Serwis ogłoszeniowy e-korepetycje.net

Strefa Rysunku

Ostatnie wpisy

Nauczanie dorosłych

Nauczanie języka obcego zawsze powinno być dostosowane do wieku uczniów. Wydawać by się mogło, że nauczanie dorosłych nie powinno nastręczać żadnych problemów, gdyż nie potrzebują oni dodatkowej motywacji czy atrakcji.

Czytaj dalej »
Akcja pomagam nie szkodzę

Matura ustna z hiszpańskiego - 50 przydatnych zwrotów

Każdy, kto przygotowuje się do matury z języka hiszpańskiego bądź do certyfikatu DELE, wie, że bardzo ważną częścią egzaminu jest wypowiedź pisemna. Nie tylko daje możliwość zdobycia wielu punktów, ale również umożliwia wykazanie się znajomością wyszukanego słownictwa i niecodziennych struktur.

Poniżej przedstawiamy Wam zwroty, które mogą okazać się przydatne podczas pisania referatu w języku Cervantesa.

Rozpoczęcie wypowiedzi:

 • Para empezar... - Aby rozpocząć...
 • En primer lugar... - Na pierwszym miejscu...
 • Primero.. - Po pierwsze...
 • Por un lado (una parte)... - Z jednej strony...
 • A manera de introducción... - Jako sposób wprowadzenia...
 • Empiezo por considerar... - Zacznę od rozważenia...
 • Lo primero que hay que destacar es... - Pierwsze, co warto wyróżnić, to...

Rozwinięcie myśli:

 • En segundo (tercer) lugar.. - Na drugim (trzecim) miejscu...
 • Segundo, tercero... - Po drugie, po trzecie...
 • Además... - Poza tym...
 • Por otro lado (otra parte)... - Z innej strony...
 • Merece la pena tener en cuenta que... - Warto mieć pod uwagą, że...
 • A continuación... - Kontynuując...
 • Entonces... - Tak więc...
 • Otro argumento es que... - Innym argumentem jest to, że...
 • También... - Również...

Wyrażenie swojej opinii:

 • En mi opinión... - Według mojej opinii...
 • Desde mi punto de vista... - Z mojego punktu widzenia...
 • Según yo… - Według mnie...
 • Lo que creo es que... - Uważam, że...
 • Según mi opinión… - Według mojej opinii...

Wprowadzenie opinii innej osoby:

 • Según (alguien).. - Według (kogoś)...
 • En opinión de (alguien).. - Według opinii (kogoś)...

Wyrażenie opinii innymi słowami:

 • Es decir... - To znaczy...
 • Dicho en otra manera... - Mówiąc w inny sposób...
 • Dicho en otro modo… - Mówiąc w inny sposób...
 • Lo que quiero decir es.. - To co chcę powiedzieć to...
 • En otras palabras... - Innymi słowy...

Wyrażenie przeciwnej opinii:

 • Pero... - Jednak...
 • Sin embargo... - Jednakże...
 • Mientras que unos opinan que… otros creen... - Podczas gdy jedni uważają, że.... inni sądzą...
 • A pesar de (que)... - Pomimo, że...
 • Aunque... - Chociaż...
 • En cambio... - Dla odmiany...
 • Por un lado... pero por otro... - Z jednej strony...

Podanie przyczyny:

 • Porque... - Ponieważ...
 • Puesto que... - Z powodu...
 • A causa de que... - Z powodu...
 • Debido a... - Z powodu...
 • No porque +subjuntivo, sino porque +indicativo... – Nie dlatego że ...., ale dlatego że....
 • Gracias a... - Dzięki...
 • Como... - Jako że...

Podsumowanie:

 • Para concluir... - Aby podsumować...
 • En conclusión... - W podsumowaniu...
 • Para terminar... - Aby zakończyć...
 • En resumen... - Reasumując...
 • El tema se puede resumir de una manera que.. - Temat można podsumować w sposób, że..
 • En definitiva... - Podsumowując...
 • Finalmente... - Ostatecznie...

Nie zapominajmy o wzbogacaniu wypowiedzi pisemnej strukturami wymagającymi użycia trybu SUBJUNTIVO. Poniżej kilka propozycji.

- Como si, igual que si, lo mismo que si + imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo - wyrażenia używane, aby porównać sytuacje nie mogące zajść w rzeczywistości.
ej. Habla español como si fuera de España. (Mówi po hiszpańsku jak gdyby był z Hiszpanii.)

A condición de que
Con tal de que + subjuntivo;
Siempre y cuando
Siempre que

- używane w trybie warunkowym zamiast "si", kiedy mówimy o warunku, który musi być spełniony, aby zaszło jakieś zdarzenie.
ej. Siempre y cuando te comportes bien, te auydaré con los deberes. (Zawsze gdy będziesz się dobrze zachowywał, pomogę ci odrabiać lekcje.)

- A menos que
A no ser que +subjuntivo;
Salvo que
Excepto que

- używane w trybie warunkowym zamiast "si", tłumaczone jako "jeśli nie".
ej. A menos que me paguen, no trabajaré. (Jeśli mi nie zapłacą, nie będę pracować.)

Powiązane ogłoszenia: