Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Korepetytora

Ostatnia aktywność:
7 dni temu
 
Online
Komorniki
Plewiska
Skórzewo
Poznań (Świerczewo +1)
Luboń
Tarnowo Podgórne
Dąbrówka
Lusowo
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
Matematyka120 / 120 min

Irek

Opis ogłoszenia

Oferuję całościowe przygotowanie do matury i nie tylko. Możliwość udzielania korepetycji ONLINE z użyciem tablicy multimedialnej.

Jestem absolwentem matematyki UAM. Korepetycji udzielam od ponad 10 lat i w tym czasie nauczyłem się, że najlepszą metodą nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Bez takiego podejścia - np. w grupie osób - nauczyciel nie jest w stanie określić pierwotnych przyczyn, z powodu których uczeń nie rozwiązał jakiegoś zadania. Dopiero poprzez obserwację jak uczeń rozwiązuje całe zadanie można trafnie rozpoznać obszary wymagające poprawy, co daje 100% gwarancji efektywnej nauki.

Gwarantuję luźną i otwartą atmosferę w czasie korepetycji, podczas których uczeń zadaje pytania i proponuje rozwiązania, jakie nie zawsze chętnie zgłosi na forum klasowym, gdzie może mieć obawy przed zaprezentowaniem błędnego rozwiązania. Tymczasem w pracy korepetytora jest ważne, aby uczeń odważnie podejmował każde zadanie i w ten sposób ujawniał swoje słabe strony, dzięki czemu nauka jest efektywna. Jest to szczególnie cenne zwłaszcza wtedy, gdy brakuje czasu przed sprawdzianem lub egzaminem. Dlatego zawsze stawiam na otwartą atmosferę w czasie nauki.

Chętnie udzielam pomocy przy:

 • Całościowym przygotowaniu do matury z dużą efektywnością, nawet przy sporych brakach.
 • Przygotowaniu do matury międzynarodowej (IB). Zajęcia mogą odbywać się po angielsku.
 • Przygotowaniu do sprawdzianów, olimpiad, konkursów, egzaminów.
 • Pomogę w przełożeniu zagadnień matematycznych w zastosowaniu w informatyce (algorytmy, matematyka dyskretna).
 • Jeśli jest potrzeba, mogę napisać program realizujący rozwiązanie problemu matematycznego.
 • W obszarze moich zainteresowań znajduje się również fizyka i bywa, że, niejako przy okazji, pomagam również z tego przedmiotu, oszczędzając w ten sposób czas, którego, jak wiemy, zawsze jest mało.

 Matematyka nie jest zwykłym przedmiotem. W zależności od sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela może ona wymagać od ucznia dużo mniej nauki lub dużego nakładu pracy z jego strony. Narastająca z czasem ilość wzorów i formuł może potęgować poczucie zagubienia w temacie lub być oczywistym rozwinięciem dotychczasowej wiedzy. Kluczowe jest tutaj, aby nauczyciel rozwinął u ucznia umiejętność intuicyjnego zrozumienia materiału. Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu w udzielaniu korepetycji wiem, w jaki sposób przekazywać swoją wiedzę tak, by uczeń najpierw wykształcił sobie ogólne wyobrażenie omawianego tematu. Dzięki temu kolejne zagadnienia wpasowują się w dotychczasową wiedzę niczym brakujące klocki.

Zapraszam do nauki ze mną, zwłaszcza w kryzysowych sytuacjach. Gwarantuję bardzo dobre efekty w porównaniu do spędzonego na nauce czasu.

Zakres - Szkoły średnie:

