Aleksandra Siedlecka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 kwietnia 2022

Razem z Panem Mateuszem, przerobiłam materiał ze studiów, który początkowo wydawał się skomplikowany, ale tuż po zajęciach wszystko było jasne :). Studiuję sztuczną inteligencje w Holandii i zajęcia po angielsku nie zawsze są zrozumiałe lecz wystarczyło wysłać slajdy Panu Mateuszowi, który pomógł mi przyswoić wiedzę i dodatkowo wyjaśnił na dodatkowych przykładach funkcje danego zagadnienia (np. Gradient descent).Tempo spełniło moje oczekiwania jak i pytania od Pana Mateusza czy rozumiem jego wyjaśnia. Szczególna uwagę zwróciłam na moment gdzie ja miałam za zadanie wytłumaczyć jak rozumiem bądź co bym zrobiła aby obliczyć dane równanie. Atmosfera była komfortowa bez zarzutów. Wszystkim zainteresowanym polecam korepetycje.

avatar
Marcela
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 kwietnia 2022

Jestem studentka ALK i do Pana Mateusza, zwróciłam się o pomoc w zrozumieniu materiału z metod ilościowych. I naprawdę z przyjemnością mogę polecić Pana Mateusza, gdyż cechuje się ogromną wiedzą, profesjonalizmem, dlatego w bardzo dobry sposób potrafi przekazać swoja wiedzę. Na zajęciach panuje sympatyczna i miła atmosfera. Pan Mateusz jest bardzo cierpliwy, a zadania są robione w tempie dostosowane do mnie, tak abym wszystko zrozumiała. W trakcie zajęć Pan Mateusz odpowiadał na każde moje pytanie związane z zadaniami i w jasny sposób próbował mi je wytłumaczyć oraz na koniec zajęć zawsze się upewniał czy wszystko zrozumiałam.
Z całego serca polecam każdej osobie Pana Mateusza,gdyż kompetentnym nauczycielem. A z zajęć z Mateuszem wyniosłam bardzo dużo cennej wiedzy, która jest przekazywana w klarowny sposób.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 kwietnia 2022

Jestem studentem transportu na wydziale inżynieryjnym na UTH. Zwróciłem się do Pana Mateusza z prośbą o pomoc w przedmiocie mechanika techniczna.
Sprawiały mi problem zadania z zakresu statyki (m.in. zagadnienia tarcia, płaskie i przestrzenne układy sił). Pan Mateusz podszedł do naszych zajęć w sposób bardzo profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem. Otrzymałem pełne i wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze mogłem ponownie zadać pytanie i otrzymać na nie odpowiedź. Pan Mateusz jest bardzo cierpliwy przez co tempo prowadzenia zajęć było dostosowane do moich indywidualnych potrzeb. Atmosfera prowadzonych zajęć super! Bez żadnego stresu przez co mogłem w pełni się skupić na przyswojeniu wiedzy, którą Pan Mateusz mi przekazywał. Z całego serca polecam zajęcia u Pana Mateusza! Dlaczego z całego serca? Ponieważ Pan Mateusz ma ogromną wiedzę i poprzez kilka naszych spotkań nauczył mnie nowego spojrzenia na ten przedmiot co zaowocowało w następnym semestrze zajęć bezproblemowo zaliczyć kontynuację przedmiotu, czyli "mechanika techniczna II" (mechanika płynów, wytrzymałość materiałów). Jeszcze raz gorąco polecam naprawdę warto! :)

avatar
Alicja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 marca 2022

Jestem studentką Politechniki. Zaczynaliśmy materiał od zera. Po kilku spotkaniach zaliczyłam kolokwium. Polecam Mateusza. Profesjonalizm i skuteczność.

avatar
Martyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 lutego 2022

Jestem studentką Inżynierii Akustycznej na AGH. Zwróciłam się do Pana Mateusza z powodu problemów z rozwiązywaniem zagadnień z analizy obwodów elektronicznych, ponieważ trudności sprawiały mi zagadnienia realizowane na uczelni.
Profesjonalne podejście i fakt, że zajęcia są prowadzone w miłej i przyjemnej atmosferze to duże atuty Pana Mateusza - a wiedza jaką posiada z zakresu elektroniki jest po prostu ogromna. Bardzo dobrze potrafi też przekazać ją dalej.
Największym plusem zajęć jest upewnianie się przez Pana Mateusza, że rozumiem materiał poprzez zadawanie mi pytań na bieżąco oraz rozwiązywanie zadań sprawdzających świeżo nabyte umiejętności. Po przeprowadzeniu obliczeń dla danego obwodu Pan Mateusz przeprowadzał symulacje dla niego co pomagało zweryfikować tok rozumowania i zobaczyć jak działają obwody 'w praktyce'.
Tempo na korepetycjach było odpowiednie - Pan Mateusz prowadzi zajęcia w dynamiczny sposób, ale nie robi też tego zbyt szybko i zwalnia w momencie, gdy widzi że na jakieś zagadnienie potrzeba poświęcić więcej czasu.
Szczerze polecam Pana Mateusza każdemu, kto potrzebuje eksperta w wąskiej dziedzinie, która precyzyjnie wyjaśni nawet pozornie niemożliwe do rozwiązania zadania!

avatar
Ania
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 grudnia 2021

Jestem studentką Matematyki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Fizyka II od początku sprawiała mi ogromny problem. Dzięki lekcjom z Mateuszem w końcu wszystko jest jasne i zrozumiałe. Korepetycje prowadzone są w bardzo przyjemnej atmosferze, Mateusz jest zawsze świetnie przygotowany do lekcji. Świetnie tłumaczy, dzięki czemu najtrudniejsze zagadnienia stają się jasne i klarowne. Profesjonalny nauczyciel. Szczerze polecam każdemu!

avatar
Weronika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 grudnia 2021

Studiuję na Akademii Górniczo-Hutniczej i zgłosiłam się do Mateusza z powodu dużych problemów z Fizyką II, czyli m.in prąd przemienny czy optyka. Lekcja zawsze przeprowadzana jest z pełnym profesjonalizmem - Mateusz posiada tablet graficzny, dzięki czemu nie ma problemu z prowadzeniem lekcji online, które odbywają się poprzez wirtualną tablicę. Jest on zawsze przygotowany do zajęć i zajmujemy się tylko tym, czego ja oczekuję. Mateusz jest bardzo empatycznym nauczycielem, dla którego żadne zaległości nie są straszne. Osobiście bardzo polecam!

avatar
Wiktoria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 grudnia 2021

Jestem studentką I roku informatyki i ekonometrii na SGGW. Zwróciłam się do Pana Michała o pomoc z programowaniem C#, ponieważ nie radziłam sobie z niektórymi zagadnieniami przerabianymi na uczelni. Podczas naszych zajęć skupiliśmy się na rekurencji, Pan Michał wytłumaczył mi wszystkie wątpliwości związane z tą tematyką oraz pomógł mi zrozumieć w łatwy sposób jak podejść do takich zadań. Zajęcia są prowadzone w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Gdy przestawałam coś rozumieć, Pan Michał zwalniał tempo i na nowo przerabiał ze mną materiał, dzięki czemu nie czułam się poganiana i miałam czas na spokojnie zrozumieć zadanie. Po każdym przerobionym zadaniu, Pan Michał pomagał mi skonstruować komentarze do każdego zadania, przez co gdy później wracam do tych zadań mogę sprawdzić czemu postąpiliśmy tak a nie inaczej.
Bardzo polecam zajęcia z Panem Michałem, oby więcej takich nauczycieli ;)))

avatar
Gabrielle
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 listopada 2021

Zacznijmy od tego że poszłam na studia z zerowym przygotowaniem. Teoria obwodów szła mi bardzo źle - prawdę mówiąc myślałam już o zrezygnowaniu ze studiów bo 2 korepetytorów nie wytłumaczyło mi skutecznie zagadnień.
Pan Mateusz jest G E N I A L N Y (!).
Z panem Mateuszem opanowałam prąd stały W TYDZIEŃ. Nie ocenia, nie wyśmiewa, SKUTECZNIE TŁUMACZY I POTRAFI DOTRZEĆ DO UCZNIA. On CHCE abyś się nauczył. Mądry, skromny, dobry człowiek. Zabiega o skupienie się na lekcji (mam problemy z koncentracją uwagi). Ma sposoby aby przedstawić zagadnienia w prosty i przystępny sposób. Bardzo cenię sobie te korepetycje. Polecam!

avatar
Nikola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 listopada 2021

Jestem naprawdę bardzo zadowolona z korepetycji :) zajmujemy się mechaniką płynów, studiuję ochronę środowiska na Politechnice Warszawskiej i z fizycznymi przedmiotami od zawsze mam problemy. Mateusz przedstawia zagadnienia w naprawdę prosty i przystępny sposób. O wiele łatwiej zapamiętuje mi się informacje (bardzo dla mnie ciężkie) na tych korepetycjach niż na uczelni. Wybiera zagadnienia, które są najbardziej przydatne i które łatwo mogę wykorzystać w zadaniach. Zajęcia są prowadzone bardzo profesjonalnie, jestem angażowana do myślenia przez zadawane pytania, co myślę, że w łatwy sposób pozwala „wyhaczyć” co sprawia mi problem. Dostaję też prace domowe, co także zmusza mnie do samodzielnej nauki i jest to bardzo duży plus :) Atmosfera była jak najbardziej bardzo pozytywna, w żaden sposób nie była stresująca. Mateusz w żaden sposób nie oceniał mojej wiedzy, przez co nie czułam się źle. Baaardzo polecam!!!

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 października 2021

Lekcja przeprowadzona była na bardzo wysokim poziomie. Nie był to zmarnowany czas - pan Mateusz już na pierwszym spotkaniu wytłumaczył mi ustalony wcześniej zakres materiału - pochodną na poziomie ib sl. Świetny kontakt, lekcja przeprowadzona była w sposób bardzo profesjonalny. Można było się spytać o wszystko. Jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam!

avatar
Katarzyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 lipca 2021

Studiuję biotechnologię na SSGW. Do Mateusza zwróciłam się z prośbą o przygotowanie do egzaminu z matematyki, obejmującego bardzo szeroki zakres materiału, w tym całki, macierze, geometrię analityczną, równania liniowe, równania różniczkowe. Mateusz jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć i z miejsca angażuje ucznia do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Szybko ocenia poziom studenta i dopasowuje do niego sposób prowadzenia zajęć. Każda minuta lekcji jest dobrze wykorzystana, bo Mateusz wie dokładnie, na czym trzeba się skupić i co jest potrzebne do zrozumienia zagadnienia. Zajęcia, choć intensywne, są przyjemne - prowadzone w przyjaznej, kulturalnej atmosferze. Po zakończeniu lekcji ma się poczucie satysfakcji z wykonanego zadania i motywację do dalszego działania. Żałuję, że nie trafiłam do niego wcześniej-wtedy matematyka na studiach od początku byłaby bezproblemowa. Polecam każdemu, kto musi (lub kto chce) polubić się z matematyką.

avatar
Przemek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 kwietnia 2021

Studiuję mechatronikę na politechnice. Od kilku lat mam korepetycje z Mateuszem i jestem mega zadowolony. Pomagał mi w wielu przedmiotach technicznych i informatycznych, obecnie również pracuję z nim. Mateusz jest człowiekiem renesansu, ma wiedzę z wielu dziedzin nauki, jest solidny, obowiązkowy i dobrze tłumaczy. Dzięki niemu zaliczyłem wiele przedmiotów, co nie jest proste na studiach technicznych, szczególnie teraz w czasie nauki zdalnej, gdy trzeba samemu szukać rozwiązania wielu problemów.
Polecam serdecznie tego korepetytora

avatar
Ewelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 marca 2021

Jestem studentką Informatyki i Ekonometrii na AGH. Moim problemem jest programowanie w C, z którym wcześniej nie miałam styczności. Po stwierdzeniu, że sama nie dam rady, postanowiłam szukać pomocy. Pan Mateusz przeanalizował razem ze mną zadania, krok po kroku wyjaśnił w sposób jasny co należy zrobić. Odpowiedział na każde moje pytanie bez wahania. Po pierwszej lekcji dany materiał stał się dla mnie prosty. Atmosfera na zajęciach była bardzo sympatyczna.
Zdecydowanie polecam!

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 marca 2021

Studiuję na wydziale IET AGH. Na moim kierunku fizyka jest jednym z dwóch najtrudniejszych przedmiotów, a ja na maturze nie zdawałem fizyki. Już po kilku pierwszych zajęciach na uczelni wiedziałem, że fizyka będzie dla mnie wyzwaniem. Skrótowe przekazywanie wiedzy przez wykładowców, było dla mnie niewystarczające. Dlatego zdecydowałem się na korepetycje.

Już po pierwszych zajęciach z Mateuszem wiedziałem, że dobrze trafiłem. Szczegółowo omówiliśmy podstawy kinematyki, rozwiązując wspólnie przykładowe zadania. Równolegle Mateusz sprawdzał, czy nie mam braków w liczeniu pochodnych funkcji, co jest niezbędne przy tym temacie. Wszystkie zagadnienia wytłumaczył mi bardzo przejrzyście i wyczerpująco. Nie musiałem już tracić czasu na próby zrozumienia skrótowych wyjaśnień wykładowcy. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Widać, że Mateusz ma nie tylko dużą wiedzę, ale też dobre podejście do ucznia.

Zdecydowanie polecam!

avatar
Agata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 marca 2021

Zaczynając zajęcia u Pana Mateusza szczerze nienawidziłam matematyki i było widać to po moich wynikach. Okazało się ze nie tylko to, że nie mam odpowiednich podstaw tego przedmiotu było problemem. Chodziło o samo podejście i zrozumienie jej, a nie nauczenie się jej na pamięć. Pan Mateusz znalazł problem i go zneutralizował. Przyszłam z wynikiem dopuszczającym i mam nadzieje , że skończę z bardzo dobrym ( sądząc po tegorocznych próbnych maturach ). Nie mam słów , żeby powiedzieć jak bardzo jestem wdzięczna temu korepetytorowi. Dotychczas w moim życiu przetasowywało się od pięciu do siedmiu dodatkowych nauczycieli do matematyki i każde nasze lekcje wyglądały podobnie. Schemat mniej więcej wyglądał tak: robiłam zdanie, nie rozumiałam i nie dokańczałam go, korepetytor wzdychał , brał ode mnie kartkę rozwiązywał zadanie i pytał: już rozumiesz? Czułam się jakby to była zbrodnia , żeby zaprzeczyć. NIE ,NIE ROZUMIEM PROSZĘ PANA/ PANI. I tak koło się zapętlało , bo na sprawdzianach mimo iż „ korepetytor” pokazał mi jak to zrobić , nie potrafiłam wykonać zadania.U Pana Mateusza jest inaczej. To TY musisz wykazać się inicjatywą jak zrobić zadanie i jak go nie potrafisz nie ma żadnego negatywnego nastawienia. Zgodnie z sensem korepetycji: jak nie potrafisz, musisz się nauczyć i ZROZUMIEĆ. Podejście Pana Mateusza do uczniów , również diametralnie różni się od zwykłych korepetytorów. On CHCE Cię tego nauczyć i w żaden sposób cię nie demotywuje , wręcz przeciwnie. Zachęcając do zrobienia zadania i w delikatny sposób naprowadzając okazuje się ,że tak naprawdę potrafisz to zrobić , ale wstrzymujesz się z obawy ,że zrobisz błąd. Na tych zajęciach nie ma czegoś takiego jak poczucie wstydu przez fakt , że nie potrafisz wykonać polecenia. Relacja uczeń- korepetytor też Ci w tym pomaga. Atmosfera jest luźna i można poczuć się swobodnie. Mogę zagwarantować , że nie ma żadnej presji.To tylko zadania z matematyki co nie? Zaczynając lekcje z Panem Mateuszem mogę Cię zapewnić , że po skończonych zajęciach wyjdziesz z odmiennym nastawieniem do matematyki (tak jak to było w moim przypadku ) i nawet pozwolę sobie przypuścić , że POLUBISZ MATEMATYKĘ. NIEBYWAŁE CO NIE?

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 lutego 2021

Pan Kamiński pomógł mi bardzo z rzutem cechowanym, co bardzo mi pomogło w zaliczeniu ćwiczeń z geometrii wykreślnej na 4 i egzaminu z tego przedmiotu na 5. Dzięki Panu Kamińskiemu polubiłem geometrię wykreślną i ćwiczenie jej stało się dla mnie przyjemnością. Polecam!

avatar
Artur
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 stycznia 2021

Uczęszczam na korepetycje z języka C#, Pan Mateusz bardzo dobrze tłumaczy zagadnienia i wyjaśnia jak wykonywać zadania. Cierpliwie wszystko tłumaczy do póki wszystkie pojęcia nie zostaną wyjaśnione. Bardzo polecam.

avatar
Dominika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 grudnia 2020

Pan Mateusz jest moim pierwszym korepetytorem na studiach. Przyszłam do niego z bardzo konkretnym zagadnieniem z robotyki i obawiałam się, że dostanę jedynie pobieżną i teoretyczną pomoc. Jednak Pan Mateusz podszedł do mnie bardzo profesjonalnie, poświęcił mi bardzo dużo uwagi i zaangażowania! Od początku dążył do rozwiązania mojego problemu oraz do zrozumienia go przeze mnie. Wdać, że ma bardzo duże doświadczenie i wiedzę praktyczną. Bardzo gorąco polecam!!!!!

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 listopada 2020

Pan Mateusz pomógł mi zrozumieć dynamikę bryły sztywnej. Lekcje przeprowadzone bardzo sprawnie, pomogły mi zrozumieć temat. Atmosfera na lekcji była przyjazna, a lekcja nie była nudna. Bardzo polecam tego nauczyciela każdemu, kto potrzebuje pomocy w zrozumieniu tematu.

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 listopada 2020

Z Mateuszem zajmowaliśmy się zagadnieniami z dziedziny elektroniki, układy analogowe (Politechnika Śląska).
Gdy macie z tym przedmiotem problem - polecam.

Na zajęciach nie pozostaje się biernym słuchaczem, angażuje do zrozumienia tematu.

Jeszcze raz polecam

avatar
Norbert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 listopada 2020

Bardzo dobry korepetytor, jasno tłumaczy, miła atmosfera, ogólnie polecam

avatar
Maciej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 listopada 2020

Profesjonalna pomoc. Wszystko zostało bardzo dobrze wytłumaczone w zrozumiały, konkretny sposób. Korepetycje przebiegały w przyjemnej i bezstresowej atmosferze. Polecam wszystkim osobą które mają problem z rysunkiem technicznym.

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 listopada 2020

Z panem Mateuszem pracuje się bardzo dobrze, pomógł mi w zrozumieniu podstaw języka C++ oraz w wykonaniu projektu na zaliczenie, co wydawało się dla mnie wcześniej niemożliwe, jest bardzo wyrozumiały i cierpliwy, tłumaczy po kilka razy w razie wątpliwości i dopytuje czy na pewno wszystko jest jasne. Serdecznie polecam!

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka4/5
3 listopada 2020

Dobry korepetytor , potrafi wytłumaczyć dany temat. Uczy syna , który jest w 2 klasie liceum. Myślę , że jest osobą godną polecenia.

avatar
Kajusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 listopada 2020

Z Panem Mateuszem przerabiam materiał z kierunku inżynierskiego prowadzonego po angielsku na Politechnice Warszawskiej. Faktycznie jestem pod wrażeniem tego, że przedmioty jakie mam są już mu znane. Przekazywane informacje są dla mnie bardzo zrozumiałe co mnie mocno zaskoczyło, bo myślałem, że niektórych rzeczy po prostu nie dam rady zrozumieć. Fajnie, że zaczęliśmy tematy od zupełnych podstaw i po kolei przechodziliśmy do zaawansowanego poziomu. Atmosfera zajęć spokojna i miła, nie ma pośpiechu, mimo, że szybko brniemy przez tematy. Zajęcia zdalne są prowadzone w przystępny dla ucznia sposób, za pomocą tablicy online, która naprawdę daje radę. Wszystko bardzo profesjnalnie i ogólnie polecam.

avatar
Franciszek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 października 2020

Z Mateuszem umówiliśmy się na wyjaśnienie kilku kwestii z elektroniki (studiuję na Politechnice Warszawskiej). Bardzo zaskoczyło mnie jego profesjonalne podejście do tematu, spokojne, dokładne, a przede wszystkim zrozumiałe tłumaczenie. Ostatecznie po 60 minutach zajęć czuje się znacznie pewniej w poruszonych zagadnieniach. Jestem przekonany, że nasza współpraca nie zakończy się po dzisiaj :)

avatar
Jan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 października 2020

Bardzo polecam wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy w spokojny lecz bardzo skuteczny sposób. Od pierwszej lekcji zaczeliśmy pracować nad tematem z którym miałem wielkie trudności a poprzez spokój i cierpliwość, jak i różnorodność opisów którą sie Pan Mateusz wykazał pomogła mi w zrozumieniu tego działy w 2 lekcje. Jest to skuteczna nauka bez wywierania niepotrzebnej presji. Jestem zadowolony z tego wyboru i mam nadzieję, że tak samo będziesz ty.

avatar
Piotrek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 października 2020

Bardzo polecam lekcje online z Panem Mateuszem. Prowadził je w miłej atmosferze. Dobrze i rzeczowo tłumaczył, dzięki czemu zrozumiałem zagadnienia z techniki cyfrowej oraz matematyki.

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 października 2020

Do Pana Mateusza zgłosiłem się aby dobrze zrozumieć nie zawsze łatwe tematy z fizyki (klasa z rozszerzoną fizyką :)). Nie zawiodłem się :)
Po kilku zajęciach naprawdę dużo mi się rozjaśniło i ułożyło w głowie. Pan Mateusz w jasny, zrozumiały sposób przekazuje wiedzę a przy tym jest bardzo miły, spokojny i cierpliwy.

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 października 2020

Jestem obecnie studentem IT Sligo w Irlandii na kierunku Mechanical Analysis and Automation. Zgłosiłem się do Pana Mateusza o pomoc w wyjaśnieniu zagadnień z zakresu mechaniki. Jako że jestem w średnim wieku moja wiedza nabyta w szkole średniej jest troszkę zardzewiała. Na zajęciach wiedzę teoretyczną stosujemy rozwiązując konkretne zadania. Najbardziej zależało mi na umiejętności zastosowania mechaniki w praktyce. Pan Mateusz tłumaczy wszystko w bardzo zrozumiały sposób i w tempie dostosowanym do moich potrzeb. Atmosfera zajęć jest bardzo spokojna i przyjazna, a Pan Mateusz wykazuje się doskonałą wiedzą i pełnym profesjonalizmem. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy nad zagadnieniami w języku angielskim. Serdecznie polecam!

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 października 2020

Jestem studentem Transportu na Politechnice Warszawskiej. Od dawna moim problemem jest Mechanika Techniczna. Długo szukałem odpowiednich korepetycji dla mnie, aż natrafiłem na Pana Mateusza. Na zajęciach Pan Mateusz potrafi wszystko wyjaśnić w sposób jasny i klarowny, bez zbędnego przeciągania tak, że można zrobić więcej zadań na jednych zajęciach. Atmosfera podczas korepetycji jak i całokształt pracy spowodowały, że moja współpraca nie skończy się na jednych zajęciach. Gorąco polecam!

avatar
Wanesa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 października 2020

Jestem uczennicą 1 klasy liceum i mam zajęcia z Panem Mateuszem z fizyki rozszerzonej. Już po pierwszych zajęciach zrozumiałam tematy, którch wsześniej nie ogarniałam. Na zajęciach panuje miła i swobodna atmosfera. Pan Mateusz bardzo dobrze tłumaczy, jest konkretny i rzeczowy. Na wszystkie pytania udziela jasnych i wyczerpujących odpowiedzi, jest zawsze przygotowany do naszych lekcji.

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 października 2020

Jestem bardzo zadowolona z korepetycji u pana Mateusza, które pobieram z przedmiotu mechanika płynów. Analizowany materiał okazuje się przystępny i możliwy do zrozumienia. Pan Mateusz rozpoczyna zajęcia od powtórzenia i usystematyzowania podstaw, które każdy powinien znać żeby móc zrozumieć dane zagadnienie. Wszystko odbywa się profesjonalnie i bardzo starannie. Szczerze polecam!

avatar
Wiktor
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 października 2020

Z panem Mateuszem przygotowuję się w grupie 2-osobowej do matury z matematyki. Przerabiamy wspólnie arkusze maturalne i skupiamy się na rzeczach które sprawiają mi problem. Wszystko tłumaczone jest w sposób jasny i klarowny. Atmosfera jest przyjemna i sprzyja przyswajaniu wiadomości. Serdecznie polecam.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 października 2020

Po kilku pierwszych lekcjach czuje znaczną poprawę zrozumiałem tematy które jeszcze niedawno były dla mnie wielkim problemem.Pan Mateusz jest profesjonalistą co od razu widać.Lekcje są prowadzone w miłej atmosferze i dobrym tempie

avatar
Pola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 października 2020

Chodzę do 2 liceum i miałam już kilka lekcji z Panem Mateuszem. Przygotowuję się z nim do matury, którą napisze za 2 lata. Lekcje były poprowadzone profesjonalnie, każde moje pytanie zostało starannie omówione tak, że zrozumiałam wszystko. Tempo pracy było dla mnie idealne, a atmosfera przyjemna i bezstresowa. Z pewnością polecę go innym, ponieważ jest ekspertem w swojej dziedzinie.

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 lipca 2020

Miałam problem z multisimem i zrobieniem ćwiczeń z Elektroniki. Mateusz wyjaśnił mi dokładnie to, czego potrzebowałam tak, że po 1,5 h korepetycji wszystkie zadania związane z projektowaniem układu w multisimie, jak i ćwiczenia polegające na badaniu układu robiłam już sama. Mateusz w miłej atmosferze i w odpowiednim dla mnie tempie wyjaśnił zagadnienia, które wcześniej wydawały się trudne do pojęcia - teraz wszystko jest dla mnie proste. To, co wyróżnia Mateusza na tle innych korepetytorów, z którymi miałam styczność, to bardzo profesjonalne podejście i zaangażowanie - moim celem było nauczenie się konstruowania i badania układu tak, by samodzielnie potrafić wykonywać ćwiczenia na zajęcia i ten cel został szybko osiągnięty. Nawet godzina korepetycji z Mateuszem potrafi zaoszczędzić długie godziny samodzielnych prób zbudowania działającego układu i zbadania go. Polecam :)

avatar
Maciej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 czerwca 2020

Dzisiaj miałem pierwsze spotkanie i rozmawialiśmy o wzmacniaczach CE. Po pierwsze Pan Mateusz ma bardzo wysoki poziom wiedzy. Odpowiedział na wszystkie moje pytania i dodatkowo materiał został tak wytłumaczony, ze na prawdę bardzo dobrze wszystko zrozumiałem, a temat nie jest prosty! Na początku byłem trochę sceptyczny, bo lekcja była online, ale teraz widzę, że nie ma to żadnego wpływu.

avatar
Basia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 czerwca 2020

Miałam problem z programem scilab, z którego korzystamy na laboratorium z pakietów matematycznych. O Panu Mateuszu dowiedziałam się od koleżanki. Pan Mateusz pomógł mi zrozumieć podstawowe zagadnienia z programowania. Zajęcia są prowadzone spokojnie i z cierpliwością. Serdecznie polecam!

avatar
Robert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 czerwca 2020

Miałem kilka spotkań Online z Mateuszem w celu wyjaśnienia Podstaw Techniki Cyfrowej.Moja wiedza nie była zbyt wielka na tamten moment, lecz po każdych zajęciach ewidentnie czułem się pewniej w zagadnieniach które przerabialiśmy.Bardzo fajne było to, że na początku było troszkę teorii a później tą wiedzę od razu wykorzystaliśmy w praktyce na zadaniach i tu też była bardzo fajna technika, że część danego zadania robił Mateusz, żeby pokazać jak się robi a część ja i kolega (mieliśmy zajęcia grupowe).Więc korepetycje z Mateuszem + własna praca poza lekcjami spowodowały, że z kolokwium dostałem 5 i zostałem zwolniony z egzaminu.

avatar
Łucja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 czerwca 2020

Bardzo podobały mi się zajęcia z Panem Mateuszem. Przedmiotem, z którego prosiłam o pomoc, jest mechanika techniczna. Podejście do tematu bardzo profesjonalne, podobało mi się, że Pan sprawdzał czy rozumiem przerabiane zadanie na bieżąco i zadawał dużo pytań. Nie był to zwykły wykład tylko wspólna praca nad zadaniem. Dzięki tym zajęciom czuję, że przedmiot jest naprawdę ciekawy i do zrozumienia! :D

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 maja 2020

Już od pierwszych minut zauważyłem, że Pan Mateusz jest profesjonalistą i ma ogromną wiedzę potrzebną by pomagać innym. Wytłumaczył mi zadania z techniki cyfrowej, na bieżąco upewniając się, że przekazywana wiedza jest dla mnie jasna i zrozumiała. Atmosfera jest spokojna i pozawala się wyluzować i z przyjemnością skupić na lekcji. Notatki, które robi na zajęciach są przejrzyste i od razu po zakończeniu wysyłane w PDF na maila. Przez godzinę pomógł mi poznać przedmiot lepiej niż zajęcia na uczelni, które ze względu na epidemie były ciężkie do przeprowadzenia. Całkowicie szczerze polecam Pana Mateusza każdemu kto ma problemy z zaliczeniem i kto stracił nadzieje na zrozumienie tematu.

avatar
Błażej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 maja 2020

Bardzo dobrze przekazywana wiedza. Miałem problem z mechaniką a juz po pierwszych zajęciach zaczynam rozumieć. Atmosfera bardzo dobra. Wzorowy kontakt. Mateusz wszystko pomału tłumaczy. Nie ma rzeczy niejasnych czy niezrozumiałych. Korepetytor 1 klasa. Polecam wszystkim.

avatar
Ewelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 maja 2020

Jestem po pierwszych zajęciach z p. Mateuszem. Obecnie studiuję w języku angielskim i w takim też języku piszę prace magisterską. Te dodatkowe zajęcia mają mi przybliżyć zagadnienia dotyczących przewodnictwa, polaryzacji itp. Dzięki dobrej znajomości prowadzącego tego języka obcego udało mi się zrozumieć analizowany przeze mnie problem. Zarówno tępo przeprowadzonych zajęć jak i atmosfera były bardzo satysfakcjonujące. Zdecydowanie polecam tego korepetytora, a potwierdzeniem mojej rekomendacji jest zapisanie się na kolejne zajęcia:)

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 maja 2020

Studiuje Informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, Pan Mateusz bardzo dobrze wytłumaczył mi zagadnienia z Elektroniki. Zajęcia odbyły się online poprzez skype i aplikację internetową do rysowania, z której potem Pan Mateusz generował i wysyłał PDF z tym co zrobiliśmy do późniejszej samonauki. Korepetytor przekazywał informacje w bardzo zrozumiały sposób, tłumaczył wszystkie niejasności.

avatar
Szymon
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 maja 2020

Jestem uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej,miałem problemy z matematyką więc udałem się do Pana Mateusza.Na lekcjach wszystkie zagadnienia są dla mnie zrozumiałe i przejrzyste.Ponadto podczas lekcji panuje miła atmosfera:
-rozmowa o zainteresowaniach
-jedzenie pizzy
UWAGA!
Pan Mateusz na zajęciach bardzo lubi źle podpowiadać bądź odwracać naszą uwagę od zadania rzeczami,które nas interesują(w moim przypadku było to wklejenie na wirtualną tablicę nissana 350z).
Mimo to Pan Mateusz jest najlepszym korepetytorem na świecie i miałem szczęście że na niego trafiłem.

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 kwietnia 2020

Jestem studentem informatyki na Politechnice Śląskiej. Najtrudniejszym zagadnieniem jest dla mnie programowanie w języku C oraz C++. Najbardziej potrzebne było mi przygotowanie do zajęć laboratoryjnych z programowania w języku C. Pan Mateusz od razu przystąpił do analizowania danego zadania oraz rozpoczął pokazywanie mi mechaniki rozwiązywania krok po kroku bez żadnego pośpiechu i stresu tak, aby każde zagadnienie z danego zakresu było dobrze i klarownie wytłumaczone, dzięki temu byłem w stanie zrozumieć dany materiał oraz bez problemu przystąpiłem do laboratorium. Zajęcia prowadzone w miłej atmosferze. Każdemu, kto ma problemy z programowaniem serdecznie polecam Pana Mateusza!

avatar
Klaudia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 kwietnia 2020

Studiuje Technologie Muzyczną na uczelni w UK. Mateusz pomógł mi w przygotowaniu się do pracy zaliczeniowej z programowania. Po każdej lekcji dobrze wiedziałam co się dzieje i jak działają poszczególne rzeczy. Bardzo fajna atmosfera i super podejście. Co mi najbardziej pasowało to fakt ze Mateusz nie skracał godziny zegarowej i lekcja zawsze trwała tyle ile powinna. Bardzo polecam!

avatar
Jacek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 marca 2020

Bardzo dobrze wytłumaczone zadania z elektroniki, atmosfera na zajęciach super polecam

avatar
Marta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 marca 2020

Jestem studentką 2 roku transportu na Uczelni Techniczno-Handlowej. Korepetycje odbywały się z zakresu mechaniki technicznej.
Dotychczas mechanika to była dla mnie "czarną magią" natomiast Mateusz pomógł mi zrozumieć trudne dla mnie zagadnienia.
Zajęcia były prowadzone w przyjemny sposób, wszystkie zagadnienia były tłumaczone od podstaw co z czego wynika i skąd się bierze co bardzo pomogło mi przyswoić materiał.
Z czystym sumieniem mogę polecić korepetytora Mateusza ponieważ wyróżnia się bogatą wiedzą i umiejętnością przekazywania jej innym.

avatar
Dorota
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 lutego 2020

Jestem studentką chemii na uniwersytecie Warszawskim i miałam duże zaległości związane z zagadnieniami z fizyki. Pan Mateusz już po pierwszej lekcji bardzo mi pomógł. Lekcje są dostosowywane do preferencji ucznia co sprawia, że łatwiej przyswaja się wiedzę. Najważniejszym jednak aspektem jest ogromna wiedza korepetytora, Pan Mateusz momentalnie wie jak rozwiązać zadanie szanując swój jak i ucznia poświęcony czas i pieniądze. Bardzo polecam!

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 lutego 2020

Syn jest bardzo zadowolony. Zajęcia dotyczą fizyki pierwszej klasy technikum. Są prowadzone rzeczowo w miłej atmosferze. Pan Mateusz z powodzeniem tłumaczy zagadnienia dostosowując poziom lekcji do poziomu ucznia.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 stycznia 2020

Studiuję na pierwszym roku na kierunku Automatyka i Robotyka na MEiLu PW. Podczas zajęć, Pan Mateusz próbował przekazać mi wiedzę na temat programowania. Robił to w sposób praktyczny, pokazując mi teorię na różnych zadaniach i przykładach. Pan Mateusz przekazywał ważne dla mnie wiadomości w sposób jak najbardziej zrozumiały i łatwy do przyswojenia.
Sposób prowadzenia zajęć przez i sympatyczna atmosfera, powodowały, że zajęcia były ciekawe. Polecam :) !!

