Pobierz e-book: "Zawód: Korepetytor - Kompendium wiedzy”. Kliknij tutaj!

Serwis ogłoszeniowy e-korepetycje.net

Ostatnie wpisy

Jak utrzymać motywację do nauki języka obcego

Najważniejszą kwestią w wytrwałej nauce języka jest motywacja. Jeśli stracisz motywację, to będzie początek końca nauki. Poniżej kilka sposobów na to, aby nauka trwała cały czas i aby nie stracić motywacji - podpowiada Mateusz Grzywiński - nauczyciel języka angielskiego.

Czytaj dalej »
Marketing internetowy dla edukacji
Baza testów
Akcja pomagam nie szkodzę

Matura ustna z hiszpańskiego - 50 przydatnych zwrotów


Kategorie: język hiszpański

Każdy, kto przygotowuje się do matury z języka hiszpańskiego bądź do certyfikatu DELE, wie, że bardzo ważną częścią egzaminu jest wypowiedź pisemna. Nie tylko daje możliwość zdobycia wielu punktów, ale również umożliwia wykazanie się znajomością wyszukanego słownictwa i niecodziennych struktur.

Poniżej przedstawiamy Wam zwroty, które mogą okazać się przydatne podczas pisania referatu w języku Cervantesa.

Rozpoczęcie wypowiedzi:

 • Para empezar... - Aby rozpocząć...
 • En primer lugar... - Na pierwszym miejscu...
 • Primero.. - Po pierwsze...
 • Por un lado (una parte)... - Z jednej strony...
 • A manera de introducción... - Jako sposób wprowadzenia...
 • Empiezo por considerar... - Zacznę od rozważenia...
 • Lo primero que hay que destacar es... - Pierwsze, co warto wyróżnić, to...

Rozwinięcie myśli:

 • En segundo (tercer) lugar.. - Na drugim (trzecim) miejscu...
 • Segundo, tercero... - Po drugie, po trzecie...
 • Además... - Poza tym...
 • Por otro lado (otra parte)... - Z innej strony...
 • Merece la pena tener en cuenta que... - Warto mieć pod uwagą, że...
 • A continuación... - Kontynuując...
 • Entonces... - Tak więc...
 • Otro argumento es que... - Innym argumentem jest to, że...
 • También... - Również...

Wyrażenie swojej opinii:

 • En mi opinión... - Według mojej opinii...
 • Desde mi punto de vista... - Z mojego punktu widzenia...
 • Según yo… - Według mnie...
 • Lo que creo es que... - Uważam, że...
 • Según mi opinión… - Według mojej opinii...

Wprowadzenie opinii innej osoby:

 • Según (alguien).. - Według (kogoś)...
 • En opinión de (alguien).. - Według opinii (kogoś)...

Wyrażenie opinii innymi słowami:

 • Es decir... - To znaczy...
 • Dicho en otra manera... - Mówiąc w inny sposób...
 • Dicho en otro modo… - Mówiąc w inny sposób...
 • Lo que quiero decir es.. - To co chcę powiedzieć to...
 • En otras palabras... - Innymi słowy...

Wyrażenie przeciwnej opinii:

 • Pero... - Jednak...
 • Sin embargo... - Jednakże...
 • Mientras que unos opinan que… otros creen... - Podczas gdy jedni uważają, że.... inni sądzą...
 • A pesar de (que)... - Pomimo, że...
 • Aunque... - Chociaż...
 • En cambio... - Dla odmiany...
 • Por un lado... pero por otro... - Z jednej strony...

Podanie przyczyny:

 • Porque... - Ponieważ...
 • Puesto que... - Z powodu...
 • A causa de que... - Z powodu...
 • Debido a... - Z powodu...
 • No porque +subjuntivo, sino porque +indicativo... – Nie dlatego że ...., ale dlatego że....
 • Gracias a... - Dzięki...
 • Como... - Jako że...

Podsumowanie:

 • Para concluir... - Aby podsumować...
 • En conclusión... - W podsumowaniu...
 • Para terminar... - Aby zakończyć...
 • En resumen... - Reasumując...
 • El tema se puede resumir de una manera que.. - Temat można podsumować w sposób, że..
 • En definitiva... - Podsumowując...
 • Finalmente... - Ostatecznie...

Nie zapominajmy o wzbogacaniu wypowiedzi pisemnej strukturami wymagającymi użycia trybu SUBJUNTIVO. Poniżej kilka propozycji.

- Como si, igual que si, lo mismo que si + imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo - wyrażenia używane, aby porównać sytuacje nie mogące zajść w rzeczywistości.
ej. Habla español como si fuera de España. (Mówi po hiszpańsku jak gdyby był z Hiszpanii.)

A condición de que
Con tal de que + subjuntivo;
Siempre y cuando
Siempre que

- używane w trybie warunkowym zamiast "si", kiedy mówimy o warunku, który musi być spełniony, aby zaszło jakieś zdarzenie.
ej. Siempre y cuando te comportes bien, te auydaré con los deberes. (Zawsze gdy będziesz się dobrze zachowywał, pomogę ci odrabiać lekcje.)

- A menos que
A no ser que +subjuntivo;
Salvo que
Excepto que

- używane w trybie warunkowym zamiast "si", tłumaczone jako "jeśli nie".
ej. A menos que me paguen, no trabajaré. (Jeśli mi nie zapłacą, nie będę pracować.)

Powiązane ogłoszenia:

Zapisz się na listę, dzięki czemu otrzymasz:

Darmowy e-book: „Zawód: Korepetytor” – kompendium wiedzy każdego korepetytora,
a także dostęp do unikalnych treści i comiesięczne podsumowania.

 • Imię:
 • Email:

Zapisując się na listę akceptujesz politykę prywatności serwisu.