 • I. ZBIORY1) Działania na zbiorach. 2) Relacje między zbiorami. 3) Zbiory liczbowe (N,C,NW,R). 4 )Przedziały liczbowe. 5) Potęgowanie i pierwiastkowanie, działania. 6) Logarytmowanie. Pojęcie logarytmu. Własności logarytmów. Działania na logarytmach. 7) Wyrażenia algebraiczne (wzory skróconego mnożenia i działania na sumach algebraicznych). 8 )Wartość bezwzględna (definicja, równania i nierówności z wartością bezwzględną).
 • FUNKCJE1) Pojęcie funkcji. 2) Równość funkcji. 3) Różnowartościowość, monotoniczność, parzystość, nieparzystość, okresowość, funkcja odwrotna. 4) Wykres funkcji. 5) Miejsca zerowe. 6) Przekształcenie wykresów funkcji: f(x), -f(x), f(-x), |f(x)|, przesunięcie o wektor.
 • FUNKCJA LINIOWA1) Własności, definicja funkcji: f(x)=ax + b. 2) Równania liniowe ax + b = 0. 3) Równanie i nierówność I stopnia z dwiema niewiadomymi. 4) Układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. 5) Metoda wyznacznikowa - metoda rozwiązywania układu równań.
 • FUNKCJA KWADRATOWA1) Pojęcie, wyróżnik trójmianu kwadratowego() postać kanoniczna, wierzchołek paraboli, miejsca zerowe, postać iloczynowa, ekstremum. 2) Wzory Vieta. 3) Wykres funkcji kwadratowej. 4) Równania i nierówności kwadratowe (równanie z parametrem).
 • WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE1) Pojęcie wielomianu. 2) Stopień wielomianu. 3) Równość wielomianów. 4) Pierwiastek wielomianu. 5) Twierdzenie Bezout. 6) Pierwiastki k-krotne wielomianu. 7) Pierwiastki całkowite i wymierne. 8) Rozkład wielomianu na czynniki. 9) Równanie stopnia n. 10) Nierówność stopnia n. 11) Wyrażenia wymierne. 12) Funkcja wymierna. 13) Równania wymierne i nierówności.
 • FUNKCJA POTĘGOWA, WYKŁADNICZA I LOGARYTMICZNA1) Pojęcie funkcji potęgowej, dziedzina równania i nierówności potęgowe. 2) Pojęcie funkcji wykładniczej, własności. 3) Równania i nierówności wykładnicze. 4) Funkcja logarytmiczna, własności. 5) Równania i nierówności logarytmiczne. 6) Działania na logarytmach.
 • FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE1) Funkcje trygonometryczne w prostokątnym. 2) Wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30º, 45º,60 º. 3) Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. 4) Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego. 5) Miara kąta. Stopień i radian. 6) Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. 7) Wykresy funkcji trygonometrycznych. 8) Wzory: np. sin(ά+), sin(ά-), sin 2ά, sin ά / , sin ά + sin itp. 9) Równania i nierówności trygonometryczne.
 • CIĄGI1) Pojęcie ciągu, monotoniczność. 2) Ciąg trygonometryczny + wzory. 3) Ciąg geometryczny + wzory. 4) Szereg geometryczny, zbieżność szeregu.
 • GEOMETRIA PŁASZCZYZNY1) Kąty, okrąg, koło, trójkąt, czworokąt, wykresy. 2) Przekształcenia:     - Przesunięcie równoległe(translacja), obrót,     - Symetria względem punktu oraz prostej,     - Pojęcie izomerii. 3) Dwusieczna kąta, symetralna odcinka. 4) Proste prostopadłe, równoległe. 5) Twierdzenie Pitagorasa. 6) Twierdzenie Talesa. 7) Twierdzenie sinusów, cosinusów. 8) Pola, obwody i inne związki miarowe figur płaskich. 9) Stosunek pól figur podobnych.
 • GEOMETRIA ANALITYCZNA1) Odległość dwóch punktów. 2) Odległość punktu od prostej. 3) Wektory współrzędne wektora, równość, długość wektora, suma, różnica wektorów. 4) Równanie kierunkowe i ogólne prostej. 5) Warunek równoległości i prostopadłości prostych. 6) Równanie okręgu. 7) Nierówność opisująca koło.
 • STEREOMETRIA1) Kąt prostej z płaszczyzną. 2) Kąty nachylenia odcinków (prostych) do płaszczyzn w bryłach. 3) Kąty między odcinkami. 4) Graniastosłupy, pole, objętość. 5) Ostrosłupy, pole, objętość. 6) Bryły obrotowe, pola, objętości (stożek, walec, kula).
 • RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA1) Elementy kombinatoryki: permutacje, kombinacje, wariacje, n!, symbol Newtona. 2) Częstość zdarzenia. 3) Definicja klasyczna, aksjomatyczna prawdopodobieństwa. 4) Własności prawdopodobieństwa. 5) Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite. 6) Niezależność zdarzeń. 7) Schemat Bernoulliego.
 • Granica Funkcji1) Granica funkcji w punkcie. 2) Ciągłość funkcji. 3) Granica niewłaściwa funkcji. 4) Granica funkcji w nieskończoności.
 • POCHODNA FUNKCJI1) Iloraz różnicowy funkcji w punkcie. 2) Pochodna funkcji w punkcie. 3) Pochodna jako funkcja, wzory, twierdzenia. 4) Zastosowanie rachunku pochodnych: ekstremum, monotoniczność, najmniejsza i największa wartość funkcji, asymptoty.

Szkoły Wyższe:

 • Logika dla studentów prawa:- Rachunek zdań - tautologia, metoda tablicowa oraz skrócona. - Wnioskowanie dedukcyjne. - Kwantyfikatory, funktory. - System logiczny.
 • Analiza matematyczna:- Rachunek różniczkowy i całkowy jednej i wielu zmiennych. - Obliczanie pól powierzchni i objętości brył obrotowych. - Liczby zespolone.
 • Algebra:- Działania na macierzach. - Wyznacznik macierzy. - Macierz odwrotna. …
 • Geometria wielowymiarowe: Wektory w przestrzeni trójwymiarowej. Moduł wektora. Płaszczyzna i prosta w przestrzni. Rzut punktu na prostą i płaszczyznę w przestrzeni.

Dostępność

Poniedziałek07:00 - 21:00
Wtorek07:00 - 21:00
Środa07:00 - 21:00
Czwartek07:00 - 21:00
Piątek07:00 - 21:00
Sobota07:00 - 21:00
Niedziela07:00 - 21:00

Zakres lekcji

Gimnazjum
Szkoła średnia
Studia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
U ucznia
Online

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
Nie dodano
Kursy i szkolenia
Nie dodano
Doświadczenie
Nie dodano

Ostatnie opinie


Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.