Liczba odsłon oferty: 169

Liczba zgłoszeń: 25

Wrocław

Computer Science Teacher

Przedmiot

informatyka

Miejsce pracy

Wrocław

Adres firmy prowadzącej rekrutację

Construction&Education Services Sp. Zoo
Drukarska 52
53-312 Wrocław
NIP: 8992769913

Charakter pracy

Kontrakt

Wymagamy

"IPS International School" following the IB and Cambridge International Curriculum is seeking a qualified and experienced Computer Science teacher for our high school.
IPS provides high quality education in English for international students in Wroclaw.

Co oferujemy

We offer:
- part time contract (approx. 6-10 teaching hours)
- international work environment
- professional development
- great work atmosphere

Obowiązki

- teaching computer science according to the Cambridge International curriculum
- teaching in English
- creativity
- flexibility
- engagement

Data zakończenia rekrutacji

29 maja 2022, godz. 11:41

Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:

Wykonując obowiązek z wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „RODO”, informujmy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Construction and Education Services Sp. z o.o. (KRS: 0000570023) siedzibą we Wrocławiu (53-312), Drukarska 52. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Martą Stankowską, adres poczty elektronicznej: Administration@ipschool.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: Construction and Education Services Sp. z o.o., ul. Drukarska 52, 53-312 Wrocław z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 3. Twoje dane są przetwarzane w celu: ◦ rekrutacji na stanowisko zgodne z Twoim profilem kandydata na podstawie: ▪ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP, gdzie przetwarzanie j