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2020

Jestem studentem pierwszego roku na Politechnice Warszawskiej na wydziale Elektrycznym. Do Pana Mateusza zgłosiłem się z problemami z niektórymi zagadnieniami z matematyki i fizyki. Pan Mateusz wszystko bardzo rzetelnie i powoli przedstawił, dzięki czemu temat, którego nie potrafiłem zrozumieć przez dwa tygodnie zrozumiałem w ciągu godziny. Bardzo polecam Pana Mateusza za świetnie prowadzone zajęcia w bardzo miłej atmosferze.

avatar
Damian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 stycznia 2020

Zajęcia z Panem Mateuszem były zawsze dobrze przygotowane i rozplanowane. Jedne zajecia trwające godzine wystarczyły na przerobienie całego działu. Serdecznie polecam zajęcia, zawsze wychodziłem z nową wiedzą

avatar
Robert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 stycznia 2020

Na zajęciach Pan Mateusz był zawsze przygotowany i z głową pełną wiedzy. Rozjaśnił wszelkie wątpliwości przy zadaniach z mechaniki technicznej w przejrzysty sposób. Szczerze polecam.

avatar
Dominik
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 listopada 2019

Na zajęciach z Panem Mateuszem w jedną godzinę udało mi się powtórzyć 3 miesiące pracy w szkole. Korepetytor dokładnie objaśniał działanie, a w razie mojego nie zrozumienia powtarzał materiał. Takich sytuacji praktycznie nie było, ponieważ wszystko było wyjaśnione ,,po ludzku". Umiejętności Pana Mateusza pozwalają na opanowanie dowolnego materiału :D

avatar
Jagoda
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 listopada 2019

Jestem studentką pierwszego roku Technologi Chemicznych na PW. Już po pierwszej lekcji zrozumiałam pochodne. Pan Mateusz wszystko cierpliwie tłumaczy i wyjaśnia niezrozumiałe zagadnienia.

avatar
Jan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 listopada 2019

Jestem studentem pierwszego roku na Politechnice Warszawskiej na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Największe problemy zawsze stwarzała mi fizyka, natomiast już po pierwszym spotkaniu z Panem Mateuszem duża część pojęć z działu kinematyki oraz dynamiki stała się dla mnie o wiele bardziej zrozumiała. Ponadto Pan Mateusz również pomógł mi przygotować się do pierwszego kolokwium z geometrii wykreślnej. Atmosfera na zajęciach była bezstresowa a czasami miałem wrażenie ze cała godzina zajęć trwała jak kilka minut. Mogę z cała pewnością polecić zajęcia z Panem Mateuszem :)

avatar
Julia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 listopada 2019

W tym roku zaczęłam studia na kierunku Architektura i geometria wykreślna od początku była dla mnie przedmiotem, który wymaga zdecydowanie najwiecej uwagi. Z Mateuszem robiliśmy ćwiczenia z rzutów Monge’a i podstawy z tego przedmiotu. Zajęcia odbywają się w bardzo przyjemnej atmosferze i komfortowych warunkach do pracy. Tempo dostosowywane jest do potrzeb ucznia i pozwala na zrozumienie danych partii materiału.

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 listopada 2019

Jestem studentką pierwszego roku Informatyki i ekonometrii. Miałam trudności programowaniem , Pan Mateusz umiejętnie przekazał mi wiedzę w odpowiednim tempie.Po zajęciach programowanie nie było już mi tak straszne. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze, serdecznie polecam Pana Mateusza :)

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 listopada 2019

Jestem studentem drugiego roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przed rozpoczęciem zajęć z Panem Mateuszem miałem problemy ze zrozumieniem termodynamiki jednak gdy zaczęliśmy robić zadania stały się dużo łatwiejsze. Zajęcia są przeprowadzane w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia w miłej atmosferze. Bez żadnych wątpliwości mogę polecić korepetycje z Panem Mateuszem:)

avatar
Zofia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 października 2019

Bardzo polecam zajęcia z panem Mateuszem. Fizyka ( 2 klasa liceum) już po kilku zajęciach stała się dużo łatwiejsza. Atmosfera jest luźna i często godzina mija szybko jak pstryknięcie palca. Świetne korepetycje warte polecenia:)))

avatar
Agnieszka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 sierpnia 2019

Bardzo polecam korepetycje u Pana Mateusza - w prosty sposób potrafi wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia z mechaniki ogólnej. Miła i luźna atmosfera zdecydowanie pomagają w przyswojeniu materiału, a nauka od podstaw pomaga zrozumieć z czym tak naprawdę ma się problem. Jako studentka Mechaniki i Budowy Maszyn mogę z czystym sumieniem polecić innym kolegom z tego kierunku naukę u Pana Mateusza.

avatar
Błażej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 sierpnia 2019

Jako student automatyki i robotyki mogę z czystym sumieniem polecić zajęcia u Pana Mateusza. Wiedza z zakresu elektrotechniki została przekazana w odpowiednim tempie oraz w odpowiedni sposób. Zajęcia przebiegają w tempie dostosowanym do studenta oraz w miłej atmosferze. Wszystko zostało wytłumaczone jak należy.

avatar
Weronika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 lipca 2019

Bardzo polecam zajęcia z Panem Mateuszem. Jestem studentką budownictwa i miałam problem z rozwiązywaniem zadań z mechaniki ogólnej. Korepetycje zostały przeprowadzone w sposób uporządkowany przez co czas był maksymalnie wykorzystany. Pan Mateusz wyrażał troskę o zrozumienie tematu. Dzięki tym zajęciom udało mi się zaliczyć ten przedmiot w pierwszym terminie, za co serdecznie dziękuję. :)

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 czerwca 2019

Jestem studentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale elektrycznym i miałem duży problem z automatyką, a dokładnie z kryterium Routh'a i kryterium Nyquista. Gdy przyszedłem na pierwsze zajęcia, kompletnie nic nie widziałem, a miałem tylko tydzień do egzaminu. Pan Mateusz ma bardzo dobre podejście do swoich uczniów i bardzo szybko mi wszystko wytłumaczył, ponieważ po zaledwie 2 godzinach zaliczyłem egzamin na 4,5. Bardzo jestem mu wdzięczny za pomoc i bardzo polecam Pan Mateusza.

avatar
Krzysiek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 maja 2019

Jestem studentem politechniki na kierunku Energetyka. Zgłosiłem się do Mateusza ponieważ miałem problemy z mechaniką płynów. Nasze zajęcia odbywały się niestacjonarnie, za pomocą skype'a. Prosto, zrozumiale, a za razem konkretnie. Docenić również muszę, że Mateusz cały czas czuwał i sprawdzał czy na bieżąco wszystko rozumiem i ogarniam. Spokojna i bezstresowa atmosfera, nie miałem oporów przed zadaniem jakichkolwiek pytań ;) Przed nami kolejne zajęcia, tym razem stacjonarnie, co myślę, może być potwierdzeniem tego, że szczerze polecam :)

avatar
Jerzy
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 maja 2019

Serdecznie polecam zajęcia z Panem Mateuszem. Jestem studentem Budownictwa na PW i miałem problem ze zrozumieniem zagadnień z mechaniki teoretycznej. W trakcie lekcji wszystko zostało skrupulatnie wytłumaczone w optymalnym dla studenta tempie, a potem przeszliśmy do rozwiązywania przykładowych zadań. Dzięki temu znacznie lepiej czuję temat i z ostatniego kolokwium otrzymałem satysfakcjonujący wynik. Dodam, że w liceum nie miałem rozszerzonej fizyki.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 maja 2019

Polecam korepetycje u Pana Mateusza. Zagadnienia z wytrzymałości materiałów zostały przekazane w sposób bardzo jasny, tempo w pełni dostosowane do danej osoby, atmosfera luźna i spokojna. Jestem bardzo zadowolony z zajęć.

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 maja 2019

Serdecznie polecam korepetycje u Pana Mateusza. Jestem studentem Politechniki Warszawskiej i miałem problemy głównie z obwodami elektrycznymi ale po jego korepetycjach nagle wszystko zacząłem rozumieć . Atmosfera podczas zajęć jest bardzo spokojna i przyjemna, podziwiam Pana Mateusza cierpliwość. Nigdy nie czułem się bardziej pewien siebie przed sesją.

avatar
Wiktoria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 kwietnia 2019

Studiuję na Politechnice Śląskiej. Na zajęciach rozwiązywaliśmy zadania z programowania dotyczące Arduino. Zadania zostały wytłumaczone jasno i zrozumiale, .Serdecznie polecam.

avatar
Brunon
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 kwietnia 2019

Serdecznie polecam korepetycje u Pana Mateusza. Cały materiał staje się zrozumiały, a sama nauka sprawia przyjemność. Jestem maturzystą i na korepetycjach omawialiśmy tematy związane z polem magnetycznym, indukcją, co skutkowało dobrymi ocenami na sprawdzianach. Atmosfera podczas zajęć jest bardzo spokojna i przyjemna, Pan Mateusz jest bardzo cierpliwy. Jestem bardzo zadowolony z zajęć.

avatar
Gabriela
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 marca 2019

Studiuje na Politechnice Warszawskiej. Na zajęciach zajmowaliśmy się obliczaniem belek i kratownic. Pan Mateusz wytłumaczył mi niezrozumiałe dla mnie zagadnienia w bardzo jasny sposób. Serdecznie polecam :)

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 marca 2019

Jestem studentem Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale energetyki, do Pana Mateusza zgłosiłem się z problemami związanymi z Termodynamiką i Mechaniką. Już po pierwszych zajęciach moje pojęcię na temat wyżej wymienionych dziedzin rozjaśniło się. Pan Mateusz w prosty i rzetelny sposób jest w stanie przekazać nawet te najmniej zrozumiałe wiadmości. Pan Mateusz ma ogromną wiedzę i przede wszystkim umie ją przekazywać, zależy mu na zrozumieniu materiału przez ucznia. Jestem bardzo zadowolny z zajęć.
Serdecznie polecam.

avatar
Aleksander
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 lutego 2019

Do Pana Mateusza zgłosiłem się z problemami z Dynamiki, a jako student Mechaniki na Politechnice Warszawskiej potrzebowałem jasnego wytłumaczenia przedmiotu i zagadnień z nim związanych. Wszystko zostało wytłumaczone w sposób prosty i zrozumiały, krok po kroku, w przyjemnej atmosferze. Zdecydowanie mogę polecić korepetycje u Pana Mateusza.

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 lutego 2019

Jestem uczennicą liceum, która od zawsze miała duży problem z matematyką. Miałam wielu korepetytorów, ale dopiero przy pomocy Pana Mateuszu udało mi się wszystko zrozumieć. Zadania są jasno tłumaczone,, a atmosfera na zajęciach luźna. Polecam. Pełen profesjonalizm

avatar
Oliwia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 lutego 2019

Studiuję finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Moim problemem były zagadnienia dotyczące macierzy oraz całek. Podczas zajęć dokładnie omówiliśmy te tematy, dzięki czemu napisałam kolokwium na 90%. Atmosfera podczas zajęć jest bardzo przyjemna. Serdecznie polecam korepetycje u Mateusza i sama będę z nich dalej korzystać. :))

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 lutego 2019

Bardzo polecam Pana Mateusza! Studiuję ekonomię na WNE UW. Kiedy miałam problemy z algebrą liniową zgłosiłam się na korepetycje. Już po pierwszych zajęciach widziałam wielką różnice. Lekcje są prowadzone przejrzyście, zrozumiale i w miłej atmosferze. Materiał, który był dla mnie czarną magią okazał się nie taki straszny. Już wiem do kogo mogę się zgłosić, kiedy nie będę sobie radziła z jakimś materiałem. Jeszcze raz szczerze polecam!

avatar
Sandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 lutego 2019

Studentka ahe w łodzi. Problemem były dwa przedmioty METROLOGIA I ELEKTROTECHNIKA przed sesją. Przerobiliśmy zadania z owych przedmiotów zgodnie z moimi potrzebami. Wszystko zostbardzało wytłumaczone w sposób jasny, kontrektny i oczywiście w miłej atmosoferze. Bardzo polecam i na pewno w razie problemów w przyszłości zgłoszę się o pomoc.

avatar
Julia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 lutego 2019

Zdecydowanie polecam :) jestem studentką I roku informatyki, dzięki spotkaniom na Skypie z panem Mateuszem perspektywa nadchodzącego kolokwium z fizyki(moment bezwładności, zderzenia sprężyste i niesprężyste itd.) nie wydaje się już taka straszna ;) Materiał przekazany zrozumiale, bez stresu i w sposób dostosowany do moich indywidualnych potrzeb/sugestii.

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 stycznia 2019

Studiuję na sggw. Mam problem z zaliczeniem mechaniki płynów. Na zajęciach przerabialiśmy zadania z kolokwium z poprzednich lat. Zajęcia prowadzone w sposób jasny, szczegółowy i zrozumiały. Bardzo miła i przyjazna atmosfera. Oczywiście polecam i na pewno wrócę nie raz.

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 stycznia 2019

Jestem uczennicą liceum i mam w planach rozszerzać fizykę na maturze. Szukałam kogoś kto przedstawi mi rozwiązywanie zadań w inny sposób niż w szkole. Pan Mateusz jest pierwszym korepetytorem, który wytłumaczył mi wszystkie zagadnienia tak wyczerpująco. Bardzo podobała mi się organizacja pracy na lekcjach, tempo ich przeprowadzania oraz to, że nauczyciel umiał zrozumieć problem i go jasno wytłumaczyć.
Zdecydowanie polecam, nawet tym najbardziej wymagającym.

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2019

Studiuję na Politechnice Warszawskiej. Na zajęciach zajmowaliśmy się metodami numerycznymi. Wszystkie zagadnienia zostały wytłumaczone w sposób zrozumiały. Miła atmosfera spotkań. Serdecznie polecam

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 stycznia 2019

Jestem studentka Politechniki Warszawskiej miałam problem z zaliczeniem geometrii wykreślnej. Mateusz wytłumaczył mi wszystkie nie zrozumiałe dla mnie zagadnienia w bardzo jasny sposób. Serdecznie polecam :))

avatar
Weronika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 stycznia 2019

Studiuję na Politechnice Warszawskiej. Na zajęciach analizowaliśmy zagadnienia z metod numerycznych. Jestem pod wrażeniem ogromnej wiedzy Mateusza i tego, w jak prosty sposób potrafi ją przekazać. Fajna atmosfera, a jednocześnie pełen profesjonalizm. Korepetytor godny polecenia!

avatar
Dawid
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 stycznia 2019

Studiuję na Uniwersytecie Morskim, mam problem z Automatyką, postanowiłem skorzystać z korepetycji online ponieważ dzieli nas spora odległość. Mateusz okazał się osobą profesjonalnie znającą zagadnienia na tym kierunku studiów, opinie sprawdziły się i ja również będę polecał zajęcia z Mateuszem, ponieważ warto spróbować zamiast tracić mnóstwo czasu nie rozumiejąc skomplikowanych zadań. Zajęcia odbywają się o zaplanowanym czasie a Mateusz ma dar do przekazywania wiedzy.
Polecam, bo warto skorzystać.

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 grudnia 2018

Polecam z całego serca! Studiuję automatykę i nie wyobrażam sobie bardziej rzeczowych i konkretnych korepetycji. Wiedza i umiejętność jej przekazania to zdecydowanie mocne strony Pana Mateusza.

avatar
Włodek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 grudnia 2018

Od kilku lat nie dawałem radę zaliczyć Podstawy Mikroelektroniki na PW. Marzyłem tylko o ocenie dostatecznej a po dosłownie kilku konsultacjach z Mateuszem zaliczyłem na 4,5 :) Z pełną odpowiedzialnością polecam konsultację z Mateuszem, posiada wiedzę i podejście pedagogiczne.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 grudnia 2018

Jestem studentem pierwszego roku WNE UW. Na zajęciach zajmowaliśmy się algebrą liniową, która przed wizytą u Mateusza sprawiała mi niemały problem. Tempo nauki podczas naszych spotkań było dostosowane pode mnie, poruszaliśmy dokładnie te zagadnienia, których znajomosci potrzebowałem na uczeni. Mateusz nie miał problemu z odpowiedzią na żadne pytanie nawet kilkukrotnie, aż do skutku, dzięki czemu wszystko stało się zrozumiałe. Atmosfera panująca na zajęciach jest bardzo przyjazna, a sam sposób prowadzenia zajęć nie pozostawia miejsca na żadne niedopowiedzenia. Zdecydowanie mogę polecić zajęcia z Mateuszem.

avatar
Sarah
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 grudnia 2018

I am currently a university student and needed some help with my Physics course. After sending him my course material we discussed what I would like to focus on. Mateusz has been tutoring me in my problem areas and helping me solve problems (about motion, vectors, trigonometry and etc...). He always makes sure I understand and that the pace of the class is good for me. The classes were done over a Skype audio call accompanied with a shared whiteboard to write notes on. I was a little skeptical at first about not having the classes in person but it has actually worked really well for me. There hasn't been any problems with the connection and he also always sends all the notes taken during the class right away. I am sure there are others who are unsure about doing the sessions virtually but I recommend you try it out because I have found it to be very productive and comfortable.

