Beata Błachut

Ostatnia aktywność:
ponad 3 miesiące temu
 
 
Online
Katowice (Brynów)
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd

Opis ogłoszenia

Drogi Rodzicu!
      Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z pisaniem, czytaniem, nauką lub chcesz je dobrze przygotować do pójścia do szkoły -  zapraszam na profesjonalne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki oraz rewalidacji.
          Jestem pedagogiem specjalnym, na co dzień pracuję jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej oraz prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczniami z rozmaitymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Od 30-lat pracuję z dziećmi z autyzmem, z zespołem Aspergera,  z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniem słuchu centralnego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) oraz z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi.Posiadam udokumentowane wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej (tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, surdopedagogika i resocjalizacja) oraz zaświadczenia ukończenia licznych kursów z zakresu terapii pedagogicznej.
             Poprowadzę zajęcia indywidualne z dzieckiem w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym, zarówno dla dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną, jak i dla tych w normie intelektualnej.  Oferuję specjalistyczne zajęcia z zakresu:
wspieranie rozwoju poznawczego dzieci , a w szczególności przygotowanie do szkoły- naukę czytania i pisania metodą globalną i sylabową, rozwijanie umiejętności graficznych w oparciu o ćwiczenia grafomotoryczne Tymichowej i elementy Metody Dobrego Startu, usprawnianie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej w oparciu o metodę gimnastyki umysłu Paula Dennisona;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia.
- zajęcia rewalidacyjne, wspierające rozwój poznawczy i kompensujące zaburzone funkcje  u dzieci słabowidzących, niedosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i zespołem Aspergera, z zaburzeniami słuchu centralnego.
      Gwarantuję dostosowanie metod i sposobów pracy, początkową diagnozę problemów i potrzeb, przyjazne podejście do dziecka. Rodzaj zajęć dostosowany do potrzeb dziecka i Państwa sugestii.   Prowadzę terapię w domu, w przystosowanym do tego gabinecie. Pomogę najlepiej jak potrafię. Zapraszam

Dostępność

Poniedziałek16:00 - 20:00
Wtorek16:00 - 20:00
Środa16:00 - 20:00
Czwartek16:00 - 20:00
Piątek
Sobota
Niedziela

Zakres lekcji

Przedszkole
Szkoła podstawowa

Miejsce lekcji

U nauczyciela
Online

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
10.1984 - 06.1989
Uniwersytet Śląski
Magister
Pedagogika Specjalna
10.2002 - 06.2003
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
Pedagogika Specjalna- tyflopedagogika
10.2003 - 07.2004
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
Nauczyciel dyplomowany
Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno- kompensacyjne
10.2014 - 03.2015
Wyższa Szkoła Humanitas - Wydział Nauk Humanistycznych
Nauczyciel dyplomowany
Pedagogika Specjalna - surdopedagogika
Kursy i szkolenia
04.1995
Potrzeby specjalne w klasie ( warsztat UNESCO)
06.1997
rewalidacja indywidualna
12.1998
Podstawowy kurs kinezjologii edukacyjnej wg metody "Dennisona"- I i II stopień
Doświadczenie
09.1989 - 09.1994
Pedagog specjalny
09.1994 - aktualnie
Pedagog specjalny

Ostatnie opinie


Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.