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 grudnia 2018

Jestem studentem elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Na spotkaniach zajmowaliśmy się teorią obwodów. Mateusz przystępnie tłumaczy wszystkie zagadnienia i charakteryzuje go duża cierpliwość wobec ucznia, zwłaszcza przy objaśnianiu trudniejszych pojęć. Atmosfera spotkań jest bardzo przyjazna. Polecam skorzystać innym studentom, a na pewno nie będziecie zawiedzeni :)

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 listopada 2018

Jestem studentem 2 roku na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Warszawskiej. Do tej pory zajmowaliśmy się głównie zagadnieniami, w których miałem braki i przygotowaniami pod egzamin z wytrzymałości materiałów. Jestem bardzo zadowolony z formy w jakiej prowadzone są zajęcia i z tego, że bardzo szybko zostały mi wytłumaczone rzeczy, z którymi miałem problem. Nie jest to tematyka, która jest dla mnie bardzo interesująca dlatego ciężko było mi przyswoić wiedzę na wykładach, ale teraz czuję, że wreszcie zacząłem rozumieć wiele rzeczy. Bardzo ceinię za punktualność, profesjonalne podejście do organizacji zajęć i miłą atmosferę na zajęciach. Piszę tę opinię po odbyciu kilku lekcji i z racji tego, że jestem z każdej z nich zadowolony to będę korzystał jeszcze nie raz - bo warto. Gorąco polecam każdemu kto ma problemy ze zrozumieniem wykładów, samodzielną nauką bo na pewno nikt nie wyjdzie zawiedziony.

avatar
Pierre
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 listopada 2018

Currently studying at the Warsaw University of Technology at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering I took couple of lessons with Mr Mateusz and it’s definitely something I will keep doing. He is a very good teacher but also acts as an ideal coach when it comes to giving you tips very helpful for the understanding of materials and also over exams. Definitely someone I would recommend to anyone that wants to optimize their working hours.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 listopada 2018

Jestem studentem energetyki na Politechnice Warszawskiej. Pan Mateusz pomógł mi z grafiką inżynierską. Wyjaśnił mi wszystkie zagadnienia których nie rozumiałem. Korzystał z programu 3D co znacząco ułatwiło mi naukę. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Czas spędzony z Panem Mateuszem był znacznie bardziej efektywny niż nauka samemu. Polecam go każdemu kto w krótkim czasie chce znacznie lepiej opanować problematyczny materiał.

avatar
Kseniya
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 listopada 2018

Studiuję fizykę techniczną w Politechnice Warszawskiej. Miałam kilka zajęć z fizyki z Panem Mateuszem. Atmosfera zajęć jest bardzo przyjemna. Będę chodziła na te zajęcia dalej i polecam Mateusza innym.

avatar
Marzena i Grzegorz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 listopada 2018

Jesteśmy studentami kierunku fizyka, którzy mieli to szczęście, że trafili do Mateusza. Dzięki niemu niejasne zagadnienia udało się nam zrozumieć, a to za sprawą bardzo dobrze, rzeczowo i profesjonalnie prowadzonych zajęć. Zadanie było tym trudniejsze, że oprócz bieżących tematów były też nagromadzone zaległości, które systematycznie nadrabialiśmy, co jest dowodem na to, że Mateusz potrafi bardzo dobrze operować podawanym materiałem i dopasowywać bieg zajęć do umiejętności i możliwości podopiecznych. Dla nas znaczenie miała również miła, spokojna atmosfera zajęć i postawa Mateusza, dla którego żadne z naszych pytań ani nie było zaskoczeniem, ani nie było złe. Bardzo polecamy zajęcia Mateusza – są klarowne i sprawne, bez zbędnej straty czasu, a sam Mateusz to świetny i godny polecenia nauczyciel.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 października 2018

Polecam Mateusza, miałem problem z Wytrzymałością Materiałów na PW - Mechatronika, zajęcia prowadzone na wysokim poziomie, zakres przerabiany na spotkaniach pokrywał się z materiałów kursu. Tempo dopasowane do wymagań i trudności materiału.

avatar
Andrzej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 października 2018

Na pana Mateusza trafiłem na pierwszym roku studiów technicznych z powodu problemów z matematyką. Pan Mateusz pomógł mi nadrobić zaległości z liceum i objaśnił tematy, które dotychczas były mi zupełnie obce. Zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie i panuje na nich miła atmosfera. Pan Mateusz w zrozumiały sposób tłumaczy omawiany temat i jest zawsze gotowy by odpowiedzieć na pytania. Pana Mateusza charakteryzuje indywidualne podejście, dostosowanie sposobu nauczania oraz tempa pracy do potrzeb ucznia. Zdecydowanie poleciłbym każdemu.

avatar
Franek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 października 2018

Dzięki Panu Mateuszowi materiał z rozszerzonej fizyki której kompletnie nie rozumiałem stał się o wiele prostszy. Na zajęciach zawsze omawiamy zagadnienia które sprawiają mi kłopoty i Pan Mateusz nigdy nie zostawił mnie z niewyjaśnionym tematem. Zawsze punktualny, przygotowany a na zajęciach cały czas panuje przyjemna atmosfera. Jeżeli coś jest za szybko lub za wolno Pan Mateusz zawsze dostosowuje tempo pracy pode mnie. W razie problemów zawsze mogę do niego napisać. Nie mam również oporów przed zadawaniem kolejny raz tych samych pytań. Szczerze polecam współpracę.

avatar
Jelizawieta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 października 2018

Jestem uczennicą liceum. W pewnym momencie pojawiły się u mnie problemy z fizyką i dlatego zgłosiłam się do Pana Mateusza z prośbą o pomoc. Potrzebowałam bardziej strony praktycznej (czyli rozwiązywanie zadań). Dostałam nawet więcej niż oczekiwałam. Po pierwszym zajęciu spojrzałam na kinematykę z innej strony. Zadania z którymi dotychczas miałam problem, rozwiązywałam w domu za parę minut. Pan Mateusz świetnie tłumaczy zagadnienia, które są niezbędne w zadaniach, bardzo dokładnie przedstawia problem i jego rozwiązania, co oczywiście jest bardzo ważne dla zrozumienia tematu. Już od pierwszych zajęć dostosował się do mojego tempa pracy. Bardzo chętnie chodzę na zajęcia, nie czuje stresu, dzięki czemu mogę dobrze się skupić na postanowionym problemie. Jeżeli chcesz z łatwością zrozumieć temat i dowiedzieć się wiecej niż uczą w liceum to polecam zajęcia z Panem Mateuszem.

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 października 2018

Teoria Sterowania, Politechnika Warszawska - Automatyka i Robotyka,

Zanim zacząłem współpracę z Mateuszem wiele lub nawet większość rzeczy nie miały dla mnie najmniejszego sensu. Mateusz tłumaczy skomplikowane zagadnienia w bardzo prosty sposób, więc w bardzo krótkim czasie wszystko nabiera barw :). Potrafi dopasować indywidualne tempo do ucznia, na zajęciach panuje przyjazna atmosfera.
Zdecydowanie polecam każdemu.

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 października 2018

Pomocne kursy pozwalają bezstresowo zrozumieć materiał

avatar
Arto
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 października 2018

Studuje Mechanical Engineering w Wielkiej Brytani a dokladnie na Robert Gordon University w Aberdeen. Do Mateusza zglosilem sie bo mialem problemy z matematyka wyzsza. Mateusz indywidualnie do moich potrzeb a dokladnie przerobilismy sporo materialu w krotkim czasie. Opracowujemy zadania w sposob zrozumialy dla mnie, cale korepetycje odbywaja sie w luznej i milej atmosferze. Mateusz jest bardzo cierpliwy i elastyczny, dostosowuje tempo i zakres zajec do mojego poziomu zrozumienia materialu. Material ktory przerabiamy to:
-Analysing oscillations of coupled system using matrix methods;
-Differential equations the separation of variables;
-Fourier series;
-Laplace and heat equations
-Numerical solution of PDEs
-Line integrals
-Double and triple integrals
Przez kilka godzin zrozumialem spora czesc tego materialu z czego jestem bardzo zadowolony a i godziny zajec sa do ustalenia indywidualnego co dla mnie jest duzym plusem poniewaz pracuje.
Bardzo polecam skorzystac z pomocy Mateusza i jestem w 100% pewien ze bedziecie bardzo zadowoleni ze wspolpracy z Mateuszem.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 października 2018

Witam, Mateusz pomógł mi z Metodami Numerycznymi (PW; AiR). Realizowaliśmy materiał wielkimi krokami, z uwagą i zaangażowaniem.
Od razu widzi jakie tempo należy dobrać, aby zdążyć przed egzaminem :-)
Polecam zwłaszcza przez wgląd na fakt, że zawsze jest dobrze przygotowany.
Na zajęciach jest przyjemnie i zachowuje przy tym pełen profesjonalizm.

avatar
Maciek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 października 2018

Studiuję na wydziale EiTI PW. Zgłosiłem się do Pana Mateusza z prośbą o pomoc w nauce zagadnień związanych z elektroniką analogową. Już po pierwszych zajęciach zacząłem rozumieć zasady fizyczne pozwalające rozwiązywać zadania z tej tematyki. Pan Mateusz potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej zaawansowane problemy rozpoczynając od powtórzenia ogólnej teorii i rozwiązania prostych zadań a kończąc na bardzo skomplikowanych. Na zajęciach zajmujemy się tymi zadaniami o które proszę, a lekcje są indywidualnie dostosowane do moich aktualnych potrzeb. Tempo jest umiarkowane. Gdy trafiam na problem odnośnie którego mam pytania, to jest on tłumaczony często na różne sposoby. Ułatwia to zrozumienie tematu. Swobodna atmosfera zajęć i profesjonalne podejście Pana Mateusza sprawiają, że podczas lekcji często zadaję pytania i poszerzam swoją wiedzę. Każdemu polecam korepetycje z Panem Mateuszem.

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 września 2018

Mechanika II, na MEiLu. Najbardziej na plus dobrze wytłumaczony material oraz w pełni wykorzystany czas zajęć. Material tłumaczony jasno i bardzo zrozumiale. Polecam!

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 września 2018

Mechanika ogólna, pierwszy rok budownictwa. Super organizacja zajęć grupowych. Polecam bardzo!!!!

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 września 2018

Jestem studentka pierwszego roku inzynierii biomedycznej na Politeechnice Gdanskiej. Mialam problem z przedmiotem z obwody i sygnaly. Zajecia odbywaly sie przez skype'a, jednak nie bylo to zadna przeszkoda w zrozumieniu tresci, a to dzieki tablicy internetowej.Pan Mateusz wyjasnil wszystkie moje watpliwosci w sposob przejrzysty, dostosowujac tempo do moich mozliwosci. Atmosfera na zajeciach byla mila.
Gorąco wszyskim polecam.

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2018

Jestem studenką UKSW na kierunku matematyka. Do Pana Mateusza zgłosiłam się, bo miałam problem z Programowaniem.
Pan Mateusz wyjaśnił mi wszystko czego wcześniej nie rozumiałam. Wytłumaczył mi materiał na różnych przykładach w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób.
Nie ma problemu z powtarzaniem zagadnień czy odpowiadaniem na mnóstwo pytań.
Atmosfera jest bardzo przyjazna i miła, a tempo zajęć odpowiednie do moich potrzeb.
Nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie uda mi się zrozumieć cały materiał.

Jeszcze raz dziękuje.
Z całego serca polecam Pana Mateusza :)

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2018

Bardzo polecam korepetycje, ponieważ wszystkie egzaminy podawałam i ma dobre podejście do ucznia. Bardzo dobry nauczyciel.

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 lipca 2018

Studiuję informatykę na Politechnice Warszawskiej, na wydziale Elektrycznym. Z Mateuszem przygotowywałem się do egzaminu z teorii obwodów i sygnałów.

Zajęcia polegały na rozwiązywaniu zadań, które bardzo ułatwiły mi zrozumienie przedmiotu.

Mateusz tłumaczył zagadnienia bardzo sprawnie, nie miałem żadnego problemu żeby za nim nadążyć.

Zdecydowanie polecam skorzystanie z zajęć.

avatar
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 czerwca 2018

Jestem studentką PW na kierunku elektrotechnika i Pan Mateusz zdołał w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnić mi wszystkie zagadnienia, w których miałam braki. Dzięki tym korepetycjom egzamin zdałam bez problemu w pierwszym terminie, dlatego też polecam Pana Mateusza wszystkim niezdecydowanym.

avatar
Jan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 czerwca 2018

Jestem uczniem liceum i miałem problem z zaliczeniem semestru z fizyki. Pan Mateusz w bardzo krótkim czasie przygotował mnie do zaliczenia. Dosłownie na kilku zajęciach przerobiliśmy wszystkie problematyczne kwestie z termodynamiki, grawitacji, fal i bryły sztywnej. Dzięki temu jak wszystko tłumaczy zrozumiałem, to co wydawało się do tej pory niezrozumiałe. Pan Mateusz tempo pracy i terminy zajęć dostosował do mnie. Zajęcia były niestresujące, wręcz przeciwnie dzięki atmosferze zajęć więcej wchłonąłem. Szczerze polecam pana Mateusza.

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 czerwca 2018

Zgłosiłem się do Mateusza z problemem z elektrotechniki. Wszystko zostało bardzo dobrze wytłumaczone. Pomógł mi w 100 %.Zajęcia przebiegały w luźnej atmosferze. Serdecznie polecam Mateusza wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają czy warto.

avatar
Jaśmina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 czerwca 2018

Jestem studentką PW na kierunku automatyka i robotyka i jestem bardzo zadowolona z lekcji z p.Mateuszem . Przerabiamy aż 3 przedmioty i wszystko jest tłumaczone spokojnie i do skutku, a przede wszystkim cierpliwie. Wszystko po korepetycjach jest dla mnie zrozumiałe. Atmosfera jest komfortowa i profesjonalna. Nie ma problemu z zadawaniem milona pytań czy powtarzaniem czegoś parę razy. Bardzo polecam tego korepetytora, na pewno jeszcze skorzystam z jego zajęć.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 czerwca 2018

Zanim zacząłem chodzić na zajęcia do Mateusza kompletnie nie rozumiałem mechaniki. Materiał wykładany na Politechnice Warszawskiej wydawał się dla mnie z kosmosu. Na szczęście zapisałem się na korepetycje i już po kilku spotkaniach moje zrozumienie mechaniki uległo znacznej poprawie. Mateusz potrafi wyjaśnić dane zagadnienie posługując się prostymi przykładami. Dokładnie wyjaśnił mi wszystkie zadania i zagadnienia które miałem na ćwiczeniach na uczelni. Dlatego też jeżeli chcesz się czegoś nauczyć w przyjaznej atmosferze pójdź w moje ślady ;)
Dużym plusem jest też dojazd - zajęcia odbywają się dosłownie minutę drogi od stacji metra.

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 maja 2018

Jestem studentem Politechniki Warszawskiej. Od jakiegoś czasu Mateusz pomaga mi przygotować się do egzaminu z dynamiki. Na korepetycjach panuje miła i spokojna atmosfera (bez pośpiechu). Mateusz tłumaczy w bardzo przyjazny i prosty sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Dysponuję dużą ilością materiałów, a w razie potrzeby wymyśla swoje. W ciągu godziny można przyswoić naprawdę dużo wiedzy. Dzięki pomocy Mateusza konsekwentnie nadrabiam braki z dynamiki. Polecam.

avatar
Asia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 maja 2018

Zajęcia służą mi do powtórzenia materiału z fizyki do egzaminu BMAT i dokładnie tym zajmujemy sie na naszych spotkaniach. Omawiamy poszczególne zadania egzaminacyjne i związane z nimi działy fizyki. Tempo pracy jest dla mnie odpowiednie, a p. Mateusz tłumaczy wszystko w jasny sposób. Atmosfera na zajęciach jest przyjazna i miła. Mogę spokojnie polecić tego korepetytora.

avatar
Olena
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 maja 2018

My son studies mathematics with Mateusz. The son says that the Teacher is calm, accessible and understandable everything explains and helps. The son is happy and we can recommend this Teacher

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 maja 2018

Jestem studentką pierwszego roku na Politechnice Warszawskiej. Miałam problem z elektrotechniką, jednak już po 2 zajęciach widzę znaczną poprawę. Zdecydowanie polecam korepetycje z panem Mateuszem.

avatar
Robert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 maja 2018

Jeżeli potrzebujesz pomocy w Matlabie-równania różniczkowe numeryczne, stany nieustalone w obwodach elektrycznych, to nie mogłeś lepiej trafić. Kilku korepetytorów się poddało, Mateusz poprowadził mnie krok po kroku przez równania metod węzłowych, metod oczkowych, następnie wytłumaczył jak to zaimplementować w Matlabie.Dzięki wielkie. Polecam.

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 maja 2018

Gorąco polecam zajęcia z analizy matematycznej. Prowadzący indywidualnie podszedł do moich potrzeb. Z powodów zdrowotnych opuściłem wiele zajęć z 2 semestru na MEiLu w związku z czym miałem duże braki w Analizie 2. Potrzebowałem osoby, która byłaby w stanie dostosować tempo i tematykę zajęć, aby szybko i płynnie uzupełnić wiedzę. Praktycznie w ogóle nie marnowaliśmy czasu na zajęciach. Mateusz faktycznie wie czego uczy i nie musi co chwilę korzystać z pomocy naukowych żeby przypomnieć sobie jakiś temat.. Po jasnym wytłumaczeniu ogólnego problemu i rozwiązaniu 1-2 przykładów, resztę robiłem w domu a na zajęciach płynnie przechodziliśmy do kolejnego zagadnienia. Mateusz jest bardzo miły i wyrozumiały. Szczególnie doceniam jego elastyczność w przekładaniu zajęć(zdarzyło się nawet na ostatnią chwilę). Jeżeli tak jak ja oczekujesz od korepetytora szerokiej wiedzy i umiejętności łatwego jej przekazywania w szybkim tempie to nie musisz szukać dalej ani się zastanawiać.

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 kwietnia 2018

Polecam lekcje z Mateuszem, do tej pory zrealizowałem 2 lekcje jedną odnośnie PID kontrolera drona gdzie Mateusz opowiadał o inżynierii PID kontrolera i jak go tuningować, z przeglądem rachunku różniczkowego. Kolejna lekcja dotyczyła filtra Kalmana - analizowaliśmy algorytm Extended Kalman Filter dla IMU i GPS, z przeglądem rachunku różniczkowego i algebry.
Studiowałem teleinformatykę a następnie inżynierię oprogramowania i baz danych, w tym momencie interesuję się tematem latających robotów (aerial robotics) i to na pewno nie ostatnie lekcje, polecam :)

avatar
Kamila
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 kwietnia 2018

Jestem studentką pierwszego roku na Wojskowej Akademii Technicznej. Do Mateusza zgłosiłam się bo miałam problem z przedmiotem obwody i sygnały. Materiał został mi jasno przedstawiony i wytłumaczony. Po zajęciach od razu zaczęły mi wychodzić zadania z teorii obwodów. Korepetytor jest cierpliwy i trudne zagadnienia potrafi tłumaczyć na kilkanaście sposobów. Atmosfera na zajęciach sprzyja nauce :) Szczerze polecam!

avatar
Agata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 kwietnia 2018

Jestem studentką pierwszego roku Politechniki Warszawskiej. Do Pana Mateusza zgłosiłam się ,bo miałam problemy z mechaniką. Materiał, który dotychczas miałam został mi jasno i w bardzo przyjemniej atmosferze wytłumaczony. Dlatego też szczerze polecam taką współpracę.

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 marca 2018

Studiuję na Politechnice Warszawskiej i zgłosiłem się do Mateusza z wykresami wskazowymi oraz z rysunkiem technicznym. Wszystko zostało bardzo dobrze wytłumaczone. Zajęcia przebiegały w luźnej atmosferze. Serdecznie polecam Mateusza wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają czy warto.

avatar
Klaudia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 marca 2018

Jestem studentką Politechniki Warszawskiej. Na korepetycje zgłosiłam się, bo miałam problemy z mechaniką.
Moje oczekiwania zostały spełnione, zaczęliśmy się zajmować materiałem od początku. Szło to sprawnie i wszystko zaczęło mi się rozjaśniać.
Zajęcia są prowadzone w tempie dostosowanym do mnie. Wszystkie przekazywane informacje były zrozumiałe. Ponadto atmosfera panująca na zajęciach sprzyja nauce. Szczerze polecam.

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 marca 2018

Studiuję na politechnice warszawskiej na kierunku informatyka, zgłosiłem się żeby przerobić materiał z programowania. Całość została wyjaśniona w dokładny i łatwy do zrozumienia sposób

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 marca 2018

Studiuję na Politechnice Warszawskiej i zgłosiłam się do Mateusza z problemami z elektrotechniki. W zamian otrzymałam profesjonalną pomoc, w krótkim czasie przerobiliśmy sporą część materiału. Mam ogromną nadzieję, że dzięki pomocy Mateusza uda mi się w końcu uporać z tym przedmiotem :)

avatar
Marta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 marca 2018

Studiuję Kryptologię i Cyberbezpieczeństwo, a do Mateusza zgłosiłam się z problemami z Algebry Liniowej. Opracowujemy zadania w sposób zrozumiały dla mnie, każda wątpliwość zostaje szybko rozwiana. Atmosfera panująca na zajęciach jest luźna, jednak jednocześnie mam poczucie, że w 100% wykorzystujemy dany czas.

avatar
Dominik
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 marca 2018

Lekcje z przedmiotu Kable i Przewody bardzo rzetelnie przeprowadzone. Zadania jasno wytłumaczone. Pełen profesjonalizm. Bardzo dziękuję

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 marca 2018

Bardzo dobry korepetytor odnośnie przedmiotu Oisy

avatar
Iza
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 marca 2018

Studiuję zaocznie informatykę na Politechnice Warszawskiej. Mateusz pomaga mi w rozwiązywaniu zadań z elektroniki, która jest dla mnie trudnym przedmiotem. Dzięki korepetycjom wiem więcej o zasadach działania układów elektronicznych. Wszystkie informacje zostały mi przekazane w sposób zrozumiały. Polecam.

avatar
Sebastian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 marca 2018

Studiuję na Politechnice Warszawskiej. Miałem problem ze zrozumieniem Elektrotechniki, a po 2 zajęciach umiem o wiele więcej niż na początku. Wszystko jest tłumaczone spokojnie i do skutku. Całe korepetycje odbywają się w miłej atmosferze.
Polecam :)

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 marca 2018

Jestem studentem Politechniki Warszawskiej. Dotychczas miałem problemy z analizą i algebrą matematyczną jednak po udzielonych mi korepetycjach zacząłem rozumieć dane tematy. Pan Mateusz wytłumaczył mi je w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Zanim skorzystałem z pomocy byłem u dwóch innych korepetytorów bez większego rezultatu. Gorąco polecam.

avatar
Bartłomiej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 lutego 2018

Studiuję na Wacie i od samego początku miałem problemy z grafiką inżynierską ze względu na bardzo wymagającego wykładowcę. Po korepetycjach wszystkie odrzucone do tej pory prace domowe zrobiłem na nowo i od razu wykładowca nie miał zastrzeżeń. Gorąco polecam również korepetycje z analizy matematycznej :)

avatar
Andżelika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 lutego 2018

Studentka WSEiZ Architektura wnętrz. Korepertycje były z wytrzymałości materiałów. Wiedza przedstawiona powoli i możliwość rozwiązania zadań samemu, wyjaśnienie problemu były zrozumiałe. Polecam osobom które lubią powoli rozwiązywać zadania i piszą się na dłuższą przygodę z korepetycjami.

avatar
Ignacy
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 lutego 2018

Z Mateuszem przerabialiśmy zadania egzaminacyjne z Podstaw Elektroniki i Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. Bardzo podobało mi się to że poziom zajęć szybko dopasował się do moich umiejętności i kilka kwestii, z którymi wcześniej miałem problem Mateusz wyjaśnił mi w przystępny sposób. Zajęcia prowadzone były bardzo sprawnie przez Skype, dzięki czemu oszczędziłem sporo czasu na dojazdy. Zdecydowanie polecam tego korepetytora. Sam na pewno skorzystam z jego usług w przyszłości.

avatar
Joanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 lutego 2018

Jestem studentką Architektury Wnętrz na uczelni WSEiZ. Mateusz pomaga mi przed egzaminem semestralnym z Geometrią Wykreślną. Dzięki niemu ten przedmiot stał się przyjemny i zrozumiały. Tłumaczy wszystko w odpowiednim tempie oraz w jasny sposób.

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 lutego 2018

Jestem studentką Politechniki Warszawskiej wydziału SiMR. Byłam u Mateusza wraz z dwoma kolegami ze studiów. Muszę przyznać, że byliśmy miło zaskoczeni efektem korepetycji. Mateusz w ciągu 2h pomógł nam zrozumieć zadania z Podstaw Projektowania Systemów Mechatronicznych, dzięki czemu bez problemu zaliczyłam egzamin.
Sposób w jaki tłumaczy jest prosty i zrozumiały. Mimo, że byliśmy w trójkę, tempo zajęć było tak dopasowane, że każdy z nas bez problemu załapał.
Dużym plusem jest też przygotowanie Mateusza ze strony technicznej, przez co korepetycje przebiegają miło i sprawnie.
Zdecydowanie polecam tego korepetytora! :)

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 lutego 2018

Do tej pory zagadnienia dotyczące obwodów elektrycznych były dla mnie zagwozdką, mimo, że przedmiot podstawy elektroniki mam na studiach, a co za tym idzie i egzamin również. Dzięki Mateuszowi prawo Ohma i Kirchhoffa nie są już dla mnie tajemnicą, co więcej mogę ich używać w praktyce. Informacje z zakresu elektroniki zostały mi przekazane w sposób czytelny i zrozumiały i to w krótkim czasie. Mateusz jako korepetytor jest cierpliwy, elastyczny i otwarty na wszelkie wskazówki. Chce aby uczeń nie tylko rozwiązał dane zadanie, ale też zrozumiał zagadnienie od podstaw.
Szczerze polecam, również tym, którzy mają braki z fizyki i matematyki jeszcze z liceum – wszystkiego można się nauczyć!

avatar
Damian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 stycznia 2018

Biorę udział w kursie, który zorganizowała firma elektroniczna, w której pracuję. Kurs przygotowany dla osób bez żadnej wiedzy o elektronice, ani jakiegokolwiek doświadczenia okazał się trudny. Bardzo trudny. Na szczęście zgłosiłem się na zajęcia do Pana Mateusza. Pan Mateusz pomógł mi zrozumieć zarówno podstawowe jak i trudniejsze zagadnienia. Dzięki jego pomocy udało mi sie samodzielnie przygotować projekt, który został oceniony jako bardzo dobry. Jestem bardzo zadowolony. Polecam!

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2018

Jestem studentem Politechniki Gdańskiej Mateusz pomógł mi w przyswojeniu materiału z aksonometrii, godzinę korepetycji uważam w 100% za wykorzystaną owocnie. Materiał wytłumaczył dobrze i bardzo przejrzyście co pomogło mi bardzo w dalszej nauce. Atmosfera na zajęciach jak i samo prowadzenia zajęć/korepetycji jak najbardziej oceniam pozytywnie. Polecam wszystkim tym którzy mają problem z geometrią wykreślną !

avatar
Jan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2018

Bardzo dobra pomoc, zero problemów jak chciałem zmodyfikować program w połowie zajęć, już nie drżę na myśl o kolokwium.

Polecam tylko nie organizować korepetycji na ostatnią chwilę :)

avatar
A
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 stycznia 2018

Pojawiłam się u Matusza w celu szybkiej powtórki (wyjaśnienia moich wątpliwości) przed egzaminam z geometrii wykreślnej.
Z egzaminu otrzymałam 18/20pkt po tylko 1godz zajęć. Jest to chyba najlepsza rekomendacja zajęć prowadzonych przez Mateusza:)

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 stycznia 2018

Witam.
Jestem studentem na UWMSC . Potrzebowałem pomocy z automatyki. Mateusz to człowiek który potrafi zrobić to czego w tych czasach chyba większość wykładowców nie potrafi , czyli w sposób łatwy i klarowny wyjaśnić zagadnienia z danego przedmiotu , tak że staje się on w przejrzysty.

avatar
M
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 listopada 2017

Jestem studentem PW. Potrzebowałem pomocy z CADa, geometrii wykreślnej. Korepetycje z Mateuszem cechuje miła atmosfera, profesjonalne podejście do zajęć, cierpliwość oraz w pełni wytłumaczone zagadnienia.Lekcje prowadzone są bardzo sprawnie, konkretnie.Szczerze polecam.

avatar
Hajar
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 listopada 2017

He teach me C++ programming he is really good teacher and he is teaching really well and easy to understand, for English student him his English very good too
I’m going to take more classes with him too

avatar
Kasia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 października 2017

Geometria wykreslna na poziomie akademickim (studiuje architekture) wymaga zrozumienia, a do zrozumienia potrzebny jest bardzo dobry nauczyciel. Mateusz ma nie tylko wiedzę, ale tez talent do prostego tłumaczenia o co w tym chodzi, porządkowania i systematyzowania wiedzy i naprawde jest profesjonalistą. Do każdych zajęć był przygotowany (omówienie tematu, gotowe przykłady, pomoce dydaktyczne), przez co czas korepetycji rzeczywiście jest bardzo efektywnie wykorzystany juz na samą naukę. Jest cierpliwy, elastyczny i dostosowuje tempo i zakres zajęć do bieżącego poziomu kumacji ucznia, wiec lekcje są calkowicie skrojone pod indywidualne potrzeby. Bardzo serdecznie polecam Mateusza wszystkim, którzy po szkolnych zajęciach lub przeczytaniu kilku podręczników nadal gubią się w zrozumieniu jakis aspektów geometrii, czują się niepewnie ze swoją wiedzą (czy raczej jej brakiem) lub prostu potrzebują pomocy przed zaliczeniami lub z pracami domowymi. Moim zdaniem warto!

avatar
Arek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 października 2017

Potrzebowałem pomocy przy podstawach elektrotechniki w połączeniu z metodami numerycznymi oraz ich implementacją w środowisku MatLab. Po pierwszych zajęciach przeprowadzonych online mogę stwierdzić, iż moje oczekiwania co do treści oraz sposobu ich przekazania zostały spełnione. Zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Mateusz potrafi również słuchać oraz reagować na sugestie adaptując się do poziomu ucznia, zmieniając metodologię przekazywania treści. Sam jestem z wykształcenia nauczycielem więc mogę stwierdzić, iż metodyka prowadzonych zajęć jest na wysokim i skutecznym poziomie. Jestem studentem Politechniki Warszawskiej jako drugiego kierunku. Zamierzam kontynuować współpracę także przy innych przedmiotach z uwagi na wysoką jakość prowadzonych zajęć. Serdecznie polecam Mateusza jako korepetytora/mentora.

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 października 2017

Studiuję pierwszy rok na PW, potrzebowałem pomocy z fizyki (statyka oraz zadania powtórkowe z liceum). Pan Mateusz pomógł mi zrozumieć powyższy materiał i kro po kroku wytłumaczył mi wszystkie zadania. Miła atmosfera oraz cierpliwość korepetytora na zajęciach sprzyja zrozumieniu każdego zagadnienia.Serdecznie polecam.

avatar
Kacper
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 września 2017

Studiuję na PG, potrzebowałem pomocy z elektrotechniki i matematyki. Problematyczne dla mnie zadania, pan Mateusz pomógł zrozumieć, rozwiązanie następnych nie stanowiło dla mnie problemu. Bardzo polecam obie formy korepetycji stacjonarne i on-line

avatar
Artem
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 czerwca 2017

Studiuję na Politechnice Warszawskiej Teorię Obwodów. Miałem problem z zadaniami - potrzebowałem kogoś, kto mi to ładnie wyjaśni. Pan Mateusz wytłumaczył bardzo szybko i w dostępny sposób. Bardzo polecam!

avatar
Joanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 czerwca 2017

Studiuję informatykę, nie umiałam poradzić sobie z problemem. Nie spodziewałam się, że ktoś zdalnie będzie umiał mi pomóc - zaznaczam POMÓC a nie zrobić za mnie. No i okazało się, że pan Mariusz umie i pomógł niezwykle skutecznie. Szczerze polecam, super inteligentny i kompetentny gość, niesamowicie i pozytywnie mnie zaskoczył.

avatar
Krzysiek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 czerwca 2017

Studiuję na Politechnice Warszawskiej i do Mateusza zwróciłem się z prośbą o pomoc w zdaniach Teorii Obwodów. Wysłałem zadania, z którymi miałem problem i na zajęciach rozwiązywaliśmy je. W trakcie wyszło, że było sporo braków teoretycznych, więc Mateusz wyjaśnił mi tez trochę zagadnień z teorii. Tempo zajęć było dostosowane do mojej wiedzy na dany temat. Wszystko co tłumaczył Mateusz udało mi się bez problemu zrozumieć. Śmiało mogę polecić tego korepetytora.

avatar
Gosia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 maja 2017

Jestem studentką Politechniki. Potrzebowałam pomocy w napisaniu programu. Zwróciłam się zapytaniem do wielu korepetytorów. Nikt oprócz Pana Mateusza nie był w stanie mi pomóc. Pan Mateusz rozwiązał zadanie bardzo szybko. Na wszystkie pytania odpowiadał, cierpliwie i zrozumiale tłumaczył. Polecam

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 maja 2017

Jestem studentem elektroniki na PG, lekcje online udzielane przez Pana Mateusza są prowadzone w sposób bardzo przystępny, trudne zagadnienia są tłumaczone w jasny i zrozumiały sposób. Polecam!

avatar
Magda
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 maja 2017

Jestem studentką PW, kiedy znalazłam się w trudnej sytuacji Pan Mateusz nie zostawił mnie bez pomocy. Moja sytuacja była beznadziejna. Mijał termin oddania projektu. Jeśli znalazłeś się w kryzysowej sytuacji to polecam Pana Mateusza.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 kwietnia 2017

Najlepszy korepetytor z zakresu matematyki, z jakim miałem okazję pracować. Polecam każdemu - czas spędzony z Mateuszem jest zawsze wykorzystany efektywnie, a wszechstronność jego wiedzy pomaga rozwiązać każdy problem.

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 kwietnia 2017

Studiuję Informatykę na Politechnice Warszawskiej, zgłosiłem się do Mateusza ponieważ miałem problemy z przyswojeniem zagadnień z TOB-ów. Zarówno atmosferę jak i tempo prowadzenia zajęć oceniam na rewelacyjnie. Już po pierwszych zajęciach moja wiedza znacząco się powiększyła i nie martwię się już o przygotowanie do sesji. Polecam!

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 kwietnia 2017

Jestem studentem informatyki na UKSW w Warszawie. Bardzo polecam Mateusza, atmosfera zajęć jest świetna. Tempo zajęć jest optymalne, dzięki czemu udaje się wyciągnąć z zajęć maksimum, przy czym wszystkie zagadnienia są dokładnie i cierpliwie tłumaczone. Jeśli ktoś potrzebuje szybkiej i profesjonalnej pomocy, to zajęcia z Mateuszem będą najlepszym wyborem.

avatar
Zuzanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 kwietnia 2017

Bardzo polecam Mateusza. Mój problem z programowaniem w Matlabie na lekcji został rozwiązany. Atmosfera bezstresowa, Matusz wszystko cierpliwie tłumaczy.

avatar
Kasia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 marca 2017

Jestem studentką AMW w Gdyni. Znalazłam się w sytuacji bez wyjścia - miałam rozwiązać zadania z automatyki na zliczenie. Byłam przekonana, że razem z moim korepetytorem udało nam się rozwiązać zadania bezbłędnie. Niestety dzień przed dostarczeniem ich wykładowcy innych korepetytor uznał rozwiązania za mylne. Nikt nie był w stanie mi pomóc w tak krótkim czasie i wtedy właśnie poprosiłam o pomoc Pana Mateusza. To był strzał w dziesiątkę. Pomoc otrzymałam błyskawicznie, bez zbędnych komplikacji. Pan Mateusz okazał się człowiekiem nie tylko kompetentnym, empatycznym i bardzo punktualnym ale także wyrozumiałym i otwartym na pomoc kompleksową. Jeśli ktoś sądzi, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia polecam Pana Mateusza jako najlepsze koło ratunkowe. Dziękuję Panu bardzo serdecznie.

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 marca 2017

Jestem studentem wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej na kierunku Elektronika. Moim problemem były układy elektroniczne z których miałem do zrobienia projekt a także programowanie mikrokontrolerów z którymi nigdy nie miałem doczynienia. Zajęcia były prowadzone bardzo dobrze i na temat a treść została przekazana w sposób zrozumiała. Tempo prowadzonych zajęć było dostosowane do moich potrzeb. Polecam tego korepetytora

avatar
Tomek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 marca 2017

Jestem studentem University of London ktory dopiero zaczyna przygode z programowaniem. Moj problem polega glownie na tym ze od pewnego momentu ciezko bylo mi przebrnac przez podstawy (pseudocode) gdyz jak wspomnialem dla mnie to dopiero poczatek przygody z programowaniem. Co ciekawe u mnie na zajeciach nawet doswiadczeni programisci mieli z tym dosc spore problemy, gdyz material jest realizowany wedle scisle ustalonych wytycznych. Dosc dlugo szukalem odpowiedniej osoby ktora byla by w stanie pomoc mi z projektem zaliczeniowym ktory mial zostac zrealizowany wedlug ustalonych standardow i tak po kilku probach trafilem na Mateusza ktory podjal sie tego zadania. Projekt zaliczeniowy w jezyku angielskim udalo nam sie zrobic w 2 godziny a ja czuje sie juz pewniej choc wiem ze przed nami jeszcze sporo pracy w przygotowaniach do egzaminu. Zajecia prowadzone sa w przyjemne,profesjonalnej atmosferze.Wiedza przekazywana w sposob czytelny,obrazowy, dobrze dostosowany do poziomu zaawansowania ucznia plus dobra znajomosc jezyka angielskiego. Skoro czytasz ten komentarz to pewnie jeszcze sie zastanawiasz... Niepotrzebnie dzwon ;)

avatar
Joanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 lutego 2017

Bardzo polecam Mateusza. W bardzo przystępny sposób pomógł mi zrozumieć i przygotować mnie do pracy z wykorzystaniem Matlaba. Jako jedyny był w stanie pomóc mi wyjaśnić wykorzystanie Matlaba do wyświetlania w aplikacji Google Earth zadanych parametrów. Dodatkowo atmosfera i tempo zajęć dopasowane do wspólnie ustalonego planu działania. Bardzo polecam ! :)

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 lutego 2017

Pierwsze korepetycje z matematyki, które polubiła moja córka. Rzeczowo, konkretnie i cierpliwie. Po każdej lekcji dostaję informację, jakie są jeszcze zaległości i nad czym trzeba pracować. Zdecydowanie polecam.

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 lutego 2017

Bardzo polecam Mateusza wszytkim którzy maja problem ze zrozumieniem zadań z elektrotechniki. Zajęcia prowadzone sa przejrzyście w tempie dostosowanym do ucznia, kwestie poruszane na zajęciach są wyjaśniane bardzo jasno, poparte jasno zilustrowanymi przykładami.

avatar
Magda
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 lutego 2017

Wszystkim, którzy potrzebują pomocy z elektroniki polecam Mateusza! Projekt, który miałam do wykonania wydawał mi się bardzo skomplikowany, nie sądziłam, że uda mi się zaliczyć ten kurs. Dzięki zajęciom online z Mateuszem zostały wyjaśnione niezrozumiałe dla mnie kwestie. Mateusz posiada ogromną wiedzę ale najważniejsze jest to w jaki sposób ją przekazuje. Nie spotkałam jeszcze takiej osoby, która miałaby tak skuteczne metody nauczania. Pierwszy raz korzystałam z zajęć online i przyznaję, że trochę obawiałam się braku bezpośredniego kontaktu z korepetytorem ale zajęcia przebiegały naprawdę sprawnie i w miłej atmosferze. Mateusz znał odpowiedź na każde moje pytanie. Zawsze się upewniał, że wszystko zrozumiałam. Mogłam liczyć na jego pomoc również tuż przed ważnym zaliczeniem, gdy naszła mnie niepewność i brak wiary w siebie. Mateusz jest świetnym motywatorem! A pozytywne myślenie to już połowa sukcesu :)

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 stycznia 2017

Do Mateusza zgłosiłam się z prośbą o korepetycje z zupełnie obcego mi działu matematyki na studiach technicznych, w połączeniu z programowaniem. Szybki, dobry kontakt - krok po kroku wyjaśnił mi cały algorytm, odnosząc się również do kodu. Dodatkowo udzielił cennych wskazówek, dzięki którym lepiej rozplanowałam projekt. Zajęcia z Mateuszem przebiegają w przyjaznej atmosferze, są dostosowane do oczekiwań, a 'głupie pytania' nie istnieją. Jestem bardzo zadowolona. Śmiało mogę polecić tego korepetytora osobom, które mają problem z czymś naprawdę trudnym i potrzebują konkretnej pomocy - od zera do zaawansowanego poziomu. Na pewno nie zostaniecie z problemem sami.

avatar
Daniel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 stycznia 2017

Bardzo polecam Pana Mateusza wszystkim, którzy mają problemy z matematyką, świetne podejście, tłumaczenie skomplikowanych problemów matematycznych w prosty i klarowny sposób.

avatar
Eryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 stycznia 2017

Polecam Mateusza wszystkim, którzy mają problemy z automatyką. Posiada świetne podejście i potrafi wyjaśnić wątpliwości oraz wskazać rozwiązania. Wszystkie zagadnienia zostały wytłumaczone w zrozumiały sposób. Zajęcia były prowadzone w miłej atmosferze. Polecam wszystkim :)

avatar
Krzysiek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 stycznia 2017

Algebra na studiach to była dla mnie nowość i abstrakcja nie do zrozumienia. Na zajęciach z Mateuszem wszystko się rozjaśniło, robiliśmy zadania, które w końcu zrozumiałem. Miła atmosfera, tempo dostosowane do moich potrzeb no i przede wszystkim zagadnienia były tłumaczone jasno i przejrzyście. Polecam każdemu :)

avatar
Wiktoria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 stycznia 2017

Poprosiłam pana Mateusza o pomoc w fizyce - poziom gimnazjum, zadania od prostych do o tzw. podwyższonym stopniu trudności.
Zależało mi na opanowaniu materiału z lekcji, który wydawał mi sie trudny i nie do końca zrozumiały (tarcie :) )
Zajęcia z panem Mateuszem polegały na tłumaczeniu i rozwiązywaniu poszczególnych zadań różnymi sposobami.
Pan Mateusz ma dużo cierpliwości i chętnie wszystko wyjaśnia.
A do tego ma super kalkulator :)
Polecam wszystkim, który nie czują się pewnie na lekcjach fizyki lub czegos nie rozumieją :)

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 stycznia 2017

Bardzo polecam Mateusza! Miałem problemy z programowaniem na mechatronice, ale dzięki jego pomocy udało mi się z nimi poradzić. Współpraca z nim była bardzo przyjemna, panowała świetna atmosfera i co najważniejsze potrafił mi wyjaśnić moje wszelkie wątpliwości. Wszystkie informacje oraz tempo ich przekazywania były jak najbardziej odpowiednie. Jeśli masz problemy to zachęcam do lekcji z nim, bo naprawdę do wszystkiego podchodzi z zaangażowaniem i potrafi pomóc :)

avatar
Maciej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 stycznia 2017

Na zajeciach Mateusz pomógł mi w zagadnieniach z automatyki ( badaniu stabilności układów jak również w rysowaniu charakterystyk). Sposób przekazywania wiedzy jak na warunki skype myślę bardzo dobrze dobrany. Ogromna wiedza dającą duże możliwość pomocy w szerokim zakresie. Polecam innym, którzy potrzebują korepetycji przez internet.

avatar
Agnieszka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 stycznia 2017

Szczerze polecam! Lekcje przeprowadzane starannie i z niezwykłym zaangażowaniem. Zajmowaliśmy się programowaniem w języku C. Pan Mateusz pomógł mi z bieżącymi zadaniami i przygotowaniem do kolokwium (PW). Nie ma nic bardziej motywującego niż przejrzyście i dogłębnie wytłumaczony materiał. Lekcje były przeprowadzane w interesujący sposób i w przyjaznej atmosferze.

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 grudnia 2016

Polecam bardzo zajęcia z Mateuszem, miałem kłopoty z Automatyką na SGGW, Inżynierii Produkcji. Korepetytor super, świetna atmosfera, bardzo dobry i fachowy przekaz informacji. Jestem zadowolony i w dalszym ciągu będę z wiedzy jego korzystał, spotkania odbywaja się w terminie zgodnie z moją prośbą. Automatyka powoli staje się dla Mnie zrozumiała i nie wydaje się taka już straszna.

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 grudnia 2016

Szczerze polecam Mateusza! Pomagał mi przygotować sie do kolokwium z Elektrtrchniki (prąd zmienny). Zajęcia sympatycznej atmosferze i przyniosły satysfakcjonujący skutek. Napewno skorzystam w przyszłości z jego pomocy!

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 grudnia 2016

Mateusz bardzo mi pomógł opanować wiedzę z zagadnień dotyczących półprzewodników i ich pojemności. Lekcje były prowadzone w bardzo dobrej atmosferze, w odpowiednim tempie dostosowanym do mojego poziomu wiedzy a informacje przekazywane przez Mateusza były bardzo jasne, konkretne i zrozumiałe. Bardzo dużym plusem jest dla mnie to, że korepetycje mogły się odbyć w późnych godzinach wieczornych - ze względu na to że pracuję, była to dla mnie bardzo odpowiednia pora. Jestem bardzo zadowolona z korepetycji, polecam!

avatar
Adanu Emmanuel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 grudnia 2016

an exceptional teacher who is well skilled. His ability to explain and make you understand is remarkable . Quite welcoming and has a sense of humor which i think would make anyone feel really comfortable.

avatar
Zenon
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 grudnia 2016

Polecam Pana Mateusza każdemu kto ma jakieś zaległości, przyszłe kolosy, egzaminy. W moim przypadku miałem trudności z mechanika, na swoje pytania dostałem mega jasne odpowiedzi, wypracowałem pewny algorytm robienia zadań. Mateusz dostosował zajęcia do mojego poziomu, rozłożył wszystko po kolei aby było zrozumiałe. Za pare zajęć nadrobiłem naprawdę dużo materiału i jestem bardzo zadowolony

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 grudnia 2016

Z czystym sumieniem mogę polecić Mateusza wszystkim studentom. Mateusz pomógł mi w zrozumieniu działania sieci CAN i jej zastosowania w samochodzie. Jako jedyny podjął się tego zadania, reszta wymiękła. Wszystko wytłumaczone krok po kroku, jasno i zrozumiale.

avatar
Stanisław
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 grudnia 2016

Wszystkim polecam Pana Mateusza, w krytycznej sytuacji pomogl mi z analiza obwodow. W bardzo krotkim czasie umie przekazac duzo wiedzy na temat w zrozumialy sposob. Podczas zajec Pan Mateusz dawal mi duzo malych zadan i upewnial sie, ze wszystko poprawnie rozumiem. Atmosfera podczas spotkan byla przyjemna i profesjonalna.

avatar
Błażej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 grudnia 2016

Polecam Pana Mateusza jako świetnego korepetytora, na zajęciach omawialiśmy mechanikę a także podstawy automatyki wymagane na kolokwium (mechatronika, WAT). Zajęcia były przeprowadzane w prosty i rzetelny sposób, z dopasowaniem godzin nie było najmniejszych problemów. Wszystkie zagadnienia zostały wytłumaczone w bardzo przejrzysty sposób.

avatar
Mikołaj
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 listopada 2016

Polecam Pana Mateusza każdemu, kto pragnie zgłębić tajniki fizyki, niezależnie od poziomu na którym teraz jest. Jestem studentem Fizyki, lecz z przedmiotem nie miałem styczności kilka lat. Dzięki Panu Mateuszowi przypominam sobie dawno zapomniane podstawy i utrwalam nową wiedzę. Zajęcia prowadzone są w niezwykle przystępny i konstruktywny sposób, a każdy problem rozwiązywany jest tak by zrozumieć jego istotę.

avatar
Zuzanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 listopada 2016

Zajęcia prowadzone bardzo przejrzyście, Mateusz jest cierpliwy. Każde zagadnienie tłumaczymy do końca i nie wychodzę z poczuciem, że nie wiem co się działo. Fizyka powoli przestaje być wyzwaniem. Polecam :)

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 listopada 2016

Bardzo polecam Mateusza, na zajęciach omawialiśmy zagadnienia z teorii obwodów oraz mikrokontrolerów. Mateusz tłumaczy w bardzo przystępny sposób. Korepetycje uważam za pomocne w nauce do zajęć na uczelnii. Jeszcze raz serdecznie polecam.

avatar
Sylwia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 listopada 2016

Bardzo polecam Pana Mateusza jako korepetytora. Tematyką zajęć były obwody drukowane, a konkretnie proces ich projektowania. Jestem studentką wydziału elektrycznego, jednak dopiero teraz mam z tym pierwszy raz styczność. Dzięki Panu Mateuszowi, który wytłumaczył mi w prosty i przystępny sposób, zrozumiałam jak działa kontroler oraz jak dobrać elementy potrzebne do zrealizowania układu. Ponadto Pan Mateusz zasugerował konkretne rozwiązanie wykonania płytki. Na zajęciach jest przyjazna atmosfera, a dodatkowym atutem jest to, że Pan Mateusz ma umiejętność dostosowania szybkości przekazywanych informacji do danej osoby. Jestem bardzo zadowolona z korepetycji i jeśli ktoś ma podobny problem, jak ja i nie jest w stanie sam go rozwiązać, to gorąco polecam skorzystać z pomocy Pana Mateusza.

avatar
Patryk
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 września 2016

Korepetycje dotyczyły działu fizyki na studiach licencjackich. Korepetycje służyły przygotowaniu do obrony pracy licencjackiej i opracowaniu pytań egzaminacyjnych. Zostały przeprowadzone szczegółowo a zarazem pomagały wyciągnąć najważniejsze wnioski.
Polecam Korepetytora do przygotowania obrony pracy licencjackiej z dziedziny fizyki.

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 września 2016

Nauka podstaw Automatyki i Robotyki z Panem Mateuszem jest bardzo przyjemna jak i szybka. Bardzo polecam tego korepetytora.

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 września 2016

Jestem bardzo zadowolona z korepetycji z automatyki. Na zajęciach skupialiśmy się na takich zagadnieniach jak transformata laplace'a, schematy blokowe, stabilność układów oraz charakterystyki aplitudowo-fazowe. Pan Mateusz tłumaczy wszystko w bardzo prosty i zrozumiały sposób oraz dostosowuje tempo prowadzenia zajęć do potrzeb ucznia. Po dwóch lekcjach egzamin poprawkowy z automatyki zdany bez problemu. Polecam!

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 września 2016

Bardzo serdecznie polecam korepetytora. Na zajęciach z elektroniki zajmowaliśmy się rozwiązywaniem układów prądu stałego i zmiennego. Mateusz potrafi wyjaśnić każdy problem i jest cierpliwy. Zajęcia są prowadzony w sposób ciekawy i dopasowany indywidualnie do studenta. Jestem bardzo zadowolony z jakości prowadzenia zajęć.
POLECAM

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 września 2016

Bardzo polecam korepetytora, na zajęciach omawialiśmy zagadnienia z metod numerycznych. Pan Mateusz tłumaczy bardzo przejrzyście, jest cierpliwy. Korepetycje uważam za efektywne i na temat. Jestem zadowolony z lekcji. Jeszcze raz serdecznie polecam.

avatar
Gosia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 września 2016

Na zajęciach zajmowaliśmy się podstawami kinematyki i dynamiki(prawa newtona,tarcie,energia)-forma on-line. Zajęcia były przeprowadzane w prosty i rzetelny sposób, dostosowane do poziomu wiedzy . Rzeczy, które były trudne nagle stały się bardzo łatwe, co bardzo mnie cieszy.
Polecam

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 września 2016

Nie studiuję w Polsce dlatego też znalezienie kogoś kto mógłby pomóc w opanowaniu materiału którego nie ma w programie polskich uczelni wydawało mi się bardzo trudne. Próby znalezienia pomocy u wykładowców uczelni nie zakończyły się pomyślnie. Na szczęście trafiłam na pana Mateusza. Pomógł mi w raptem godzinę zrozumieć takie zagadnienie jak wykresy Bodego, nad którymi męczyłam się bez skutku kilka dni, szukając pomocy w internecie jak również w książkach. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalnie i sprawnie, z dokładnymi rysunkami i objaśnieniami. Tempo było dostosowane do mojego poziomu, czyli przede wszystkim nie za wolno, jak zdarza się wielu nauczycielom. Ponadto pan Mateusz (w przeciwieństwie do innych) prowadzi zajęcia również w wakacje co było mi bardzo na rękę. Gorąco polecam i na pewno skorzystam w przyszłości.

avatar
Klaudia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 września 2016

Bardzo polecam korepetycje z Panem Mateuszem. Zajmowaliśmy się mechaniką ogólną (statyka, dynamika, kinematyka). Zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny, tematyka w pełni dostosowana do moich potrzeb. Atmosfera przyjemna, z dopasowaniem godzin nie ma żadnych problemów. POLECAM :)

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 września 2016

Na zajęciach zajmowaliśmy się termodynamiką (1 I 2 zasada termodynamiki, para, przemiany termodynamiczne). Zajęcia były przeprowadzane w sposób dobry i profesjonalny. dostosowane one były do poziomu wiedzy ale I również do ograniczonego czasu. Przekazywane były przekazywane w sposób bardzo zrozumiały. Jeżeli masz problem z jakąś partią materiału bądź musisz się szybko nauczyć do egzaminu to bardzo polecam zajęcia z Mateuszem.

avatar
Daria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 sierpnia 2016

Serdecznie polecam zajęcia z Panem Mateuszem! Bardzo pomógł mi w tematyce mechaniki i wytrzymałości materiałów. Zajęcia prowadzone przez skype były bardzo dobre, tak samo jak przy tradycyjnych korepetycjach. Wszystko czego oczekiwałam było wyjaśnione jasno i rzeczowo przez Pana Mateusza i przekazane wiadomości były zgodne z moimi oczekiwnaniami. Moje sugestie odnośnie zagadnienia były brane pod uwagę i dodatkowo mogłam liczyć na sugestie Pana Mateusza, który w wyraźny sposób wszystko mi pomógł zrozumieć. Polecam bardzo wszystkim!

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 sierpnia 2016

Na zajęciach zajmowaliśmy się przygotowaniem mnie do egzaminu z mechaniki 2 (Kinematyka i Dynamika na PW). Zajęcie prowadzone są sprawnie i profesjonalnie. Wszystko jest tłumaczone w odpowiednim tempie a każda niejasność od razu tłumaczona.
Podsumowują,
Polecam te zajęcia każdemu kto chce się przygotować do egzaminu lub kolokwium.

avatar
Filip
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 sierpnia 2016

Mateusz pomaga mi w przygotowaniu się do egzaminu z fizyki (informatyka, WEiTI Politechnika Warszawska). Zajęcia prowadzi profesjonalnie, tępo i tematykę w pełni dostosowując do moich potrzeb. Zagadnienia tłumaczy jasno i do skutku. Zdecydowanie polecam!

avatar
Wiki :)
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 lipca 2016

Na zajęciach z Panem Mateuszem przerabialiśmy język C z programowania, z którego miałam zaległości. Pan Mateusz bardzo mi pomógł wszystko nadrobić na tyle, że teraz przedmiot wydaje mi się o wiele prostszy. Zajęcia były prowadzone w tempie dostosowanym do moich możliwości i uważam, że takie lekcje były mi na prawdę pomocne :)

avatar
Ania
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 czerwca 2016

Efektem konsultacji z Panem było przyjecie wszystkich prac, które miałam do oddania z grafiki.

avatar
Beno
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 czerwca 2016

I highly recommend taking lessons with Mateusz , for me I took a lesson in circuits and signals , his explanation was so clear and on point , he gave me many and different tasks to solve to make sure that I understand what we were studying

avatar
Fatima
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 czerwca 2016

I studied electrical circuits with him , I was so happy because finally I found a very helpful tutor who has such a rich knowledge and can explain the lesson in very simple way, I liked that he insist on making me asking questions so that I would understand the lesson very well and he actually answered them all without any hesitating . :)

avatar
Alshaima Alrujaibi
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 czerwca 2016

I really happy to learn with Mr Mateusz Kamiński , he explain in very good way . Not fast and not slowly in explaining he checked my knowledge then started to teach me from the basic . I came without know anything and I finished the lesson with very good information . I highly recommend to to study electronics with him .

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 czerwca 2016

Mateusz to bardzo dobry i rzetelny nauczyciel. Dzięki niemu o wiele lepiej rozumiem tematy o których wcześniej miałem nikłe pojęcie. Jak najbardziej plus. Polecam

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 czerwca 2016

Opinia jak najbardziej pozytywna. Pan Mateusz pomógł mi wykonać rysunki wykonawcze do swojej pracy z czym borykałem się od paru miesięcy. Myślę, że nie ma dziedziny, z której by nie był mocny. Jak najbardziej plus.

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 maja 2016

Jak najbardziej pozytywna opinia. Pan Mateusz wykazuje duże zrozumienie nie tylko teoretyczne ale i praktyczne co skutkuje bardzo trafnym, płynnym i efektywnym przekazaniem wiedzy. Z Mateuszem zawiłe informacje z automatyki stają się proste i szybkie w zastosowaniu. Jak najbardziej polecam.

avatar
Zuzia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 maja 2016

Pan Mateusz pomógł mi z przygotowaniem do kolokwium z Fizyki (drgania harmoniczne, fale, relatywistyka). Odpowiadał na moje pytania i bardzo pomógł mi zrozumieć dla mnie niejasne sprawy. Bardzo miły i rzetelny człowiek, który profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Jak najbardziej polecam

avatar
Maciek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 maja 2016

Nauczyciel warty uwagi, szukałem długo odpowiedniego. Uczyłem się mechaniki pod studia na PW. Łatwy kontakt, odpowiednie tempo zajęć, miła atmosfera. Chęć do nauki z obu stron. Pomogły mi te lekcje do zaliczenia kolokwium. Naprawdę warto, polecam.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 kwietnia 2016

Nauczyciel omawia materiał bardzo zrozumiałym językiem dla ucznia. Świetne przygotowany materiał na zajęcia. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 kwietnia 2016

Naprawdę bardo miła osoba. Z Mateuszem wszystkiego można się nauczyć i zrozumieć trudne tematy. Dzięki niemu zadania z geometrii które kiedyś były dla mnie problemem stały się łatwe.

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 kwietnia 2016

Jestem bardzo zadowolony z korepetycji. Zajmowaliśmy się algebra(liczby zespolone, macierze itd) czyli tym co dokładnie chciałem ;)
Przyjemnie przeprowadzone - dobre tępo, upewnianie się czy wszystko rozumiem. Rozmawialiśmy na skype, a wszystko o czym mówiliśmy było zapisywane na interaktywnej tablicy. Przykłady, wzory itp.
Nie da się nie nauczyć matmy w taki sposób, nawet najbardziej oporni dadzą rade :)

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 kwietnia 2016

Robiliśmy razem z Mateuszem projekt sieci CAN z wykorzystaniem arduino. Jestem bardzo zadowolony, Mateusz ma profesionalne podejście do tematu, spokojnie tłumaczy i znajduje najlepsze rozwiązanie każdego problemu, serdecznie polecam.

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 kwietnia 2016

Jestem bardzo zadowolona z korepetycji. Uczymy się algorytmów i struktury danych. Bardzo dobrze tłumaczy zajęcia i wszystko mi się przypomina na zajęciach. Polecam bardzo Mateusza.

avatar
Sandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 kwietnia 2016

Razem z Mateuszem zajmowaliśmy się Grafiką. Jestem zadowolona z zajeć.Ciężko teraz znaleźć kogoś kto odrazu wię o co chodzi i dobrze wytłumaczy materiał .Polecam ;)

avatar
Karol
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 kwietnia 2016

Zajęcia dotyczyły optyki i elektrostatyki. To były ratunkowe lekcje do zaliczenia fizyki - dzięki nim uporządkowałem wiedzę i przećwiczyłem zadania. Polecam.

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 kwietnia 2016

Na zajęciach zajmowaliśmy się zagadnieniami z mechaniki i analizy matematycznej. Dzięki Mateuszowi wszystko stało się jasne i zrozumiałe, bardzo cierpliwy korepetytor z odpowiednim podejściem do ucznia:) dzięki korepetycjom zdałam sobie sprawę, że jeszcze wszystko jest do nadrobienia i odzyskałam na nowo zapał do pracy. gorąco polecam, sama jeszcze niejednokrotnie skorzystam z jego pomocy :)

avatar
Wojtek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 marca 2016

Mateusz bardzo mi pomógł w powtórzeniu tematów z fizyki do matury. Zajmowaliśmy się tematami, których nie potrafiłem pojąć samemu a na lekcjach Pani Profesor nie objaśniała ich dogłębnie. Wystarczyło kilka spotkań żebym poczuł się pewny w tych tematach i to właśnie dzięki Mateuszowi. Polecam w 100%!

avatar
Andrzej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 marca 2016

Do Mateusza zgłosiłem się, ponieważ pisze rozszerzona maturę z fizyki, a w klasie nie mam atmosfery do nauki. Zaproponował mi arkusze maturalne aby powtórzyć wszystko i poświęcić czas na to co idzie mi gorzej. Miła atmosfera, duże oddanie i przedstawianie doświadczeń. Polecam ;)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 marca 2016

Mateusz pomógl mi zrozumieć początkowe tematy z mechaniki technicznej. Podczas lekcji wynikły moje braki z tryognometrii , jednak natychmiast wszystko zostało wytłumaczone i przypomniane.Korepetycje były prowadzone w odpowiednim tempie, dlatego wszystko zrozumiałem. Po zajęciach przekonałem się , że mechanika nie jest aż taka straszna, za jaką ją miałem , po zajęciach na uczelni. Polecam !

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 marca 2016

Mateusz pomógł mi z geometrią płaską i logarytmami, na którch nie było mnie w szkole. Zajęcia były konkretne, a wszystko czego nie wiedziałem wytłumaczył mi od podstaw. Dzięki niemu już nie stresuję się już odpowiedzią przy tablicy. Polecam!

avatar
Robert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 marca 2016

Z Mateuszem przygotowuję się do rozszerzonej matury z fizyki. Robimy po kolei arkusze maturalne i powtarzamy w ten sposób "wszystko na raz". Konkretnie, rzeczowo i z miłą atmosferą.

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 marca 2016

Dzięki Mateuszowi bardziej polubiłam programowanie. Wytłumaczył mi wiele potrzebnych zagadnień z języka C. Wszystko wydaje się dzięki niemu jasne i klarowne. Polecam bardzo! i warto zainwestować w jego korepetycje.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 lutego 2016

Mateusz pomAga mi sie przygotwać do egzaminu z fizyki( I rok wydzial chemii na UW ). Jest bardzo dobrym korepetytorem, potrafi dostosować tempo pracy do wiedzy ucznia. Wszystkie zagadnienia wyjaśnia w sposób klarowny, posiada bardzo duża wiedzę w rożnych zagadnieniach. Jestem bardzo zadowolony, polecam!

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 lutego 2016

Godny polecenia korepetytor . Kompetentny, zrozumiały dla słuchacza a przede wszystkim skuteczny ( dzięki niemu wyciągnąłem się z mechaniki będąc w fatalnej sytuacji ) POLECAM !! .

avatar
Darek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 lutego 2016

Powtarzaliśmy geometrie wykreślną, zajęcia były przeprowadzone z pomocą programu ułatwiającego wizualizacje problemu. Polecam.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 lutego 2016

Byłem u Mateusza na korepetycjach z automatyki, zagadnienia o wyjaśnienie których prosiłem Mateusz wyjaśnił w sposób prosty i na każdym kroku upewniwszy się, że wszystko rozumiem. Przez dwie godziny korepetycji nauczyłem się więcej niż przez cały semestr.Gorąco polecam tego korepetytora.

avatar
Radosław
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 lutego 2016

Wykonywałem z Panem Mateuszem projekt Przetwornika przesunięcia z czujnikiem indukcyjnym . Projekt wyszedł bardzo dobrze ocena na studiach za projekt 4,5 jak u mojego prowadzącego to jak 6 u każdego innego . Odnośnie współpracy gorąco polecam z terminów Pan Mateusz wywiązywał się przed czasem , pozostawaliśmy w stałej komunikacji mailowej oraz telefonicznej , po sprawdzeniu projektu prowadzący miał lekkie uwagi lecz Pan Mateusz natychmiast je poprawił i jeszcze tego samego dnia odesłał mi projekt po poprawkach . Bardzo rzetelny i konkretny człowiek z dużą wiedzą . Także gorąco polecam .Ja zapewne jeszcze nie raz skorzystam z usług Pana Mateusza

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka4/5
5 lutego 2016

Mateusz udzielił mi korepetycji z Automatyki. Niepewnie się czułem przed zaliczeniem. Lekcja przeprowadzona starannie z naciskiem na zagadnienia których nie byłem pewien. Pomógł mi w zrozumieniu tematu. Ogólnie polecam ;)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 stycznia 2016

Byłem u Pana Mateusza na mechanice, bardzo mi pomógł, wcześniej nic nie ogarniałem, a po zajeciach już wiem o co chodzi.
Spokojnie i przejrzyście tłumaczy, wiele wyniosłem z tych zajęć. Na pewno jeszcze nieraz pójde do Pana Mateusza na korepetycje i nie tylko na te z mechaniki.
Polecam wszystkim !

avatar
Tomek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 stycznia 2016

Nasze spotkanie dotyczyło rysunku technicznego. Spotkanie przewidywałem na 2 godziny wzwyż. Pan Mateusz w ciągu godziny opowiedział mi o wszystkim bardzo dokładnie, odnosił się do rzeczywistych przykładów oraz posiłkował się świetną literaturą, a przy pomocy BARDZO profesjonalnego sprzętu wszystko zobrazował mi na komputerze. W ciągu spotkania panowała przyjacielska i miła atmosfera, najlepszy korepetytor z jakim miałem do czynienia.

avatar
Kornel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 stycznia 2016

Spotkałem się przed kolokwium z Panem Mateuszem, aby pomógł mi z tablicami dynamicznymi w języku C++. Wszystko wyjaśnił mi od podstaw i w tempie jakiego oczekiwałem, mogłem wszystko na spokojnie analizować. Wytłumaczył mi w przystępny sposób jak rozwiązać zadania, które były dla mnie czarną magią. Korepetytor godny polecenia ! :)

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 stycznia 2016

Umówiłam się na zajęcia ponieważ miałam problem z podstawowymi pojęciami z automatyki i metodą Zieglera-Nicholasa. Myślę, że było całkiem przyjemnie, bo w sumie mogłam powiedzieć czego konkretnie nie ogarniam i na tym się skupiliśmy. Wszystko było wyjaśnione w sposób bardzo jasny, a to dla mnie niezwykle istotne:) Fajnie, że w razie co mogę napisać maila gdybym miała jakiś problem i wiem, że otrzymam pomoc:D, jeśli będę potrzebowała jeszcze jakiś korków z automatyki to udam się własnie tam^^ Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie poważne podejście do prowadzenia korepetycji. Serdecznie polecam wszystkim, którzy tak jak ja stracili nadzieje, że dadzą rade jakiś temat zrozumieć:) Z podobnych tematów chyba do nikogo innego już nie pójdę bo jestem w pełni usatysfakcjonowana zajęciami:)

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 stycznia 2016

Na zajeciach przerabialismy zadania z programowania w jezyku C. Zadanie ktore przerobilismy mialem na kolokwium i wydawalo mi sie bardzo trudne, ale Pan Mateusz pokazal mi ze nie bylo, az tak trudne jak sie wydawalo tylko trzeba bylo odpowiednio do tego podejsc. Tlumaczenie jest jasne i klarowne. Polecam !

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 stycznia 2016

Miałem duży kłopot z programowaniem w języku C. Z Panem Mateuszem nadrobiłem cały materiał z półrocza w ciągu dwóch spotkań. Wcześniej myślałem, że programowanie jest bardzo trudną rzeczą, ale na tych zajęciach zrozumiałem w końcu o co chodzi :)

avatar
Damian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 stycznia 2016

Do wykonania miałem rysunek techniczny, który nie należał do najprostszych. Pan Mateusz w ciągu 2 dni wykonał go bardzo profesjonalnie, nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń. Bardzo dobry kontakt mailowy, odpowiadał na wszystkie zadane przeze mnie pytania. Myślę, że skorzystam z jego usług jeszcze nie raz. Polecam serdecznie!

avatar
Przemek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 stycznia 2016

Na zajęciach omawialiśmy zagadnienia z programowania w języku C- pan Mateusz krok po kroku potrafił wytłumaczyć nurtujące mnie pytania. Na koniec zajęć przeprowadził podsumowanie omawianego materiału. Gorąco polecam :D

avatar
Katarzyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 stycznia 2016

Miałam do zrobienia projekt z Budowy i analizy algorytmów. Wszystko b. dobrze wytłumaczył, jak również naprowadzał jak wykonać poprawnie zadanie, myśląc samodzielnie. Oczywiście zadanie zrobione :)
Szczerze b. polecam.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 stycznia 2016

Szczerze polecam pana Mateusza. Jest bardzo terminowy. Prace wykonuje sumiennie, szybko, zgodnie z ustaleniami. Bardzo dobry kontakt.

avatar
Dawid
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 stycznia 2016

Pana Mateusza bardzo polecam! Zajmowaliśmy się zagadnieniami z techniki cyfrowej, jeżeli masz z tym problemy to lepiej nie możesz trafić! Pan Mateusz nawet najtrudniejszy temat potrafi przedstawić w sposób przystępny! Pełna rekomendacja!

avatar
Aleksander
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 grudnia 2015

Gorąco polecam pana Mateusza. Zajmowaliśmy się mikroprocesorami, wszystko bardzo dobrze objaśnił, nie pozostawił żadnych braków
Jeszcze raz polecam

avatar
Daria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 grudnia 2015

Na zajęciach omawialiśmy podstawy języka C. Wszystko wyjaśnione w bardzo prosty sposób, na konkretnych, z życia wziętych przykładach. Serdecznie polecam!

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 grudnia 2015

Polecam wszystkim korepetycje u pana Mateusza. Zajmowalismy sie rysunkiem złożeniowym. Lekcja przebiegla w milej i przyjaznej atmosferze. Otrzymalem odpowiedzi na wszystkie nurtujace mnie pytania .

avatar
Justyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 grudnia 2015

Dzięki zajęciom z algebry bazy, macierze i przekształcenia liniowe przestają już tak straszyć. Pan Mateusz tłumaczy jasno i przystępnie, a po każdym zagadnieniu upewnia się, że jest ono dla mnie zrozumiałe. Zdecydowanie polecam.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 grudnia 2015

Polecam wszystkim korepetycje u Pana Mateusza. Tłumaczy wszystko jak trzeba, bo zrozumiałem. Przestałem się bać geometrii ☺.
M.Wojtunik

avatar
Maciek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 grudnia 2015

Bardzo jasno i przejrzyście wytłumaczona tematyka z zakresu zasady dynamiki newtona . Jestem bardzo zadowolony z lekcji ,już umówiłem się na kolejne zajęcia online:) Polecam , bo Pan Mateusz ma dar tłumaczenia rzeczy w sposób łatwy i przejrzysty. Gorąco zachęcam:)

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 grudnia 2015

Polecam korepetycję u Pana Mateusza, potrzebowałem pomocy przy realizowaniu projektu dotyczącego zaprojektowania i tworzenia generatora funkcyjnego. Pan Mateusz pomógł mi zarówno w kwestiach programistycznych jak i konstruktorskich.

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 grudnia 2015

Zdecydowanie polecam korepetycje z programowania u Pana Mateusza, wszystko zostało dobrze wyjaśnione i nawet sprawdzone czy pamiętam :) I do tego lokalizacja zaraz obok metra Stokłosy bardzo ułatwia spotkania.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 grudnia 2015

Przez 2 godziny korepetycji z geometrii wykreślnej nauczyłem o wiele więcej niż na wykładach przez pół semestru. Polecam.

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 grudnia 2015

Pan Mateusz ma rzadki dar przekazywania tego co jest trudne w metodach numerycznych w taki sposób że staje się to proste jak budowa cepa.
Nie spodziewałem się że aż tak łatwo uda mi się zrozumieć materiał.
Metoda trapezów w Jego wykonaniu to banał.

Dziękuję bardzo
Polecam :)

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 grudnia 2015

Pan Mateusz jest dobrym nauczycielem, stara się upewnić czego nie umiem, jak najlepiej to wytlumaczyć i sprawdza czy opanowalem dane zagadnienie. W dodatku jest wszechstronny. Polecam :)

avatar
Robert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 grudnia 2015

Mateusz swietnie uczy, ma indywidualne podejscie i potrafi się dostosować do potrzeb ucznia. W ciągu jednego spotkania udało mi się z nim przerobić 30% materiału do egzaminu z metod numerycznych. Metoda Eulera jak i zagadnienia związane z całkowaniem nie są już mi straszne!

avatar
Hanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 grudnia 2015

Jestem bardzo zadowolona z zajęć. Zauważyłam znaczący postęp w nauce programowania. Zajęcia odbywają się w przyjaznej, a co zarazem konieczne, pracowitej atmosferze. Polecam :)

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 listopada 2015

Pan Mateusz to urodzony korepetytor i nauczyciel. Przedstawił mi analizę w profesjonalny i prosty sposób w wieczór przed egzaminem. Spotkanie wyszło nam na ostatnią chwilę, byłem na miejscu około 21.30. Egzamin zaliczyłem na ocenę bardzo dobrą. Jestem zadowolony! Dodam, że korepetycje odbywają się w świetnej lokalizacji, zaraz przy metrze Stokłosy. Bardzo polecam !

avatar
John
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 listopada 2015

For Mathematics Calculus I found Mateusz very helpful and knowledgeable on the subject. And he can explain in English!

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 listopada 2015

Zajęcia z c++ przeprowadzone na wyskim poziomie ,bardzo przejrzyście wytłumaczone podstawy programowania na konkretnych przykładach. Indywidualne podejście do ucznia. Bardzo polecam!

avatar
Daniel
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 listopada 2015

Polecam, zadania z termodynamiki rozwiazane w 10 min :)

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 listopada 2015

Korepetycje w zakresie geometrii wykreślnej przeprowadzone w miłej atmosferze, profesjonalnie i bezstresowo. Rysunek sprawdzony za pomocą programu komputerowego, wszystko fajnie objaśnione. Podejście do ucznia na wysokim poziomie. Polecam!

avatar
Weronika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 listopada 2015

Rozpoczęliśmy naukę termodynamiki (praca, prawo Clapeyrona, entalpia) i jestem bardzo miło zaskoczona. Pojęcia które do tej pory były dla mnie uciążliwe, korepetytor przedstawił mi w bardzo zrozumiały sposób, podpierając się wieloma przykładami z życia. Omawialiśmy każdą wątpliwość z mojej strony, do momentu aż wszystko było dla mnie jasne (również wiele wątpliwości związanych z matematyką w zadaniach). Ma bardzo dobre motywujące podejście do ucznia, umiejętnie przekazuje wiedzę w prosty sposób, a zajęcia prowadzone są w miłej i spokojnej atmosferze. Korepetycje te są niewątpliwie bardzo dobrze wykorzystanym czasem. Bardzo polecam :)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 listopada 2015

Po długich tułaczkach między panią doktor, a panem wykładowcą PW w końcu znalazłem kogoś, kto był w stanie wytłumaczyć geometrię wykreślną ludzkim głosem. Tego dnia było to moje drugie spotkanie z korepetytorem. Najpierw - w południe spotkałem się z wykładowcą PW, który zamiast odpowiedzieć mi na moje pytania, przez godzinę udzielał mi absolutnie zbędnych informacji. Z tego spotkania nic nie wyniosłem, poza wątpliwością, że tego można się nauczyć. Jednak wiedziałem, że spotkanie z wykładowcą może tak wyglądać, dlatego postanowiłem że "na wszelki wypadek" umówię się jeszcze z 1 korepetytorem (następnego dnia kolokwium). O godzinie 17 spotkałem się z Panem Mateuszem. Po moich doświadczeniach z korepetycjami z geometrii wykreślnej nie spodziewałem się cudu, jednak po 1,5 godzinie poziom mojej wiedzy wzrósł kilka razy bardziej niż po kilku lekcjach z wykładowcą. Ja pytałem - Pan Mateusz odpowiadał, nie faszerując mnie pokładami zbędnej wiedzy. Jestem bardzo zadowolony ze spotkania i na pewno skorzystam w przyszłości. Zdecydowanie polecam.

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 października 2015

Świetny nauczyciel!
Poza kolejny się do niego zgłosiłem z bardzo dobrym skutkiem. potrafi w odpowiedni sposób wszystko wytłumaczyć. Bardzo duży zakres wiedzy.
Pomagał mi przygotować się do przedmiotów: Elektrotechnika i elektronika, Mechanika ogólna, Podstawy konstrukcji maszyn

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 października 2015

Bardzo dobry i wyjątkowo cierpliwy korepetytor.
Trudne zadania tłumaczy poprzedzając je prostszymi przykładami wskazując sposób rozwiązania.
Podczas zajęć panuje miła i luźna atmosfera.
W trakcie zajęć pracowaliśmy nad granicami ciągów
Zdecydowanie polecam :)

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 września 2015

Swietny korepetytor, poważnie podchodzi do sprawy, bardzo ciekawie tłumaczy oraz zawsze stara się tłumaczyć dany temat od podstaw aby każdy szczegół był zrozumiany. Jak najbardziej polecam :)

avatar
Jakub
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 sierpnia 2015

Nie mam żadnych zastrzeżeń co do Pana Mateusza. Bardzo dobrze przygotowuje do zajęć z mechaniki ogólnej.

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 sierpnia 2015

Właśnie pracujemy nad mechaniką ogólną (statyka, kinematyka, dynamika) i jestem naprawdę zadowolony :) Rzeczy, które były trudne nagle stają się bardzo łatwe, a chyba o to w tym chodzi ;) Polecam

avatar
Albert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 czerwca 2015

Super korepetytor. Kinematyka i Statystyka wyjaśnione w profesjonalny sposób. Jeżeli nie mogłem czegoś zrozumieć podawał przykłady z życia, które wszystko mi wyjaśniały. Błyskawiczny kontakt zarówno e-mail jak i telefoniczny. Bardzo profesjonalne podejście. Z całą pewnością polecam

avatar
Jacek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka4/5
11 czerwca 2015

Podstawy programowania C , kolokwium zaliczone.

avatar
Przemek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 czerwca 2015

Korepetytor w jasny i przystępny sposób wytłumaczył mi działanie kilku układów elektronicznych. Dzięki temu mam motywację do dalszej nauki elektroniki. Szczerze polecam.

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 maja 2015

Korepetytor w bardzo zrozumiały przekazuje wiedzę ,brałem korepetycje z mikrokontrolerów STM32,przed przyjściem do Pana Mateusza nie wiedziałem kompletnie nic, wychodziłem z korepetycji z ogromną porcją wiedzy . Pan Mateusz tłumaczy krok po kroku , nastepnie daje możliwość wykazania się uczniowi ,jesli cos nie jest zrozumiałe dla ucznia tlumaczy jeszcze raz . Bardzo polecam tego korepetytora.

avatar
Bartosz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 maja 2015

Zasada zachowania momentu pędu i prawo ohma wytłumaczone rewelacyjnie. Dzięki lekcji u Pana Mateusza, rozjaśniło się w jaki sposób radzić sobie z zadaniami z bryły sztywnej i układów elektrycznych. Polecam.

avatar
Radek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 lutego 2015

Momenty, siły itp wytłumaczone wzorowo. Dostosowuje tempo tłumaczenia do ucznia a wiedzę teoretyczną bardzo często uzupełnia przykładami z życia. Gorąco polecam. DZIĘKI za pomoc.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 stycznia 2015

Pojęcia prędkości oraz przyśpieszenia wytłumaczone wzorowo. Bardzo profesjonalne podejście do ucznia, naprawdę polecam :)

avatar
Magdalena
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 stycznia 2015

Dzięki Panu Mateuszowi zrozumiałam bez problemu zagadnienia z przebiegu funkcji i poprawkę zdałam wzorowo:) Bardzo kompetentny korepetytor ! Polecam z całego serca. I jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc !

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
17 stycznia 2015

Korepetytor posiadający ogromną wiedzę oraz talent do jej przekazywania w prosty sposób, projekt z ukladow elektronicznych i symulacje w Pspice, zrobilismy w bardzo szybkim czasie, a wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, Pan Mateusz stara się aby uczeń naprawdę zrozumiał dany materiał i mu to wychodzi :) Naprawdę polecam!

avatar
Sławek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 stycznia 2015

Świetnie przeprowadzone korepetycje. Profesjonalne podejście. Polecam!!!

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 stycznia 2015

Z Mateuszem przygotowywałem się do egzaminu z algebry na Wojskowej Akademii Technicznej. Zawsze był przygotowany do zajęć, punktualny. Jedna godzina u niego to 10 godzin pracy samemu. Zdecydowanie polecam!!!

avatar
Marlena
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 grudnia 2014

Bardzo profesjonalne podejście do ucznia. Cierpliwie, dokładnie tłumaczy omawiany zakres materiału. Trzeźwo myśli i nakierowuje ucznia by zrozumiał i samodzielnie zrobił zadanie. Dzięki pomocy Mateusza i własnemu zaangażowaniu zaczęłam rozumieć i samodzielnie rozwiązywać różne zadania z kinematyki. Szczerze polecam...

avatar
maciej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 grudnia 2014

Doskonaly korepetytor, do rany przyloz w przypadku problemow. Solidny, zawsze na czas wyrozumialy i cierpliwy. Kilka godzin z tym panem mija tak szybko, ze wydaje sie chwila. Chce sie wracac i pracowac. na 10 daje 12 pkt

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 listopada 2014

Zajecia prowadzone w miłej atmosferze Mateusz potrafi świetnie tłumaczyć, na zajęciach zajmowaliśmy sie liczbami zespolonymi które od tamtego czasu przestały mi sprawić problemy. Polecam!

avatar
Ada
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 listopada 2014

Jest cierpliwy, wszystko dokładnie tłumaczy w przyjaznej atmosferze Bardzo polecam!

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 listopada 2014

Bardzo duże doświadczenie i wiedza, merytoryczne podejście, bardzo dobra komunikacja.
Szczerze polecam.

avatar
Julek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 listopada 2014

Polecam. Bardzo dobry korepetytor, potrafiący w klarowny sposób wytłumaczyć zagadnienia związane z rysowaniem schematów układów bazujących na mikrokontrolerach/mikroprocesorach. Zawsze się upewnia czy wszystko jest zrozumiałem, co jest dodatkowym plusem.

avatar
Bartosz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 listopada 2014

Korepetytor z bardzo dużą wiedzą i łatwością przekazywania informacji. Potrafi wytłumaczyć bardzo dobrze problematyczne zagadnienia dzięki czemu mechanika techniczna nie jest już tak straszna jak na początku. Polecam!!!

avatar
Piotr
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 listopada 2014

Bardzo dobry korepetytor, w nawiązaniu z nim internetowego kontaktu pomógł mi wykonać zadania na kolokwium z mechaniki technicznej na studia, dzięki czemu udało mi się z dużym luzem zaliczyć przedmiot na 4.5 w ostatnim terminie sesji.
Zadania wykonane tego samego dnia, bardzo szybko, bardzo dobrze i wytłumaczone w przejrzysty sposób dla studenta. Wart każdych pieniędzy, godny zaufania, świetnie rozumie problemy studentów i w bardzo prosty sposób jest w stanie wytłumaczyć rzeczy, których nie byłem w stanie wczesniej zrozumieć
Naprawdę polecam

avatar
Karolina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 listopada 2014

Polecam! Mateusz jest bardzo dobrym korepetytorem, który ma dużo cierpliwości i w łatwy sposób przekazuje wiedzę. Wytłumaczył mi bardzo dobrze zagadnienia z termodynamiki stosując przykłady z życia.

avatar
Patrycja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 listopada 2014

Gorąco polecam! Mateusz w bardzo przystępny sposób wytłumaczył mi i koleżance zagadnienia dotyczące termodynamiki bazując na przykładach z życia. Lekcja przebiegała bardzo sympatycznie ponieważ korepetytor ma bardzo dobre podejście do ucznia.

avatar
Hubert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
30 października 2014

Bardzo dobry korepetytor uczył mnie wiedzy z zakresu STM32. W bardzo prosty sposób wytłumaczył mi teorię bazując na przykładach z praktyki. Jest dużo literatury ,lecz było mi ciężko połapać się w trak obszernym materiale. Zdecydowanie polecam !!!

avatar
Agnieszka
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 października 2014

Bardzo dobrze wytłumaczył mi podstawy C++, w szczególności tablice, które wcześniej były dla mnie czarną magią :) Tłumaczył w sposób obrazowy dzięki czemu łatwiej było mi wszystko zrozumieć. Bardzo dziękuje!

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 września 2014

Bardzo polecam Pana Mateusza! Potrzebowałyśmy z koleżanką korepetycji z elektroniki na ostatnią chwilę. Mateusz znalazł dla nas czas wieczorem dzień przed zaliczeniem i wszystko dobrze wyjaśnił, dzięki czemu obie zdałyśmy kolokwium.

avatar
Kamila
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 września 2014

Bardzo polecam!!! Byłam w kropce, ponieważ prowadzący ustalił nam termin zaliczenia z dnia na dzień i potrzebowałam pilnie pomocy. Na szczęście Mateusz mnie uratował i objaśnił mi tajniki elektroniki w 2 h, co poskutkowało zaliczonym kolokwium, z którym męczy się większość studentów. Dlatego dziękuję jeszcze raz i polecam!

avatar
Przemek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 września 2014

Gorąco polecam!! Lekcja przeprowadzona bardzo solidnie w idealnych warunkach. Potrzebowałem pomocy na już i nie było problemu ze spotkaniem. Mateusz solidnie od podstaw wyjaśnił mi siły i zasady działające w dynamice. Po 2 godzinnym spotkaniu udało mi się zaliczyć kolokwium z którym męczyłem się cały semestr. Polecam!

avatar
Marta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 września 2014

Na zajęciach zajmowaliśmy się programowaniem w C i C#. Mateusz to cierpliwy,przyjazny i dysponujący szeroką wiedzą człowiek (nie tylko programowanie ale też matematyka - zbudowanie algorytmu i wytłumaczenie jego działania) :) Potrafi w przystępny,prosty sposób pokazać jak złożyć program w całość, upewniając się czy dotychczas ukazana wiedza została przyswojona.
Mając porównanie z poprzednim korepetytorem - zdecydowanie korepetycje z Mateuszem były bardziej zrozumiałe,jasne jak i zainteresowanie problemem większe.
Gdy miałam problem z dopracowaniem programu, szybko udzielił mailowej pomocy, mimo iż nie musiał .
W razie problemów - POLECAM :)!

avatar
Paweł
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 września 2014

Gorąco polecam, lekcja została bardzo solidnie przeprowadzona. Mateusz na początku sprawdził moją wiedzę, następnie udzielał mi wskazówek lub naprowadzał mnie na trop. Dzięki temu po paru zrobionych przykładach byłem w stanie sam dojść do pewnych zagadnień z zakresu elektroniki, przez co dużo lepiej przyswoiłem materiał. Pełen profesjonalizm i bardzo miła atmosfera w czasie prowadzonych zajęć : )

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 września 2014

Super nauczyciel, bardzo cierpliwy. Zagadnienia z termodynamiki wytłumaczył mi w taki sposób, że udało mi się je zrozumieć. Wcześniej graniczyło to z cudem. Mateusz ma bardzo dobre podejście i skutecznie naucza. Dodatkowym plusem jest prosty dojazd do niego. Bardzo polecam!

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 sierpnia 2014

Polecam, Mateusz skutecznie i bez spiny wytłumaczył mi kilka zagadnień z elektroniki.

avatar
Robert
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 sierpnia 2014

Byłem na korepetycjach u Mateusza. Dzięki niemu mechanika, która była czarną magią zaczyna wydawać się prosta (już po 1,5 h). Mateusz jest cierpliwy i ma wielki dar nauczania. Gorąco polecam.

avatar
Piotrek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 sierpnia 2014

Mateusz na świetne podejście, potrafi dobrze wytłumaczyć wiele rzeczy, których sam nie był bym w stanie z zakresu algebry i analizy.
Polecam.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2014

Mateusz świetnie prowadzi zajęcia z mechaniki tłumaczy mi wszystko od podstaw zawsze upewnia się czy wszystko rozumiem. Poświęca tyle czasu ile jest potrzebne mi na zrozumienie. Polecam wszystkim którzy mają jakiekolwiek braki.

avatar
Justyna i Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 sierpnia 2014

Polecamy za proste wytłumaczenie trudnych problemów z zakresu elektroniki, systemów wbudowanych i programowania mikrokontrolerów. Cierpliwie odpowiada na każde pytanie. Rozumie tematy z których daje korepetycje. Polecamy!

avatar
Adam
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 czerwca 2014

Mateusz to cierpliwy i bardzo skuteczny nauczyciel. 2godz i 2 egzaminy zaliczone :) jeśli korepetycje to tylko u niego :)

avatar
Justyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 czerwca 2014

Mateusz cierpliwie i od podstaw tłumaczy każde zagadnienie z mechaniki, przez co nawet najtrudniejsze zadanie staje się proste:) Polecam kolegom z Lądówki, którzy chcą zaliczyć Mechanikę Teoretyczną oraz wszystkim, którzy chcą zrozumieć i uzupełnić wiedzę z nauk ścisłych.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 czerwca 2014

Ze strony Mateusza mogłem liczyć na szybką realizację powierzonych zadań, dotyczących zagadnień elektronicznych: półprzewodników, tranzystorów, prostowników. Mega mózg !!! Polecam Polecam Polecam.

avatar
Tomek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 czerwca 2014

Z Mateuszem współpracuję w sposób zdalny (Skype). Kontaktujemy się w zakresie programowania 32-bitowych mikrokontrolerów ARM. Z jego strony mogę liczyć na solidne przygotowanie, wzorową punktualność i koleżeński kontakt. Polecam wszystkim.

avatar
Igor
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 czerwca 2014

Polecam za cierpliwość oraz umiejętność prostego wytłumaczenia zagadnień z mechaniki i wytrzymałości. Świetna powtórka przed kolokwiami ;)

avatar
Artur
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 czerwca 2014

Sprawnie i konkretnie, dobrze potrafi wytłumaczyć teorie i praktykę z elektroniki, polecam :)

avatar
Sebek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 maja 2014

Jak najbardziej polecam, człowiek z ogromną wiedzą. Każde zadanie wytłumaczone od podstaw, dzięki czemu wydaje się prostsze;) konkretny człowiek, duży PLUS.

avatar
Łukasz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 maja 2014

Swietny korepetytor, poważnie podchodzi do sprawy, bardzo ciekawie tłumaczy oraz zawsze stara się tłumaczyć dany temat od podstaw aby każdy szczegół był zrozumiany. Jak najbardziej polecam :)

avatar
Sebastian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 maja 2014

Polecam człowieka instytucje , cierpliwy , do każdego przypadku podchodzi indywidualnie , umie tłumaczyć .

avatar
Janek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 kwietnia 2014

Polecam lekcje u Mateusza ze zględu na dużą wiedzę z nauk ścisłych i cierpliwość.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 kwietnia 2014

Solidne lekcje, w przypadku braków w podstawowej wiedzy, która jest potrzebna do zajęć bezstresowa powtórka przez co material jest bardziej zrozumialy.

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka4/5
4 kwietnia 2014

Rzetelny korepetytor przygotowany do zajęć. Wyjaśnił mi zagadnienia z zakresu algebry w przystępny i zrozumiały sposób, dzięki czemu pozyskałam wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Polecam:)

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.